×
Katedra zpracování dřeva a biomateriálů
banner

Diplomové práce

Návrh multifunkční dřevěné věže/Design of a multifunctional wooden tower
Ing. Martin Sviták Ph.D. - --

Návrh stavby z křížem lepeného dřeva
Ing. Tomáš Gergeľ PhD. - --