×
Katedra ekonomických teorií
banner

Publikační činnost členů katedry

Základní přehled publikační činnosti členů katedry od roku 2000 do roku 2014. Aktuální rok bude doplněn až v průběhu roku následujícího, z důvodu zpoždění při distribuci tiskem.

Článek v odborném periodiku

SOUKUP, A. Lidský kapitál, teorie signálů a vzdělávání v zemědělství . Agricultural Economics (Zemědělská ekonomika), 2007, roč. 53, č. 10, s. 475 - 478. ISSN: 0139-570X.

KAŇKOVÁ, E. Vliv společné měny na hospodářské cykly jednotlivých částí měnové unie. Politická ekonomie, 2008, roč. 0, č. 3, s. 345 - 361. ISSN: 0032-3233.

BRČÁK, J. Ekonomika pro inženýry (recenze). Politická ekonomie, 2008, roč. 0, č. 4, s. 557 - 560. ISSN: 0032-3233.

BRČÁK, J. Labour productivity in czech agriculture and factors of its improvement. Scientia Agriculturae Bohemica, 2009, roč. 40, č. 4, s. 236 - 244. ISSN: 1211-3174.

ŠRÉDL, K. Pojem „spravedlivá cena“ ve středověké kanonické nauce. Revue církevního práva, 2009, roč. 42, č. 1, s. 31 - 41. ISSN: 1211-1635.

ŠRÉDL, K. – HŘEBÍK, F. Hodnocení efektivnosti veřejných (výdajových) projektů rezortu bezpečnostních složek. Bezpečnostní teorie a praxe, 2009, roč. 0, č. 2, s. 29 - 36. ISSN: 1801-8211.

ŠRÉDL, K. Ekonomické názory teologických myslitelů období reformace. Auspicia, 2009, roč. 0, č. 2, s. 138 - 142. ISSN: 1214-4967.

ŠRÉDL, K. – HŘEBÍK, F. Teorie lidského kapitálu a ekonomie kvality vzdělávání příslušníků bezpečnostních složek . Bezpečnostní teorie a praxe, 2009, roč. 0, č. 4, s. 23 - 32. ISSN: 1801-8211.

SEVEROVÁ, L. – ŠRÉDL, K. Oligopolní konkurence nadnárodních obchodních řetězců v podmínkách integrující se Evropy. Auspicia, 2010, roč. VII, č. 1, s. 54 - 57. ISSN: 1214-4967.

STARÁ, D. – DITTRICH, O. Národní zdravotní pojištění na Tchajwanu . Zdravotnictví v ČR, 2010, roč. XIII., č. 2, s. 68 - 70. ISSN: 1213-6050.

DITTRICH, O. – STARÁ, D. Je stárnutí populace hlavní příčinou růstu výdajů na zdravotní péči?. Zdravotnictví v ČR, 2010, roč. XIII., č. 4, s. 144 - 146. ISSN: 1213-6050.

ŠRÉDL, K. Behaviour of Subjects on Risk Markets. Zemědělská ekonomika, 2010, roč. 56, č 5, s. 224-230. ISSN: 0139-570X.

KOPECKÁ, L. Získání učitelské kvalifikace ve Velké Británii a její evropská dimenze. Media4u Magazine, 2010, roč. 7, č. X2, s. 1 - 5. ISSN: 1214-9187.

KAŇKOVÁ, E. EKONOMICKÝ POHLED NA ZAVEDENÍ ŠKOLNÉHO NA VEŘEJNÝCH VYSOKÝCH ŠKOLÁCH V ČR. Media4u Magazine, 2010, roč. 7, č. 4, s. 1 - 13. ISSN: 1214-9187.

KAŇKOVÁ, E. DIPLOM A JEHO HODNOTA. Media4u Magazine, 2010, roč. 7, č. 4, s. 1 - 7. ISSN: 1214-9187.

SEVEROVÁ, L. – ŠILEROVÁ, E. K systému ekonomického vzdělávání pedagogů na Université de Genéve. Media4u Magazine, 2010, roč. 7, č. X2, s. 37 - 41. ISSN: 1214-9187.

DITTRICH, O. – CLARK, J. Alternative Fat Taxes to Control Obesity. International Advances in Economic Research, 2010, roč. 16, č. 4, s. 388 - 394. ISSN: 1083-0898.

ŠRÉDL, K. – KUČÍRKOVÁ, L. PROBLEMS OF SCHOOL EDUCATION IN CONDITIONS OF KNOWLEDGE SOCIETY CREATION. Media4u Magazine, 2010, roč. 7.ročník, č. 4/2010, s. 1 - 7. ISSN: 1214-9187.

BRČÁK, J. Význam spotřeby v ekonomice a její vývoj. Auspicia, 2010, roč. VII, č. 1, s. 38 - 41. ISSN: 1214-4967.

KOPECKÁ, L. Výnosy ze vzdělávání v rámci sociálně ekonomické integrace Evropy. Media4u Magazine, 2010, roč. 7, č. 3, s. 13 - 16. ISSN: 1214-9187.

HRDLIČKA, P. Vliv minimální mzdy na míru nezaměstnanosti. Media4u Magazine, 2010, roč. 2010, č. 1, s. 38-39. ISSN: 1214-9187.

SEVEROVÁ, L. Hodnocení kvality vzdělávání ve vysokém školství. Media4u Magazine, 2010, roč. 7, č. 2, s. 4 - 6. ISSN: 1214-9187.

SEVEROVÁ, L. Systém vysokoškolského studia ve Spojených státech amerických. Media4u Magazine, 2010, roč. 7, č. 3, s. 10 - 12. ISSN: 1214-9187.

SOUKUP, A. – ŠRÉDL, K. Teorie lidského kapitálu v procesu vzdělávání. Media4u Magazine, 2010, roč. 7, č. 3, s. 5 - 9. ISSN: 1214-9187.

BURIAN, S. – SVOBODA, P. – HŘEBÍK, F. – BRČÁK, J. Rizika vyplývající z jednotné evropské měny v kontextu historických zkušeností s měnovými krizemi . Bezpečnostní teorie a praxe, 2010, roč. 2010, č. 3, s. 37 - 45. ISSN: 1801-8211.

SEVEROVÁ, L. – KOPECKÁ, L. – SVOBODA, R. – BRČÁK, J. Oligopoly competition in the market with food products . Agricultural Economics (Zemědělská ekonomika), 2011, roč. 57, č. 12, s. 580-588. ISSN: 0139-570X.

SOUKUP, A. – ŠRÉDL, K. Space Model In Monopolistic Competition – Analysis of International Trade. Agricultural Economics (Zemědělská ekonomika), 2011, roč. 57, č. 4, s. 169-174. ISSN: 0139-570X.

ŠRÉDL, K. – SOUKUP, A. Consumer´s Behaviour on Food Markets. Agricultural Economics (Zemědělská ekonomika), 2011, roč. 57, č. 3, s. 140-144. ISSN: 0139-570X.

KAŇKOVÁ, E. – KOCMÁNKOVÁ, L. FINANCOVÁNÍ VEŘEJNÝCH VYSOKÝCH ŠKOL V ČR – 1. ČÁST. Media4u Magazine, 2011, roč. 8, č. 1, s. 1-5. ISSN: 1214-9187.

BRČÁK, J. – ŠRÉDL, K. K problematice projektů ICT v ekonomickém vzdělávání. Media4u Magazine, 2011, roč. 8, č. 1, s. 40-44. ISSN: 1214-9187.

PRÁŠILOVÁ, M. – SEVEROVÁ, L. – KOPECKÁ, L. – SVOBODA, R. DUOPOLY PRICE COMPETITION ON MARKETS WITH AGRICULTURAL PRODUCTS . Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis, 2011, roč. LIX, č 4, s. 241-249. ISSN: 1211-8516.

