×
Katedra ekonomických teorií
banner

Publikační činnost členů katedry

Základní přehled publikační činnosti členů katedry od roku 2000 do roku 2014. Aktuální rok bude doplněn až v průběhu roku následujícího, z důvodu zpoždění při distribuci tiskem.

Článek v odborném periodiku

KŘÍŽEK, D. – BRČÁK, J. Support for export as a non-standard Central Bank policy: foreign exchange interventions in the case of the Czech Republic. ..., 2021, roč. 12, č. 1, s. 191-218. ISSN: N.

KŘÍŽEK, D. – BRČÁK, J. – SEVEROVÁ, L. Analýza vlivu monetárních opatření na trh s cukrem. Listy cukrovarnické a řepařské, 2021, roč. 137, č. 11, s. 387-390. ISSN: 1210-3306.

HOSPODKOVA, P. – **HUSÁR, T. – **KLÍČOVÁ, B. – SEVEROVÁ, L. – ŠRÉDL, K. – SVOBODA, R. Cost Analysis of Selected Radiotherapeutic Modalities for Prostate Cancer Treatment-Czech Republic Case Study for the Purposes of Hospital Based HTA. Healthcare, 2021, roč. 9, č. 1, s. 0-0. ISSN: 2227-9032.

SEVEROVÁ, L. – SVOBODA, R. – ŠRÉDL, K. – PRÁŠILOVÁ, M. – SOUKUP, A. – KOPECKÁ, L. – DVOŘÁK, M. Food Safety and Quality in Connection with the Change of Consumer Choice in Czechia (a Case Study). Sustainability, 2021, roč. 13, č. 11, s. 1-20. ISSN: 2071-1050.

SEVEROVÁ, L. – ŠRÉDL, K. – PRÁŠILOVÁ, M. – ŠTĚBETÁK, M. – SVOBODA, R. – **HOMMEROVÁ, D. – KOPECKÁ, L. The influence of the growth of the number of microbreweries on the use of farmland and on the cultivation of hops in the czech republic: A case study. Land, 2021, roč. 10, č. 8, s. 0-0. ISSN: 2073-445X .

ŠRÉDL, K. – PRÁŠILOVÁ, M. – SEVEROVÁ, L. – SVOBODA, R. – ŠTĚBETÁK, M. Social and Economic Aspects of Sustainable Development of Livestock Production and Meat Consumption in the Czech Republic. Agriculture-BASEL, 2021, roč. 11, č. 2, s. 0-0. ISSN: 2077-0472.

VESELÁ, K. – SEVEROVÁ, L. Sladký život – životní styl generace Z?. Listy cukrovarnické a řepařské, 2021, roč. 137, č. 5, s. 1-5. ISSN: 1210-3306.

NAVRÁTILOVÁ, M. – BERANOVÁ, M. – SEVEROVÁ, L. – ŠRÉDL, K. – SVOBODA, R. – ABRHÁM, J. The Impact of Climate Change on the Sugar Content of Grapes and the Sustainability of their Production in the Czech Republic. Sustainability, 2021, roč. 13, č. 222, s. 1-18. ISSN: 2071-1050.

VESELÁ, K. – SEVEROVÁ, L. Zhodnocení vývoje a trendu dovozu a vývozu cukru. ..., 2021, roč. 137, č. 2, s. 278-282. ISSN: N.

VESELÁ, K. – SEVEROVÁ, L. Struktura poptávky po cukru v České republice se zaměřením na volbu druhu cukru. ..., 2021, roč. 137, č. 3, s. 116-120. ISSN: N.

HAVLÍČEK, J. – ŠRÉDL, K. – ŘEZBOVÁ, H. – SMUTKA, L. – DÖMEOVÁ, L. – SEVEROVÁ, L. – ŠUBRT, T. – SVOBODA, R. International aspects of the pork production value chain in the Czech Republic. International Journal of Value Chain Management, 2021, roč. 12, č. 3, s. 241-266. ISSN: 1741-5357.

HOSPODKOVA, P. – **BEREŽNÁ, J. – **BARTÁK, M. – **ROGALEWICZ, V. – SEVEROVÁ, L. – SVOBODA, R. Change Management and Digital Innovations in Hospitals of Five European Countries. Healthcare, 2021, roč. 9, č. 11, s. 0-0. ISSN: 2227-9032.

