×
Katedra ekonomických teorií
banner

Publikační činnost členů katedry

Základní přehled publikační činnosti členů katedry od roku 2000 do roku 2014. Aktuální rok bude doplněn až v průběhu roku následujícího, z důvodu zpoždění při distribuci tiskem.

Článek v odborném periodiku

SOUKUP, A. Lidský kapitál, teorie signálů a vzdělávání v zemědělství . Agricultural Economics (Zemědělská ekonomika), 2007, roč. 53, č. 10, s. 475 - 478. ISSN: 0139-570X.

BRČÁK, J. Ekonomika pro inženýry (recenze). Politická ekonomie, 2008, roč. 0, č. 4, s. 557 - 560. ISSN: 0032-3233.

BRČÁK, J. Labour productivity in czech agriculture and factors of its improvement. Scientia Agriculturae Bohemica, 2009, roč. 40, č. 4, s. 236 - 244. ISSN: 1211-3174.

ŠRÉDL, K. Pojem „spravedlivá cena“ ve středověké kanonické nauce. Revue církevního práva, 2009, roč. 42, č. 1, s. 31 - 41. ISSN: 1211-1635.

ŠRÉDL, K. – HŘEBÍK, F. Hodnocení efektivnosti veřejných (výdajových) projektů rezortu bezpečnostních složek. Bezpečnostní teorie a praxe, 2009, roč. 0, č. 2, s. 29 - 36. ISSN: 1801-8211.

ŠRÉDL, K. Ekonomické názory teologických myslitelů období reformace. Auspicia, 2009, roč. 0, č. 2, s. 138 - 142. ISSN: 1214-4967.

ŠRÉDL, K. – HŘEBÍK, F. Teorie lidského kapitálu a ekonomie kvality vzdělávání příslušníků bezpečnostních složek . Bezpečnostní teorie a praxe, 2009, roč. 0, č. 4, s. 23 - 32. ISSN: 1801-8211.

SEVEROVÁ, L. – ŠRÉDL, K. Oligopolní konkurence nadnárodních obchodních řetězců v podmínkách integrující se Evropy. Auspicia, 2010, roč. VII, č. 1, s. 54 - 57. ISSN: 1214-4967.

STARÁ, D. – DITTRICH, O. Národní zdravotní pojištění na Tchajwanu . Zdravotnictví v ČR, 2010, roč. XIII., č. 2, s. 68 - 70. ISSN: 1213-6050.

BRČÁK, J. Význam spotřeby v ekonomice a její vývoj. Auspicia, 2010, roč. VII, č. 1, s. 38 - 41. ISSN: 1214-4967.

KOPECKÁ, L. Výnosy ze vzdělávání v rámci sociálně ekonomické integrace Evropy. Media4u Magazine, 2010, roč. 7, č. 3, s. 13 - 16. ISSN: 1214-9187.

SEVEROVÁ, L. Hodnocení kvality vzdělávání ve vysokém školství. Media4u Magazine, 2010, roč. 7, č. 2, s. 4 - 6. ISSN: 1214-9187.

SEVEROVÁ, L. Systém vysokoškolského studia ve Spojených státech amerických. Media4u Magazine, 2010, roč. 7, č. 3, s. 10 - 12. ISSN: 1214-9187.

SOUKUP, A. – ŠRÉDL, K. Teorie lidského kapitálu v procesu vzdělávání. Media4u Magazine, 2010, roč. 7, č. 3, s. 5 - 9. ISSN: 1214-9187.

BURIAN, S. – SVOBODA, P. – HŘEBÍK, F. – BRČÁK, J. Rizika vyplývající z jednotné evropské měny v kontextu historických zkušeností s měnovými krizemi . Bezpečnostní teorie a praxe, 2010, roč. 2010, č. 3, s. 37 - 45. ISSN: 1801-8211.

Odborná monografie

ŠRÉDL, K. Ekonomie & teolog . Brno: L. Marek , Brno , 2007. 285s. ISBN 80-86263-91-6.

