×
Katedra ekonomických teorií
banner

Předměty zajišťované katedrou

Základní přehled zajišťovaných předmětů

 • Obecná ekonomie – mikroekonomie
  Seznamuje se soudobými teoriemi tržní ekonomiky jako základu ekonomického myšlení a ekonomického rozhodování hospodářských subjektů. Tvoří teoretický základ předmětů ekonomického a obchodně-finančního zaměření, marketingu a managementu.
 • Obecná ekonomie  makroekonomie
  Seznamuje s moderními makroekonomickými teoriemi a s jejich uplatněním v hospodářských politikách států, analyzuje používané nástroje a typy těchto politik. Přináší schopnost kritického porozumění makroekonomickým nástrojům.
 • Mezinárodní měnový a finanční systém
  Seznamuje s teoretickými základy utváření a fungování mezinárodních finančních vztahů, mezinárodním pohybem peněz a kapitálu, měnovým vývojem a související ekonomikou firem.
 • Znalostní ekonomika
  Základem kurzu je analýza lidských zdrojů; vyjadřování kvality, efektivnosti, produkčních funkcí a jednotlivých modelů.
 • Teorie firmy
  Předmět seznamuje posluchače se soudobými teoretickými poznatky o chování firmy a jejího tržního rozhodování. Jedná se o rozšíření poznatků ze základního kurzu ekonomické teorie s možnostmi jejich využití při zpracování bakalářských a diplomových prací. Kurz zahrnuje zejména problematiku modelů dokonalé a nedokonalé konkurence a jejich aplikace na trhy zemědělských produktů a trhy výrobních faktorů.
 • Hospodářská politika v EU a v ČR
  Cílem předmětu je seznámit studenty s principy fungování hospodářské politiky v podmínkách EU a v ČR. Předmět zahrnuje základní teoretické přístupy k hospodářské politice, integrační procesy, formy integračních seskupení, vývoj EHS a EU. Studenti získají přehled  o jednotlivých druzích hospodářské politiky v EU v komparaci s ČR. Přednášky jsou orientovány na měnovou a finanční politiku, vnitřní trh EU, společnou obchodní politiku a vnější ekonomické vztahy. Pozornost je věnována také finanční a dluhové krizi v EU a v ČR.
 • Mezinárodní ekonomie
  Kurz rošiřuje základní mikroekonomické a makroekonomické znalosti o ekonomické modely mezinárodní směny a další faktory mezinárodních a ekonomických vztahů mezi dvěma zeměmi, o působení cla a dalších nástrojů obchodní politiky, o dopadech fiskální a monetární politiky v otevřené ekonomice a o fungování měnových kurzů a trhů aktiv.
 • Finance pro mezinárodní obchod
  Kurz zahrnuje na problematiku vymezení prostředí mezinárodního měnového systému se zaměřením na úlohy mezinárodních institucí (resp. organizací), vymezení devizového trhu a jeho subjektů, kotaci měnového kurzu, specifikaci otevřených pozic a spekulací, eliminaci kursových rizik, vymezení finančních derivátů, specifika obchodování FOREXového trhu, problematiku nových technologií (virtuální měny, swarm economy a další) a jejich přeshraničních transferů v kontextu prostředí globalizovaného mezinárodního trhu.
 • World and European Economy
  Course covers basic trade models, trade policies, trade/ currency unions, foreign exchange markets and role of trade in economic growth. The goal of this course is to acquaint students with main theories of the world trade and finance and with practical issues and problems confronting world and european economy today.
 • International Finance
  The International Finance course is designed to provide students with an understanding of the theory and practice of financial management in multinational companies.
 • Financial Economics
  The course provides students with the conceptual understanding of the financial decision making in the firm operating in the market environment under different economic conditions, when the objective is shareholders wealth maximization.
 • Corporate Finances
  The purpose of the course is to introduce students to fundamentals of corporate finance, with special emphasis on financial decisions within the firm. The course covers among others topics such as: Objective of the firm; Time value of money; Financial statements and Ratio analysis; Capital budgeting decisions; Financial forecasting; Portfolio theory; etc.

