×
Katedra zpracování dřeva a biomateriálů
banner

Bakalářské práce

Dřevěná kola
Ing. Tomáš Kytka - --

Analýza SW programů v DZP
Ing. Tomáš Kytka - --

Možnosti lepení dřeva pomocí tavných lepidel
Ing. Tomáš Kytka - --

Návrh vybraného nábytku bez použití konstrukčních spojů nebo spojovacích prostředků
Ing. Tomáš Kytka - --

Vliv délkového napojení dřeva na vybrané mechanické vlastnosti lepeného dřeva
Ing. Tomáš Kytka - --

Vliv teploty při lepení na smykovou pevnost lepeného spoje
Ing. Tomáš Kytka - --

Vliv vybraných faktorů na pevnost lepeného spoje lepeného tavnými lepidly
Ing. Tomáš Kytka - --