HES, A. – ŠÁLKOVÁ, D. – REGNEROVÁ, M. – SOUKUP, A. – PICKAR, M. – PAVLŮ, D. – TURČÍNKOVÁ, J. – NAGYOVÁ, L. – HORSKÁ, E. – DRNZÍKOVÁ, Z. Chování spotřebitele při nákupu potravin. Praha: Alfa Nakladatelství Praha, 2008. 148s. ISBN 978-80-903962-0-3.

Ostatní výsledky

Lidský kapitál a efektivnost vzdělání (jako jeho elementární části) doc. Ing. PhDr. Šrédl Karel, CSc., 2000

Chování firmy v otevřené ekonomice doc. Ing. Soukup Alexandr, CSc., 2001

Některé stránky spotřebitelské volby ve vysplělých zemích doc. Ing. Soukup Alexandr, CSc., 2001

Globalizace, IFC a investiční příležitosti v zemědělství ČR doc. Ing. PhDr. Šrédl Karel, CSc., 2001

Vliv vzdělání na posílení konkurenceschopnosti lidského kapitálu doc. Ing. PhDr. Šrédl Karel, CSc., 2001

Vyjádření podnikové konkurenceschopnosti pomocí souhrnné analýzy trhu a jeho efektivnosti doc. Ing. PhDr. Šrédl Karel, CSc., 2001

Růst konkurenceschopnosti firem v našem regionu zvyšováním produktivity doc. Ing. PhDr. Šrédl Karel, CSc., 2001

Některé problémy konkurenceschopnosti doc. Ing. Soukup Alexandr, CSc., 2001

Income and substitute effects in case of various types of goods doc. Ing. Soukup Alexandr, CSc., 2001

Mikroekonomie doc. Ing. PhDr. Šrédl Karel, CSc.; Ing. Breuerová Růžena, CSc.; Ing. Breuerová Růžena, CSc.; Ing. Kaňková Eva, Ph.D., 2001

Cvičebnice mikroekonomie doc. Ing. PhDr. Šrédl Karel, CSc.; Ing. Breuerová Růžena, CSc.; Ing. Breuerová Růžena, CSc.; doc. Ing. Soukup Alexandr, CSc., 2001

Ekonomika pro pedagogy (ekonomika a rodina) doc. Ing. PhDr. Šrédl Karel, CSc., 2001

Mikroekonomie, 2. část - Teorie chování spotřebitele doc. Ing. Soukup Alexandr, CSc., 2001

Hodnocení kvality lidského kapitálu prostřednictvím ukazatelů vzdělávání doc. Ing. PhDr. Šrédl Karel, CSc., 2002

Lidský kapitál a efektivnost vzdělání (jako jeho elementární části) doc. Ing. PhDr. Šrédl Karel, CSc., 2002

Některé problémy lidského kapitálu doc. Ing. Soukup Alexandr, CSc., 2002

Tendence vývoje pracovní doby doc. Ing. Soukup Alexandr, CSc., 2002

Nedokonalá konkurence, oligopol doc. Ing. PhDr. Šrédl Karel, CSc., 2002

Human capital in new market economies and the concept of X efficiency PhDr. Dittrich Oldřich Ludwig, Ph.D., 2003

Tržní rovnováha a nástroje národní obchodní politiky doc. Ing. Soukup Alexandr, CSc., 2003

Pojetí inovací v ekonomické teorii doc. Ing. Soukup Alexandr, CSc., 2003

Externality a veřejné statky a jejich problémy doc. Ing. Soukup Alexandr, CSc., 2003

Trh práce a statistická diskriminace doc. Ing. Soukup Alexandr, CSc., 2003

Technický rozvoj z hlediska konkurenceschopnosti firmy doc. Ing. Soukup Alexandr, CSc., 2003

The potential of group purchasing to lower cost for regional hospital systems PhDr. Dittrich Oldřich Ludwig, Ph.D., 2003

What is Missing in Privatizing the health care sector in CR? PhDr. Dittrich Oldřich Ludwig, Ph.D., 2003

SPOLUPRÁCE MEZI VZDĚLÁVACÍMI INSTITUCEMI A PODNIKY VE VZDĚLÁVÁNÍ JAKO FAKTOR RŮSTU KVALITY LIDSKÉHO KAPITÁLU doc. Ing. PhDr. Šrédl Karel, CSc., 2003