 

Veškeré předměty včetně kódů

 • ENE40E Obecná ekonomie
 • ENE77E Obecná ekonomie I. - Cheb
 • ENE78E Obecná ekonomie II. - Cheb
 • ENE95E Obecná ekonomie I. - VSRRS
 • ENE96E Obecná ekonomie II. - VSRRS
 • ENEA7E Obecná ekonomie - INFOK
 • ENI03E Obecná ekonomie II
 • ENL02E Základy ob.ekonomie -LF
 • ENL07Z Základy obecné ekonomie
 • ENL70Z Základy obecné ekonomie
 • ENL72E Základy obecné ekonomie LF-DS
 • ENT02E Obecná ekonomie II - TF-OPT
 • ENT72E Obecná ekonomie II - TF-OPT-DS
 • ENZ01E Základy ekonomických teorií - UTSS/1
 • ENZ02Z Základy ekonomických teorií - BEKOL/1
 • ENZ03Z Základy ekonomických teorií - BKRAJ/1
 • ENZ70Z Základy ekonomických teorií - DBKRAJ
 • ENZ71E Základy obecné ekonomie - DUTSS/1
 • ENZ71Z Základy ekonomických teorií - DBEKOL
 • ENZ72E Základy ekonomických teorií Praha,Litvínov K.Vary a Březnice
 • ENE43E RJV Obecná ekonomie I.
 • ENE43Z RJV Obecná ekonomie I.
 • ENE44E RJV Obecná ekonomie II.
 • ENE44Z RJV Obecná ekonomie II.
 • ENI02E Obecná ekonomie I.
 • ENT01Z Obecná ekonomie I - TF-OPT
 • ENT71Z Obecná ekonomie I - TF-OPT - DS
 • ENE87E Obecná ekonomie I. - Litoměřice
 • ENE88E Obecná ekonomie II. - Litoměřice
 • ENE89E Obecná ekonomie I. - Most
 • ENE90E Obecná ekonomie II. - Most
 • ENE71E Obecná ekonomie I.-DS
 • ENE72E Obecná ekonomie II.-DS
 • ENE13E Mezinárodní měnový a finanční systém
 • ENE23E Znalostní ekonomika
 • ENE07E Teorie firmy
 • ENE82E Teorie firmy KS
 • ENE01E Hospodářské politiky
 • ENE14E Světová ekonomika
 • ENE15E Obecná ekonomie III - Mezinárodní ekonomie
 • ENE39E Obecná ekonomie III. - HKS
 • ENE73E Mezinárodní ekonomie III. - DS
 • ENE74E Obecná ekonomie III - VSRR Hradec
 • ENE75E Obecná ekonomie III. - Cheb
 • ENE76E Obecná ekonomie III. - Most
 • ENE91E Obecná ekonomie III. - Klatovy
 • ENE94E Obecná ekonomie III. - VSRRL
 • ENE97E Obecná ekonomie III. - PAA Cheb
 • ENE98E Obecná ekonomie III. - VSRR Jičín
 • ENE99E Obecná ekonomie III. - VSRR SUT N
 • ENEA3E Obecná ekonomie III - INFO L N
 • ENEA6E Obecná ekonomie III - VSRR S N (Šumperk)
 • ENEA8E Obecná ekonomie III - PaA Hradec
 • ENE48E Finance pro mezinárodní obchod
 • ENE04E Obecná ekonomie I.
 • ENE05E Obecná ekonomie II
 • ENE18E Obecná ekonomie I
 • ENE19E Obecná ekonomie II. - VSRR
 • ENE20E Obecná ekonomie I
 • ENE21E Obecná ekonomie II.
 • ENE36E Obecná ekonomie II - HKS
 • ENE37E Obecná ekonomie I - HKS
 • ENE79E Obecná ekonomie I. - Klatovy
 • ENE80E Obecná ekonomie II. - Klatovy
 • ENE83E Obecná ekonomie I. - VSRR Jičín
 • ENE84E Obecná ekonomie II. - VSRR Jičín
 • ENE85E Obecná ekonomie I. - Hradec
 • ENE86E Obecná ekonomie II. - Hradec
 • ENE92E Obecná ekonomie I. - VSRR SUT
 • ENE93E Obecná ekonomie II. - VSRR SUT
 • ENEA1E Obecná ekonomie I. - PaA Hradec
 • ENEA2E Obecná ekonomie II. - PaA Hradec
 • ENEA4E Obecná ekonomie I. - PaA SUT
 • ENEA5E Obecná ekonomie II. - PaA SUT
 • ENE26E General Economics - Intl. Economics
 • ENE27E Fundamentals of Economics I
 • ENE33E World and European Economy
 • ENE34E International Finance
 • ENE35E Fundamentals of Economics II
 • ENE46E Macroeconomics
 • ENE47E Financial Economics
 • ENE24E Corporate Finances
 • ENE41E General Economics – INFO
 • ENE45E Microeconomics
 • ENE29E General Economics III - International Economics
 • ENE38E Financial Economics
 • ENE49E Economics I
 • ENE50E Economics II
 • EUEB3E Theory of Trade