NAVRÁTILOVÁ, M. – BERANOVÁ, M. – SEVEROVÁ, L. Economic and institutional aspects of wine consumption in the context of globalization and climate change in Europe and Russia. TERRA ECONOMICUS, 2021, roč. 4, č. , s. 127-140. ISSN: 2073-6606.

VESELÁ, K. – SEVEROVÁ, L. – KŘÍŽEK, D. Nutritional Values of Foods on a Population of the Czech Republic. Sustainability, 2021, roč. 13, č. 14, s. 1-13. ISSN: 2071-1050.

**WHELAN, G. – **HANLY, P. – **O'CONNELL, V. – DITTRICH, O. – **ABU GHAZALAH, N. Impact on Firm Liquidity Arising from Outsourcing Decisions as Evidenced by Off-Balance-Sheet Disclosures. International Advances in Economic Research, 2021, roč. 27, č. 1, s. 17-27. ISSN: 1083-0898.

VESELÁ, K. – KŘÍŽEK, D. – SEVEROVÁ, L. Závislost spotřeby cukru v České republice na jeho ceně. Listy cukrovarnické a řepařské, 2020, roč. 136, č. 11, s. 340-344. ISSN: 1210-3306.

NAVRÁTILOVÁ, M. – BERANOVÁ, M. – SMUTKA, L. – SEVEROVÁ, L. Economic aspects of consumer behaviour in tourism for a selected population group in the Czech Republic. ..., 2020, roč. 18, č. 4, s. 149-168. ISSN: N.

SEEMAN, T. – ŠRÉDL, K. – PRÁŠILOVÁ, M. – SVOBODA, R. The Price of Farmland as a Factor in the Sustainable Development of Czech Agriculture (A Case Study). Sustainability, 2020, roč. 12, č. 14, s. 1-16. ISSN: 2071-1050.

ŠRÉDL, K. – PRÁŠILOVÁ, M. – SVOBODA, R. – SEVEROVÁ, L. Hop production in the Czech Republic and its international aspects. Heliyon, 2020, roč. 6, č. 7, s. 1-11. ISSN: 2405-8440.

HAVLÍČEK, J. – DÖMEOVÁ, L. – SMUTKA, L. – ŘEZBOVÁ, H. – SEVEROVÁ, L. – ŠUBRT, T. – ŠRÉDL, K. – SVOBODA, R. Efficiency of Pig Production in the Czech Republic and in an International Context. Agriculture-BASEL, 2020, roč. 10, č. 12, s. 1-18. ISSN: 2077-0472.

URBÁNKOVÁ, E. – KŘÍŽEK, D. Homogeneity of Determinants in the Financial Sector and Investment in EU Countries. Economies, 2020, roč. 8, č. 1, s. 1-17. ISSN: 2227-7099.

DITTRICH, O. – SRBEK, P. Is Violation of the Random Walk Assumption an Exception or a Rule in Capital Markets?. Atlantic Economic Journal, 2020, roč. neuvedeno, č. , s. 1-15. ISSN: 0197-4254.

KOSTOVČÍK, T. – ŠRÉDL, K. – **HOMMEROVÁ, D. Competition in the sparkling wine market in the Czech Republic. International Journal of Wine Business Research, 2020, roč. 32, č. 1, s. 1-21. ISSN: 1751-1062.

VESELÁ, K. Vliv vstupu České republiky do Evropské unie na dovoz cukru. Listy cukrovarnické a řepařské, 2020, roč. 136, č. 12, s. 422-425. ISSN: 1210-3306.

**SEGERER, M. – **HOMMEROVÁ, D. – ŠRÉDL, K. Why Do Czech Customers Come to Upper Palatinate? Motives, Sales Volume, and the Importance of Distance: A Case Study of Shopping in Bavaria. Sustainability, 2020, roč. 12, č. 9, s. 1-20. ISSN: 2071-1050.

**HOMMEROVÁ, D. – ŠRÉDL, K. – **DBALÁ, K. Analysis of the awareness and popularity of the brand of a selected education and research library in the Czech Republic: A case study. Information, 2020, roč. 11, č. 8, s. 1-20. ISSN: 2078-2489.