ŠILEROVÁ, E. – SEVEROVÁ, L. – BENDL, S. To the issue of economic efficiency of public projects in agriculture. Agricultural Economics (Zemědělská ekonomika), 2011, roč. 57, č. 5, s. 232-239. ISSN: 0139-570X.

SEVEROVÁ, L. STUDIUM MBA JAKO PŘEDPOKLAD LEPŠÍHO UPLATNĚNÍ NA TRHU PRÁCE. Media4u Magazine, 2011, roč. 8, č. 2, s. 18-21. ISSN: 1214-9187.

SVOBODA, P. – BURIAN, S. – HŘEBÍK, F. – BRČÁK, J. Energetická bezpečnost České republiky v kontextu Evropské unie a Ruska. ..., 2011, roč. 2011, č. 3, s. 45-55.

SEVEROVÁ, L. – KOPECKÁ, L. – ŠRÉDL, K. K problematice ekonomické efektivnosti lidského kapitálu. Media4u Magazine, 2011, roč. 8, č. 2, s. 10-12. ISSN: 1214-9187.

KOPECKÁ, L. – BRČÁK, J. Problém vztahu nezaměstnanosti a úrovně vzdělání v Česku. Media4u Magazine, 2011, roč. 8, č. 3, s. 14-18. ISSN: 1214-9187.

SEVEROVÁ, L. Problematika operačních programů v podmínkách českého vysokého školství. Media4u Magazine, 2011, roč. 8, č. 1, s. 6-8. ISSN: 1214-9187.

BRČÁK, J. – SEVEROVÁ, L. K problematice vztahu zaměstnanosti a úrovně dosaženého vzdělání v ČR. Media4u Magazine, 2011, roč. 8, č. 3, s. 11-13. ISSN: 1214-9187.

SEVEROVÁ, L. HDP a výdaje na vzdělávání. Media4u Magazine, 2011, roč. 8, č. 3, s. 7-10. ISSN: 1214-9187.

KOPECKÁ, L. Gymnázia a jejich místo ve vzdělávací soustavě ČR. Media4u Magazine, 2011, roč. 8, č. 2, s. 42-45. ISSN: 1214-9187.

KOPECKÁ, L. Úloha vyšších odborných škol jako součásti vzdělávací soustavy ČR. Media4u Magazine, 2011, roč. 8, č. 1, s. 9-11. ISSN: 1214-9187.

PRÁŠILOVÁ, M. – SEVEROVÁ, L. – CHROMÝ, J. SUBSIDIES OF AGRICULTURAL PRODUCTION IN THE CZECH REPUBLIC AND THEIR ECONOMIC CONTEXT. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis, 2011, roč. 59, č. 7, s. 293-300. ISSN: 1211-8516.

ŠRÉDL, K. REFORMA ČESKÉHO VYSOKÉHO ŠKOLSTVÍ A JEJÍ EKONOMICKÉ SOUVISLOSTI. Media4u Magazine, 2011, roč. 8, č. 2, s. 4-9. ISSN: 1214-9187.

ŠRÉDL, K. – PRÁŠILOVÁ, M. Vliv demografických změn na výdaje na vzdělávání. Media4u Magazine, 2011, roč. 8, č. 3, s. 3-6. ISSN: 1214-9187.

RAKOVÁ, H. – ŠRÉDL, K. MINIMÁLNÍ MZDAV ČR A JEJÍ MEZINÁRODNÍ SROVNÁNÍ. Auspicia, 2011, roč. 2011, č 1, s. 24-30. ISSN: 1214-4967.

DITTRICH, O. – STARÁ, D. After the Financial Crisis: Is the Czech Health Care System in Transition?. International Advances in Economic Research, 2011, roč. 17, č. 4, s. 492-493. ISSN: 1083-0898.

ČÍŽEK, B. – BRČÁK, J. ÚROKOVÉ SAZBY – FAKTORY FORMOVÁNÍ JEJICH VÝŠE NA FINANČNÍCH TRZÍCH. Auspicia, 2011, roč. 8, č. 2, s. 139-143. ISSN: 1214-4967.

DITTRICH, O. Health Capital as a Determinant of Living Standard and Life Satisfaction. An Empirical Study.. International Advances in Economic Research, 2011, roč. 17, č. 4, s. 413-420. ISSN: 1083-0898.

SPIESOVÁ, D.; idPublikace = 51329; Název: Analýza příjmové složky rozpočtu EU z pohledu možné změny vlivem zpoplatnění emisních povolenek-- Neexistuje podtyp publikace --

SPIESOVÁ, D.; idPublikace = 52370; Název: Důsledky nákupu emisních povolenek na teplárnu Trmice -- Neexistuje podtyp publikace --

KAŇKOVÁ, E. – KAŇKA, M. VYUŽITÍ MATEMATIKY PŘI VÝUCE EKONOMIE NA VYSOKÝCH ŠKOLÁCH: Část 2 - Elasticita poptávkové funkce. Media4u Magazine, 2011, roč. 8, č. 3, s. 44-48. ISSN: 1214-9187.

KAŇKOVÁ, E. – KAŇKA, M. VYUŽITÍ MATEMATIKY PŘI VÝUCE EKONOMIE NA VYSOKÝCH ŠKOLÁCH: Část 1 - Produkční funkce v krátkém období. Media4u Magazine, 2011, roč. 8, č. 3, s. 39-43. ISSN: 1214-9187.

ČADIL, J. – PAVELKA, T. – KAŇKOVÁ, E. – VORLÍČEK, J. Odhad nákladů nezaměstnanosti z pohledu veřejných rozpočtů. Politická ekonomie, 2011, roč. 59, č 5, s. 618-637. ISSN: 0032-3233.

ŠRÉDL, K. – SVOBODA, R. Oligopolní konkurence s dominantní firmou a obchodní řetězce. Trendy ekonomiky a managementu. , 2011, roč. V, č. 9, s. 99-105. ISSN: 1802-8527 .

SEVEROVÁ, L. Oligopol s dominantní firmou na specifickém polygrafickém trhu. Media4u Magazine, 2011, roč. 2011, č. 4, s. 74-76. ISSN: 1214-9187.

SEVEROVÁ, L. – SEKERKA, B. Požadavky trhu práce na kvalifikovanou pracovní sílu a míra graduace ve vysokoškolském vzdělávání v České republice. Media4u Magazine, 2011, roč. 2011, č. 4, s. 4-6. ISSN: 1214-9187.

SEVEROVÁ, L. – MALEC, M. Pravděpodobnost a matematická optimalizace v teorii portfolia. Czech Hospitality and Tourism Papers, 2011, roč. 2011, č. 14, s. 1-6. ISSN: 1801-1535.

SEVEROVÁ, L.; idPublikace = 53937; Název: Míra úspěšného dokončení terciárního vzdělávání-- Neexistuje podtyp publikace --

SEVEROVÁ, L. – BRČÁK, J. STÁTNÍ DLUH ČESKÉ REPUBLIKY. Auspicia, 2012, roč. 2012, č. 1, s. 32-37. ISSN: 1214-4967.

BURIAN, S. – BRČÁK, J. The Basic Transmission Mechanisms of Monetary Policy in the Czech Republic. International Advances in Economic Research, 2012, roč. 18, č. 1, s. 126-127. ISSN: 1083-0898.

SPIESOVÁ, D.; idPublikace = 54608; Název: Komparace důsledků ekonomických nástrojů na zájmové skupiny v odvětví teplárenství-- Neexistuje podtyp publikace --

BURIAN, S. – SVOBODA, P. – HŘEBÍK, F. – BRČÁK, J. Rizika transmisí měnové politiky v kontextu ekonomických teorií - jedny z determinantů bezpečnostní situace státu. Bezpečnostní teorie a praxe, 2012, roč. 2012, č. 1, s. 43-50. ISSN: 1801-8211.

