×
Katedra ekonomických teorií
banner

Publikační činnost členů katedry

Základní přehled publikační činnosti členů katedry od roku 2000 do roku 2014. Aktuální rok bude doplněn až v průběhu roku následujícího, z důvodu zpoždění při distribuci tiskem.

Článek v odborném periodiku

SOUKUP, A. Lidský kapitál, teorie signálů a vzdělávání v zemědělství . Agricultural Economics (Zemědělská ekonomika), 2007, roč. 53, č. 10, s. 475 - 478. ISSN: 0139-570X.

BRČÁK, J. Ekonomika pro inženýry (recenze). Politická ekonomie, 2008, roč. 0, č. 4, s. 557 - 560. ISSN: 0032-3233.

BRČÁK, J. Labour productivity in czech agriculture and factors of its improvement. Scientia Agriculturae Bohemica, 2009, roč. 40, č. 4, s. 236 - 244. ISSN: 1211-3174.

ŠRÉDL, K. Pojem „spravedlivá cena“ ve středověké kanonické nauce. Revue církevního práva, 2009, roč. 42, č. 1, s. 31 - 41. ISSN: 1211-1635.

ŠRÉDL, K. – HŘEBÍK, F. Hodnocení efektivnosti veřejných (výdajových) projektů rezortu bezpečnostních složek. Bezpečnostní teorie a praxe, 2009, roč. 0, č. 2, s. 29 - 36. ISSN: 1801-8211.

ŠRÉDL, K. Ekonomické názory teologických myslitelů období reformace. Auspicia, 2009, roč. 0, č. 2, s. 138 - 142. ISSN: 1214-4967.

ŠRÉDL, K. – HŘEBÍK, F. Teorie lidského kapitálu a ekonomie kvality vzdělávání příslušníků bezpečnostních složek . Bezpečnostní teorie a praxe, 2009, roč. 0, č. 4, s. 23 - 32. ISSN: 1801-8211.

SEVEROVÁ, L. – ŠRÉDL, K. Oligopolní konkurence nadnárodních obchodních řetězců v podmínkách integrující se Evropy. Auspicia, 2010, roč. VII, č. 1, s. 54 - 57. ISSN: 1214-4967.

STARÁ, D. – DITTRICH, O. Národní zdravotní pojištění na Tchajwanu . Zdravotnictví v ČR, 2010, roč. XIII., č. 2, s. 68 - 70. ISSN: 1213-6050.

DITTRICH, O. – STARÁ, D. Je stárnutí populace hlavní příčinou růstu výdajů na zdravotní péči?. Zdravotnictví v ČR, 2010, roč. XIII., č. 4, s. 144 - 146. ISSN: 1213-6050.

ŠRÉDL, K. Behaviour of Subjects on Risk Markets. Zemědělská ekonomika, 2010, roč. 56, č 5, s. 224-230. ISSN: 0139-570X.

KOPECKÁ, L. Získání učitelské kvalifikace ve Velké Británii a její evropská dimenze. Media4u Magazine, 2010, roč. 7, č. X2, s. 1 - 5. ISSN: 1214-9187.

DITTRICH, O. – CLARK, J. Alternative Fat Taxes to Control Obesity. International Advances in Economic Research, 2010, roč. 16, č. 4, s. 388 - 394. ISSN: 1083-0898.

BRČÁK, J. Význam spotřeby v ekonomice a její vývoj. Auspicia, 2010, roč. VII, č. 1, s. 38 - 41. ISSN: 1214-4967.

KOPECKÁ, L. Výnosy ze vzdělávání v rámci sociálně ekonomické integrace Evropy. Media4u Magazine, 2010, roč. 7, č. 3, s. 13 - 16. ISSN: 1214-9187.

HRDLIČKA, P. Vliv minimální mzdy na míru nezaměstnanosti. Media4u Magazine, 2010, roč. 2010, č. 1, s. 38-39. ISSN: 1214-9187.

SEVEROVÁ, L. Hodnocení kvality vzdělávání ve vysokém školství. Media4u Magazine, 2010, roč. 7, č. 2, s. 4 - 6. ISSN: 1214-9187.

SEVEROVÁ, L. Systém vysokoškolského studia ve Spojených státech amerických. Media4u Magazine, 2010, roč. 7, č. 3, s. 10 - 12. ISSN: 1214-9187.

SOUKUP, A. – ŠRÉDL, K. Teorie lidského kapitálu v procesu vzdělávání. Media4u Magazine, 2010, roč. 7, č. 3, s. 5 - 9. ISSN: 1214-9187.

BURIAN, S. – SVOBODA, P. – HŘEBÍK, F. – BRČÁK, J. Rizika vyplývající z jednotné evropské měny v kontextu historických zkušeností s měnovými krizemi . Bezpečnostní teorie a praxe, 2010, roč. 2010, č. 3, s. 37 - 45. ISSN: 1801-8211.

SEVEROVÁ, L. – KOPECKÁ, L. – SVOBODA, R. – BRČÁK, J. Oligopoly competition in the market with food products . Agricultural Economics (Zemědělská ekonomika), 2011, roč. 57, č. 12, s. 580-588. ISSN: 0139-570X.

SOUKUP, A. – ŠRÉDL, K. Space Model In Monopolistic Competition – Analysis of International Trade. Agricultural Economics (Zemědělská ekonomika), 2011, roč. 57, č. 4, s. 169-174. ISSN: 0139-570X.

ŠRÉDL, K. – SOUKUP, A. Consumer´s Behaviour on Food Markets. Agricultural Economics (Zemědělská ekonomika), 2011, roč. 57, č. 3, s. 140-144. ISSN: 0139-570X.

BRČÁK, J. – ŠRÉDL, K. K problematice projektů ICT v ekonomickém vzdělávání. Media4u Magazine, 2011, roč. 8, č. 1, s. 40-44. ISSN: 1214-9187.

SEVEROVÁ, L. STUDIUM MBA JAKO PŘEDPOKLAD LEPŠÍHO UPLATNĚNÍ NA TRHU PRÁCE. Media4u Magazine, 2011, roč. 8, č. 2, s. 18-21. ISSN: 1214-9187.

SVOBODA, P. – BURIAN, S. – HŘEBÍK, F. – BRČÁK, J. Energetická bezpečnost České republiky v kontextu Evropské unie a Ruska. ..., 2011, roč. 2011, č. 3, s. 45-55.

SEVEROVÁ, L. – KOPECKÁ, L. – ŠRÉDL, K. K problematice ekonomické efektivnosti lidského kapitálu. Media4u Magazine, 2011, roč. 8, č. 2, s. 10-12. ISSN: 1214-9187.

KOPECKÁ, L. – BRČÁK, J. Problém vztahu nezaměstnanosti a úrovně vzdělání v Česku. Media4u Magazine, 2011, roč. 8, č. 3, s. 14-18. ISSN: 1214-9187.

SEVEROVÁ, L. Problematika operačních programů v podmínkách českého vysokého školství. Media4u Magazine, 2011, roč. 8, č. 1, s. 6-8. ISSN: 1214-9187.

BRČÁK, J. – SEVEROVÁ, L. K problematice vztahu zaměstnanosti a úrovně dosaženého vzdělání v ČR. Media4u Magazine, 2011, roč. 8, č. 3, s. 11-13. ISSN: 1214-9187.

SEVEROVÁ, L. HDP a výdaje na vzdělávání. Media4u Magazine, 2011, roč. 8, č. 3, s. 7-10. ISSN: 1214-9187.

KOPECKÁ, L. Gymnázia a jejich místo ve vzdělávací soustavě ČR. Media4u Magazine, 2011, roč. 8, č. 2, s. 42-45. ISSN: 1214-9187.

KOPECKÁ, L. Úloha vyšších odborných škol jako součásti vzdělávací soustavy ČR. Media4u Magazine, 2011, roč. 8, č. 1, s. 9-11. ISSN: 1214-9187.

ŠRÉDL, K. REFORMA ČESKÉHO VYSOKÉHO ŠKOLSTVÍ A JEJÍ EKONOMICKÉ SOUVISLOSTI. Media4u Magazine, 2011, roč. 8, č. 2, s. 4-9. ISSN: 1214-9187.

RAKOVÁ, H. – ŠRÉDL, K. MINIMÁLNÍ MZDAV ČR A JEJÍ MEZINÁRODNÍ SROVNÁNÍ. Auspicia, 2011, roč. 2011, č 1, s. 24-30. ISSN: 1214-4967.

DITTRICH, O. – STARÁ, D. After the Financial Crisis: Is the Czech Health Care System in Transition?. International Advances in Economic Research, 2011, roč. 17, č. 4, s. 492-493. ISSN: 1083-0898.

ČÍŽEK, B. – BRČÁK, J. ÚROKOVÉ SAZBY – FAKTORY FORMOVÁNÍ JEJICH VÝŠE NA FINANČNÍCH TRZÍCH. Auspicia, 2011, roč. 8, č. 2, s. 139-143. ISSN: 1214-4967.

