×
Katedra lesnických technologií a staveb
banner

Vedené diplomové práce

Odolnost vybraných lesních hodnotových řetězců Školního lesního podniku v Kostelci nad Černými lesy
doc. Ing. Martin Jankovský PhD. - --

Vliv vybraných faktorů pracovního prostředí na oběhovou soustavu operátorů lesních strojů
doc. Ing. Martin Jankovský PhD. - --

Vztah dvojnásobku tloušťky kůry a středové tloušťky smrkových výřezů
doc. Ing. Martin Jankovský PhD. - --