URBÁNKOVÁ, E. – BRČÁK, J. Analýza ekonomicky aktivních cizinců na trhu práce v České republice z hlediska vzdělanostní úrovně a klasifikace KZAM. Media4u Magazine, 2012, roč. 9, č. 2/2012, s. 1-5. ISSN: 1214-9187.

SEVEROVÁ, L. – SVOBODA, R. Chování spotřebitele a jeho výchova ke spotřebě regionálních potravin. Media4u Magazine, 2012, roč. 2012, č. 1, s. 35-37. ISSN: 1214-9187.

HINKE, J. – SVOBODA, R. Nové požadavky praxe na znalosti účetnictví u absolventů vysokých škol ekonomického zaměření. Media4u Magazine, 2012, roč. 2012, č. 3, s. 43-47. ISSN: 1214-9187.

ŠRÉDL, K. – KOPECKÁ, L. KONCEPT CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ V PODMÍNKÁCH MULTIKULTURNÍ EVROPSKÉ SPOLEČNOSTI. ..., 2012, roč. 2012, č. 3, s. 1-3.

SEVEROVÁ, L. CHOVÁNÍ SPOTŘEBITELE NA TRHU BIOPOTRAVIN A JEHO VÝCHOVA K ODPOVĚDNÉ SPOTŘEBĚ. Media4u Magazine, 2012, roč. 2012, č. 1, s. 38-40. ISSN: 1214-9187.

SEVEROVÁ, L. – HES, A. K PROBLEMATICE VÝCHOVY SPOTŘEBITELE A JEHO POVĚDOMÍ O ZNAČENÍ KVALITY POTRAVIN. Media4u Magazine, 2012, roč. 2012, č. 3, s. 26-30. ISSN: 1214-9187.

SEVEROVÁ, L. – CHROMÝ, J. – SEKERKA, B. – SOUKUP, A. Microeconomic aspects of government subsidies in the agricultural market. Agricultural Economics (Zemědělská ekonomika), 2012, roč. 58, č. 11, s. 542-548. ISSN: 0139-570X.

DITTRICH, O. – STARÁ, D. Academic detailing programy a medicína faktu. Zprávy o geologických výzkumech v roce …. (Geoscience Research Reports …) , 2012, roč. 14, č. 4, s. 11-14. ISSN: 0514-8057 .

STARÁ, D.; idPublikace = 55522; Název: Problematika vzdělávání lékařů v ČR.-- Neexistuje podtyp publikace --

HINKE, J. – ŠRÉDL, K. MÉDIA JAKO DIDAKTICKÉ PROSTŘEDKY PROCESU VZDĚLÁVÁNÍ NA VYSOKÝCH ŠKOLÁCH EKONOMICKÉHO ZAMĚŘENÍ. Media4u Magazine, 2012, roč. 2012, č. X3, s. 10-14. ISSN: 1214-9187.

SVOBODA, P. – BRČÁK, J. Electricity Consumption Demand Model in Czech Households. Idojaras, 2012, roč. 11294, č. November 2012, s. 1-3. ISSN: 0324-6329.

SPIESOVÁ, D. Alternativní zdroje energie: slunce vs. vítr. Energetika, 2012, roč. 62, č. 7/2012, s. 120-126. ISSN: 0235-7208.

SPIESOVÁ, D.; idPublikace = 56816; Název: Alternativní zdroje energie: voda, země a příroda, 2.část-- Neexistuje podtyp publikace --

KOPECKÁ, L. – KUČÍRKOVÁ, L. On the vision of university education contributing to social cohesion. Media4u Magazine, 2012, roč. 4, č. 4/2012, s. 50-53. ISSN: 1214-9187.

KOPLÍK, M. – BRČÁK, J. VÝZNAM EKONOMIE JAKO VĚDY V SOUČASNOSTI. Media4u Magazine, 2012, roč. 2012, č. 4, s. 1-9. ISSN: 1214-9187.

BRČÁK, J. – KOPECKÁ, L. KONKURENCESCHOPNOST EKONOMIKY ČR V PODMÍNKÁCH UTVÁŘENÍ ZNALOSTNÍ SPOLEČNOSTI. Media4u Magazine, 2012, roč. 2012, č. 4, s. 10-12. ISSN: 1214-9187.

ŠRÉDL, K. – HINKE, J. VZTAH TEORIE A PRAXE V PROCESU VYSOKOŠKOLSKÉ VÝUKY FINANČNÍHO ÚČETNICTVÍ. Media4u Magazine, 2012, roč. 2012, č. 4, s. 19-23. ISSN: 1214-9187.

HINKE, J. – SVOBODA, R. ANDRAGOGICKÁ DIDAKTIKA VE VÝUCE FINANČNÍHO ÚČETNICTVÍ NA VYSOKÝCH ŠKOLÁCH. Media4u Magazine, 2012, roč. 2012, č. 4, s. 24-28. ISSN: 1214-9187.

DITTRICH, O. – SVOBODA, R. MOŽNOSTI E-LEARNINGOVÝCH SYSTÉMŮ V PRAXI. Media4u Magazine, 2012, roč. 2012, č. 4, s. 94-98. ISSN: 1214-9187.

DITTRICH, O. – STARÁ, D. The Impact of Aging Population on the Rise of the Health care Cost in the Czech Republic. International Advances in Economic Research, 2012, roč. 16, č. 1, s. 2-9. ISSN: 1083-0898.

KAŇKA, M. – KAŇKOVÁ, E. THE BASIC ASPECTS OF EDUCATION OF ELASTICITY OF REAL FUNCTIONS OF ONE REAL VARIABLE. Media4u Magazine, 2012, roč. 2012, č. 4, s. 120-124. ISSN: 1214-9187.

BURIAN, S. – BRČÁK, J. Granger Causality within Monetarist Transmission in the Czech Republic. International Advances in Economic Research, 2013, roč. 19, č. 1, s. 69-70. ISSN: 1083-0898.

URBÁNKOVÁ, E. Trh práce a požadovaná kvalifikační struktura lidských zdrojů. Media4u Magazine, 2013, roč. 10, č. 1, s. 6-12. ISSN: 1214-9187.

BURIAN, S.; idPublikace = 60167; Název: Scénáře - manažerský nástroj pro turbulentní dobu-- Neexistuje podtyp publikace --

URBÁNKOVÁ, E. – BRČÁK, J. – HŘEBÍK, F. Bezpečnostní rizika spojená s růstem nezaměstnanosti ekonomicky aktivního obyvatelstva. Bezpečnostní teorie a praxe, 2013, roč. 1/2013, č. 1, s. 17-26. ISSN: 1801-8211.

SPIESOVÁ, D. Zelená kniha 2013: nový rámec v oblasti klimatu a energetiky pro následujících 17let. Energetika, 2013, roč. 63, č. 7, s. 419-422. ISSN: 0235-7208.

HINKE, J. – SVOBODA, R. ANALÝZA POTŘEB UŽIVATELŮ ÚČETNÍCH VÝKAZŮ V ČR. Media4u Magazine, 2013, roč. 10, č. 2, s. 73-77. ISSN: 1214-9187.

KAŠPAROVÁ, K. – SVOBODA, R. ZAMĚŘENÍ SOUKROMÝCH VYSOKÝCH ŠKOL NA VÝCHOVU ABSOLVENTŮ PRO OLIGOPOLNÍ FIRMY V ČR. Media4u Magazine, 2013, roč. 10, č. 3, s. 5-8. ISSN: 1214-9187.

ZOUNKOVÁ, J. – SVOBODA, R. VLIV DOSAŽENÉHO VZDĚLÁNÍ NA VÝŠI MEZD V ČR. Media4u Magazine, 2013, roč. 10, č. 3, s. 18-21. ISSN: 1214-9187.