DITTRICH, O. Health Capital as a Determinant of Living Standard and Life Satisfaction. An Empirical Study.. International Advances in Economic Research, 2011, roč. 17, č. 4, s. 413-420. ISSN: 1083-0898.

SPIESOVÁ, D.; idPublikace = 51329; Název: Analýza příjmové složky rozpočtu EU z pohledu možné změny vlivem zpoplatnění emisních povolenek-- Neexistuje podtyp publikace --

SPIESOVÁ, D.; idPublikace = 52370; Název: Důsledky nákupu emisních povolenek na teplárnu Trmice -- Neexistuje podtyp publikace --

ŠRÉDL, K. – SVOBODA, R. Oligopolní konkurence s dominantní firmou a obchodní řetězce. Trendy ekonomiky a managementu. , 2011, roč. V, č. 9, s. 99-105. ISSN: 1802-8527 .

SEVEROVÁ, L. Oligopol s dominantní firmou na specifickém polygrafickém trhu. Media4u Magazine, 2011, roč. 2011, č. 4, s. 74-76. ISSN: 1214-9187.

SEVEROVÁ, L. – SEKERKA, B. Požadavky trhu práce na kvalifikovanou pracovní sílu a míra graduace ve vysokoškolském vzdělávání v České republice. Media4u Magazine, 2011, roč. 2011, č. 4, s. 4-6. ISSN: 1214-9187.

SEVEROVÁ, L. – MALEC, M. Pravděpodobnost a matematická optimalizace v teorii portfolia. Czech Hospitality and Tourism Papers, 2011, roč. 2011, č. 14, s. 1-6. ISSN: 1801-1535.

SEVEROVÁ, L.; idPublikace = 53937; Název: Míra úspěšného dokončení terciárního vzdělávání-- Neexistuje podtyp publikace --

SEVEROVÁ, L. – BRČÁK, J. STÁTNÍ DLUH ČESKÉ REPUBLIKY. Auspicia, 2012, roč. 2012, č. 1, s. 32-37. ISSN: 1214-4967.

BURIAN, S. – BRČÁK, J. The Basic Transmission Mechanisms of Monetary Policy in the Czech Republic. International Advances in Economic Research, 2012, roč. 18, č. 1, s. 126-127. ISSN: 1083-0898.

SPIESOVÁ, D.; idPublikace = 54608; Název: Komparace důsledků ekonomických nástrojů na zájmové skupiny v odvětví teplárenství-- Neexistuje podtyp publikace --

BURIAN, S. – SVOBODA, P. – HŘEBÍK, F. – BRČÁK, J. Rizika transmisí měnové politiky v kontextu ekonomických teorií - jedny z determinantů bezpečnostní situace státu. Bezpečnostní teorie a praxe, 2012, roč. 2012, č. 1, s. 43-50. ISSN: 1801-8211.

URBÁNKOVÁ, E. – BRČÁK, J. Analýza ekonomicky aktivních cizinců na trhu práce v České republice z hlediska vzdělanostní úrovně a klasifikace KZAM. Media4u Magazine, 2012, roč. 9, č. 2/2012, s. 1-5. ISSN: 1214-9187.

SEVEROVÁ, L. – SVOBODA, R. Chování spotřebitele a jeho výchova ke spotřebě regionálních potravin. Media4u Magazine, 2012, roč. 2012, č. 1, s. 35-37. ISSN: 1214-9187.

HINKE, J. – SVOBODA, R. Nové požadavky praxe na znalosti účetnictví u absolventů vysokých škol ekonomického zaměření. Media4u Magazine, 2012, roč. 2012, č. 3, s. 43-47. ISSN: 1214-9187.

ŠRÉDL, K. – KOPECKÁ, L. KONCEPT CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ V PODMÍNKÁCH MULTIKULTURNÍ EVROPSKÉ SPOLEČNOSTI. ..., 2012, roč. 2012, č. 3, s. 1-3.

SEVEROVÁ, L. CHOVÁNÍ SPOTŘEBITELE NA TRHU BIOPOTRAVIN A JEHO VÝCHOVA K ODPOVĚDNÉ SPOTŘEBĚ. Media4u Magazine, 2012, roč. 2012, č. 1, s. 38-40. ISSN: 1214-9187.

SEVEROVÁ, L. – HES, A. K PROBLEMATICE VÝCHOVY SPOTŘEBITELE A JEHO POVĚDOMÍ O ZNAČENÍ KVALITY POTRAVIN. Media4u Magazine, 2012, roč. 2012, č. 3, s. 26-30. ISSN: 1214-9187.

SEVEROVÁ, L. – CHROMÝ, J. – SEKERKA, B. – SOUKUP, A. Microeconomic aspects of government subsidies in the agricultural market. Agricultural Economics (Zemědělská ekonomika), 2012, roč. 58, č. 11, s. 542-548. ISSN: 0139-570X.

DITTRICH, O. – STARÁ, D. Academic detailing programy a medicína faktu. Zprávy o geologických výzkumech v roce …. (Geoscience Research Reports …) , 2012, roč. 14, č. 4, s. 11-14. ISSN: 0514-8057 .

STARÁ, D.; idPublikace = 55522; Název: Problematika vzdělávání lékařů v ČR.-- Neexistuje podtyp publikace --

HINKE, J. – ŠRÉDL, K. MÉDIA JAKO DIDAKTICKÉ PROSTŘEDKY PROCESU VZDĚLÁVÁNÍ NA VYSOKÝCH ŠKOLÁCH EKONOMICKÉHO ZAMĚŘENÍ. Media4u Magazine, 2012, roč. 2012, č. X3, s. 10-14. ISSN: 1214-9187.

SVOBODA, P. – BRČÁK, J. Electricity Consumption Demand Model in Czech Households. Idojaras, 2012, roč. 11294, č. November 2012, s. 1-3. ISSN: 0324-6329.

SPIESOVÁ, D. Alternativní zdroje energie: slunce vs. vítr. Energetika, 2012, roč. 62, č. 7/2012, s. 120-126. ISSN: 0235-7208.

SPIESOVÁ, D.; idPublikace = 56816; Název: Alternativní zdroje energie: voda, země a příroda, 2.část-- Neexistuje podtyp publikace --

KOPLÍK, M. – BRČÁK, J. VÝZNAM EKONOMIE JAKO VĚDY V SOUČASNOSTI. Media4u Magazine, 2012, roč. 2012, č. 4, s. 1-9. ISSN: 1214-9187.

BRČÁK, J. – KOPECKÁ, L. KONKURENCESCHOPNOST EKONOMIKY ČR V PODMÍNKÁCH UTVÁŘENÍ ZNALOSTNÍ SPOLEČNOSTI. Media4u Magazine, 2012, roč. 2012, č. 4, s. 10-12. ISSN: 1214-9187.

ŠRÉDL, K. – HINKE, J. VZTAH TEORIE A PRAXE V PROCESU VYSOKOŠKOLSKÉ VÝUKY FINANČNÍHO ÚČETNICTVÍ. Media4u Magazine, 2012, roč. 2012, č. 4, s. 19-23. ISSN: 1214-9187.

HINKE, J. – SVOBODA, R. ANDRAGOGICKÁ DIDAKTIKA VE VÝUCE FINANČNÍHO ÚČETNICTVÍ NA VYSOKÝCH ŠKOLÁCH. Media4u Magazine, 2012, roč. 2012, č. 4, s. 24-28. ISSN: 1214-9187.

DITTRICH, O. – SVOBODA, R. MOŽNOSTI E-LEARNINGOVÝCH SYSTÉMŮ V PRAXI. Media4u Magazine, 2012, roč. 2012, č. 4, s. 94-98. ISSN: 1214-9187.

DITTRICH, O. – STARÁ, D. The Impact of Aging Population on the Rise of the Health care Cost in the Czech Republic. International Advances in Economic Research, 2012, roč. 16, č. 1, s. 2-9. ISSN: 1083-0898.

BURIAN, S. – BRČÁK, J. Granger Causality within Monetarist Transmission in the Czech Republic. International Advances in Economic Research, 2013, roč. 19, č. 1, s. 69-70. ISSN: 1083-0898.

URBÁNKOVÁ, E. Trh práce a požadovaná kvalifikační struktura lidských zdrojů. Media4u Magazine, 2013, roč. 10, č. 1, s. 6-12. ISSN: 1214-9187.

URBÁNKOVÁ, E. – BRČÁK, J. – HŘEBÍK, F. Bezpečnostní rizika spojená s růstem nezaměstnanosti ekonomicky aktivního obyvatelstva. Bezpečnostní teorie a praxe, 2013, roč. 1/2013, č. 1, s. 17-26. ISSN: 1801-8211.

SPIESOVÁ, D. Zelená kniha 2013: nový rámec v oblasti klimatu a energetiky pro následujících 17let. Energetika, 2013, roč. 63, č. 7, s. 419-422. ISSN: 0235-7208.

