×
Katedra zpracování dřeva a biomateriálů
banner

Garantované předměty


DLKX01Y Dřevěné konstrukce
DLKX02Y Dřevařské a nábytkářské stroje
DLKX03Y Lepidla a nátěrové hmoty
DLKX04Y Řízení jakosti
DLKX05Y Technické materiály na bázi dřeva
DLZX07Y Konstrukce a výroba nábytku
DLZX21Y Zpracování dřeva
DLZX22Y Struktura a vlastnosti dřeva
DLZX23Y Zpracování dřeva
DLZX24Y Konstrukce a výroba nábytku
DLZX25Y Stavba dřeva
DLZX31Y Teorie hoření a dynamika požáru
DLZX32Y Bezpečnost technologických systémů
DLZX33Y Vybrané kapitoly z fyziky a mechaniky dřeva
DLZX34Y Vliv termického namáhání/zatížení na složení a vlastnosti dřeva
DLZX35Y Navrhování dřevěných konstrukcí a staveb na bázi dřeva a účinky požáru – Inženýrský přístup
DLZX36Y Vlastnosti materiálů a jejich hodnocení vzhledem k hořlavosti
DZLX26Y Vlastnosti dřeva
DZLX27Y Ochrana dřeva
DZLX28Y Pilařská technologie
DZLX29Y Využití biomasy
DZLX30Y Chemie dřeva
LKL04E Stavební truhlářství
LKL04Z Stavební truhlářství - TC
LKL05Z Závěrečná exkurze DI
LKL06E Řízení jakosti
LKL06Z Praxe DI
LKL14E Speciální dřevařská výroba
LKL14Z Speciální dřevařská výroba - TC
LKL15E Projektování výroby nábytku
LKL15Z CAD aplikace DI I.
LKL18E Základy dřevařské druhovýroby
LKL19E Výroba nábytku I.
LKL19Z Výroba nábytku - TC
LKL1AE Vybavení interiérů
LKL20E Kvalita výroby
LKL21Z Technologie výroby kompozitních dřevařských materiálů - TC
LKL23E Technologie výroby kompozitních dřevařských materiálů
LKL26E Dřevěné stavební konstrukce
LKL28E Konstrukce nábytku A
LKL29E Speciální dřevařská výroba A
LKL30E Projektová dokumentace dřevostaveb
LKL71Z Stavební truhlářství - TC
LKL78E Speciální dřevařská výroba
LKL78Z Speciální dřevařská výroba - TC
LKL83Z CAD Aplikace DI I.
LKL84E Výroba nábytku I.
LKL84Z Výroba nábytku I. - TC
LKL85Z Praxe - individuální projekt
LKL86E Základy dřevařské druhovýroby
LKL86Z Závěrečná exkurze
LKL87E Stavební truhlářství
LKL88E Řízení jakosti
LKL88Z Praxe II.
LKL89E Projektování výroby nábytku
LKL89Z Praxe Dřevařství II. - individuální projekt
LKLA1E Vybavení interiérů
LXL103Z Praxe
LXL801Z Praxe
LZL001Z Nauka o dřevě
LZL003Z Závěrečná exkurze
LZL005E Chemie dřeva
LZL006E Fyzikální vlastnosti dřeva a dřevních kompozitů
LZL006Z Souhrnná exkurze
LZL013E CNC dřevozpracující technika
LZL014E Speciální dřevařská výroba
LZL015E Konstrukční prvky staveb
LZL016E Modifikace vlastností dřeva
LZL017E Stavba a vlastnosti dřeva
LZL018E Zpracování dřeva
LZL019E Konstrukce dřevěných výrobků
LZL01Z Praxe I.
LZL020E Speciální procesy ve dřevě
LZL026E Diagnostika, sanace a ochrana dřevěných konstrukcí
LZL027E Navrhování dřevěných konstrukcí
LZL028E Stavební fyzika
LZL029E Technologie výroby a provádění dřevostaveb, CAM
LZL03Z Technika a mechanizace zpracování dřeva - TC
LZL04E Nauka o dřevě
LZL04Z Praxe I. BDREV
LZL07E Vlastnosti dřeva
LZL07Z Pilařské zpracování dřeva I. - TC
LZL08E Pilařské zpracování dřeva I.
LZL09E Ochrana a hydrotermická úprava dřeva
LZL09Z Ochrana a hydrotermická úprava dřeva - TC
LZL13E Technika a mechanizace zpracování dřeva
LZL21Z Pilařské zpracování dřeva I. - TC
LZL23Z Ochrana a hydrotermická úprava dřeva - TC
LZL25E Ochrana a hydrotermická úprava dřeva
LZL28E Hospodaření s odpady
LZL30Z Hospodaření s odpady - TC
LZL33E Dřevořezné nástroje
LZL42E BOZP ve dřevozpracujících podnicích
LZL43Z Dřevořezné nástroje - TC
LZL45Z CNC dřevozpracující technika
LZL48E Pružnost a pevnost
LZL50Z Energetické využití dendromasy
LZL51Z Základy požární prevence ve dřevozpracujících podnicích
LZL59Z Tropické dřevo
LZL701Z Nauka o dřevě
LZL703Z Závěrečná exkurze
LZL705E Chemie dřeva
LZL706E Fyzikální vlastnosti dřeva a dřevních kompozitů
LZL70E Nauka o dřevě
LZL713E CNC dřevozpracující technika
LZL714E Speciální dřevařská výroba
LZL715E Konstrukční prvky staveb
LZL716E Modifikace vlastností dřeva
LZL717E Stavba a vlastnosti dřeva
LZL718E Zpracování dřeva
LZL719E Konstrukce dřevěných výrobků
LZL720E Speciální procesy ve dřevě
LZL76Z Pilařské zpracování dřeva I. - TC
LZL77E BOZP v dřevozpracujících podnicích
LZL77Z CNC dřevozpracující technika
LZL78E Ochrana a hydrotermická úprava dřeva
LZL80E Pilařské zpracování dřeva I.
LZL84Z Ochrana a hydrotermická úprava dřeva - TC
LZL90Z Hospodaření s odpady - TC
LZL92Z Energetické využití dendromasy
LZL93E Dřevořezné nástroje
LZL93Z Základy požární prevence ve dřevozpracujících podnicích
LZL98E Hospodaření s odpady
LZL98Z Praxe Dřevařství - individuální projekt
LZL99E Pružnost a pevnost
LZL99Z Tropické dřevo