×
Katedra lesnických technologií a staveb
banner

Vedené diplomové práce

Modelování lesního porostu v programovém prostředí simulátoru víceoperačních těžebně - dopravních technologií
Ing. Jan Macků Ph.D. - --

Vliv Dornovy metody na vybrané fyziologické parametry studentů
Ing. Jan Macků Ph.D. - --

Vliv vybraných faktorů pracovního prostředí na oběhovou soustavu operátorů lesních strojů
Ing. Martin Jankovský PhD. - --

Vztah dvojnásobku tloušťky kůry a středové tloušťky smrkových výřezů
Ing. Martin Jankovský PhD. - --