HINKE, J. – SVOBODA, R. ANALÝZA POTŘEB UŽIVATELŮ ÚČETNÍCH VÝKAZŮ V ČR. Media4u Magazine, 2013, roč. 10, č. 2, s. 73-77. ISSN: 1214-9187.

KAŠPAROVÁ, K. – SVOBODA, R. ZAMĚŘENÍ SOUKROMÝCH VYSOKÝCH ŠKOL NA VÝCHOVU ABSOLVENTŮ PRO OLIGOPOLNÍ FIRMY V ČR. Media4u Magazine, 2013, roč. 10, č. 3, s. 5-8. ISSN: 1214-9187.

ZOUNKOVÁ, J. – SVOBODA, R. VLIV DOSAŽENÉHO VZDĚLÁNÍ NA VÝŠI MEZD V ČR. Media4u Magazine, 2013, roč. 10, č. 3, s. 18-21. ISSN: 1214-9187.

ŠRÉDL, K. – BRČÁK, J. ŘEŠENÍ NEDOSTATKU KVALIFIKOVANÝCH ODBORNÍKŮ V PRŮMYSLU SPOLUPRACÍ ŠKOL A FIREM. Media4u Magazine, 2013, roč. 10, č. 3, s. 1-4. ISSN: 1214-9187.

ZOUNKOVÁ, J. – KOPECKÁ, L. SPECIFIKA PŘÍČIN NEZAMĚSTNANOSTI MUŽŮ A ŽEN V ČR PODLE JEDNOTLIVÝCH ÚROVNÍ VZDĚLÁNÍ. Media4u Magazine, 2013, roč. 10, č. 2, s. 9-13. ISSN: 1214-9187.

RODONAIA, E. – SEVEROVÁ, L. KE ZDOKONALENÍ EKONOMICKÉ MOTIVACE UNIVERZIT V OBLASTI VĚDY, VÝZKUMU A INOVACÍ. Media4u Magazine, 2013, roč. 10, č. 3, s. 14-17. ISSN: 1214-9187.

KOLÁŘ, M. – BRČÁK, J. EKONOMICKÁ NEROVNOST A VZDĚLÁNÍ Stručný popis vztahu ekonomické nerovnosti a vzdělání na vybraných příkladech. Media4u Magazine, 2013, roč. 10, č. 2, s. 6-12. ISSN: 1214-9187.

SOUKUP, A. – ŠRÉDL, K. RIZIKO INVESTICE DO VZDĚLÁNÍ A JEHO TEORIE. Media4u Magazine, 2013, roč. 10, č. 1, s. 1-5. ISSN: 1214-9187.

ŠRÉDL, K. NÁRODOHOSPODÁŘSKÉ A ODVĚTVOVÉ SOUVISLOSTI VÝSLEDKŮ TIMSS V ČR. Media4u Magazine, 2013, roč. 10, č. 1, s. 31-33. ISSN: 1214-9187.

URBÁNKOVÁ, E. – BRČÁK, J. Ekonomicky aktivní cizinci na trhu práce v České republice. Auspicia, 2013, roč. X, č. 1, s. 76-81. ISSN: 1214-4967.

ŠRÉDL, K. – SOUKUP, A. – SEVEROVÁ, L. Models of Consumer´s Choice. E+M Ekonomie a Management, 2013, roč. 2013, č. 2, s. 4-9. ISSN: 1212-3609.

HŘEBÍK, F. – ŠRÉDL, K. Rozhodování subjektů v podmínkách rizika a nejistoty v případě daňových deliktů. Bezpečnostní teorie a praxe, 2013, roč. 2013, č. 1, s. 61-68. ISSN: 1801-8211.

SEVEROVÁ, L. – BENDL, S. Cartels and its behaviour on food markets. Agricultural Economics (Zemědělská ekonomika), 2013, roč. 59, č. 2, s. 81-89. ISSN: 0139-570X.

DITTRICH, O. – STARÁ, D. Regulation Fees and Health Care Spending. International Advances in Economic Research, 2013, roč. 19, č. 4, s. 8-10. ISSN: 1083-0898.

HRDLIČKA, P. Základní bezpečnostní chyby v internetových obchodech. Bezpečnostní teorie a praxe, 2013, roč. 2013, č. 4, s. 97-106. ISSN: 1801-8211.

SOUKUP, A. – BRČÁK, J. – SVOBODA, R. Monopolistic Competition in the International Trade of Agricultural Products . AGRIS on-line Papers in Economics and Informatics, 2014, roč. VI, č. 1, s. 87-97. ISSN: 1804-1930.

BURIAN, S. – BRČÁK, J. Relationship between Capital Tax Rate and Tax Quota in Europe. International Advances in Economic Research, 2014, roč. 20, č. 2, s. 233-234. ISSN: 1083-0898.

CLARK, J. – DITTRICH, O. – LAW, S. – XU, Q. Nutrient Prices and other Socio - Economic and Health Determinants of the Body Mass Index of Canadians. ..., 2014, roč. 20, č. 3, s. 249-258. ISSN: N.

DITTRICH, O. – CLARK, J. – XU, Q. Empirical Evidence of the Efficiency and Efficacy of Fat Taxes and Thin Subsidies. ..., 2014, roč. 22, č. 3, s. 202-207. ISSN: N.

DITTRICH, O. – STARÁ, D. Human Resources Availability in the Czech Health Care System. ..., 2014, roč. 20, č. 4, s. 461-462. ISSN: N.

BURIAN, S. – BRČÁK, J. Convergence Process in the European Region - Cluster Analysis. International Advances in Economic Research, 2014, roč. 20, č. 4, s. 459-460. ISSN: 1083-0898.

SOUKUP, A. – MAITAH, M. – SVOBODA, R. The Concept of Rationality in Neoclassical and Behavioural Economic Theory. ..., 2014, roč. 9, č. 3, s. 1-9. ISSN: N.

ŠRÉDL, K. – MIKHALKINA, E. Competition among Companies in the Fast Food Market in the Czech Republic. AGRIS on-line Papers in Economics and Informatics, 2014, roč. VI, č. 4, s. 161-174. ISSN: 1804-1930.

SPIESOVÁ, D.; idPublikace = 66206; Název: Modeling of the impacts of revenue from emission allowances trading on selected macroeconomic indicators in the Czech Republic-- Neexistuje podtyp publikace --

SPIESOVÁ, D.; idPublikace = 66208; Název: Dopady reformy EU ETS na státní rozpočet ČR-- Neexistuje podtyp publikace --

SPIESOVÁ, D.; idPublikace = 66214; Název: Dopad backloadingu emisních povolenek na státní rozpočet ČR-- Neexistuje podtyp publikace --

MAITAH, M. – URBÁNKOVÁ, E. The Effect of Educational Level on the Productivity in the Czech Republic . Modern Applied Science, 2015, roč. 9, č. 6, s. 226-234. ISSN: 1913-1844.

SOUKUP, A. – MAITAH, M. – SVOBODA, R. The Concept of Rationality in Neoclassical and Behavioural Economic Theory . Modern Applied Science, 2015, roč. 9, č. 3, s. 1-9. ISSN: 1913-1844.

MAITAH, M. – URBÁNKOVÁ, E. Economic Performance and Unemployment in the Czech Republic . Asian Social Science, 2015, roč. 11, č. 16, s. 240-245. ISSN: 1911-2017.

MIKHALKINA, E. – MAITAH, M. – ŠRÉDL, K. Measuring Market Structures in the Dairy Market in the Czech Republic . Asian Social Science, 2015, roč. 11, č. 21, s. 306-315. ISSN: 1911-2017.

URBÁNKOVÁ, E. – MAITAH, M. The Effect of Education on Unemployment in the Czech Republic. International Business Management, 2015, roč. 9, č. 6, s. 1285-1289. ISSN: 1993-5250.

RODONAIA, E. – HŘEBÍK, F. Korupce a její mezinárodní srovnání pomocí CPI. Bezpečnostní teorie a praxe, 2015, roč. 2015, č. 4, s. 33-46. ISSN: 1801-8211.

BURIAN, S. – BRČÁK, J. Taxes on Capital in Europe – Paired Regression Analysis. International Advances in Economic Research, 2016, roč. 22, č. 2, s. 235-236. ISSN: 1083-0898.

HRDLIČKA, P. – BURIAN, S. Cantor – Land model jako teoretické východisko vztahu mezi kriminalitou a nezaměstnaností. Bezpečnostní teorie a praxe, 2016, roč. 22, č. 1, s. 119-126. ISSN: 1801-8211.

DITTRICH, O. – STARÁ, D. The Pertussis Vaccination Program in the Czech Republic in Light of International Experience. ..., 2016, roč. 22, č. 2, s. 237-238. ISSN: N.

SRBEK, P. – DITTRICH, O. Does a “CEO chairman ” guarantee better performance from a firm ?. Danube: Law and Economics Review, 2016, roč. 7, č. 3, s. 145-160. ISSN: 1804-8285.