VESELÁ, K. Poptávka po cukru obyvatel s minimálně středoškolským vzděláním v České republice. Listy cukrovarnické a řepařské, 2020, roč. 136, č. 11, s. 387-389. ISSN: 1210-3306.

ŠRÉDL, K. – **KRAJČÍK, V. – **PATÁK, M. – SEVEROVÁ, L. – SVOBODA, R. Influence of the monopolistic production of mineral water on its value chain in the Czech Republic. International Journal of Value Chain Management, 2020, roč. 11, č. 3, s. 228-249. ISSN: 1741-5357.

**HOMMEROVÁ, D. – ŠRÉDL, K. – **VRBKOVÁ, L. – SVOBODA, R. The Perception of CSR Activities in a Selected Segment of McDonald’s Customers in the Czech Republic and Its Effect on Their Purchasing Behavior - a Case Study. Sustainability, 2020, roč. 12, č. 20, s. 1-19. ISSN: 2071-1050.

HRDLIČKA, P. – SEVEROVÁ, L.; idPublikace = 81768; Název: Polybromované zpomalovače hoření v diferentních skupinách tonerových kazet v kontextu klimatických změn-- Neexistuje podtyp publikace --

URBÁNKOVÁ, E. The Development of the Health and Social Care Sector in the Regions of the Czech Republic in Comparison with other EU Countries. ..., 2019, roč. 8, č. 6, s. 1-18. ISSN: N.

URBÁNKOVÁ, E. – HOSPODKOVA, P. Regional Homogeneity of Labor Market in the Health Care Sector in the Czech Republic. ..., 2019, roč. 5, č. 2, s. 16-22. ISSN: N.

HRDLIČKA, P. Určení nákladů negativní externality tvorby odpadů a emisí CO2 nově vyrobené tonerové kazety a jejich transformace na poměr hodnotících vah veřejné zakázky. Waste Forum, 2019, roč. 2019, č. 2, s. 153-161. ISSN: 1804-0195.

**CLARK, J. – DITTRICH, O. – **LAW, S. – STARÁ, D. – **BARTÁK, M.; idPublikace = 81104; Název: Food Prices, Taxes and Obesity in Canada and its Implication for Food Taxation-- Neexistuje podtyp publikace --

**HOMMEROVÁ, D. – SEVEROVÁ, L. Fundraising of Nonprofit Organizations: Specifics and New Possibilities. JOURNAL OF SOCIAL SERVICE RESEARCH, 2019, roč. 45, č. 2, s. 181-192. ISSN: 0148-8376.

KOSTOVČÍK, T. – ŠRÉDL, K. – **HOMMEROVÁ, D. Competition in the sparkling wine market in the Czech Republic. International Journal of Wine Business Research, 2019, roč. x, č. x, s. 1-23. ISSN: 1751-1062.

KAŠPAROVÁ, K. – SVOBODA, R. – SEVEROVÁ, L. – **HINKE, J. Evaluation of the performance of Czech agriculture. Indian Journal of Agricultural Research, 2019, roč. 53, č. 5, s. 522-528. ISSN: 0367-8245.

URBÁNKOVÁ, E. – KŘÍŽEK, D. – BRČÁK, J. VLIV MONETÁRNÍ POLITIKY NA TVORBU HRUBÉHO FIXNÍHO KAPITÁLU V ČESKÉ REPUBLICE. Auspicia, 2019, roč. XVI, č. 2, s. 41-52. ISSN: 1214-4967.

HOSPODKOVA, P. – **BARTÁK, M. – **VACÍKOVÁ, K. – URBÁNKOVÁ, E. GLOBAL CENTERS OF MEDICAL DEVICE TECHNOLOGY: UNITED STATES, EUROPE AND CHINA. Lékař a technika, 2018, roč. 48, č. 4, s. 1-9. ISSN: 0301-5491.

**HOMMEROVÁ, D. – SEVEROVÁ, L. Fundraising of Nonprofit Organizations: Specifics and New Possibilities. ..., 2018, roč. 45, č. 2, s. 181-192. ISSN: N.

