×
Katedra lesnických technologií a staveb
banner

Publikace

Článek v odborném periodiku

DVOŘÁK, J. Preliminary Technical Time Standards for Harvesters Working in Premature and Mature Stands. Elektronic Journal of Polish Agricultural Universities - www.ejpau.media.pl , 2007, roč. 10, č. 1, s. 1 - 9. ISSN: 1505-0297.

DVOŘÁK, J. – TOMÁNEK, J. Odhad finanční ztráty na poškozených dřevinách a zmlazení po těžbě a vyvážení dříví. Acta Facultatis Technicae, 2008, roč. 11, č. 1, s. 7 - 18. ISSN: 80-228-1006-1.

DVOŘÁK, J. Comparision between Electronic Acceptances Recorded by Harvester and Measuring Frame Kesat in the Conversion Depot. Elektronic Journal of Polish Agricultural Universities - www.ejpau.media.pl , 2008, roč. 11, č. 4, s. 1 - 10. ISSN: 1505-0297.

DVOŘÁK, J. Časový snímek harvestorové technologie v předmýtních těžbách a návrh optimálních výrobních podmínek. ACTA FACULTATIS FORESTALIS XLVII - 2005, 2008, roč. 49, č. 2, s. 111 - 122. ISSN: 0231-5785.

DVOŘÁK, J. – TOMÁNEK, J. Obecný model pro odhad finanční ztráty na poškozených dřevinách po těžebně dopravní činnosti. Zprávy lesnického výzkumu, 2008, roč. 53, č. 2, s. 128 - 133. ISSN: 0322-9688.

NATOV, P. On-line kalkulátor objemovej a cenovej výťažnosti nadzemnej dendromasy z lesných porastov. Lesnicky časopis (Forestry Journal), 2008, roč. 54, č. 1, s. 24 - 28. ISSN: 0323-1046.

DVOŘÁK, J. Time Study and Skidding Capacity of the Wheeled Skidder Timberjack 450C in Caspian Forests. Journal of Forest Science, 2008, roč. 54, č. 4, s. 183 - 188. ISSN: 1212-4834.

DVOŘÁK, J. – MALKOVSKÝ, Z. Human Factor Influence up to Work Stages Time of Harvesters and Crane-Equipped Forwarder. Journal of Forest Science, 2008, roč. 54, č. 1, s. 24 - 30. ISSN: 1212-4834.

TOMÁNEK, J. – VOLNÝ, C. – DVOŘÁK, J. Těžebně dopravní technologie a stavební úpravy v kalamitních těžbách - mezinárodní vědecká konference uspořádaná katedrou lesní těžby FLD při ČZU v Praze. Lesnicky časopis (Forestry Journal), 2008, roč. 54, č. 2, s. 177 - 179. ISSN: 0323-1046.

DVOŘÁK, J. Performance of the Small Tracked Harvesters in Spruce Stands. Nauka za gorata - Forest Science, 2008, roč. 44, č. 3, s. 77 - 85. ISSN: 0861-007X.

DVOŘÁK, J. Productivity and Cost of Manual Felling with a Chain-saw in Caspian Forests. Journal of Forest Science, 2009, roč. 55, č. 2, s. 96 - 100. ISSN: 1212-4834.

HÁJEK, M. Struktura výdajů z územních rozpočtů na biodiverzitu a lesní hospodářství v České republice. Zprávy lesnického výzkumu, 2010, roč. 2010, č Speciál, s. 85-89. ISSN: 0322-9688.

HÁJEK, M. Sledování externalit v environmentálním manažerském účetnictví. Studia Oecologica, 2010, roč. IV, č. 1, s. 66 - 74. ISSN: 1802-212X.

JANEČEK, A. – NOVÝ, V. Použití principu minimaxů při provozu mobilních energetických zařízení. Agritech Science, 2011, roč. 5, č. 3, s. 1-3. ISSN: 1802-8942.

JANEČEK, A. – NOVÝ, V. MODEL PŘESUNU ENERGIE PŘI ŠTĚPKOVÁNÍ. Agritech Science, 2012, roč. 6, č. 1, s. 7-9. ISSN: 1802-8942.