DITTRICH, O. – SRBEK, P. Managerial Compensation and Firm Performance: Is There Any Relationship?. International Advances in Economic Research, 2016, roč. 22, č. 4, s. 467-468. ISSN: 1083-0898.

SRBEK, P. Problém zastoupení: definice pojmu a přehled studií zkoumajících účinnost nástrojů užívaných k minimalizaci nákladů zastoupení v korporátní praxi USA. LOGOS POLYTECHNIKOS, 2016, roč. 7, č. 3, s. 269-284. ISSN: 1804-3682.

FRYDRYCH, J. – BURIAN, S. The New Estimation of the OCA Index Parameters in Europe. International Advances in Economic Research, 2016, roč. 22, č. 4, s. 1-2. ISSN: 1083-0898.

SPIESOVÁ, D.; idPublikace = 72340; Název: Prediction of Emission Allowances Spot Prices Volatility with the Use of GARCH Models-- Neexistuje podtyp publikace --

MAITAH, M. – PROCHÁZKA, P. – ČERMÁK, M. – ŠRÉDL, K. Commodity channel index: Evaluation of trading rule of agricultural commodities. International Journal of Economics and Financial Issues, 2016, roč. 6, č. 1, s. 176-178. ISSN: 2146-4138.

MAITAH, M. – PROCHÁZKA, P. – PACHMANN, A. – ŠRÉDL, K. – ŘEZBOVÁ, H. Economics of palm oil empty fruit bunches bio briquettes in Indonesia. International Journal of Energy Economics and Policy, 2016, roč. 6, č. 1, s. 35-38. ISSN: 2146-4553.

BURIAN, S. – BRČÁK, J. Economic Convergence Criteria – Factor Analysis. ..., 2016, roč. 22, č. 4, s. 475-476. ISSN: N.

BURIAN, S. – FRYDRYCH, J. Is There Convergence across European Countries? Simple Cluster Analysis Approach. EKONOMICKY CASOPIS, 2017, roč. 65, č. 5, s. 393-407. ISSN: 0013-3035.

FRYDRYCH, J. – BURIAN, S. The New Estimation of the OCA Index Parameters in Europe. International Advances in Economic Research, 2017, roč. 23, č. 1, s. 123-124. ISSN: 1083-0898.

FRYDRYCH, J. – BURIAN, S. OCA Indexes and Convergence Process in Europe. Scientific Annals of Economics and Business, 2017, roč. 64, č. 2, s. 187-197. ISSN: 2501-1960.

DITTRICH, O. – SRBEK, P. A Comparative Sectoral Analysis of Managerial Compensation and Firm Performance. International Advances in Economic Research, 2017, roč. 23, č. 3, s. 359-360. ISSN: 1083-0898.

SEVEROVÁ, L. – SVOBODA, R. – KOPECKÁ, L. Increase in prices of farmland in the Czech Republic. Property Management, 2017, roč. 35, č. 3, s. 326-338. ISSN: 0263-7472.

SVOBODA, R. – KOPECKÁ, L. The Sweezy model of price competition among private labels of chain stores. Agricultural Economics (Zemědělská ekonomika), 2017, roč. 63, č. 7, s. 299-307. ISSN: 0139-570X.

FRYDRYCH, J. Testing endogeneity of money supply in selected European countries. International Advances in Economic Research, 2017, roč. 23, č. 4, s. 429-430. ISSN: 1083-0898.

SRBEK, P. Odhad Hurstova exponentu v časových řadách denních výnosů akciových indexů. Politická ekonomie, 2018, roč. 66, č. 4, s. 508-524. ISSN: 0032-3233.

URBÁNKOVÁ, E. – HOSPODKOVA, P. – SEVEROVÁ, L. The Assessment of the Quality of Human Resources in the Midwife Profession in the Healthcare Sector of the Czech Republic. Economies, 2018, roč. 6, č. 3, s. 0-0. ISSN: 2227-7099.

KAŠPAROVÁ, K. – ŠRÉDL, K. – **PLOCH, J. – SVOBODA, R. Price discrimination in value chains for cola drinks in the Czech Republic. International Journal of Value Chain Management, 2018, roč. 9, č. 4, s. 343-358. ISSN: 1741-5357.

**NOVOSÁK, J. – **HÁJEK, O. – SEVEROVÁ, L. – SPIESOVÁ, D. – **NOVOSÁKOVÁ, J. Territorial Impact Assessment: Cohesion policy and balanced territorial development (Czechia). Central European Journal of Regional Development nad Tourismus, 2018, roč. 10, č. 2, s. 75-90. ISSN: 1821-2506.

**HOMMEROVÁ, D. – SEVEROVÁ, L. Fundraising of Nonprofit Organizations: Specifics and New Possibilities. JOURNAL OF SOCIAL SERVICE RESEARCH, 2018, roč. , č. , s. 1-24. ISSN: 0148-8376.

URBÁNKOVÁ, E.; idPublikace = 78527; Název: REGIONÁLNÍ DISPARITY U PROFESE V ODVĚTVÍ ZDRAVOTNÍ A SOCIÁLNÍ PÉČE V ČESKÉ REPUBLICE-- Neexistuje podtyp publikace --

URBÁNKOVÁ, E. – HOSPODKOVA, P. WAGES AND SALARIES DIFFERENTIATION IN HEALTH CARE IN THE CZECH REPUBLIC. Auspicia, 2018, roč. 15, č. 2, s. 71-80. ISSN: 1214-4967.

Odborná monografie

ŠRÉDL, K. Ekonomie & teolog . Brno: L. Marek , Brno , 2007. 285s. ISBN 80-86263-91-6.

HES, A. – ŠÁLKOVÁ, D. – REGNEROVÁ, M. – SOUKUP, A. – PICKAR, M. – PAVLŮ, D. – TURČÍNKOVÁ, J. – NAGYOVÁ, L. – HORSKÁ, E. – DRNZÍKOVÁ, Z. Chování spotřebitele při nákupu potravin. Praha: Alfa Nakladatelství Praha, 2008. 148s. ISBN 978-80-903962-0-3.

SEVEROVÁ, L. Znalostní ekonomika a vzdělávání v mezinárodním kontextu. Praha: Alfa Publishing, 2011. 1s. ISBN 978-80-87168-16-5.

BRČÁK, J. – SEKERKA, B. – STARÁ, D. – SVOBODA, R. Česká republika ve světle ekonomických teorií. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o. , 2012, 206s. ISBN 978-80-7380-369-8.

SVOBODA, R. – ŠRÉDL, K. Nedokonalé konkurence na trzích potravin. Praha: Alfa Nakladatelství, s. r. o., 2012, 236s. ISBN 978-80-87197-61-5.

SOUKUP, A.; idPublikace = 55598; Název: Mezinárodní ekonomie-- Neexistuje podtyp publikace --

BRČÁK, J. Ekonomie trochu jinak. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2015, 340s. ISBN 978-80-7380-534-0.

Kapitoly v odborné knize

HENDL, J. – ŠIMPACH, O. – SLUKOVÁ, K. – SEVEROVÁ, L. Statistika pro každého. Velké Přílepy: Falešník Ondřej, Ing. - Falon, 2014, 228s. ISBN 978-80-87432-08-2. Statistika pro každého, s. 209-224.

SEVEROVÁ, L.; idPublikace = 66620; Název: Statistika v aplikacích-- Neexistuje podtyp publikace --

VESELÁ, K. – BERANOVÁ, M. Vybrané aspekty bezpečnostních a právních věd. České Budějovice: Vysoká škola evropských a regionálních studií, z.ú., 2018, 10s. ISBN 978-80-7556-039-1. Analýza výskuty padělků CZK a EUR v kontextu vývoje ochranných prvků, s. 86-95.

Článek ve sborníku z akce

Dopady finanční krize na zdravotnický sektor v České republice Ing. Dana Stará, PhDr. Oldřich Ludwig Dittrich, Ph.D., 2010

Oligopoly Competition on Food Market – Theory and Practice PhDr. Ing. Lucie Severová, Ph.D., doc. Ing. PhDr. Karel Šrédl, CSc., 2010

SEVEROVÁ, L. – SVOBODA, R. World Food Problem and Its Economic Context. In Agrarian Perspectives - Proceedings of the 20th Scientific Conference 13.09.2011, PEF ČZU Praha. Praha: PEF ČZU, 2011. s. 139-147.

HINKE, J. – SVOBODA, R. EVALUATION OF STUDY SUPPORTS USED IN TEACHING FINANCIAL ACCOUNTING . In Efficiency and Responsibility in Education 2014 05.06.2014, PEF, ČZU v Praze. Praha: KSI, PEF, ČZU v Praze, 2014. s. 214-221.

SVOBODA, R. – SEVEROVÁ, L. – KOSTOVČÍK, T. STATE EXPENDITURES TO THE EDUCATION IN RELATION TO GDP AND THEIR IMPACT ON QUALITY . In Efficiency and Responsibility in Education 2014 05.06.2014, PEF, ČZU v Praze. Praha: KSI, PEF, ČZU v Praze, 2014. s. 823-829.

