×
Katedra zpracování dřeva a biomateriálů
banner

Bakalářské práce

Požárně-technické vlastnosti a termická odolnost dřeva v dřevostavbách
prof. RNDr. František Kačík PhD. - --

Požárně-technické vlastnosti a termická odolnost dřeva v dřevostavbách
prof. RNDr. František Kačík PhD. - --

Testování komerčního nátěru využívajícího fotokatalytickou reakci k samočištění
Ing. Ondřej Dvořák - --