ŠRÉDL, K. – BRČÁK, J. ŘEŠENÍ NEDOSTATKU KVALIFIKOVANÝCH ODBORNÍKŮ V PRŮMYSLU SPOLUPRACÍ ŠKOL A FIREM. Media4u Magazine, 2013, roč. 10, č. 3, s. 1-4. ISSN: 1214-9187.

ZOUNKOVÁ, J. – KOPECKÁ, L. SPECIFIKA PŘÍČIN NEZAMĚSTNANOSTI MUŽŮ A ŽEN V ČR PODLE JEDNOTLIVÝCH ÚROVNÍ VZDĚLÁNÍ. Media4u Magazine, 2013, roč. 10, č. 2, s. 9-13. ISSN: 1214-9187.

RODONAIA, E. – SEVEROVÁ, L. KE ZDOKONALENÍ EKONOMICKÉ MOTIVACE UNIVERZIT V OBLASTI VĚDY, VÝZKUMU A INOVACÍ. Media4u Magazine, 2013, roč. 10, č. 3, s. 14-17. ISSN: 1214-9187.

KOLÁŘ, M. – BRČÁK, J. EKONOMICKÁ NEROVNOST A VZDĚLÁNÍ Stručný popis vztahu ekonomické nerovnosti a vzdělání na vybraných příkladech. Media4u Magazine, 2013, roč. 10, č. 2, s. 6-12. ISSN: 1214-9187.

MAITAH, M. – GALALH, A. – ŠRÉDL, K. ZAMĚSTNATELNOST ABSOLVENTŮ Z HLEDISKA ODVĚTVOVÝCH A PODNIKOVÝCH STRUKTUR. Media4u Magazine, 2013, roč. 10, č. 2, s. 13-15. ISSN: 1214-9187.

SOUKUP, A. – ŠRÉDL, K. RIZIKO INVESTICE DO VZDĚLÁNÍ A JEHO TEORIE. Media4u Magazine, 2013, roč. 10, č. 1, s. 1-5. ISSN: 1214-9187.

ŠRÉDL, K. NÁRODOHOSPODÁŘSKÉ A ODVĚTVOVÉ SOUVISLOSTI VÝSLEDKŮ TIMSS V ČR. Media4u Magazine, 2013, roč. 10, č. 1, s. 31-33. ISSN: 1214-9187.

URBÁNKOVÁ, E. – BRČÁK, J. Ekonomicky aktivní cizinci na trhu práce v České republice. Auspicia, 2013, roč. X, č. 1, s. 76-81. ISSN: 1214-4967.

ŠRÉDL, K. – SOUKUP, A. – SEVEROVÁ, L. Models of Consumer´s Choice. E+M Ekonomie a Management, 2013, roč. 2013, č. 2, s. 4-9. ISSN: 1212-3609.

ŠRÉDL, K. – PRÁŠILOVÁ, M. VEŘEJNÉ DOTACE CEN ZEMĚDĚLSKÉ PRODUKCE V ČESKÉ REPUBLICE. Auspicia, 2013, roč. X, č. 1, s. 129-135. ISSN: 1214-4967.

HŘEBÍK, F. – ŠRÉDL, K. Rozhodování subjektů v podmínkách rizika a nejistoty v případě daňových deliktů. Bezpečnostní teorie a praxe, 2013, roč. 2013, č. 1, s. 61-68. ISSN: 1801-8211.

SEVEROVÁ, L. – BENDL, S. Cartels and its behaviour on food markets. Agricultural Economics (Zemědělská ekonomika), 2013, roč. 59, č. 2, s. 81-89. ISSN: 0139-570X.

DITTRICH, O. – STARÁ, D. Regulation Fees and Health Care Spending. International Advances in Economic Research, 2013, roč. 19, č. 4, s. 8-10. ISSN: 1083-0898.

HRDLIČKA, P. Základní bezpečnostní chyby v internetových obchodech. Bezpečnostní teorie a praxe, 2013, roč. 2013, č. 4, s. 97-106. ISSN: 1801-8211.

SOUKUP, A. – BRČÁK, J. – SVOBODA, R. Monopolistic Competition in the International Trade of Agricultural Products . AGRIS on-line Papers in Economics and Informatics, 2014, roč. VI, č. 1, s. 87-97. ISSN: 1804-1930.

BURIAN, S. – BRČÁK, J. Relationship between Capital Tax Rate and Tax Quota in Europe. International Advances in Economic Research, 2014, roč. 20, č. 2, s. 233-234. ISSN: 1083-0898.

CLARK, J. – DITTRICH, O. – LAW, S. – XU, Q. Nutrient Prices and other Socio - Economic and Health Determinants of the Body Mass Index of Canadians. ..., 2014, roč. 20, č. 3, s. 249-258. ISSN: N.

DITTRICH, O. – CLARK, J. – XU, Q. Empirical Evidence of the Efficiency and Efficacy of Fat Taxes and Thin Subsidies. ..., 2014, roč. 22, č. 3, s. 202-207. ISSN: N.

DITTRICH, O. – STARÁ, D. Human Resources Availability in the Czech Health Care System. ..., 2014, roč. 20, č. 4, s. 461-462. ISSN: N.

BURIAN, S. – BRČÁK, J. Convergence Process in the European Region - Cluster Analysis. International Advances in Economic Research, 2014, roč. 20, č. 4, s. 459-460. ISSN: 1083-0898.

TOTH, D. – MAITAH, M. – ŠTEFKOVÁ, M. Comparative Research of Youth Employment in France and the Czech Republic. Research Journal of Applied Sciences, 2014, roč. 9, č. 12, s. 1009-1015. ISSN: 1815-932X.

SOUKUP, A. – MAITAH, M. – SVOBODA, R. The Concept of Rationality in Neoclassical and Behavioural Economic Theory. ..., 2014, roč. 9, č. 3, s. 1-9. ISSN: N.

ŠRÉDL, K. – MIKHALKINA, E. Competition among Companies in the Fast Food Market in the Czech Republic. AGRIS on-line Papers in Economics and Informatics, 2014, roč. VI, č. 4, s. 161-174. ISSN: 1804-1930.

SPIESOVÁ, D.; idPublikace = 66206; Název: Modeling of the impacts of revenue from emission allowances trading on selected macroeconomic indicators in the Czech Republic-- Neexistuje podtyp publikace --

SPIESOVÁ, D.; idPublikace = 66208; Název: Dopady reformy EU ETS na státní rozpočet ČR-- Neexistuje podtyp publikace --

SPIESOVÁ, D.; idPublikace = 66214; Název: Dopad backloadingu emisních povolenek na státní rozpočet ČR-- Neexistuje podtyp publikace --

Odborná monografie

ŠRÉDL, K. Ekonomie & teolog . Brno: L. Marek , Brno , 2007. 285s. ISBN 80-86263-91-6.

HES, A. – ŠÁLKOVÁ, D. – REGNEROVÁ, M. – SOUKUP, A. – PICKAR, M. – PAVLŮ, D. – TURČÍNKOVÁ, J. – NAGYOVÁ, L. – HORSKÁ, E. – DRNZÍKOVÁ, Z. Chování spotřebitele při nákupu potravin. Praha: Alfa Nakladatelství Praha, 2008. 148s. ISBN 978-80-903962-0-3.

TOTH, D. Lisabonská strategie a strategie Evropa 2020. Praha: Powerprint, 2010. 214s. ISBN 978-80-87415-05-4.

TOTH, D. Personální management. Praha: Powerprint, 2010. 475s. ISBN 978-80-87415-05-4.

SEVEROVÁ, L. Znalostní ekonomika a vzdělávání v mezinárodním kontextu. Praha: Alfa Publishing, 2011. 1s. ISBN 978-80-87168-16-5.