KAŠPAROVÁ, K. – SVOBODA, R. Private Universities and Education of Their Graduates for Companies in the CR. In Proceedings from IX. International Conference on Applied Business Research ICABR 2014 06.10.2014, Talca, Chile. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2014. s. 359-365.

SEVEROVÁ, L. – SVOBODA, R. Competition of Companies in International Tourism Sector in the Czech Republic. In Proceedings from IX. International Conference on Applied Business Research ICABR 2014 06.10.2014, Talca, Chile. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2014. s. 947-965.

SVOBODA, R. – SEVEROVÁ, L. Education of Qualified Workers for Companies in the Czech Economy. In Proceedings from IX. International Conference on Applied Business Research ICABR 2014 06.10.2014, Talca, Chile. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2014. s. 1039-1044.

ŠRÉDL, K. – MIKHALKINA, E. – KOPECKÁ, L. Lifelong Learning and Its Impact on Job Position of Workers in Firms. In Proceedings from IX. International Conference on Applied Business Research ICABR 2014 06.10.2014, Talca, Chile. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2014. s. 1022-1027.

SEVEROVÁ, L. – SVOBODA, R. – ŠRÉDL, K. – MIKHALKINA, E. MINIMUM WAGE IN THE CZECH REPUBLIC AND ITS IMPACT ON EMPLOYMENT IN COMPANIES. In Opportunities and Threats to Current Business Management in Cross-border Comparison 2014 15.05.2014, Mariánské Lázně. Chemnitz, Něměcko: GUC, 2014. s. 129-138.

HRDLIČKA, P. Skryté riziko realizace vkladů u družstevních záložen. In Mezinárodní vědecká konference Hradecké ekonomické dny 2014. Ekonomický rozvoj a management regionů Hradec Králové 4. a 5. února 2014. 04.02.2014, Hradec Králové. Hradec Králové: Gaudeamus, Univerzita Hradec Králové, 2014. s. 339-344.

SVOBODA, R. – SEVEROVÁ, L. REGIONAL COOPERATION OF FARMERS AND PRODUCERS OF ORGANIC FOOD IN THE CZECH REPUBLIC AND EU (FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY). In Opportunities and Threats to Current Business Management in Cross-border Comparison 2015 21.05.2015, Plzeň. Chemnitz: Verlag der Gessellschaft für Unternehmensrechnung und Controlling m.b.H., 2015. s. 93-100.

ŠRÉDL, K. – MIKHALKINA, E. REGIONAL CHARACTERISTICS OF AGRICULTURAL ENTERPRISES DEVELOPMENT IN THE CZECH REPUBLIC. In Opportunities and Threats to Current Business Management in Cross-border Comparison 2015 21.05.2015, Plzeň. Chemnitz: Verlag der Gessellschaft für Unternehmensrechnung und Controlling m.b.H., 2015. s. 107-116.

ŠRÉDL, K. – RODONAIA, E. COMPETITION OF COMPANIES ACTIVE IN A MARKET OF SELECTED (REGIONAL) BAKERY AND CONFECTIONARY PRODUCTS IN THE CZECH REPUBLIC. In Opportunities and Threats to Current Business Management in Cross-border Comparison 2015 21.05.2015, Plzeň. Chemnitz: Verlag der Gessellschaft für Unternehmensrechnung und Controlling m.b.H., 2015. s. 87-92.

ŠRÉDL, K. – SVOBODA, R. Making monopoly profits and price discrimination on food commodity markets. In Agrarian Perspectives XXIV. – Global Agribusiness and Rural Economy 16.09.2015, Prague. Praha: PEF ČZU v Praze, 2015. s. 463-470.

ŠRÉDL, K. – SEVEROVÁ, L. The Flower Market in the Czech Republic and Its Spatial Dimensions. In Proceedings from X. International Conference on Applied Business Research 14.09.2015, Madrid, Španělsko. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2015. s. 528-531.

HRDLIČKA, P. – BURIAN, S. Certification of overall quality of alternative toner cartridges. In Production Management and Engineering Sciences 16.04.2015, Tatranská Štrba. Leiden: Taylor & Francis Group, London, 2016. s. 83-88.

SVOBODA, R. – KOPECKÁ, L. – RODONAIA, E. The Application of the Spatial Model of Monopolistic Competition in Market of Baked Goods. In Proceedings of the 28th International Business Information Management Association Conference 09.11.2016, Seville, Spain. 34 E. Germantown Pike, #327 Norristown, PA 19401: International Business Information Management Association, 2016. s. 157-163.

SEVEROVÁ, L. – SVOBODA, R. – KOPECKÁ, L. Investing in Farmland in the Czech Republic as a Growth Factor in its Price. In Proceedings of the 28th International Business Information Management Association Conference 09.11.2016, Seville, Spain. 34 E. Germantown Pike, #327 Norristown, PA 19401: International Business Information Management Association, 2016. s. 443-451.

ŠRÉDL, K. – SVOBODA, R. – SEVEROVÁ, L. Comparison of the Minimum Wage in the Czech Republic and Selected Central European Countries. In Proceedings of the 28th International Business Information Management Association Conference 09.11.2016, Seville, Spain. 34 E. Germantown Pike, #327 Norristown, PA 19401: International Business Information Management Association, 2016. s. 1026-1030.

ŠRÉDL, K. – SOUKUP, A. – RODONAIA, E. Changing of Consumer Preferences in Relation with the Growth of Welfare of the Population. In GLOBALIZATION AND IT S SOCIO-ECONOMIC CONSEQUENCES 05.10.2016, Rajecké Teplice. Žilina: Žilinská univerzita v Žiline, 2016. s. 2099-2107.

SPIESOVÁ, D. – MAGA, D. Socio-political View of Smart Grid Implementation - a Survey. In Proceedings from 17th International Scientific Conference on Electric Power Engineering (EPE) 16.05.2017, Praha. 345 E 47TH ST, NEW YORK, NY 10017 USA: IEEE, 2016. s. 165-169.

SPIESOVÁ, D.; idPublikace = 72342; Název: Finding Suitable Market Model for Smart Grids-- Neexistuje podtyp publikace --

KOPECKÁ, L. – SOUKUP, A. Czech-German Cooperation in the Field of Technological Knowledge (Concept Industry 4.0). In USTAINABLE ECONOMIC GROWTH, EDUCATION EXCELLENCE, AND INNOVATION MANAGEMENT THROUGH VISION 2020, VOLS I-VII 03.05.2017, Vienna, AUSTRIA. 34 E GERMANTOWN PIKE, NO. 327, NORRISTOWN, USA: INT BUSINESS INFORMATION MANAGEMENT ASSOC-IBIMA, 2017. s. 1754-1759.

SEVEROVÁ, L. – SVOBODA, R. IMPACT OF GLOBAL CLIMATE CHANGE ON THE STRUCTURE OF FRUIT MARKET IN THE CZECH REPUBLIC. In GLOBALIZATION AND IT S SOCIO - ECONOMIC CON SEQUENCES 04.10.2017, Rajecké Teplice, Slovensko. Bajzova 11, 010 01 Žilina, Slovensko: GEORG, 2017. s. 2324-2331.

SVOBODA, R. – SEVEROVÁ, L. HOP PRODUCTION IN THE CZECH REPUBLIC AND ITS IMPACT ON EMPLOYMENT IN THE BORDERLAND REGIONS. In Opportunities and Threats to Current Business Management in Crosss-border Comparison 2017 18.05.2017, Plzeň. Dresden,Německo: Verlag der Gesellschaft für Unternehmensrechnung und Controlling m.b.H., 2017. s. 139-146.

SEVEROVÁ, L. – SVOBODA, R. COMPARISON OF THE QUALITIY OF FOOD AVAILABLE IN RETAIL CHAINS IN THE CZECH REPUBLIC AND GERMANY. In Opportunities and Threats to Current Business Management in Crosss-border Comparison 2017 18.05.2017, Plzeň. Dresden,Německo: Verlag der Gesellschaft für Unternehmensrechnung und Controlling m.b.H., 2017. s. 133-138.

KOPECKÁ, L. – SOUKUP, A. ANALYSIS OF THE HELPMAN-KRUGMAN MODEL USING THE EXAMPLE OF INTERNATIONAL TRADE BETWEEN THE CZECH REPUBLIC AND GERMAN. In Opportunities and Threats to Current Business Management in Crosss-border Comparison 2017 18.05.2017, Plzeň. Dresden,Německo: Verlag der Gesellschaft für Unternehmensrechnung und Controlling m.b.H., 2017. s. 93-100.

ŠRÉDL, K. – RODONAIA, E. COMPARISON OF CONVENTIONAL AND ORGANIC FARMING OF AGRICULTURAL COMPANIES IN THE CZECH REPUBLIC AND GERMANY. In Opportunities and Threats to Current Business Management in Crosss-border Comparison 2017 18.05.2017, Plzeň. Dresden,Německo: , 2017. s. 157-162.

