×
Katedra zpracování dřeva a biomateriálů
banner

Garantované předměty


DLKX01Y Dřevěné konstrukce
DLKX02Y Dřevařské a nábytkářské stroje
DLKX03Y Lepidla a nátěrové hmoty
DLKX04Y Řízení jakosti
DLKX05Y Technické materiály na bázi dřeva
DLTX02Y LESNÍ PŘIDRUŽENÁ VÝROBA
DLTX19Y VYUŽITÍ BIOMASY
DLTX59Y Wood science
DLTX60Y Wood Anatomy
DLTX61Y Wood chemistry
DLTX62Y Wood Preservation
DLTX65Y Minor forest produce
DLZX01Y ANATOMIE DŘEVA
DLZX02Y Dřevařské a nábytkářské stroje
DLZX04Y HYGIENA A BEZPEČNOST PRÁCE
DLZX05Y HYGIENA AERGONOMIE PRÁCE
DLZX07Y Konstrukce a výroba nábytku
DLZX08Y Lepidla a nátěrové hmoty
DLZX09Y LESNÍ PŘIDRUŽENÁ VÝROBA
DLZX10Y NÁBYTKÁŘSKÉ STROJE
DLZX11Y Nauka o dřevě
DLZX12Y Ochrana dřeva
DLZX13Y Pilařská technologie
DLZX14Y Požární bezpečnost
DLZX15Y Řízení jakosti
DLZX16Y Speciální zpracování dřeva
DLZX17Y Technické materiály na bázi dřeva
DLZX18Y VÝROBA NÁBYTKU
DLZX20Y Řízení dřevařských podniků
DLZX21Y Zpracování dřeva
DLZX22Y Struktura a vlastnosti dřeva
DLZX23Y Zpracování dřeva
DLZX24Y Konstrukce a výroba nábytku
DLZX25Y Stavba dřeva
DLZX26Y Vlastnosti dřeva
DLZX31Y Teorie hoření a dynamika požáru
DLZX32Y Bezpečnost technologických systémů
DLZX33Y Vybrané kapitoly z fyziky a mechaniky dřeva
DLZX34Y Vliv termického namáhání/zatížení na složení a vlastnosti dřeva
DLZX35Y Navrhování dřevěných konstrukcí a staveb na bázi dřeva a účinky požáru – Inženýrský přístup
DLZX36Y Vlastnosti materiálů a jejich hodnocení vzhledem k hořlavosti
DLZX52Y Teorie dělení a řezání dřeva
DZLX30Y Chemie dřeva
LKL04E Stavební truhlářství
LKL04Z Stavební truhlářství - TC
LKL05Z Závěrečná exkurze DI
LKL06E Řízení jakosti
LKL06Z Praxe DI
LKL14E Speciální dřevařská výroba
LKL14Z Speciální dřevařská výroba - TC
LKL15E Projektování výroby nábytku
LKL15Z CAD aplikace DI I.
LKL18E Základy dřevařské druhovýroby
LKL19E Výroba nábytku I.
LKL19Z Výroba nábytku - TC
LKL1AE Vybavení interiérů
LKL20E Kvalita výroby
LKL21Z Technologie výroby kompozitních dřevařských materiálů - TC
LKL23E Technologie výroby kompozitních dřevařských materiálů
LKL26E Dřevěné stavební konstrukce
LKL28E Konstrukce nábytku A
LKL29E Speciální dřevařská výroba A
LKL30E Projektová dokumentace dřevostaveb
LKL71Z Stavební truhlářství - TC
LKL78E Speciální dřevařská výroba
LKL78Z Speciální dřevařská výroba - TC
LKL83Z CAD Aplikace DI I.
LKL84E Výroba nábytku I.
LKL84Z Výroba nábytku I. - TC
LKL85Z Praxe - individuální projekt
LKL86E Základy dřevařské druhovýroby
LKL86Z Závěrečná exkurze
LKL87E Stavební truhlářství
LKL88E Řízení jakosti
LKL88Z Praxe II.
LKL89E Projektování výroby nábytku
LKL89Z Praxe Dřevařství II. - individuální projekt
LKLA1E Vybavení interiérů
LXL103Z Praxe
LXL801Z Praxe
LZL001Z Nauka o dřevě
LZL003Z Závěrečná exkurze
LZL005E Chemie dřeva
LZL006E Fyzikální vlastnosti dřeva a dřevních kompozitů
LZL006Z Souhrnná exkurze
LZL013E CNC dřevozpracující technika
LZL014E Speciální dřevařská výroba
LZL015E Konstrukční prvky staveb
LZL016E Modifikace vlastností dřeva
LZL017E Stavba a vlastnosti dřeva
LZL018E Zpracování dřeva
LZL019E Konstrukce dřevěných výrobků
LZL01Z Praxe I.
LZL020E Speciální procesy ve dřevě
LZL026E Diagnostika, sanace a ochrana dřevěných konstrukcí
LZL027E Navrhování dřevěných konstrukcí
LZL028E Stavební fyzika
LZL029E Technologie výroby a provádění dřevostaveb, CAM
LZL03Z Technika a mechanizace zpracování dřeva - TC
LZL04E Nauka o dřevě
LZL04Z Praxe I. BDREV
LZL07E Vlastnosti dřeva
LZL07Z Pilařské zpracování dřeva I. - TC
LZL08E Pilařské zpracování dřeva I.
LZL09E Ochrana a hydrotermická úprava dřeva
LZL09Z Ochrana a hydrotermická úprava dřeva - TC
LZL13E Technika a mechanizace zpracování dřeva
LZL21Z Pilařské zpracování dřeva I. - TC
LZL23Z Ochrana a hydrotermická úprava dřeva - TC
LZL25E Ochrana a hydrotermická úprava dřeva
LZL28E Hospodaření s odpady
LZL30Z Hospodaření s odpady - TC
LZL33E Dřevořezné nástroje
LZL42E BOZP ve dřevozpracujících podnicích
LZL43Z Dřevořezné nástroje - TC
LZL45Z CNC dřevozpracující technika
LZL48E Pružnost a pevnost
LZL50Z Energetické využití dendromasy
LZL51Z Základy požární prevence ve dřevozpracujících podnicích
LZL59Z Tropické dřevo
LZL701Z Nauka o dřevě
LZL703Z Závěrečná exkurze
LZL705E Chemie dřeva
LZL706E Fyzikální vlastnosti dřeva a dřevních kompozitů
LZL70E Nauka o dřevě
LZL713E CNC dřevozpracující technika
LZL714E Speciální dřevařská výroba
LZL715E Konstrukční prvky staveb
LZL716E Modifikace vlastností dřeva
LZL717E Stavba a vlastnosti dřeva
LZL718E Zpracování dřeva
LZL719E Konstrukce dřevěných výrobků
LZL720E Speciální procesy ve dřevě
LZL76Z Pilařské zpracování dřeva I. - TC
LZL77E BOZP v dřevozpracujících podnicích
LZL77Z CNC dřevozpracující technika
LZL78E Ochrana a hydrotermická úprava dřeva
LZL80E Pilařské zpracování dřeva I.
LZL84Z Ochrana a hydrotermická úprava dřeva - TC
LZL90Z Hospodaření s odpady - TC
LZL92Z Energetické využití dendromasy
LZL93E Dřevořezné nástroje
LZL93Z Základy požární prevence ve dřevozpracujících podnicích
LZL98E Hospodaření s odpady
LZL98Z Praxe Dřevařství - individuální projekt
LZL99E Pružnost a pevnost
LZL99Z Tropické dřevo