MANAGEMENT KONCEPCE ŠKOLÍCÍCH PODNIKŮ A ZVYŠOVÁNÍ KONKURENCESCHOPNOSTI FIREM (NOVÁ FORMA KOMBINOVANÉHO VZDĚLÁVÁNÍ V EU) doc. Ing. PhDr. Šrédl Karel, CSc., 2003

PROBLÉMY VÝUKY EKONOMIE NA KOMBINOVANÉM STUDIU doc. Ing. PhDr. Šrédl Karel, CSc., 2003

Globalizace, externality a veřejné statky z pohledu ekonomické teorie doc. Ing. Soukup Alexandr, CSc., 2003

Nemocnice jako dodavatel zdravotní péče PhDr. Dittrich Oldřich Ludwig, Ph.D., 2004

Firma a externality doc. Ing. Soukup Alexandr, CSc., 2004

Trvale udržitelný rozvoj a úloha externalit doc. Ing. Soukup Alexandr, CSc., 2004

Konkurenceschopnost firmy a institucionální prostředí doc. Ing. PhDr. Šrédl Karel, CSc., 2004

Hodnocení kvality (a akreditace) ve vysokém školství ČR doc. Ing. PhDr. Šrédl Karel, CSc., 2004

EFEKTIVNOST VZDĚLÁNÍ A PROBLÉM JEJÍHO MĚŘENÍ doc. Ing. PhDr. Šrédl Karel, CSc., 2004

Konkurenceschopnost firem jako předpoklad vyrovnané obchodní bilance ČR doc. Ing. PhDr. Šrédl Karel, CSc., 2004

RŮSTEM EFEKTIVNOSTI VEŘEJNÝCH PROJEKTŮ KE ZVYŚOVÁNÍ ODPOVÉDNOSTI VE VZDÉLÁVANÍ doc. Ing. PhDr. Šrédl Karel, CSc., 2004

According to Public Projects Growth to Responsibility Increasing in Education doc. Ing. PhDr. Šrédl Karel, CSc., 2004

HODNOCENÍ KVALITY (A AKREDITACE) VE VYSOKÉM ŠKOLSTVÍ ČR doc. Ing. PhDr. Šrédl Karel, CSc., 2004

MANAGEMENT KONCEPCE ŠKOLÍCÍCH PODNIKŮ A ZVYŠOVÁNÍ KONKURENCESCHOPNOSTI FIREM (NOVÉ SMĚRY VE FIREMNÍ KULTUŘE A VZDĚLÁVÁNÍ V EU) doc. Ing. PhDr. Šrédl Karel, CSc., 2004

EKONOMICKÉ PRAGMA SOUČASNOSTI: „Kdo není schopen svým občanům sloužit, ten se jim snaží vládnout“ (Ludwig von Mises) doc. Ing. PhDr. Šrédl Karel, CSc., 2004

Nové paradigma v ekonomické teorii doc. Ing. Soukup Alexandr, CSc., 2004

Nemocnice jako dodavatel zdravotní péče. Vlastník, klient, mamagement, zaměstnanci a pojišťovna PhDr. Dittrich Oldřich Ludwig, Ph.D., 2004

Učební texty z mikroekonomie - 1. část doc. Ing. Soukup Alexandr, CSc., 2004

Učební texty z mikroekonomie - 1. část doc. Ing. Soukup Alexandr, CSc., 2004

Mikroekonomie, metodické a pracovní listy doc. Ing. PhDr. Šrédl Karel, CSc., 2004

Mikroekonomie, metodické a pracovní listy doc. Ing. PhDr. Šrédl Karel, CSc., 2004

Mikroekonomie, metodické a pracovní listy doc. Ing. PhDr. Šrédl Karel, CSc., 2004

Mikroekonomie, metodické a pracovní listy doc. Ing. PhDr. Šrédl Karel, CSc., 2004

Makroekonomie I. Metodické a pracovní listy doc. Ing. PhDr. Šrédl Karel, CSc., 2004

Makroekonomie I. Metodické a pracovní listy doc. Ing. Soukup Alexandr, CSc., 2004