ŠRÉDL, K. – SVOBODA, R. – **PLOCH, J. – **JANKO, L. The Importance of Having a Monopoly on Landing Rights in The Case of the Prague Airport. In 31st International-Business-Information-Management-Association Conference 25.04.2018, Milan, Italy. 34 E GERMANTOWN PIKE, NO. 327, NORRISTOWN, PA 19: INT BUSINESS INFORMATION MANAGEMENT ASSOC-IBIMA, 2018. s. 6688-6696.

Výzkumná zpráva obsahující utajované informace

SMUTKA, L. – HAVLÍČEK, J. – DÖMEOVÁ, L. – ŘEZBOVÁ, H. – SEVEROVÁ, L. – ŠRÉDL, K. – SVOBODA, R. Komparace časových řad výrobkové vertikály vepřové maso v prostředí vybraných zemí EU (dílčí výzkumná zpráva č. 1). PEF, ČZU v Praze: Technologická agentura ČR/Agrární komora ČR v roli aplikačního garanta, 2018, 38s. ISBN: ,

SMUTKA, L. – HAVLÍČEK, J. – DÖMEOVÁ, L. – ŘEZBOVÁ, H. – SEVEROVÁ, L. – ŠRÉDL, K. – SVOBODA, R. Vliv intervencí ČNB na ceny komodit ve výrobkové vertikále vepřové maso v ČR a vybraných zemích EU (dílčí výzkumná zpráva č. 2). PEF, ČZU v Praze: Technologická agentura ČR/Agrární komora ČR v roli aplikačního garanta, 2018, 18s. ISBN: ,

SMUTKA, L. – HAVLÍČEK, J. – DÖMEOVÁ, L. – ŘEZBOVÁ, H. – SEVEROVÁ, L. – ŠRÉDL, K. – SVOBODA, R. Vyšetření závislosti tvorby realizačních cen zemědělských výrobců vepřového masa na spotřebitelských cenách masných výrobků v ČR (dílčí výzkumná zpráva č. 3). PEF, ČZU v Praze: Technologická agentura ČR, 2018, 18s. ISBN: ,

Ostatní výsledky

Lidský kapitál a efektivnost vzdělání (jako jeho elementární části) doc. Ing. PhDr. Šrédl Karel, CSc., 2000

Chování firmy v otevřené ekonomice doc. Ing. Soukup Alexandr, CSc., 2001

Některé stránky spotřebitelské volby ve vysplělých zemích doc. Ing. Soukup Alexandr, CSc., 2001

Globalizace, IFC a investiční příležitosti v zemědělství ČR doc. Ing. PhDr. Šrédl Karel, CSc., 2001

Vliv vzdělání na posílení konkurenceschopnosti lidského kapitálu doc. Ing. PhDr. Šrédl Karel, CSc., 2001

Vyjádření podnikové konkurenceschopnosti pomocí souhrnné analýzy trhu a jeho efektivnosti doc. Ing. PhDr. Šrédl Karel, CSc., 2001

Růst konkurenceschopnosti firem v našem regionu zvyšováním produktivity doc. Ing. PhDr. Šrédl Karel, CSc., 2001

Některé problémy konkurenceschopnosti doc. Ing. Soukup Alexandr, CSc., 2001

Income and substitute effects in case of various types of goods doc. Ing. Soukup Alexandr, CSc., 2001

Mikroekonomie doc. Ing. PhDr. Šrédl Karel, CSc.; Ing. Breuerová Růžena, CSc.; Ing. Breuerová Růžena, CSc.; Ing. Kaňková Eva, Ph.D., 2001

Cvičebnice mikroekonomie doc. Ing. PhDr. Šrédl Karel, CSc.; Ing. Breuerová Růžena, CSc.; Ing. Breuerová Růžena, CSc.; doc. Ing. Soukup Alexandr, CSc., 2001

Ekonomika pro pedagogy (ekonomika a rodina) doc. Ing. PhDr. Šrédl Karel, CSc., 2001

Mikroekonomie, 2. část - Teorie chování spotřebitele doc. Ing. Soukup Alexandr, CSc., 2001

Hodnocení kvality lidského kapitálu prostřednictvím ukazatelů vzdělávání doc. Ing. PhDr. Šrédl Karel, CSc., 2002

Lidský kapitál a efektivnost vzdělání (jako jeho elementární části) doc. Ing. PhDr. Šrédl Karel, CSc., 2002

Některé problémy lidského kapitálu doc. Ing. Soukup Alexandr, CSc., 2002

Tendence vývoje pracovní doby doc. Ing. Soukup Alexandr, CSc., 2002

Nedokonalá konkurence, oligopol doc. Ing. PhDr. Šrédl Karel, CSc., 2002

Human capital in new market economies and the concept of X efficiency PhDr. Dittrich Oldřich Ludwig, Ph.D., 2003

Tržní rovnováha a nástroje národní obchodní politiky doc. Ing. Soukup Alexandr, CSc., 2003

Pojetí inovací v ekonomické teorii doc. Ing. Soukup Alexandr, CSc., 2003

Externality a veřejné statky a jejich problémy doc. Ing. Soukup Alexandr, CSc., 2003

Trh práce a statistická diskriminace doc. Ing. Soukup Alexandr, CSc., 2003

Technický rozvoj z hlediska konkurenceschopnosti firmy doc. Ing. Soukup Alexandr, CSc., 2003

The potential of group purchasing to lower cost for regional hospital systems PhDr. Dittrich Oldřich Ludwig, Ph.D., 2003

What is Missing in Privatizing the health care sector in CR? PhDr. Dittrich Oldřich Ludwig, Ph.D., 2003

SPOLUPRÁCE MEZI VZDĚLÁVACÍMI INSTITUCEMI A PODNIKY VE VZDĚLÁVÁNÍ JAKO FAKTOR RŮSTU KVALITY LIDSKÉHO KAPITÁLU doc. Ing. PhDr. Šrédl Karel, CSc., 2003

MANAGEMENT KONCEPCE ŠKOLÍCÍCH PODNIKŮ A ZVYŠOVÁNÍ KONKURENCESCHOPNOSTI FIREM (NOVÁ FORMA KOMBINOVANÉHO VZDĚLÁVÁNÍ V EU) doc. Ing. PhDr. Šrédl Karel, CSc., 2003

PROBLÉMY VÝUKY EKONOMIE NA KOMBINOVANÉM STUDIU doc. Ing. PhDr. Šrédl Karel, CSc., 2003

Globalizace, externality a veřejné statky z pohledu ekonomické teorie doc. Ing. Soukup Alexandr, CSc., 2003

Nemocnice jako dodavatel zdravotní péče PhDr. Dittrich Oldřich Ludwig, Ph.D., 2004

Firma a externality doc. Ing. Soukup Alexandr, CSc., 2004

Trvale udržitelný rozvoj a úloha externalit doc. Ing. Soukup Alexandr, CSc., 2004

Konkurenceschopnost firmy a institucionální prostředí doc. Ing. PhDr. Šrédl Karel, CSc., 2004

Hodnocení kvality (a akreditace) ve vysokém školství ČR doc. Ing. PhDr. Šrédl Karel, CSc., 2004

EFEKTIVNOST VZDĚLÁNÍ A PROBLÉM JEJÍHO MĚŘENÍ doc. Ing. PhDr. Šrédl Karel, CSc., 2004

Konkurenceschopnost firem jako předpoklad vyrovnané obchodní bilance ČR doc. Ing. PhDr. Šrédl Karel, CSc., 2004

RŮSTEM EFEKTIVNOSTI VEŘEJNÝCH PROJEKTŮ KE ZVYŚOVÁNÍ ODPOVÉDNOSTI VE VZDÉLÁVANÍ doc. Ing. PhDr. Šrédl Karel, CSc., 2004

According to Public Projects Growth to Responsibility Increasing in Education doc. Ing. PhDr. Šrédl Karel, CSc., 2004

HODNOCENÍ KVALITY (A AKREDITACE) VE VYSOKÉM ŠKOLSTVÍ ČR doc. Ing. PhDr. Šrédl Karel, CSc., 2004

MANAGEMENT KONCEPCE ŠKOLÍCÍCH PODNIKŮ A ZVYŠOVÁNÍ KONKURENCESCHOPNOSTI FIREM (NOVÉ SMĚRY VE FIREMNÍ KULTUŘE A VZDĚLÁVÁNÍ V EU) doc. Ing. PhDr. Šrédl Karel, CSc., 2004

EKONOMICKÉ PRAGMA SOUČASNOSTI: „Kdo není schopen svým občanům sloužit, ten se jim snaží vládnout“ (Ludwig von Mises) doc. Ing. PhDr. Šrédl Karel, CSc., 2004

Nové paradigma v ekonomické teorii doc. Ing. Soukup Alexandr, CSc., 2004

Nemocnice jako dodavatel zdravotní péče. Vlastník, klient, mamagement, zaměstnanci a pojišťovna PhDr. Dittrich Oldřich Ludwig, Ph.D., 2004