SVATOŠ, M. – SMUTKA, L. – ROSOCHATECKÁ, E. – TOMŠÍK, K. – BRČÁK, J. – BENEŠOVÁ, I. – STEININGER, M. Globalizační procesy v zemědělství a role EU v rámci globálního trhu. Praha: Powerprint, 2011. 140s. ISBN 978-80-87415-26-9.

TOTH, D. Personální management. Praha: Galileo, 2011. 502s. ISBN 978-80-87415-05-4.

BRČÁK, J. – SEKERKA, B. – STARÁ, D. – SVOBODA, R. Česká republika ve světle ekonomických teorií. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o. , 2012, 206s. ISBN 978-80-7380-369-8.

TOTH, D.; idPublikace = 54597; Název: Management sociálního rozvoje a regionální politika zaměstnanosti-- Neexistuje podtyp publikace --

SVOBODA, R. – ŠRÉDL, K. Nedokonalé konkurence na trzích potravin. Praha: Alfa Nakladatelství, s. r. o., 2012, 236s. ISBN 978-80-87197-61-5.

SOUKUP, A.; idPublikace = 55598; Název: Mezinárodní ekonomie-- Neexistuje podtyp publikace --

TOTH, D. – TOTH, Š. – ŠTEFKOVÁ, M. Ekonomické teorie. Praha: CEVTP - Centrum pro ekonomický výzkum trhu práce, o. s., 2014, 418s. ISBN 978-80-86771.

TOTH, D. Základy personálního managementu. Praha: CEVTP - Karolinum, 2014, 136s. ISBN 976-80-87415.

Kapitoly v odborné knize

KAŇKOVÁ, E. – KAŇKA, M. Přijímací zkoušky z matematiky na vysoké školy. Praha: Ekopress, 2005. 1s. ISBN 80-7168-949-1. s. Přijímací zkoušky z matematiky na vysoké školy, s. 1 - 60.

HENDL, J. – ŠIMPACH, O. – SLUKOVÁ, K. – SEVEROVÁ, L. Statistika pro každého. Velké Přílepy: Falešník Ondřej, Ing. - Falon, 2014, 228s. ISBN 978-80-87432-08-2. Statistika pro každého, s. 209-224.

TOTH, D. – TOTH, Š. Socioekonomické aspekty trvale udržitelného rozvoje České republiky 10 let po vstupu do EU. České Budějovice: VŠERS, 2014, 171s. ISBN 978-80-87472. Analýza trhu práce a regionální politika zaměstnanosti - Jihočeský kraj, s. 104-110.

SEVEROVÁ, L.; idPublikace = 66620; Název: Statistika v aplikacích-- Neexistuje podtyp publikace --

Článek ve sborníku z akce

Dopady finanční krize na zdravotnický sektor v České republice Ing. Dana Stará, PhDr. Oldřich Ludwig Dittrich, Ph.D., 2010

Oligopoly Competition on Food Market – Theory and Practice PhDr. Ing. Lucie Severová, Ph.D., doc. Ing. PhDr. Karel Šrédl, CSc., 2010

SEVEROVÁ, L. – SVOBODA, R. World Food Problem and Its Economic Context. In Agrarian Perspectives - Proceedings of the 20th Scientific Conference 13.09.2011, PEF ČZU Praha. Praha: PEF ČZU, 2011. s. 139-147.

SEVEROVÁ, L. – SVOBODA, R. – ŠRÉDL, K. – MIKHALKINA, E. MINIMUM WAGE IN THE CZECH REPUBLIC AND ITS IMPACT ON EMPLOYMENT IN COMPANIES. In Opportunities and Threats to Current Business Management in Cross-border Comparison 2014 15.05.2014, Mariánské Lázně. Chemnitz, Něměcko: GUC, 2014. s. 129-138.

Ostatní výsledky

Lidský kapitál a efektivnost vzdělání (jako jeho elementární části) doc. Ing. PhDr. Šrédl Karel, CSc., 2000

Chování firmy v otevřené ekonomice doc. Ing. Soukup Alexandr, CSc., 2001

Některé stránky spotřebitelské volby ve vysplělých zemích doc. Ing. Soukup Alexandr, CSc., 2001

Globalizace, IFC a investiční příležitosti v zemědělství ČR doc. Ing. PhDr. Šrédl Karel, CSc., 2001

Vliv vzdělání na posílení konkurenceschopnosti lidského kapitálu doc. Ing. PhDr. Šrédl Karel, CSc., 2001

Vyjádření podnikové konkurenceschopnosti pomocí souhrnné analýzy trhu a jeho efektivnosti doc. Ing. PhDr. Šrédl Karel, CSc., 2001

Růst konkurenceschopnosti firem v našem regionu zvyšováním produktivity doc. Ing. PhDr. Šrédl Karel, CSc., 2001

Některé problémy konkurenceschopnosti doc. Ing. Soukup Alexandr, CSc., 2001

Income and substitute effects in case of various types of goods doc. Ing. Soukup Alexandr, CSc., 2001

Mikroekonomie doc. Ing. PhDr. Šrédl Karel, CSc.; Ing. Breuerová Růžena, CSc.; Ing. Breuerová Růžena, CSc.; Ing. Kaňková Eva, Ph.D., 2001

Cvičebnice mikroekonomie doc. Ing. PhDr. Šrédl Karel, CSc.; Ing. Breuerová Růžena, CSc.; Ing. Breuerová Růžena, CSc.; doc. Ing. Soukup Alexandr, CSc., 2001

Ekonomika pro pedagogy (ekonomika a rodina) doc. Ing. PhDr. Šrédl Karel, CSc., 2001

Mikroekonomie, 2. část - Teorie chování spotřebitele doc. Ing. Soukup Alexandr, CSc., 2001

Hodnocení kvality lidského kapitálu prostřednictvím ukazatelů vzdělávání doc. Ing. PhDr. Šrédl Karel, CSc., 2002

Vzdělání - jeho význam a problémy s ním spojené Ing. Kaňková Eva, Ph.D., 2002

Některé pohledy teorie optimálních měnových oblastí .... Ing. Kaňková Eva, Ph.D., 2002

Lidský kapitál a efektivnost vzdělání (jako jeho elementární části) doc. Ing. PhDr. Šrédl Karel, CSc., 2002

Některé problémy lidského kapitálu doc. Ing. Soukup Alexandr, CSc., 2002

Tendence vývoje pracovní doby doc. Ing. Soukup Alexandr, CSc., 2002

Nedokonalá konkurence, oligopol doc. Ing. PhDr. Šrédl Karel, CSc., 2002

Human capital in new market economies and the concept of X efficiency PhDr. Dittrich Oldřich Ludwig, Ph.D., 2003

Tržní rovnováha a nástroje národní obchodní politiky doc. Ing. Soukup Alexandr, CSc., 2003

Pojetí inovací v ekonomické teorii doc. Ing. Soukup Alexandr, CSc., 2003

Externality a veřejné statky a jejich problémy doc. Ing. Soukup Alexandr, CSc., 2003

Trh práce a statistická diskriminace doc. Ing. Soukup Alexandr, CSc., 2003

Technický rozvoj z hlediska konkurenceschopnosti firmy doc. Ing. Soukup Alexandr, CSc., 2003

Význam vstupu České republiky do EMU Ing. Kaňková Eva, Ph.D., 2003

The potential of group purchasing to lower cost for regional hospital systems PhDr. Dittrich Oldřich Ludwig, Ph.D., 2003

What is Missing in Privatizing the health care sector in CR? PhDr. Dittrich Oldřich Ludwig, Ph.D., 2003

SPOLUPRÁCE MEZI VZDĚLÁVACÍMI INSTITUCEMI A PODNIKY VE VZDĚLÁVÁNÍ JAKO FAKTOR RŮSTU KVALITY LIDSKÉHO KAPITÁLU doc. Ing. PhDr. Šrédl Karel, CSc., 2003