Mikroekonomie - Metodické a pracovní listy doc. Ing. Brčák Josef, CSc., 2004

Mikroekonomie - Metodické a pracovní listy doc. Ing. Brčák Josef, CSc., 2004

Mikroekonomie - Metodické a pracovní listy doc. Ing. Brčák Josef, CSc., 2004

Mikroekonomie - Metodické a pracovní listy doc. Ing. Brčák Josef, CSc., 2004

Mikroekonomie - Metodické a pracovní listy doc. Ing. Brčák Josef, CSc., 2004

Mikroekonomie, metodické a pracovní listy doc. Ing. Soukup Alexandr, CSc., 2004

Mikroekonomie - Metodické a pracovní listy doc. Ing. Soukup Alexandr, CSc., 2004

Mikroekonomie - Metodické a pracovní listy doc. Ing. Soukup Alexandr, CSc., 2004

Mikroekonomie - Metodické a pracovní listy doc. Ing. Soukup Alexandr, CSc., 2004

Mikroekonomie - Metodické a pracovní listy doc. Ing. Soukup Alexandr, CSc., 2004

Konkurenceschopnost a trvale udržitelné zemědělství doc. Ing. Soukup Alexandr, CSc., 2004

MAKROEKONOMIE I Metodické a pracovní listy doc. Ing. PhDr. Šrédl Karel, CSc., 2004

MAKROEKONOMIE I Metodické a pracovní listy doc. Ing. PhDr. Šrédl Karel, CSc., 2004

MAKROEKONOMIE I Metodické a pracovní listy doc. Ing. PhDr. Šrédl Karel, CSc., 2004

MAKROEKONOMIE I Metodické a pracovní listy doc. Ing. Soukup Alexandr, CSc., 2004

MAKROEKONOMIE I Metodické a pracovní listy doc. Ing. Soukup Alexandr, CSc., 2004

MAKROEKONOMIE I Metodické a pracovní listy doc. Ing. Soukup Alexandr, CSc., 2004

59th International Atlantic Economic Conference PhDr. Dittrich Oldřich Ludwig, Ph.D., 2005

Vývoj měnových kursů a činitelé je ovlivňující doc. Ing. Brčák Josef, CSc., 2005

Vzdělání a informační společnost doc. Ing. Soukup Alexandr, CSc., 2005

Vzdělání v ekonomické teorii doc. Ing. PhDr. Šrédl Karel, CSc., 2005

Chování firmy v nedokonalé konkurenci doc. Ing. Soukup Alexandr, CSc., 2005

SUPPLY CHAIN MANAGEMENT IN THE HEALTH CARE SECTOR. GROUP PURCHASING FOR HOSPITALS. PhDr. Dittrich Oldřich Ludwig, Ph.D., 2005

