×
Katedra zpracování dřeva a biomateriálů
banner

Garantované předměty


DLZX001Y Teorie hoření a dynamika požáru
DLZX002Y Bezpečnost technologických systémů
DLZX003Y Navrhování dřevěných konstrukcí a staveb na bázi dřeva a účinky požáru – Inženýrský přístup
DLZX004Y Protipožární ochrana materiálů na bázi dřeva
DLZX005Y Vliv termického namáhání/zatížení na složení a vlastnosti dřeva
DLZX006Y Vybrané kapitoly z fyziky a mechaniky dřeva
DLZX007Y Struktura a vlastnosti dřeva
DLZX008Y Zpracování dřeva pro doktorská studia
DLZX009Y Dřevařské a nábytkářské stroje
DLZX010Y Dřevěné konstrukce
DLZX011Y Chemie dřeva a biomateriálů
DLZX012Y Konstrukce a výroba nábytku
DLZX014Y Ochrana dřeva
DLZX015Y Pilařská technologie
DLZX017Y Stavby pro plnění funkcí lesa
DLZX018Y Technické materiály na bázi dřeva
DLZX019Y Vlastnosti dřeva
DLZX020Y Využití biomasy
DLZX021Y Ochrana povrchu a lepení dřeva
DLZX022Y Anatomie dřeva
DLZX023Y Dřevoobráběcí stroje
DLZX024Y Materiály na bázi dřeva
DLZX025Y Theory of Burning and Fire Dynamics
DLZX026Y Risks in Technological Systems
DLZX027Y Fire Safety Practices for construction of woody buildings - Engineering Aproaches
DLZX028Y Fire protection of wood-based materials
DLZX029Y Effect of thermal stress on wood composition and properties
DLZX030Y Selected Chapters in Materials Physics and Mechanics
DLZX031Y Wood structure and properties
DLZX032Y Wood Processing for doctoral studies
DLZX033Y Wood anatomy
DLZX034Y Wood and Furniture Machines
DLZX035Y Timber Construction
DLZX036Y Chemistry of Wood and Biomaterials
DLZX037Y Furniture - construction and manufacturing
DLZX038Y Wood-based materials
DLZX039Y Timber protection
DLZX040Y Surface protection and gluing of wood
DLZX041Y Sawmill technology
DLZX042Y Buildings for forest functions fulfillment
DLZX043Y Wood Science
DLZX044Y Biomass utilization
DLZX21Y Zpracování dřeva
DLZX25Y Stavba dřeva
DZLX23Y Zpracování dřeva
LZL001Z Nauka o dřevě
LZL002E Lepidla a nátěrové hmoty
LZL003Z Závěrečná exkurze
LZL005E Chemie dřeva
LZL006Z Souhrnná exkurze
LZL009Z Požární bezpečnost v DZP
LZL011Z Produktový design
LZL013E CNC dřevozpracující technika
LZL013Z Progresivní technologie výroby dřevěných konstrukcí
LZL014E Speciální dřevařská výroba
LZL016Z Wood Science
LZL017Z CAD pro lesní hospodářství
LZL019E Konstrukce dřevěných výrobků
LZL020E Speciální procesy ve dřevě
LZL026E Diagnostika, sanace a ochrana dřevěných konstrukcí
LZL027E Navrhování dřevěných konstrukcí
LZL028E Stavební fyzika
LZL029E Technologie výroby a provádění dřevostaveb, CAM
LZL031E Hospodaření s odpady
LZL032E Mechanické vlastnosti dřeva a dřevních kompozitů
LZL034E Dřevařské a nábytkářské stroje
LZL036E Ochrana a hydrotermická úprava dřeva
LZL040E Pilařské zpracování dřeva
LZL041E Výroba nábytku
LZL043E Biomechanika dřevin
LZL047E BOZP v dřevozpracujících podnicích
LZL048E Matematická teorie pružnosti, CAE
LZL051E Stavebně truhlářská výroba a výrobky
LZL052E Interiérový design
LZL055E Úvod do chemie pro dřevaře
LZL056E Speciální stavební konstrukce
LZL057E Technologie prvostupňového zpracování
LZL100Z Dřevařský týden – letní škola From Plant to Plank
LZL701Z Nauka o dřevě
LZL702E Lepidla a nátěrové hmoty
LZL703Z Závěrečná exkurze
LZL705E Chemie dřeva
LZL706E Fyzikální vlastnosti dřeva a dřevních kompozitů
LZL708Z Požární bezpečnost v DZP
LZL710Z Produktový design
LZL712Z CAD pro LH
LZL713E CNC dřevozpracující technika
LZL714E Speciální dřevařská výroba
LZL719E Konstrukce dřevěných výrobků
LZL720E Speciální procesy ve dřevě
LZL722E Hospodaření s odpady
LZL723E Mechanické vlastnosti dřeva a dřevních kompozitů
LZL725E Dřevařské a nábytkářské stroje
LZL727E Ochrana a hydrotermická úprava dřeva
LZL731E Pilařské zpracování dřeva
LZL732E Výroba nábytku
LZL736E BOZP v dřevozpracujících podnicích
LZL737E Interiérový design
LZL739E Úvod do chemie pro dřevaře