MANAGEMENT KONCEPCE ŠKOLÍCÍCH PODNIKŮ A ZVYŠOVÁNÍ KONKURENCESCHOPNOSTI FIREM (NOVÁ FORMA KOMBINOVANÉHO VZDĚLÁVÁNÍ V EU) doc. Ing. PhDr. Šrédl Karel, CSc., 2003

PROBLÉMY VÝUKY EKONOMIE NA KOMBINOVANÉM STUDIU doc. Ing. PhDr. Šrédl Karel, CSc., 2003

Globalizace, externality a veřejné statky z pohledu ekonomické teorie doc. Ing. Soukup Alexandr, CSc., 2003

Matematika II. Ing. Kaňková Eva, Ph.D.; doc. PhDr. Kaňka Miloš, CSc., 2003

Nemocnice jako dodavatel zdravotní péče PhDr. Dittrich Oldřich Ludwig, Ph.D., 2004

Firma a externality doc. Ing. Soukup Alexandr, CSc., 2004

Trvale udržitelný rozvoj a úloha externalit doc. Ing. Soukup Alexandr, CSc., 2004

Acceptability of currency union from the point of view of gross domestic product Ing. Kaňková Eva, Ph.D., 2004

Konkurenceschopnost firmy a institucionální prostředí doc. Ing. PhDr. Šrédl Karel, CSc., 2004

Hodnocení kvality (a akreditace) ve vysokém školství ČR doc. Ing. PhDr. Šrédl Karel, CSc., 2004

EFEKTIVNOST VZDĚLÁNÍ A PROBLÉM JEJÍHO MĚŘENÍ doc. Ing. PhDr. Šrédl Karel, CSc., 2004

Konkurenceschopnost firem jako předpoklad vyrovnané obchodní bilance ČR doc. Ing. PhDr. Šrédl Karel, CSc., 2004

RŮSTEM EFEKTIVNOSTI VEŘEJNÝCH PROJEKTŮ KE ZVYŚOVÁNÍ ODPOVÉDNOSTI VE VZDÉLÁVANÍ doc. Ing. PhDr. Šrédl Karel, CSc., 2004

According to Public Projects Growth to Responsibility Increasing in Education doc. Ing. PhDr. Šrédl Karel, CSc., 2004

HODNOCENÍ KVALITY (A AKREDITACE) VE VYSOKÉM ŠKOLSTVÍ ČR doc. Ing. PhDr. Šrédl Karel, CSc., 2004

MANAGEMENT KONCEPCE ŠKOLÍCÍCH PODNIKŮ A ZVYŠOVÁNÍ KONKURENCESCHOPNOSTI FIREM (NOVÉ SMĚRY VE FIREMNÍ KULTUŘE A VZDĚLÁVÁNÍ V EU) doc. Ing. PhDr. Šrédl Karel, CSc., 2004

EKONOMICKÉ PRAGMA SOUČASNOSTI: „Kdo není schopen svým občanům sloužit, ten se jim snaží vládnout“ (Ludwig von Mises) doc. Ing. PhDr. Šrédl Karel, CSc., 2004

Nové paradigma v ekonomické teorii doc. Ing. Soukup Alexandr, CSc., 2004

Nemocnice jako dodavatel zdravotní péče. Vlastník, klient, mamagement, zaměstnanci a pojišťovna PhDr. Dittrich Oldřich Ludwig, Ph.D., 2004

Učební texty z mikroekonomie - 1. část Ing. Kaňková Eva, Ph.D., 2004

Učební texty z mikroekonomie - 1. část doc. Ing. Soukup Alexandr, CSc., 2004

Učební texty z mikroekonomie - 1. část doc. Ing. Soukup Alexandr, CSc., 2004

Mikroekonomie, metodické a pracovní listy doc. Ing. PhDr. Šrédl Karel, CSc., 2004

Mikroekonomie, metodické a pracovní listy doc. Ing. PhDr. Šrédl Karel, CSc., 2004

Mikroekonomie, metodické a pracovní listy doc. Ing. PhDr. Šrédl Karel, CSc., 2004

Mikroekonomie, metodické a pracovní listy doc. Ing. PhDr. Šrédl Karel, CSc., 2004

Makroekonomie I. Metodické a pracovní listy doc. Ing. PhDr. Šrédl Karel, CSc., 2004

Makroekonomie I. Metodické a pracovní listy doc. Ing. Soukup Alexandr, CSc., 2004

Makroekonomie I - Metodické a pracovní listy Ing. Kaňková Eva, Ph.D., 2004

Mikroekonomie - Metodické a pracovní listy doc. Ing. Brčák Josef, CSc., 2004

Mikroekonomie - Metodické a pracovní listy doc. Ing. Brčák Josef, CSc., 2004

Mikroekonomie - Metodické a pracovní listy doc. Ing. Brčák Josef, CSc., 2004

Mikroekonomie - Metodické a pracovní listy doc. Ing. Brčák Josef, CSc., 2004

Mikroekonomie - Metodické a pracovní listy doc. Ing. Brčák Josef, CSc., 2004

Mikroekonomie, metodické a pracovní listy doc. Ing. Soukup Alexandr, CSc., 2004

Mikroekonomie - Metodické a pracovní listy doc. Ing. Soukup Alexandr, CSc., 2004

Mikroekonomie - Metodické a pracovní listy doc. Ing. Soukup Alexandr, CSc., 2004

Mikroekonomie - Metodické a pracovní listy doc. Ing. Soukup Alexandr, CSc., 2004

Mikroekonomie - Metodické a pracovní listy doc. Ing. Soukup Alexandr, CSc., 2004

Konkurenceschopnost a trvale udržitelné zemědělství doc. Ing. Soukup Alexandr, CSc., 2004

MAKROEKONOMIE I Metodické a pracovní listy doc. Ing. PhDr. Šrédl Karel, CSc., 2004

MAKROEKONOMIE I Metodické a pracovní listy doc. Ing. PhDr. Šrédl Karel, CSc., 2004

MAKROEKONOMIE I Metodické a pracovní listy doc. Ing. PhDr. Šrédl Karel, CSc., 2004

MAKROEKONOMIE I Metodické a pracovní listy doc. Ing. Soukup Alexandr, CSc., 2004

MAKROEKONOMIE I Metodické a pracovní listy doc. Ing. Soukup Alexandr, CSc., 2004

MAKROEKONOMIE I Metodické a pracovní listy doc. Ing. Soukup Alexandr, CSc., 2004

59th International Atlantic Economic Conference PhDr. Dittrich Oldřich Ludwig, Ph.D., 2005

Vývoj měnových kursů a činitelé je ovlivňující doc. Ing. Brčák Josef, CSc., 2005

Spor o vypovídací schopnost teorie optimálních měnových oblastí a význam některých maastrichtských kritérií Ing. Kaňková Eva, Ph.D., 2005

UŽITÍ MATEMATICKÝCH MODELŮ PŘI DISKUSI O VSTUPU DO EUROZÓNY Ing. Kaňková Eva, Ph.D.; doc. PhDr. Kaňka Miloš, CSc., 2005

ACCEPTABILITY OF CURRENCY UNION FROM THE POINT OF VIEW OF GROSS DOMESTIC PRODUCT Ing. Kaňková Eva, Ph.D.; doc. PhDr. Kaňka Miloš, CSc., 2005

THE USING OF THE MODEL ON DECISION MAKING ABOUT THE ACCESS THE CURRENCY UNION Ing. Kaňková Eva, Ph.D.; doc. PhDr. Kaňka Miloš, CSc., 2005

Vzdělání a informační společnost doc. Ing. Soukup Alexandr, CSc., 2005

Vzdělání v ekonomické teorii doc. Ing. PhDr. Šrédl Karel, CSc., 2005

Chování firmy v nedokonalé konkurenci doc. Ing. Soukup Alexandr, CSc., 2005

SUPPLY CHAIN MANAGEMENT IN THE HEALTH CARE SECTOR. GROUP PURCHASING FOR HOSPITALS. PhDr. Dittrich Oldřich Ludwig, Ph.D., 2005

