×
Katedra zpracování dřeva a biomateriálů
banner

O katedře

Katedra zpracování dřeva a biomateriálů (KZDB) vznikla k 1. 8 2018,  a to sloučením Katedry základního zpracování dřeva (KZZD) a Katedry dřevěných výrobků a konstrukcí (KDVK). Vytvoření nové katedry bylo logickým vyústěním dynamického vývoje dřevařských oborů na Fakultě lesnické a dřevařské ČZU v Praze.  Současný vznik nové katedry reaguje jak na požadavky ze strany studentů, tak především požadavky z praxe. Demonstruje asociativní proces dřevařských předmětů i oborů studia a jejich posilování v rámci fakulty.

 

Pedagogická činnost

Na katedře zajišťujeme výuku odborných předmětů pro bakalářské, magisterské i doktorské studijní programy. 

Odborným zaměřením katedra pokrývá celou oblast zpracování dřeva. Zaměřuje se na procesy prvotního zpracování dřeva, vyzdvihuje jejich důležitost a propojení na procesy druhotného zpracování dřeva. Posiluje celý obor výukou zaměřenou na výrobu staveb na bází dřeva a tvorbu interiéru či produktový dizajn.

Jedná se o kombinaci tradičních technicko-technologických dřevařských disciplín, vhodně doplněnou o disciplíny reagující na nejnovější trendy (např. CNC dřevozpracující technika), procesní inženýrství a dopady na ekonomiku a fungování v podniku.

 

Vědecko-výzkumná činnost

Vědecká a výzkumná činnost pokrývá stále širší spektrum disciplín zaměřených na vlastnosti materiálů, jejich uplatnění ve výrobcích a konstrukcích, zaměřuje se na analýzy degradačních vlivů, chemické procesy a řady dalších činností souvisejících s pojmem dřevo a ostatní bio-materiály v životě člověka.

V současnosti se v této oblasti katedra zaměřuje především na:

  • sledování vlivu vlastností v procesu obrábění z hlediska technických a technologických faktorů v návaznosti na energetickou náročnost procesu a kvalitu obráběného povrchu,
  • optimalizace parametrů procesů obrábění s predikcí adekvátního směřování dřeva do dřevařských technologií a výrobků,
  • stanovení fyzikálně - mechanických vlastností dřeva z atypických stanovišť (severočeských hnědouhelných výsypek),
  • stanovení fyzikálně - mechanických vlastností dřeva introdukovaných dřevin,
  • vlastnosti a obrábění tepelně modifikovaného dřeva (Thermowood),
  • tvorbu nových typů kompozitních materiálů na bázi dřeva a nedřevních materiálů specifických vlastností pro daný účel použití,
  • tvorbu matematických modelů směřujících k tvorbě materiálů specifických vlastností pro daný účel použití.


Další aktivity 

Katedra se účastní významných dřevařských veletrhů (WOOD-TEC, Pragoligna, FOR WOOD, Ligna Bohemia), kde se často podílí na odborném programu výstavy. Pravidelně se také účastní mezinárodních konferencí (Woodworking Techniques, WoodEMA, Trieskové a beztrieskové obrábanie dreva).
Katedra disponuje rozsáhlým a kvalitním zázemím pro své pedagogické a výzkumné aktivity v nově postaveném Dřevařském pavilonu. Je to především laboratoř obrábění dřeva a dřevařské techniky (zkoušení mechanických a fyzikálních vlastností dřeva a materiálů na bázi dřeva), laboratoř nauky o dřevě, laboratoř obrazové analýzy a rozsáhlá sbírka domácích i tropických dřevin – xylotéka. V rámci laboratoří má vybudované monitorovací pracoviště zaměřené na sledování energetické náročnosti procesů obrábění dřeva, kvality obrábění, jako i na analýzu pracovního prostředí z hlediska hlučnosti, prašnosti nebo vibrací.


Kontakt

Sekretariát KZDB

kaiserova@fld.czu.cz

+420 224 383 789