×
Katedra zpracování dřeva a biomateriálů
banner

Granty


Vývoj dřevo-betonového mostu se vzdálenou kontrolou

Technologická agentura ČR, doc. Ing. Roman Fojtík, Ph.D., 2023-2025

Vývoj systému efektivního využití dřeva z lesa nízkého do finálních produktů s vysokou přidanou hodnotou

Technologická agentura ČR, Ing. Přemysl Šedivka, Ph.D., 2023-2025

Optimization of core wood surface adhesion to increase the strength of the glued

GA FLD, Ing. Lukáš Sahula, 2022-2023

Green Industry pro udržitelné hospodaření s dřevní surovinou v ČR: Kompozitní materiály z recyklovaného dřeva

Technologická agentura ČR, Ing. et Ing. Štěpán Hýsek, Ph.D., 2021-2022

Vývoj systému lepení listnatého dřeva dubu pro konstrukční a nekonstrukční aplikace v exteriéru

Technologická agentura ČR, Ing. Přemysl Šedivka, Ph.D., 2020-2022

Základní mechanické charakteristiky kompozitních materiálů na bázi dřeva a nedřevních komponentů

GA FLD, Ing. Adam Sikora, Ph.D., 2020-2021

Binder-free particleboards from totora (Schoenoplectus californicus. C.A.Mey, Sojak) stems

GA FLD, Gourav Kamboj, 2020-2021

Effect of Cutting Parameters of Lase Machine on Physical and Gluing Properties of Solid Wood

GA FLD, Roberto Corleto, 2020-2021

Binder-free particleboards from totora (Schoenoplectus californicus. C.A.Mey, Sojak) stems

GA FLD, Gourav Kamboj, 2019-2020

Základní mechanické charakteristiky kompozitních materiálů na bázi dřeva a nedřevních komponentů

GA FLD, Ing. Adam Sikora, Ph.D., 2019-2020

Využití metody rozdělení letokruhu na tangenciální sektory pro studium vlivu abiotických stresorů na parametry buněčné stavby smrku v oblasti Klínovce

GA FLD, Mgr. Martin Lexa, Ph.D., 2018-2019

Vliv abiotických stresových faktorů na anatomickou stavbu jarního a letního dřevo smrku v oblasti Klínovce

GA FLD, Mgr. Martin Lexa, Ph.D., 2017-2018

Stanovení Poissonových čísel termicky modifikovaného smrkového dřeva pro možnosti modelování jeho mechanického namáhání.

GA FLD, Ing. Tomáš Holeček, 2017-2018

Vliv nedřevního komponentu ve skladbě vrstvovitých materiálů na bázi dřeva a jeho vlastností při ohýbání

GA FLD, doc. Ing. Milan Gaff, PhD., 2017-2019

Vývoj metodiky stanovení tepelně – optimalizovaných parametrů obytných dřevěných stavebních konstrukcí z pohledu kvality vnitřního prostředí a energetické náročnosti budov v návaznosti na snížení skleníkových plynů

Technologická agentura ČR, Ing. Přemysl Šedivka, Ph.D., 2017-2019

Modifikace polyuretanového adhesiva pro lepení lignocelulózových materiálů pomocí polyuretanového recyklátu jako plniva

CIGA, Ing. et Ing. Štěpán Hýsek, Ph.D., 2017-2018

Využití posklizňových zbytků zemědělských plodin jako hlavní složky v kompozitních materiálech na bázi celulózy a ligninu

CIGA, Ing. et Ing. Štěpán Hýsek, Ph.D., 2017-2018

POSOUZENÍ VLIVU NÍZKÝCH TEPLOT V KOMBINACI SE ZNEČIŠTĚNÍM NA VYBRANÉ CHARAKTERISTIKY ANATOMICKÉ STAVBY DŘEVA SMRKU V OBLASTI KLINOVCE V OBDOBÍ 1971 - 2015

GA FLD, Mgr. Martin Lexa, Ph.D., 2016-2016

Vliv geometrie těles na reologické parametry smrkového dřeva.

GA FLD, Ing. Tomáš Holeček, 2016-2016

NÁVRH PANELU NA BÁZI DŘEVA PRO OBVODOVÉ OPLÁŠTĚNÍ BUDOV VČETNĚ POSOUZENÍ TEPELNĚ-TECHNICKÝCH VLASTNOSTÍ A ZPŮSOBU JEHO APLIKACE

GA FLD, Ing. Miloš Pavelek, Ph.D., 2016-2016

Vliv druhu materiálu nástroje na kvalitu opracovaného povrchu při podélném frézování materiálů na bázi dřeva

GA FLD, Ing. Miroslav Sedlecký, Ph.D., 2013-2013

Hodnocení adhezních vlastností lepidel při vyztužování dřevěných nosníků vlákny s vysokou pevností

GA FLD, Ing. Martin Sviták, Ph.D., 2012-2012

Vliv parametrů řezných nástrojů na kvalitu obrobené plochy u materiálů na bázi dřeva.

CIGA, Ing. Martin Sviták, Ph.D., 2012-2013

Výzkum a aplikace uhlíkových vláken pro vyztužování dřevěných nosníků

GA FLD, Ing. Martin Sviták, Ph.D., 2011-2011

Analýza stavu malokapacitních dřevozpracujících podniků v ČR

GA FLE, Ing. Přemysl Šedivka, Ph.D., 2006-2006