Mikroekonomie – materiály ke studiu doc. Ing. Brčák Josef, CSc., 2005

Mikroekonomie – materiály ke studiu doc. Ing. Brčák Josef, CSc., 2005

Mikroekonomie – materiály ke studiu doc. Ing. Brčák Josef, CSc., 2005

Mikroekonomie – materiály ke studiu doc. Ing. Brčák Josef, CSc., 2005

Mikroekonomie – materiály ke studiu doc. Ing. Brčák Josef, CSc., 2005

Mikroekonomie – materiály ke studiu doc. Ing. Soukup Alexandr, CSc., 2005

Mikroekonomie – materiály ke studiu doc. Ing. Soukup Alexandr, CSc., 2005

Mikroekonomie – materiály ke studiu doc. Ing. Soukup Alexandr, CSc., 2005

Mikroekonomie – materiály ke studiu doc. Ing. Soukup Alexandr, CSc., 2005

Mikroekonomie – materiály ke studiu doc. Ing. Soukup Alexandr, CSc., 2005

Mikroekonomie – materiály ke studiu doc. Ing. PhDr. Šrédl Karel, CSc., 2005

Mikroekonomie – materiály ke studiu doc. Ing. PhDr. Šrédl Karel, CSc., 2005

Mikroekonomie – materiály ke studiu doc. Ing. PhDr. Šrédl Karel, CSc., 2005

Mikroekonomie – materiály ke studiu doc. Ing. PhDr. Šrédl Karel, CSc., 2005

Učební texty z Mikroekonomie – 2. část doc. Ing. Brčák Josef, CSc., 2005

Učební texty z Mikroekonomie – 2. část doc. Ing. Brčák Josef, CSc., 2005

Učební texty z Mikroekonomie – 2. část doc. Ing. Soukup Alexandr, CSc., 2005

Učební texty z Mikroekonomie – 2. část doc. Ing. Soukup Alexandr, CSc., 2005

Učební texty z Mikroekonomie – 2. část doc. Ing. PhDr. Šrédl Karel, CSc., 2005

Podnik a kurz CZK doc. Ing. Brčák Josef, CSc., 2006

Vývoj měnového kurzu a zahraničního obchodu doc. Ing. Brčák Josef, CSc., 2006

Význam a vývoj měnových kurzů doc. Ing. Brčák Josef, CSc., 2006

K hodnocení kvality vzdělávání budoucích učitelů českého jazyka v souvislosti s akreditací VŠ oborů v ČR doc. Ing. PhDr. Šrédl Karel, CSc., 2006

K PROBLEMATICE NOVÉHO ZÁKONÍKU PRÁCE Ing. Hrdlička Pavel, 2006

Mezinárodní směna v ekonomické teorii doc. Ing. Soukup Alexandr, CSc., 2006

Vytváření útvaru treasure v podniku doc. Ing. Brčák Josef, CSc., 2006

Vývoj měnového kurzu a zahraniční obchod doc. Ing. Brčák Josef, CSc., 2006

Problematika obsahu a kvality ekonomického vzdělávání na humanitně zaměřených fakultách univerzit v ČR doc. Ing. PhDr. Šrédl Karel, CSc., 2006

Modely vytváření ekonomického zisku u oligopolní konkurence v podnicích obchodu a služeb doc. Ing. PhDr. Šrédl Karel, CSc., 2006

Růst kvality vzdělávacího procesu na VŠ formou zdokonalování řízení výrobních praxí doc. Ing. PhDr. Šrédl Karel, CSc., 2006

Specifika vyjadřování efektivnosti vzdělání na ekonomických univerzitách doc. Ing. PhDr. Šrédl Karel, CSc., 2006

Současná a budoucí eurozóna z pohledu ekonomické úrovně členských a kandidátských zemí Ing. Kaňková Eva, Ph.D., 2006

Problém načasování vstupu nových členů EU do eurozóny z pohledu ekonomických úrovní jednotlivých zemí Ing. Kaňková Eva, Ph.D., 2006

Kvalitativní stránka lidského kapitálu v procesu vzdělávání doc. Ing. Soukup Alexandr, CSc., 2006

Mikroekonomie. Základní výpočty a vztahy. doc. Ing. Brčák Josef, CSc., 2006

Mikroekonomie. Základní výpočty a vztahy. doc. Ing. Brčák Josef, CSc., 2006

Mikroekonomie. Základní výpočty a vztahy. doc. Ing. Brčák Josef, CSc., 2006

Mikroekonomie. Základní výpočty a vztahy. doc. Ing. Brčák Josef, CSc., 2006

Mikroekonomie. Základní výpočty a vztahy. doc. Ing. Brčák Josef, CSc., 2006

Mikroekonomie. Základní výpočty a vztahy. doc. Ing. Soukup Alexandr, CSc., 2006

Mikroekonomie. Základní výpočty a vztahy. doc. Ing. Soukup Alexandr, CSc., 2006

Mikroekonomie. Základní výpočty a vztahy. doc. Ing. Soukup Alexandr, CSc., 2006

Mikroekonomie. Základní výpočty a vztahy. doc. Ing. Soukup Alexandr, CSc., 2006

Mikroekonomie. Základní výpočty a vztahy. doc. Ing. PhDr. Šrédl Karel, CSc., 2006

Mikroekonomie. Základní výpočty a vztahy. doc. Ing. PhDr. Šrédl Karel, CSc., 2006

Mikroekonomie. Základní výpočty a vztahy. doc. Ing. PhDr. Šrédl Karel, CSc., 2006

Mikroekonomie. Základní výpočty a vztahy. doc. Ing. PhDr. Šrédl Karel, CSc., 2006

Problémy a dopady inflace doc. Ing. Brčák Josef, CSc., 2007

Inflace v ČR doc. Ing. Brčák Josef, CSc., 2007

Vývoj české ekonomiky a význam spotřeby pro daný vývoj doc. Ing. Brčák Josef, CSc., 2007

Mezinárodní směna a současná světová ekonomika doc. Ing. Soukup Alexandr, CSc., 2007

Měnová unie a její fungování Ing. Kaňková Eva, Ph.D., 2007

Dopady uplatnění nového zákoníku práce v praxi vybrané organizace Ing. Hrdlička Pavel, 2007

Hlavní problémy současného vzdělávání na středních školách a jejich dopady na ukazatele kvality středoškolského vzdělávání Ing. Kopecká Lenka, 2007

Specifika systému vzdělávání budoucích pedagogů na evropských univerzitách doc. Ing. PhDr. Šrédl Karel, CSc., 2007

Eurozóna - politický projekt Ing. Kaňková Eva, Ph.D., 2007

Eurozóna - politický projekt Ing. Kaňková Eva, Ph.D., 2007

Economic cycle in the United States and in the eurozone Ing. Kaňková Eva, Ph.D., 2007

Zavádění ICT při zkoušení studentů z ekonomických teorií doc. Ing. Brčák Josef, CSc.; Ing. Burianová Jaroslava; doc. Ing. PhDr. Šrédl Karel, CSc., 2007

Preparation of the Czech Republic for the accession to the ERM II and the eurozone from the point of view of the price criterion Ing. Kaňková Eva, Ph.D., 2007

Vývoj a trendy v investování českých domácností do podílových fondů Ing. Kopecká Lenka, 2007

Monopolistická konkurence v mezinárodní směně doc. Ing. Soukup Alexandr, CSc., 2007

Využití modelů prostorové diferenciace při zvyšování efektivnosti monopolistické konkurence v obchodě a službách doc. Ing. PhDr. Šrédl Karel, CSc., 2007