HOSPODKOVA, P. – **BAUER, K. – URBÁNKOVÁ, E. Metoda activity based costing jako manažerský nástroj ve zdravotnictví. ..., 2018, roč. 4, č. 2, s. 35-40. ISSN: N.

URBÁNKOVÁ, E. – HOSPODKOVA, P. WAGES AND SALARIES DIFFERENTIATION IN HEALTH CARE IN THE CZECH REPUBLIC. Auspicia, 2018, roč. 15, č. 2, s. 71-80. ISSN: 1214-4967.

**HOMMEROVÁ, D. – SEVEROVÁ, L. Fundraising of Nonprofit Organizations: Specifics and New Possibilities. JOURNAL OF SOCIAL SERVICE RESEARCH, 2018, roč. , č. , s. 1-24. ISSN: 0148-8376.

**NOVOSÁK, J. – **HÁJEK, O. – SEVEROVÁ, L. – SPIESOVÁ, D. – **NOVOSÁKOVÁ, J. Territorial Impact Assessment: Cohesion policy and balanced territorial development (Czechia). Central European Journal of Regional Development nad Tourismus, 2018, roč. 10, č. 2, s. 75-90. ISSN: 1821-2506.

KAŠPAROVÁ, K. – ŠRÉDL, K. – **PLOCH, J. – SVOBODA, R. Price discrimination in value chains for cola drinks in the Czech Republic. International Journal of Value Chain Management, 2018, roč. 9, č. 4, s. 343-358. ISSN: 1741-5357.

URBÁNKOVÁ, E. – HOSPODKOVA, P. – SEVEROVÁ, L. The Assessment of the Quality of Human Resources in the Midwife Profession in the Healthcare Sector of the Czech Republic. Economies, 2018, roč. 6, č. 3, s. 0-0. ISSN: 2227-7099.

URBÁNKOVÁ, E.; idPublikace = 78527; Název: REGIONÁLNÍ DISPARITY U PROFESE V ODVĚTVÍ ZDRAVOTNÍ A SOCIÁLNÍ PÉČE V ČESKÉ REPUBLICE-- Neexistuje podtyp publikace --

SEVEROVÁ, L. – SVOBODA, R. – KOPECKÁ, L. Increase in prices of farmland in the Czech Republic. Property Management, 2017, roč. 35, č. 3, s. 326-338. ISSN: 0263-7472.

DITTRICH, O. – **CLARK, J. – STARÁ, D. – BARTÁK, M. The visit fees and its influence on overall health expenditures- the case of the Czech Republic. E+M Ekonomie a Management, 2017, roč. XX, č. 2, s. 4-14. ISSN: 1212-3609.

SVOBODA, R. – KOPECKÁ, L. The Sweezy model of price competition among private labels of chain stores. Agricultural Economics (Zemědělská ekonomika), 2017, roč. 63, č. 7, s. 299-307. ISSN: 0139-570X.

DITTRICH, O. – SRBEK, P. A Comparative Sectoral Analysis of Managerial Compensation and Firm Performance. International Advances in Economic Research, 2017, roč. 23, č. 3, s. 359-360. ISSN: 1083-0898.

SRBEK, P. – DITTRICH, O. Does a “CEO chairman ” guarantee better performance from a firm ?. Danube: Law and Economics Review, 2016, roč. 7, č. 3, s. 145-160. ISSN: 1804-8285.

HRDLIČKA, P. – BURIAN, S. Cantor – Land model jako teoretické východisko vztahu mezi kriminalitou a nezaměstnaností. Bezpečnostní teorie a praxe, 2016, roč. 22, č. 1, s. 119-126. ISSN: 1801-8211.

DITTRICH, O. – SRBEK, P. Managerial Compensation and Firm Performance: Is There Any Relationship?. International Advances in Economic Research, 2016, roč. 22, č. 4, s. 467-468. ISSN: 1083-0898.

MAITAH, M. – PROCHÁZKA, P. – ČERMÁK, M. – ŠRÉDL, K. Commodity channel index: Evaluation of trading rule of agricultural commodities. International Journal of Economics and Financial Issues, 2016, roč. 6, č. 1, s. 176-178. ISSN: 2146-4138.