Mikroekonomie – materiály ke studiu doc. Ing. Brčák Josef, CSc., 2005

Mikroekonomie – materiály ke studiu doc. Ing. Brčák Josef, CSc., 2005

Mikroekonomie – materiály ke studiu doc. Ing. Brčák Josef, CSc., 2005

Mikroekonomie – materiály ke studiu doc. Ing. Brčák Josef, CSc., 2005

Mikroekonomie – materiály ke studiu doc. Ing. Brčák Josef, CSc., 2005

Mikroekonomie – materiály ke studiu doc. Ing. Soukup Alexandr, CSc., 2005

Mikroekonomie – materiály ke studiu doc. Ing. Soukup Alexandr, CSc., 2005

Mikroekonomie – materiály ke studiu doc. Ing. Soukup Alexandr, CSc., 2005

Mikroekonomie – materiály ke studiu doc. Ing. Soukup Alexandr, CSc., 2005

Mikroekonomie – materiály ke studiu doc. Ing. Soukup Alexandr, CSc., 2005

Mikroekonomie – materiály ke studiu doc. Ing. PhDr. Šrédl Karel, CSc., 2005

Mikroekonomie – materiály ke studiu doc. Ing. PhDr. Šrédl Karel, CSc., 2005

Mikroekonomie – materiály ke studiu doc. Ing. PhDr. Šrédl Karel, CSc., 2005

Mikroekonomie – materiály ke studiu doc. Ing. PhDr. Šrédl Karel, CSc., 2005

Učební texty z Mikroekonomie – 2. část doc. Ing. Brčák Josef, CSc., 2005

Učební texty z Mikroekonomie – 2. část doc. Ing. Brčák Josef, CSc., 2005

Učební texty z Mikroekonomie – 2. část doc. Ing. Soukup Alexandr, CSc., 2005

Učební texty z Mikroekonomie – 2. část doc. Ing. Soukup Alexandr, CSc., 2005

Učební texty z Mikroekonomie – 2. část doc. Ing. PhDr. Šrédl Karel, CSc., 2005

Podnik a kurz CZK doc. Ing. Brčák Josef, CSc., 2006

Vývoj měnového kurzu a zahraničního obchodu doc. Ing. Brčák Josef, CSc., 2006

Význam a vývoj měnových kurzů doc. Ing. Brčák Josef, CSc., 2006

K hodnocení kvality vzdělávání budoucích učitelů českého jazyka v souvislosti s akreditací VŠ oborů v ČR doc. Ing. PhDr. Šrédl Karel, CSc., 2006

K PROBLEMATICE NOVÉHO ZÁKONÍKU PRÁCE Ing. Hrdlička Pavel, 2006

Mezinárodní směna v ekonomické teorii doc. Ing. Soukup Alexandr, CSc., 2006

Vytváření útvaru treasure v podniku doc. Ing. Brčák Josef, CSc., 2006

Vývoj měnového kurzu a zahraniční obchod doc. Ing. Brčák Josef, CSc., 2006

Problematika obsahu a kvality ekonomického vzdělávání na humanitně zaměřených fakultách univerzit v ČR doc. Ing. PhDr. Šrédl Karel, CSc., 2006

Modely vytváření ekonomického zisku u oligopolní konkurence v podnicích obchodu a služeb doc. Ing. PhDr. Šrédl Karel, CSc., 2006

Růst kvality vzdělávacího procesu na VŠ formou zdokonalování řízení výrobních praxí doc. Ing. PhDr. Šrédl Karel, CSc., 2006

Specifika vyjadřování efektivnosti vzdělání na ekonomických univerzitách doc. Ing. PhDr. Šrédl Karel, CSc., 2006

Kvalitativní stránka lidského kapitálu v procesu vzdělávání doc. Ing. Soukup Alexandr, CSc., 2006

Mikroekonomie. Základní výpočty a vztahy. doc. Ing. Brčák Josef, CSc., 2006

Mikroekonomie. Základní výpočty a vztahy. doc. Ing. Brčák Josef, CSc., 2006

Mikroekonomie. Základní výpočty a vztahy. doc. Ing. Brčák Josef, CSc., 2006

Mikroekonomie. Základní výpočty a vztahy. doc. Ing. Brčák Josef, CSc., 2006

Mikroekonomie. Základní výpočty a vztahy. doc. Ing. Brčák Josef, CSc., 2006

Mikroekonomie. Základní výpočty a vztahy. doc. Ing. Soukup Alexandr, CSc., 2006

Mikroekonomie. Základní výpočty a vztahy. doc. Ing. Soukup Alexandr, CSc., 2006

Mikroekonomie. Základní výpočty a vztahy. doc. Ing. Soukup Alexandr, CSc., 2006

Mikroekonomie. Základní výpočty a vztahy. doc. Ing. Soukup Alexandr, CSc., 2006

Mikroekonomie. Základní výpočty a vztahy. doc. Ing. PhDr. Šrédl Karel, CSc., 2006

Mikroekonomie. Základní výpočty a vztahy. doc. Ing. PhDr. Šrédl Karel, CSc., 2006

Mikroekonomie. Základní výpočty a vztahy. doc. Ing. PhDr. Šrédl Karel, CSc., 2006

Mikroekonomie. Základní výpočty a vztahy. doc. Ing. PhDr. Šrédl Karel, CSc., 2006

Problémy a dopady inflace doc. Ing. Brčák Josef, CSc., 2007

Inflace v ČR doc. Ing. Brčák Josef, CSc., 2007

Vývoj české ekonomiky a význam spotřeby pro daný vývoj doc. Ing. Brčák Josef, CSc., 2007

Mezinárodní směna a současná světová ekonomika doc. Ing. Soukup Alexandr, CSc., 2007