HÁJEK, M. PROBLEMATIKA EXTERNALIT PŘI VYUŽITÍ ENVIRONMENTÁLNÍHO MANAŽERSKÉHO ÚČETNICTVÍ V LESNÍM HOSPODÁŘSTVÍ. Zprávy lesnického výzkumu, 2013, roč. 58, č. 3, s. 280-285. ISSN: 0322-9688.

MACKŮ, J. – DVOŘÁK, J. A comparative analysis of neck muscle tension in a harvester operator compared with chainsaw and horse skidding operator and with normal human activities. Journal of Forest Science, 2013, roč. 59, č. 8, s. 301-305. ISSN: 1212-4834.

SKOUPÝ, A. – VANBELLE, J. – ZÖSCHER, J. – LAMPE, T. – ESSER, F. – TURPEINEN, V. – CASEAU, P. – MÁCHAL, P. – KLVAČ, R. – NOVÝ, V. – EMBO, T. Partial evaluation of questionnaires monitoring the need of knowledge in forest workers from selected EU countries. Journal of Forest Science, 2013, roč. 59, č. 9, s. 370-375. ISSN: 1212-4834.

DVOŘÁK, J. – WALCZYK, J. Wydajność pozyskania drewna przy pomocy harwesterów i pilarki spalinowej. Sylwan, 2013, roč. 157, č. 3, s. 171-176. ISSN: 0039-7660.

KOVÁČ, J. – KRILEK, J. – DVOŘÁK, J. – NATOV, P. Research on reliability of forest harvester operation used in the company Lesy Slovenskej Republiky. Journal of Forest Science, 2013, roč. 59, č. 4, s. 169-175. ISSN: 1212-4834.

LÍPA, J. – HÁJEK, M. ORGANIZATIONAL ARRANGEMENT OF ENVIRONMENTAL PROTECTION IN THE CITY OF PRAGUE. Scientia Agriculturae Bohemica, 2014, roč. 4, č. 45, s. 238-246. ISSN: 1211-3174.

KABEŠ, A. – DVOŘÁK, J. – NATOV, P. Operation Times in John Deere 1110 E Forwarders in Regeneration Felling. Journal of Forest Science, 2014, roč. 60, č. 6, s. 248-253. ISSN: 1212-4834.

LIESKOVSKÝ, M. – DVOŘÁK, J. – NATOV, P. – CHOJNACKI, J. – ROKOSZ, K. Analysis of Woodchip Heating Capacity Calculated according to Technical Standards and Measurements of Calorific Value. Journal of Forest Science, 2014, roč. 60, č. 11, s. 451-455. ISSN: 1212-4834.

ROČEK, I. Pražské obory. Prameny a studie. (Prameny a studie Zeměd. muzea ÚVTI v Praze.) , 2014, roč. 2014, č. 53, s. 161-170. ISSN: 0862-8483 .

NOVÝ, V. Optimalizace práce středně výkonového harvestoru Logset 5H v těžbě dříví. Lesnicky časopis (Forestry Journal), 2015, roč. 61, č. 4, s. 246-251. ISSN: 0323-1046.

NIKODEMUS, A. – HÁJEK, M. Namibia’s National Forest Policy on Rural Development – A Case Study of Uukolonkadhi Community Forest. Agricultura tropica et subtropica, 2015, roč. 48, č. 1-2, s. 11-17. ISSN: 0231-5742.

SLANINA, S. – NATOV, P. – DVOŘÁK, J. – GABRIELOVÁ, B. Analysis of standing timber sales based on overall coniferous/broadleaved tree species ratio. Journal of Forest Science, 2015, roč. 61, č. 3, s. 106-111. ISSN: 1212-4834.

HYRŠLOVÁ, J. – VNOUČKOVÁ, L. – HÁJEK, M. KONCEPCE UDRŽITELNÉHO ROZVOJE A KONKURENCESCHOPNOST PODNIKŮ CHEMICKÉHO PRŮMYSLU. Chemicke listy, 2015, roč. 109, č. 4, s. 319-326. ISSN: 0009-2770.

HÁJEK, M. – LÍPA, J. Ocenění ekosystémových služeb městských lesů Hlavního města Prahy. Lesnicky časopis (Forestry Journal), 2015, roč. 2015, č. 61, s. 52-57. ISSN: 0323-1046.

HÁJEK, M. – PETRUŽELA, L. Sustainability of the public water supply and sewerage services operating system: a case study on the example of the Czech Republic. Scientia Agriculturae Bohemica, 2016, roč. 47, č. 1, s. 32-39. ISSN: 1211-3174.