MAITAH, M. – PROCHÁZKA, P. – PACHMANN, A. – ŠRÉDL, K. – ŘEZBOVÁ, H. Economics of palm oil empty fruit bunches bio briquettes in Indonesia. International Journal of Energy Economics and Policy, 2016, roč. 6, č. 1, s. 35-38. ISSN: 2146-4553.

MAITAH, M. – TOTH, D. – KUZMENKO, E. – ŠRÉDL, K. – ŘEZBOVÁ, H. – ŠÁNOVÁ, P. Forecast of Employment in Switzerland: The Macroeconomic View. International Journal of Economics and Financial Issues, 2016, roč. 6, č. 1, s. 132-138. ISSN: 2146-4138.

DITTRICH, O. – STARÁ, D. The Pertussis Vaccination Program in the Czech Republic in Light of International Experience. ..., 2016, roč. 22, č. 2, s. 237-238. ISSN: N.

URBÁNKOVÁ, E. – MAITAH, M. The Effect of Education on Unemployment in the Czech Republic. International Business Management, 2015, roč. 9, č. 6, s. 1285-1289. ISSN: 1993-5250.

MAITAH, M. – URBÁNKOVÁ, E. Economic Performance and Unemployment in the Czech Republic . Asian Social Science, 2015, roč. 11, č. 16, s. 240-245. ISSN: 1911-2017.

MIKHALKINA, E. – MAITAH, M. – ŠRÉDL, K. Measuring Market Structures in the Dairy Market in the Czech Republic . Asian Social Science, 2015, roč. 11, č. 21, s. 306-315. ISSN: 1911-2017.

RODONAIA, E. – HŘEBÍK, F. Korupce a její mezinárodní srovnání pomocí CPI. Bezpečnostní teorie a praxe, 2015, roč. 2015, č. 4, s. 33-46. ISSN: 1801-8211.

MAITAH, M. – URBÁNKOVÁ, E. The Effect of Educational Level on the Productivity in the Czech Republic . Modern Applied Science, 2015, roč. 9, č. 6, s. 226-234. ISSN: 1913-1844.

SOUKUP, A. – MAITAH, M. – SVOBODA, R. The Concept of Rationality in Neoclassical and Behavioural Economic Theory . Modern Applied Science, 2015, roč. 9, č. 3, s. 1-9. ISSN: 1913-1844.

CLARK, J. – DITTRICH, O. – LAW, S. – XU, Q. Nutrient Prices and other Socio - Economic and Health Determinants of the Body Mass Index of Canadians. ..., 2014, roč. 20, č. 3, s. 249-258. ISSN: N.

DITTRICH, O. – CLARK, J. – XU, Q. Empirical Evidence of the Efficiency and Efficacy of Fat Taxes and Thin Subsidies. ..., 2014, roč. 22, č. 3, s. 202-207. ISSN: N.

SOUKUP, A. – MAITAH, M. – SVOBODA, R. The Concept of Rationality in Neoclassical and Behavioural Economic Theory. ..., 2014, roč. 9, č. 3, s. 1-9. ISSN: N.

ŠRÉDL, K. – MIKHALKINA, E. Competition among Companies in the Fast Food Market in the Czech Republic. AGRIS on-line Papers in Economics and Informatics, 2014, roč. VI, č. 4, s. 161-174. ISSN: 1804-1930.

SOUKUP, A. – BRČÁK, J. – SVOBODA, R. Monopolistic Competition in the International Trade of Agricultural Products . AGRIS on-line Papers in Economics and Informatics, 2014, roč. VI, č. 1, s. 87-97. ISSN: 1804-1930.

DITTRICH, O. – STARÁ, D. Human Resources Availability in the Czech Health Care System. ..., 2014, roč. 20, č. 4, s. 461-462. ISSN: N.

HINKE, J. – SVOBODA, R. ANALÝZA POTŘEB UŽIVATELŮ ÚČETNÍCH VÝKAZŮ V ČR. Media4u Magazine, 2013, roč. 10, č. 2, s. 73-77. ISSN: 1214-9187.