Nové metody při zkoušení studentů z ekonomie na PEF ČZU doc. Ing. Brčák Josef, CSc.; doc. Ing. Soukup Alexandr, CSc.; doc. Ing. PhDr. Šrédl Karel, CSc., 2007

Použití výpočetní techniky u zkušebních testů z ekonomie na PEF ČZU doc. Ing. Brčák Josef, CSc.; doc. Ing. Soukup Alexandr, CSc.; doc. Ing. PhDr. Šrédl Karel, CSc., 2007

Vznik Evropské unie, postavení jednotlivých zemí a orgány EU doc. Ing. Brčák Josef, CSc., 2008

Jak je na tom české zemědělství doc. Ing. Brčák Josef, CSc., 2008

Long-term development of the Czech agriculture doc. Ing. Brčák Josef, CSc., 2008

Výrobní faktory v zemědělství, substituce výrobních faktorů doc. Ing. Brčák Josef, CSc., 2008

Externality a spotřebitel doc. Ing. Soukup Alexandr, CSc., 2008

Various concepts of human capital in education process doc. Ing. Soukup Alexandr, CSc., 2008

Některé stránky volby spotřebitele ve vyspělých zemích doc. Ing. Soukup Alexandr, CSc., 2008

Vysokoškolské vzdělávání v ČR a růst jeho kvality Ing. Kopecká Lenka; doc. Ing. PhDr. Šrédl Karel, CSc., 2008

Ochrana žáků před sektami PhDr. Ing. Severová Lucie, Ph.D., 2008

Celoživotní vzdělávání a kauzální vztah mezi dobou studia a velikostí příjmů PhDr. Ing. Severová Lucie, Ph.D.; doc. Ing. PhDr. Šrédl Karel, CSc., 2008

Růst kvality vysokoškolského vzdělávání v ČR Ing. Kopecká Lenka, 2008

Pohled na stav zdravotnictví v České republice Ing. Stará Dana, 2008

Pohled na stav zdravotnictví v České republice Ing. Stará Dana, 2008

Růst kvality vysokoškolského vzdělávání v ČR Ing. Kopecká Lenka, 2008

Problém kauzality vztahu mezi dobou studia a velikostí příjmů u celoživotního vzdělávání PhDr. Ing. Severová Lucie, Ph.D., 2008

Problém kauzality vztahu mezi dobou studia a velikostí příjmů u celoživotního vzdělávání PhDr. Ing. Severová Lucie, Ph.D., 2008

Importance and Quality of Education as Factor of Competitiveness of the Czech Republic Economy Ing. Kopecká Lenka, 2008

To Problems of Education on High Schools as Part of Whole-Life Educational Process in Conditions of Knowledge Economy Creation doc. Ing. PhDr. Šrédl Karel, CSc., 2008

Makroekonomie – cvičebnice PhDr. Ing. Severová Lucie, Ph.D., 2009

Makroekonomie – cvičebnice PhDr. Ing. Severová Lucie, Ph.D., 2009

Makroekonomie – cvičebnice doc. Ing. Soukup Alexandr, CSc., 2009

Makroekonomie – cvičebnice doc. Ing. Soukup Alexandr, CSc., 2009

Makroekonomie – cvičebnice doc. Ing. Soukup Alexandr, CSc., 2009

Makroekonomie – cvičebnice doc. Ing. PhDr. Šrédl Karel, CSc., 2009

Makroekonomie – cvičebnice doc. Ing. PhDr. Šrédl Karel, CSc., 2009

Základy obecné ekonomie Ing. Stará Dana; PhDr. Ing. Severová Lucie, Ph.D., 2009

Přijímací zkoušky z matematiky na VŠE Ing. Kaňková Eva, Ph.D.; doc. PhDr. Kaňka Miloš, CSc., 2009

Srovnání zemědělství v ČR a v EU doc. Ing. Brčák Josef, CSc.; Ing. Spiesová Daniela; Bc. Širůčková Daniela, 2009

Srovnání zemědělství v ČR a v EU (srovnání rostlinné výroby), doc. Ing. Brčák Josef, CSc.; Ing. Spiesová Daniela; Bc. Širůčková Daniela, 2009

Srovnání zemědělství v ČR a v EU (srovnání živočišné výroby) doc. Ing. Brčák Josef, CSc.; Ing. Spiesová Daniela; Bc. Širůčková Daniela, 2009

Srovnání v ČR a EU z hlediska zahraničního obchodu s agrárními produkty doc. Ing. Brčák Josef, CSc., 2009

K problematice vzdělávání na středních školách jako součásti procesu celoživotního vzdělávání v podmínkách utváření vědomostní ekonomiky doc. Ing. PhDr. Šrédl Karel, CSc., 2009

O rozdělení práce a majetku v počátečním období měšťanské kulturní epochy doc. Ing. PhDr. Šrédl Karel, CSc., 2009

O myšlence pospolitosti lidí a chudinských institucí v historii českých zemí doc. Ing. PhDr. Šrédl Karel, CSc., 2009

Středověká stavovská společnost v Čechách a ekonomické učení kanonistů doc. Ing. PhDr. Šrédl Karel, CSc., 2009

Farní chudinské fondy v českých zemích doc. Ing. PhDr. Šrédl Karel, CSc., 2009

Hospodářská etika a vlastnictví v encyklice Centesimus annus doc. Ing. PhDr. Šrédl Karel, CSc., 2009

Pozemkové vlastnictví v kanonické právní nauce doc. Ing. PhDr. Šrédl Karel, CSc., 2009

Some Examples of Utility Functions Studied from Geometrical Point of View Ing. Kaňková Eva, Ph.D.; doc. PhDr. Kaňka Miloš, CSc., 2009

Ekonomické prvky teologického myšlení v pozdním středověku doc. Ing. Soukup Alexandr, CSc., 2009

Various Concepts of Human Capital in Process of Education doc. Ing. Soukup Alexandr, CSc., 2009

Zemědělská půda a její cena doc. Ing. Brčák Josef, CSc., 2009

Teoretická východiska chování subjektu na trzích s rizikem doc. Ing. Soukup Alexandr, CSc., 2009

Ekonomická krize a deflační spirála Ing. Burian Stanislav, 2009

Problémy financování zdravotnictví, dopady finanční krize a aktuálních legislativních změn Ing. Stará Dana, 2009

Ekonomické výnosy ze vzdělávání (mezinárodní srovnání) Ing. Kopecká Lenka; doc. Ing. PhDr. Šrédl Karel, CSc., 2009

Manipulace sekt a jejich vliv na studenty PhDr. Ing. Severová Lucie, Ph.D., 2009

Maastrichtská kritéria a jejich alternativy Ing. Burian Stanislav, 2009

Vzdělávání pro podporu konkurenceschopnosti ekonomiky České republiky Ing. Kopecká Lenka, 2009

Konkurence v českém zdravotnictví Ing. Stará Dana, 2009

Financování zdravotnictví v České republice v době ekonomické krize Ing. Stará Dana, 2009

Zdravotnictví v České republice Ing. Stará Dana, 2009

Nebezpečnost sekt PhDr. Ing. Severová Lucie, Ph.D., 2009

ICT jako prostředek znalostního managementu v ekonomickém vzdělávání PhDr. Ing. Severová Lucie, Ph.D.; doc. Ing. Soukup Alexandr, CSc., 2009

Celoživotní vzdělávání a ekonomické výnosy ze vzdělávání doc. Ing. Soukup Alexandr, CSc.; doc. Ing. PhDr. Šrédl Karel, CSc., 2009

Mezinárodní ekonomie - výklad textu a příklady doc. Ing. Soukup Alexandr, CSc., 2009

Makroekonomie – cvičebnice doc. Ing. Brčák Josef, CSc., 2009

Makroekonomie – cvičebnice Ing. Kaňková Eva, Ph.D., 2009

Makroekonomie – cvičebnice Ing. Kaňková Eva, Ph.D., 2009