KUBANKOVÁ, M. – HÁJEK, M. – VOTAVOVÁ, A. Environmental and social value of agriculture innovation. Agricultural Economics (Zemědělská ekonomika), 2016, roč. 62, č. 3, s. 101-112. ISSN: 0139-570X.

ŠTÍCHA, V. – MACKŮ, J. – NUHLÍČEK, O. Effect of permanent waterlogging on the growth of poplar clones MAX 4, MAX 5 (J-104, J-105) (Populus maximowiczii A. Henry × P. nigra Linnaeus) and evaluation of wood moisture content in different stem parts – Short Communication. Journal of Forest Science, 2016, roč. 62, č. 4, s. 186-190. ISSN: 1212-4834.

SZEWCZYK, G. – SOWA, J. – DVOŘÁK, J. – KAMIŃSKI, K. – KULAK, D. – STAŃCZYKIEWICZ, A. Analysis of Accuracy of Evaluating the Structure of a Harvester Operator’s Workday by Work Sampling. Croatian Journal of Forest Engineering, 2016, roč. 37, č. 2, s. 251-259. ISSN: 1845-5719.

CAFOUREK, J. – GAFF, M. – GAŠPARÍK, M. – SLÁVIK, M. – MACKŮ, J. Properties and use of biomass from reclaimed land in the north Bohemian basin. Wood Research, 2016, roč. 61, č. 5, s. 777-790. ISSN: 1336-4561.

GAFF, M. – RUMAN, D. – GAŠPARÍK, M. – ŠTÍCHA, V. – BOŠKA, P. Tensile-shear strength of glued line of laminated veneer lumber. BioResources, 2016, roč. 11, č. 1, s. 1382-1392. ISSN: 1930-2126.

**HNILICA, R. – **KOTUS, M. – JANKOVSKÝ, M. – **HNILICOVÁ, M. – **DADO, M. Qualitative classification of mulchers. Agronomy Research, 2017, roč. 15, č. 5, s. 1890-1896. ISSN: 1406-894X.

NATOV, P. – DVOŘÁK, J. – SEDMÍKOVÁ, M. – LÖWE, R. – **FERENČÍK, M. Srovnání vyrobeného objemu dříví harvestorem se zásobou porostu stanovenou objemovými tabulkami. Zprávy lesnického výzkumu, 2017, roč. 62, č. 1, s. 1-6. ISSN: 0322-9688.

**KUVIK, T. – **KRILEK, J. – **KOVÁČ, J. – **ŠTEFÁNEK, M. – DVOŘÁK, J. Impact of the Selected Factors on the Cutting Force when Using a Chainsaw. Wood Research, 2017, roč. 62, č. 5, s. 807-814. ISSN: 1336-4561.

DVOŘÁK, J. – NATOV, P. – **LIESKOVSKÝ, M. Modelling of Forwarding Distance to Maximize the Utilization of Medium and High-power Harvester Technology. Journal of Forest Science, 2017, roč. 63, č. 1, s. 45-52. ISSN: 1212-4834.

DVOŘÁK, J. – NATOV, P. – **CHYTRÝ, M. Comparison of Different Scaling Methods of Harvester-Processed Timber. Bulletin of the Transilvania University of Brasov, Series II: Forestry, Wood Industry, Agricultural Food Engineering, 2017, roč. 10, č. 1, s. 19-26. ISSN: 2065-2135.

**MOSKALIK, T. – **BORZ, S. – DVOŘÁK, J. – **FERENČÍK, M. – **GLUSHKOV, S. – **MUISTE, P. – **LAZDINŠ, A. – **STYRANIVSKY, O. Timber Harvesting Methods in Eastern European Countries: a Review. Croatian Journal of Forest Engineering, 2017, roč. 38, č. 2, s. 231-241. ISSN: 1845-5719.

**ALLMAN, M. – JANKOVSKÝ, M. – **ALLMANOVÁ, Z. – **FERENČÍK, M. – **MESSINGEROVÁ, V. – **VLČKOVÁ, M. – **STOILOV, S. Work accidents during cable yarding operations in Central Europe 2006 – 2014. Forest Systems, 2017, roč. 26, č. 1, s. 1-8. ISSN: 2171-5068.