Učební texty z mikroekonomie - 1. část doc. Ing. Soukup Alexandr, CSc., 2004

Učební texty z mikroekonomie - 1. část doc. Ing. Soukup Alexandr, CSc., 2004

Mikroekonomie, metodické a pracovní listy doc. Ing. PhDr. Šrédl Karel, CSc., 2004

Mikroekonomie, metodické a pracovní listy doc. Ing. PhDr. Šrédl Karel, CSc., 2004

Mikroekonomie, metodické a pracovní listy doc. Ing. PhDr. Šrédl Karel, CSc., 2004

Mikroekonomie, metodické a pracovní listy doc. Ing. PhDr. Šrédl Karel, CSc., 2004

Makroekonomie I. Metodické a pracovní listy doc. Ing. PhDr. Šrédl Karel, CSc., 2004

Makroekonomie I. Metodické a pracovní listy doc. Ing. Soukup Alexandr, CSc., 2004

Mikroekonomie - Metodické a pracovní listy doc. Ing. Brčák Josef, CSc., 2004

Mikroekonomie - Metodické a pracovní listy doc. Ing. Brčák Josef, CSc., 2004

Mikroekonomie - Metodické a pracovní listy doc. Ing. Brčák Josef, CSc., 2004

Mikroekonomie - Metodické a pracovní listy doc. Ing. Brčák Josef, CSc., 2004

Mikroekonomie - Metodické a pracovní listy doc. Ing. Brčák Josef, CSc., 2004

Mikroekonomie, metodické a pracovní listy doc. Ing. Soukup Alexandr, CSc., 2004

Mikroekonomie - Metodické a pracovní listy doc. Ing. Soukup Alexandr, CSc., 2004

Mikroekonomie - Metodické a pracovní listy doc. Ing. Soukup Alexandr, CSc., 2004

Mikroekonomie - Metodické a pracovní listy doc. Ing. Soukup Alexandr, CSc., 2004

Mikroekonomie - Metodické a pracovní listy doc. Ing. Soukup Alexandr, CSc., 2004

Konkurenceschopnost a trvale udržitelné zemědělství doc. Ing. Soukup Alexandr, CSc., 2004

MAKROEKONOMIE I Metodické a pracovní listy doc. Ing. PhDr. Šrédl Karel, CSc., 2004

MAKROEKONOMIE I Metodické a pracovní listy doc. Ing. PhDr. Šrédl Karel, CSc., 2004

MAKROEKONOMIE I Metodické a pracovní listy doc. Ing. PhDr. Šrédl Karel, CSc., 2004

MAKROEKONOMIE I Metodické a pracovní listy doc. Ing. Soukup Alexandr, CSc., 2004

MAKROEKONOMIE I Metodické a pracovní listy doc. Ing. Soukup Alexandr, CSc., 2004

MAKROEKONOMIE I Metodické a pracovní listy doc. Ing. Soukup Alexandr, CSc., 2004

59th International Atlantic Economic Conference PhDr. Dittrich Oldřich Ludwig, Ph.D., 2005

Vývoj měnových kursů a činitelé je ovlivňující doc. Ing. Brčák Josef, CSc., 2005

Vzdělání a informační společnost doc. Ing. Soukup Alexandr, CSc., 2005

Vzdělání v ekonomické teorii doc. Ing. PhDr. Šrédl Karel, CSc., 2005

Chování firmy v nedokonalé konkurenci doc. Ing. Soukup Alexandr, CSc., 2005

SUPPLY CHAIN MANAGEMENT IN THE HEALTH CARE SECTOR. GROUP PURCHASING FOR HOSPITALS. PhDr. Dittrich Oldřich Ludwig, Ph.D., 2005

Mikroekonomie – materiály ke studiu doc. Ing. Brčák Josef, CSc., 2005

Mikroekonomie – materiály ke studiu doc. Ing. Brčák Josef, CSc., 2005

Mikroekonomie – materiály ke studiu doc. Ing. Brčák Josef, CSc., 2005

Mikroekonomie – materiály ke studiu doc. Ing. Brčák Josef, CSc., 2005

Mikroekonomie – materiály ke studiu doc. Ing. Brčák Josef, CSc., 2005

Mikroekonomie – materiály ke studiu doc. Ing. Soukup Alexandr, CSc., 2005

Mikroekonomie – materiály ke studiu doc. Ing. Soukup Alexandr, CSc., 2005

Mikroekonomie – materiály ke studiu doc. Ing. Soukup Alexandr, CSc., 2005

Mikroekonomie – materiály ke studiu doc. Ing. Soukup Alexandr, CSc., 2005

Mikroekonomie – materiály ke studiu doc. Ing. Soukup Alexandr, CSc., 2005

Mikroekonomie – materiály ke studiu doc. Ing. PhDr. Šrédl Karel, CSc., 2005

Mikroekonomie – materiály ke studiu doc. Ing. PhDr. Šrédl Karel, CSc., 2005

Mikroekonomie – materiály ke studiu doc. Ing. PhDr. Šrédl Karel, CSc., 2005

Mikroekonomie – materiály ke studiu doc. Ing. PhDr. Šrédl Karel, CSc., 2005

Učební texty z Mikroekonomie – 2. část doc. Ing. Brčák Josef, CSc., 2005

Učební texty z Mikroekonomie – 2. část doc. Ing. Brčák Josef, CSc., 2005

Učební texty z Mikroekonomie – 2. část doc. Ing. Soukup Alexandr, CSc., 2005

Učební texty z Mikroekonomie – 2. část doc. Ing. Soukup Alexandr, CSc., 2005

Učební texty z Mikroekonomie – 2. část doc. Ing. PhDr. Šrédl Karel, CSc., 2005

Podnik a kurz CZK doc. Ing. Brčák Josef, CSc., 2006

Vývoj měnového kurzu a zahraničního obchodu doc. Ing. Brčák Josef, CSc., 2006

Význam a vývoj měnových kurzů doc. Ing. Brčák Josef, CSc., 2006

K hodnocení kvality vzdělávání budoucích učitelů českého jazyka v souvislosti s akreditací VŠ oborů v ČR doc. Ing. PhDr. Šrédl Karel, CSc., 2006

K PROBLEMATICE NOVÉHO ZÁKONÍKU PRÁCE Ing. Hrdlička Pavel, 2006

Mezinárodní směna v ekonomické teorii doc. Ing. Soukup Alexandr, CSc., 2006

Vytváření útvaru treasure v podniku doc. Ing. Brčák Josef, CSc., 2006

Vývoj měnového kurzu a zahraniční obchod doc. Ing. Brčák Josef, CSc., 2006

Problematika obsahu a kvality ekonomického vzdělávání na humanitně zaměřených fakultách univerzit v ČR doc. Ing. PhDr. Šrédl Karel, CSc., 2006

Modely vytváření ekonomického zisku u oligopolní konkurence v podnicích obchodu a služeb doc. Ing. PhDr. Šrédl Karel, CSc., 2006

Růst kvality vzdělávacího procesu na VŠ formou zdokonalování řízení výrobních praxí doc. Ing. PhDr. Šrédl Karel, CSc., 2006

Specifika vyjadřování efektivnosti vzdělání na ekonomických univerzitách doc. Ing. PhDr. Šrédl Karel, CSc., 2006

Kvalitativní stránka lidského kapitálu v procesu vzdělávání doc. Ing. Soukup Alexandr, CSc., 2006

Mikroekonomie. Základní výpočty a vztahy. doc. Ing. Brčák Josef, CSc., 2006

Mikroekonomie. Základní výpočty a vztahy. doc. Ing. Brčák Josef, CSc., 2006

Mikroekonomie. Základní výpočty a vztahy. doc. Ing. Brčák Josef, CSc., 2006

Mikroekonomie. Základní výpočty a vztahy. doc. Ing. Brčák Josef, CSc., 2006

Mikroekonomie. Základní výpočty a vztahy. doc. Ing. Brčák Josef, CSc., 2006

Mikroekonomie. Základní výpočty a vztahy. doc. Ing. Soukup Alexandr, CSc., 2006

Mikroekonomie. Základní výpočty a vztahy. doc. Ing. Soukup Alexandr, CSc., 2006

Mikroekonomie. Základní výpočty a vztahy. doc. Ing. Soukup Alexandr, CSc., 2006

Mikroekonomie. Základní výpočty a vztahy. doc. Ing. Soukup Alexandr, CSc., 2006

Mikroekonomie. Základní výpočty a vztahy. doc. Ing. PhDr. Šrédl Karel, CSc., 2006

Mikroekonomie. Základní výpočty a vztahy. doc. Ing. PhDr. Šrédl Karel, CSc., 2006

Mikroekonomie. Základní výpočty a vztahy. doc. Ing. PhDr. Šrédl Karel, CSc., 2006

Mikroekonomie. Základní výpočty a vztahy. doc. Ing. PhDr. Šrédl Karel, CSc., 2006