Dopady uplatnění nového zákoníku práce v praxi vybrané organizace Ing. Hrdlička Pavel, 2007

Hlavní problémy současného vzdělávání na středních školách a jejich dopady na ukazatele kvality středoškolského vzdělávání Ing. Kopecká Lenka, 2007

Specifika systému vzdělávání budoucích pedagogů na evropských univerzitách doc. Ing. PhDr. Šrédl Karel, CSc., 2007

Zavádění ICT při zkoušení studentů z ekonomických teorií doc. Ing. Brčák Josef, CSc.; Ing. Burianová Jaroslava; doc. Ing. PhDr. Šrédl Karel, CSc., 2007

Vývoj a trendy v investování českých domácností do podílových fondů Ing. Kopecká Lenka, 2007

Monopolistická konkurence v mezinárodní směně doc. Ing. Soukup Alexandr, CSc., 2007

Využití modelů prostorové diferenciace při zvyšování efektivnosti monopolistické konkurence v obchodě a službách doc. Ing. PhDr. Šrédl Karel, CSc., 2007

Nové metody při zkoušení studentů z ekonomie na PEF ČZU doc. Ing. Brčák Josef, CSc.; doc. Ing. Soukup Alexandr, CSc.; doc. Ing. PhDr. Šrédl Karel, CSc., 2007

Použití výpočetní techniky u zkušebních testů z ekonomie na PEF ČZU doc. Ing. Brčák Josef, CSc.; doc. Ing. Soukup Alexandr, CSc.; doc. Ing. PhDr. Šrédl Karel, CSc., 2007

Vznik Evropské unie, postavení jednotlivých zemí a orgány EU doc. Ing. Brčák Josef, CSc., 2008

Jak je na tom české zemědělství doc. Ing. Brčák Josef, CSc., 2008

Long-term development of the Czech agriculture doc. Ing. Brčák Josef, CSc., 2008

Výrobní faktory v zemědělství, substituce výrobních faktorů doc. Ing. Brčák Josef, CSc., 2008

Externality a spotřebitel doc. Ing. Soukup Alexandr, CSc., 2008

Various concepts of human capital in education process doc. Ing. Soukup Alexandr, CSc., 2008

Některé stránky volby spotřebitele ve vyspělých zemích doc. Ing. Soukup Alexandr, CSc., 2008

Vysokoškolské vzdělávání v ČR a růst jeho kvality Ing. Kopecká Lenka; doc. Ing. PhDr. Šrédl Karel, CSc., 2008

Ochrana žáků před sektami PhDr. Ing. Severová Lucie, Ph.D., 2008

Celoživotní vzdělávání a kauzální vztah mezi dobou studia a velikostí příjmů PhDr. Ing. Severová Lucie, Ph.D.; doc. Ing. PhDr. Šrédl Karel, CSc., 2008

Růst kvality vysokoškolského vzdělávání v ČR Ing. Kopecká Lenka, 2008

Pohled na stav zdravotnictví v České republice Ing. Stará Dana, 2008

Pohled na stav zdravotnictví v České republice Ing. Stará Dana, 2008

Růst kvality vysokoškolského vzdělávání v ČR Ing. Kopecká Lenka, 2008

Problém kauzality vztahu mezi dobou studia a velikostí příjmů u celoživotního vzdělávání PhDr. Ing. Severová Lucie, Ph.D., 2008

Problém kauzality vztahu mezi dobou studia a velikostí příjmů u celoživotního vzdělávání PhDr. Ing. Severová Lucie, Ph.D., 2008

Importance and Quality of Education as Factor of Competitiveness of the Czech Republic Economy Ing. Kopecká Lenka, 2008

To Problems of Education on High Schools as Part of Whole-Life Educational Process in Conditions of Knowledge Economy Creation doc. Ing. PhDr. Šrédl Karel, CSc., 2008

