×
Katedra ekonomických teorií
banner

Katedra ekonomických teorií

Primárním cílem katedry je ilustrovat, naučit chápat a analyzovat vlastní podstatu ekonomických procesů a jevů, naučit chápat a analyzovat umění efektivního rozhodování v podmínkách tržní ekonomiky, seznamovat s nejnovějšími poznatky ekonomické teorie.

Základní znalosti ekonomických teorií jsou interpretovány v bakalářském stupni vzdělávání v předmětech zabývajících se mirkoekonomickými a makroekonomickými jevy. Prohloubení základních znalostí přinášejí návazné předměty v magisterském studiu, zabývající se mezinárodní ekonomií, mezinárodními měnovými a finančními systémy, světovou ekonomikou, znalostní ekonomikou či novými ekonomickými trendy, jako jsou virtuální měnové systémy, crowdfunding, behaviorální ekonomie.

Členové katedry jsou jak významní odborníci ekonomické teorie s bohatou vědeckovýzkumnou a publikační činností, tak významní odborníci z praxe, se zkušenostmi s řízením státu či obchodování měn na Wall Street.