SEVEROVÁ, L. – BENDL, S. Cartels and its behaviour on food markets. Agricultural Economics (Zemědělská ekonomika), 2013, roč. 59, č. 2, s. 81-89. ISSN: 0139-570X.

ŠRÉDL, K. – PRÁŠILOVÁ, M. VEŘEJNÉ DOTACE CEN ZEMĚDĚLSKÉ PRODUKCE V ČESKÉ REPUBLICE. Auspicia, 2013, roč. X, č. 1, s. 129-135. ISSN: 1214-4967.

ŠRÉDL, K. – SOUKUP, A. – SEVEROVÁ, L. Models of Consumer´s Choice. E+M Ekonomie a Management, 2013, roč. 2013, č. 2, s. 4-9. ISSN: 1212-3609.

URBÁNKOVÁ, E. Trh práce a požadovaná kvalifikační struktura lidských zdrojů. Media4u Magazine, 2013, roč. 10, č. 1, s. 6-12. ISSN: 1214-9187.

HŘEBÍK, F. – ŠRÉDL, K. Rozhodování subjektů v podmínkách rizika a nejistoty v případě daňových deliktů. Bezpečnostní teorie a praxe, 2013, roč. 2013, č. 1, s. 61-68. ISSN: 1801-8211.

ZOUNKOVÁ, J. – KOPECKÁ, L. SPECIFIKA PŘÍČIN NEZAMĚSTNANOSTI MUŽŮ A ŽEN V ČR PODLE JEDNOTLIVÝCH ÚROVNÍ VZDĚLÁNÍ. Media4u Magazine, 2013, roč. 10, č. 2, s. 9-13. ISSN: 1214-9187.

SOUKUP, A. – ŠRÉDL, K. RIZIKO INVESTICE DO VZDĚLÁNÍ A JEHO TEORIE. Media4u Magazine, 2013, roč. 10, č. 1, s. 1-5. ISSN: 1214-9187.

MAITAH, M. – GALALH, A. – ŠRÉDL, K. ZAMĚSTNATELNOST ABSOLVENTŮ Z HLEDISKA ODVĚTVOVÝCH A PODNIKOVÝCH STRUKTUR. Media4u Magazine, 2013, roč. 10, č. 2, s. 13-15. ISSN: 1214-9187.

RODONAIA, E. – SEVEROVÁ, L. KE ZDOKONALENÍ EKONOMICKÉ MOTIVACE UNIVERZIT V OBLASTI VĚDY, VÝZKUMU A INOVACÍ. Media4u Magazine, 2013, roč. 10, č. 3, s. 14-17. ISSN: 1214-9187.

URBÁNKOVÁ, E. – BRČÁK, J. – HŘEBÍK, F. Bezpečnostní rizika spojená s růstem nezaměstnanosti ekonomicky aktivního obyvatelstva. Bezpečnostní teorie a praxe, 2013, roč. 1/2013, č. 1, s. 17-26. ISSN: 1801-8211.

ŠRÉDL, K. NÁRODOHOSPODÁŘSKÉ A ODVĚTVOVÉ SOUVISLOSTI VÝSLEDKŮ TIMSS V ČR. Media4u Magazine, 2013, roč. 10, č. 1, s. 31-33. ISSN: 1214-9187.

URBÁNKOVÁ, E. – BRČÁK, J. Ekonomicky aktivní cizinci na trhu práce v České republice. Auspicia, 2013, roč. X, č. 1, s. 76-81. ISSN: 1214-4967.

KAŠPAROVÁ, K. – SVOBODA, R. ZAMĚŘENÍ SOUKROMÝCH VYSOKÝCH ŠKOL NA VÝCHOVU ABSOLVENTŮ PRO OLIGOPOLNÍ FIRMY V ČR. Media4u Magazine, 2013, roč. 10, č. 3, s. 5-8. ISSN: 1214-9187.

ŠRÉDL, K. – BRČÁK, J. ŘEŠENÍ NEDOSTATKU KVALIFIKOVANÝCH ODBORNÍKŮ V PRŮMYSLU SPOLUPRACÍ ŠKOL A FIREM. Media4u Magazine, 2013, roč. 10, č. 3, s. 1-4. ISSN: 1214-9187.