Makroekonomie – cvičebnice PhDr. Ing. Severová Lucie, Ph.D., 2009

Makroekonomie – cvičebnice PhDr. Ing. Severová Lucie, Ph.D., 2009

Makroekonomie – cvičebnice doc. Ing. Soukup Alexandr, CSc., 2009

Makroekonomie – cvičebnice doc. Ing. Soukup Alexandr, CSc., 2009

Makroekonomie – cvičebnice doc. Ing. Soukup Alexandr, CSc., 2009

Makroekonomie – cvičebnice doc. Ing. PhDr. Šrédl Karel, CSc., 2009

Makroekonomie – cvičebnice doc. Ing. PhDr. Šrédl Karel, CSc., 2009

Základy obecné ekonomie Ing. Stará Dana; PhDr. Ing. Severová Lucie, Ph.D., 2009

Srovnání zemědělství v ČR a v EU doc. Ing. Brčák Josef, CSc.; Ing. Spiesová Daniela; Bc. Širůčková Daniela, 2009

Srovnání zemědělství v ČR a v EU (srovnání rostlinné výroby), doc. Ing. Brčák Josef, CSc.; Ing. Spiesová Daniela; Bc. Širůčková Daniela, 2009

Srovnání zemědělství v ČR a v EU (srovnání živočišné výroby) doc. Ing. Brčák Josef, CSc.; Ing. Spiesová Daniela; Bc. Širůčková Daniela, 2009

Srovnání v ČR a EU z hlediska zahraničního obchodu s agrárními produkty doc. Ing. Brčák Josef, CSc., 2009

K problematice vzdělávání na středních školách jako součásti procesu celoživotního vzdělávání v podmínkách utváření vědomostní ekonomiky doc. Ing. PhDr. Šrédl Karel, CSc., 2009

O rozdělení práce a majetku v počátečním období měšťanské kulturní epochy doc. Ing. PhDr. Šrédl Karel, CSc., 2009

O myšlence pospolitosti lidí a chudinských institucí v historii českých zemí doc. Ing. PhDr. Šrédl Karel, CSc., 2009

Středověká stavovská společnost v Čechách a ekonomické učení kanonistů doc. Ing. PhDr. Šrédl Karel, CSc., 2009

Farní chudinské fondy v českých zemích doc. Ing. PhDr. Šrédl Karel, CSc., 2009

Hospodářská etika a vlastnictví v encyklice Centesimus annus doc. Ing. PhDr. Šrédl Karel, CSc., 2009

Pozemkové vlastnictví v kanonické právní nauce doc. Ing. PhDr. Šrédl Karel, CSc., 2009

Ekonomické prvky teologického myšlení v pozdním středověku doc. Ing. Soukup Alexandr, CSc., 2009

Various Concepts of Human Capital in Process of Education doc. Ing. Soukup Alexandr, CSc., 2009

Zemědělská půda a její cena doc. Ing. Brčák Josef, CSc., 2009

Teoretická východiska chování subjektu na trzích s rizikem doc. Ing. Soukup Alexandr, CSc., 2009

Problémy financování zdravotnictví, dopady finanční krize a aktuálních legislativních změn Ing. Stará Dana, 2009

Ekonomické výnosy ze vzdělávání (mezinárodní srovnání) Ing. Kopecká Lenka; doc. Ing. PhDr. Šrédl Karel, CSc., 2009

Manipulace sekt a jejich vliv na studenty PhDr. Ing. Severová Lucie, Ph.D., 2009

Vzdělávání pro podporu konkurenceschopnosti ekonomiky České republiky Ing. Kopecká Lenka, 2009

Konkurence v českém zdravotnictví Ing. Stará Dana, 2009

Financování zdravotnictví v České republice v době ekonomické krize Ing. Stará Dana, 2009

Zdravotnictví v České republice Ing. Stará Dana, 2009

Nebezpečnost sekt PhDr. Ing. Severová Lucie, Ph.D., 2009

ICT jako prostředek znalostního managementu v ekonomickém vzdělávání PhDr. Ing. Severová Lucie, Ph.D.; doc. Ing. Soukup Alexandr, CSc., 2009

Celoživotní vzdělávání a ekonomické výnosy ze vzdělávání doc. Ing. Soukup Alexandr, CSc.; doc. Ing. PhDr. Šrédl Karel, CSc., 2009

Mezinárodní ekonomie - výklad textu a příklady doc. Ing. Soukup Alexandr, CSc., 2009

Makroekonomie – cvičebnice doc. Ing. Brčák Josef, CSc., 2009