×
Katedra zpracování dřeva a biomateriálů
banner

Diplomové práce

Návrh stavby z křížem lepeného dřeva
Ing. Tomáš Gergeľ PhD. - --

Testování odolnosti transparentních exteriérových nátěrů na vybraných druzích exotických dřevin
Ing. Kristýna Šimůnková Ph.D. - --

Testování transparentních nátěrových systémů na exotických dřevinách
Ing. Kristýna Šimůnková Ph.D. - --

Možnosti využití materiálu na bázi dřeva pro konstrukční vrstvy vozovek
Mgr. Václav Mráz Ph.D. - --

Variantní řešení zastřešení rodinného domu
Ing. Eva Machovčáková Ph.D. - --