DITTRICH, O. – STARÁ, D. Regulation Fees and Health Care Spending. International Advances in Economic Research, 2013, roč. 19, č. 4, s. 8-10. ISSN: 1083-0898.

HRDLIČKA, P. Základní bezpečnostní chyby v internetových obchodech. Bezpečnostní teorie a praxe, 2013, roč. 2013, č. 4, s. 97-106. ISSN: 1801-8211.

ZOUNKOVÁ, J. – SVOBODA, R. VLIV DOSAŽENÉHO VZDĚLÁNÍ NA VÝŠI MEZD V ČR. Media4u Magazine, 2013, roč. 10, č. 3, s. 18-21. ISSN: 1214-9187.

DITTRICH, O. – SVOBODA, R. MOŽNOSTI E-LEARNINGOVÝCH SYSTÉMŮ V PRAXI. Media4u Magazine, 2012, roč. 2012, č. 4, s. 94-98. ISSN: 1214-9187.

HINKE, J. – SVOBODA, R. ANDRAGOGICKÁ DIDAKTIKA VE VÝUCE FINANČNÍHO ÚČETNICTVÍ NA VYSOKÝCH ŠKOLÁCH. Media4u Magazine, 2012, roč. 2012, č. 4, s. 24-28. ISSN: 1214-9187.

SEVEROVÁ, L. – BRČÁK, J. STÁTNÍ DLUH ČESKÉ REPUBLIKY. Auspicia, 2012, roč. 2012, č. 1, s. 32-37. ISSN: 1214-4967.

ŠRÉDL, K. – HINKE, J. VZTAH TEORIE A PRAXE V PROCESU VYSOKOŠKOLSKÉ VÝUKY FINANČNÍHO ÚČETNICTVÍ. Media4u Magazine, 2012, roč. 2012, č. 4, s. 19-23. ISSN: 1214-9187.

BRČÁK, J. – KOPECKÁ, L. KONKURENCESCHOPNOST EKONOMIKY ČR V PODMÍNKÁCH UTVÁŘENÍ ZNALOSTNÍ SPOLEČNOSTI. Media4u Magazine, 2012, roč. 2012, č. 4, s. 10-12. ISSN: 1214-9187.

HINKE, J. – ŠRÉDL, K. MÉDIA JAKO DIDAKTICKÉ PROSTŘEDKY PROCESU VZDĚLÁVÁNÍ NA VYSOKÝCH ŠKOLÁCH EKONOMICKÉHO ZAMĚŘENÍ. Media4u Magazine, 2012, roč. 2012, č. X3, s. 10-14. ISSN: 1214-9187.

STARÁ, D.; idPublikace = 55522; Název: Problematika vzdělávání lékařů v ČR.-- Neexistuje podtyp publikace --

DITTRICH, O. – STARÁ, D. Academic detailing programy a medicína faktu. Zprávy o geologických výzkumech v roce …. (Geoscience Research Reports …) , 2012, roč. 14, č. 4, s. 11-14. ISSN: 0514-8057 .

SEVEROVÁ, L. – CHROMÝ, J. – SEKERKA, B. – SOUKUP, A. Microeconomic aspects of government subsidies in the agricultural market. Agricultural Economics (Zemědělská ekonomika), 2012, roč. 58, č. 11, s. 542-548. ISSN: 0139-570X.

SEVEROVÁ, L. – HES, A. K PROBLEMATICE VÝCHOVY SPOTŘEBITELE A JEHO POVĚDOMÍ O ZNAČENÍ KVALITY POTRAVIN. Media4u Magazine, 2012, roč. 2012, č. 3, s. 26-30. ISSN: 1214-9187.

SEVEROVÁ, L. CHOVÁNÍ SPOTŘEBITELE NA TRHU BIOPOTRAVIN A JEHO VÝCHOVA K ODPOVĚDNÉ SPOTŘEBĚ. Media4u Magazine, 2012, roč. 2012, č. 1, s. 38-40. ISSN: 1214-9187.

ŠRÉDL, K. – KOPECKÁ, L. KONCEPT CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ V PODMÍNKÁCH MULTIKULTURNÍ EVROPSKÉ SPOLEČNOSTI. ..., 2012, roč. 2012, č. 3, s. 1-3.