Problémy a dopady inflace doc. Ing. Brčák Josef, CSc., 2007

Inflace v ČR doc. Ing. Brčák Josef, CSc., 2007

Vývoj české ekonomiky a význam spotřeby pro daný vývoj doc. Ing. Brčák Josef, CSc., 2007

Mezinárodní směna a současná světová ekonomika doc. Ing. Soukup Alexandr, CSc., 2007

Dopady uplatnění nového zákoníku práce v praxi vybrané organizace Ing. Hrdlička Pavel, 2007

Hlavní problémy současného vzdělávání na středních školách a jejich dopady na ukazatele kvality středoškolského vzdělávání Ing. Kopecká Lenka, 2007

Specifika systému vzdělávání budoucích pedagogů na evropských univerzitách doc. Ing. PhDr. Šrédl Karel, CSc., 2007

Zavádění ICT při zkoušení studentů z ekonomických teorií doc. Ing. Brčák Josef, CSc.; Ing. Burianová Jaroslava; doc. Ing. PhDr. Šrédl Karel, CSc., 2007

Vývoj a trendy v investování českých domácností do podílových fondů Ing. Kopecká Lenka, 2007

Monopolistická konkurence v mezinárodní směně doc. Ing. Soukup Alexandr, CSc., 2007

Využití modelů prostorové diferenciace při zvyšování efektivnosti monopolistické konkurence v obchodě a službách doc. Ing. PhDr. Šrédl Karel, CSc., 2007

Nové metody při zkoušení studentů z ekonomie na PEF ČZU doc. Ing. Brčák Josef, CSc.; doc. Ing. Soukup Alexandr, CSc.; doc. Ing. PhDr. Šrédl Karel, CSc., 2007

Použití výpočetní techniky u zkušebních testů z ekonomie na PEF ČZU doc. Ing. Brčák Josef, CSc.; doc. Ing. Soukup Alexandr, CSc.; doc. Ing. PhDr. Šrédl Karel, CSc., 2007

Vznik Evropské unie, postavení jednotlivých zemí a orgány EU doc. Ing. Brčák Josef, CSc., 2008

Jak je na tom české zemědělství doc. Ing. Brčák Josef, CSc., 2008

Long-term development of the Czech agriculture doc. Ing. Brčák Josef, CSc., 2008

Výrobní faktory v zemědělství, substituce výrobních faktorů doc. Ing. Brčák Josef, CSc., 2008

Externality a spotřebitel doc. Ing. Soukup Alexandr, CSc., 2008

Various concepts of human capital in education process doc. Ing. Soukup Alexandr, CSc., 2008

Některé stránky volby spotřebitele ve vyspělých zemích doc. Ing. Soukup Alexandr, CSc., 2008

Vysokoškolské vzdělávání v ČR a růst jeho kvality Ing. Kopecká Lenka; doc. Ing. PhDr. Šrédl Karel, CSc., 2008

Ochrana žáků před sektami PhDr. Ing. Severová Lucie, Ph.D., 2008

Celoživotní vzdělávání a kauzální vztah mezi dobou studia a velikostí příjmů PhDr. Ing. Severová Lucie, Ph.D.; doc. Ing. PhDr. Šrédl Karel, CSc., 2008

Růst kvality vysokoškolského vzdělávání v ČR Ing. Kopecká Lenka, 2008

Pohled na stav zdravotnictví v České republice Ing. Stará Dana, 2008

Pohled na stav zdravotnictví v České republice Ing. Stará Dana, 2008

Růst kvality vysokoškolského vzdělávání v ČR Ing. Kopecká Lenka, 2008

Problém kauzality vztahu mezi dobou studia a velikostí příjmů u celoživotního vzdělávání PhDr. Ing. Severová Lucie, Ph.D., 2008

Problém kauzality vztahu mezi dobou studia a velikostí příjmů u celoživotního vzdělávání PhDr. Ing. Severová Lucie, Ph.D., 2008

Importance and Quality of Education as Factor of Competitiveness of the Czech Republic Economy Ing. Kopecká Lenka, 2008

To Problems of Education on High Schools as Part of Whole-Life Educational Process in Conditions of Knowledge Economy Creation doc. Ing. PhDr. Šrédl Karel, CSc., 2008

Makroekonomie – cvičebnice PhDr. Ing. Severová Lucie, Ph.D., 2009

Makroekonomie – cvičebnice PhDr. Ing. Severová Lucie, Ph.D., 2009

Makroekonomie – cvičebnice doc. Ing. Soukup Alexandr, CSc., 2009

Makroekonomie – cvičebnice doc. Ing. Soukup Alexandr, CSc., 2009

Makroekonomie – cvičebnice doc. Ing. Soukup Alexandr, CSc., 2009

Makroekonomie – cvičebnice doc. Ing. PhDr. Šrédl Karel, CSc., 2009

Makroekonomie – cvičebnice doc. Ing. PhDr. Šrédl Karel, CSc., 2009

Základy obecné ekonomie Ing. Stará Dana; PhDr. Ing. Severová Lucie, Ph.D., 2009

Srovnání zemědělství v ČR a v EU doc. Ing. Brčák Josef, CSc.; Ing. Spiesová Daniela; Bc. Širůčková Daniela, 2009

Srovnání zemědělství v ČR a v EU (srovnání rostlinné výroby), doc. Ing. Brčák Josef, CSc.; Ing. Spiesová Daniela; Bc. Širůčková Daniela, 2009

Srovnání zemědělství v ČR a v EU (srovnání živočišné výroby) doc. Ing. Brčák Josef, CSc.; Ing. Spiesová Daniela; Bc. Širůčková Daniela, 2009

Srovnání v ČR a EU z hlediska zahraničního obchodu s agrárními produkty doc. Ing. Brčák Josef, CSc., 2009

K problematice vzdělávání na středních školách jako součásti procesu celoživotního vzdělávání v podmínkách utváření vědomostní ekonomiky doc. Ing. PhDr. Šrédl Karel, CSc., 2009

O rozdělení práce a majetku v počátečním období měšťanské kulturní epochy doc. Ing. PhDr. Šrédl Karel, CSc., 2009

O myšlence pospolitosti lidí a chudinských institucí v historii českých zemí doc. Ing. PhDr. Šrédl Karel, CSc., 2009

Středověká stavovská společnost v Čechách a ekonomické učení kanonistů doc. Ing. PhDr. Šrédl Karel, CSc., 2009

Farní chudinské fondy v českých zemích doc. Ing. PhDr. Šrédl Karel, CSc., 2009

Hospodářská etika a vlastnictví v encyklice Centesimus annus doc. Ing. PhDr. Šrédl Karel, CSc., 2009

Pozemkové vlastnictví v kanonické právní nauce doc. Ing. PhDr. Šrédl Karel, CSc., 2009

Ekonomické prvky teologického myšlení v pozdním středověku doc. Ing. Soukup Alexandr, CSc., 2009

Various Concepts of Human Capital in Process of Education doc. Ing. Soukup Alexandr, CSc., 2009

Zemědělská půda a její cena doc. Ing. Brčák Josef, CSc., 2009

Teoretická východiska chování subjektu na trzích s rizikem doc. Ing. Soukup Alexandr, CSc., 2009

Problémy financování zdravotnictví, dopady finanční krize a aktuálních legislativních změn Ing. Stará Dana, 2009

Ekonomické výnosy ze vzdělávání (mezinárodní srovnání) Ing. Kopecká Lenka; doc. Ing. PhDr. Šrédl Karel, CSc., 2009

Manipulace sekt a jejich vliv na studenty PhDr. Ing. Severová Lucie, Ph.D., 2009

Vzdělávání pro podporu konkurenceschopnosti ekonomiky České republiky Ing. Kopecká Lenka, 2009

Konkurence v českém zdravotnictví Ing. Stará Dana, 2009

Financování zdravotnictví v České republice v době ekonomické krize Ing. Stará Dana, 2009

Zdravotnictví v České republice Ing. Stará Dana, 2009

Nebezpečnost sekt PhDr. Ing. Severová Lucie, Ph.D., 2009

ICT jako prostředek znalostního managementu v ekonomickém vzdělávání PhDr. Ing. Severová Lucie, Ph.D.; doc. Ing. Soukup Alexandr, CSc., 2009

Celoživotní vzdělávání a ekonomické výnosy ze vzdělávání doc. Ing. Soukup Alexandr, CSc.; doc. Ing. PhDr. Šrédl Karel, CSc., 2009

Mezinárodní ekonomie - výklad textu a příklady doc. Ing. Soukup Alexandr, CSc., 2009

Makroekonomie – cvičebnice doc. Ing. Brčák Josef, CSc., 2009

SPIESOVÁ, D.; idPublikace = 73259; Název: Řízení ES s využitím systému SMART GRID -- Neexistuje podtyp publikace --

BRČÁK, J. – SEKERKA, B. – SEVEROVÁ, L. – STARÁ, D.Makroekonomie. Makroekonomický přehled.. 2018, .