**LIESKOVSKÝ, M. – JANKOVSKÝ, M. – **TRENCIANSKY, M. – **MERGANIC, J. – DVOŘÁK, J. Ash Content vs. the Economics of Using Wood Chips for Energy: Model Based on Data from Central Europe . BioResources, 2017, roč. 12, č. 1, s. 1579-1592. ISSN: 1930-2126.

ŠTĚPÁNKOVÁ, M. – HÁJEK, M. – KUBOVÁ, P. Evaluation of Subsidies in Recovery of Landscape within the Operational Programme Environment. Statistika, 2017, roč. 97, č. 3, s. 49-62. ISSN: 0322-788X.

KUBŠ, J. – GAŠPARÍK, M. – GAFF, M. – KAPLAN, L. – ČEKOVSKÁ, H. – JEŽEK, J. – ŠTÍCHA, V. Influence of Thermal Treatment on Power Consumption during Plain Milling of Lodgepole Pine (Pinus contorta subsp murrayana). BioResources, 2017, roč. 12, č. 1, s. 407-418. ISSN: 1930-2126.

GAŠPARÍK, M. – GAFF, M. – RUMAN, D. – ZÁBORSKÝ, V. – KAŠIČKOVÁ, V. – SIKORA, A. – ŠTÍCHA, V. Shear Bond Strength of Two-Layered Hardwood Strips Bonded with Polyvinyl Acetate and Polyurethane Adhesives. BioResources, 2017, roč. 12, č. 1, s. 495-513. ISSN: 1930-2126.

JAVŮREK, P. – DVOŘÁK, J. Evaluation of Total Time Consumption in Harvester Technology Deployment in Conditions of the Forest Sector of the Czech Republic. Journal of Forest Science, 2018, roč. 64, č. 1, s. 33-42. ISSN: 1212-4834.

**ALLMAN, M. – **ALLMANOVÁ, Z. – JANKOVSKÝ, M. Is cable yarding a dangerous occupation? A Survey from the public and private sector. Lesnicky časopis (Forestry Journal), 2018, roč. 64, č. 2, s. 127-132. ISSN: 0323-1046.

JANKOVSKÝ, M. – **MERGANIC, J. – **ALLMAN, M. – **FERENČÍK, M. – **MESSINGEROVÁ, V. The cumulative effects of work-related factors increase the heart rate of cabin field machine operators. INTERNATIONAL JOURNAL OF INDUSTRIAL ERGONOMICS, 2018, roč. 65, č. MAY2018, s. 173-178. ISSN: 0169-8141.

**ALLMAN, M. – JANKOVSKÝ, M. – **ALLMANOVÁ, Z. The cone index is a weak predictor of soil disturbance on forest soils of the Western Carpathians. Journal of Sustainable Forestry, 2018, roč. 37, č. 1, s. 38-45. ISSN: 1054-9811.

VRABCOVÁ, P. – HÁJEK, M. – **TŘEBICKÝ, V. Carbon Footprint Measurement and Management: Case Study of the School Forest Enterprise. BioResources, 2018, roč. 13, č. 2, s. 4521-4535. ISSN: 1930-2126.

LÖWE, R. Analýza neevidovaného objemu dříví v přídavcích k délce výřezů při výrobě smrkového dříví harvestorovou technologií. Zprávy lesnického výzkumu, 2019, roč. 64, č. 4, s. 207-216. ISSN: 0322-9688.

JANKOVSKÝ, M. – **ALLMAN, M. – **ALLMANOVA, Z. What Are the Occupational Risks in Forestry? Results of a Long-Term Study in Slovakia. International Journal of Environmental Research and Public Health, 2019, roč. 16, č. 24, s. 1-17. ISSN: 1660-4601.

**ALLMANOVA, Z. – **VLCKOVA, M. – JANKOVSKÝ, M. – **ALLMAN, M. – **HLAVATA, H. Predicting the annual erosion rates on a small stream by the BANCS model. Soil and Water Research, 2019, roč. 14, č. 4, s. 200-211. ISSN: 1801-5395.

JANKOVSKÝ, M. – NATOV, P. – DVOŘÁK, J. – **SZALA, L. Norway spruce bark thickness models based on log midspan diameter for use in mechanized forest harvesting in Czechia. SCANDINAVIAN JOURNAL OF FOREST RESEARCH, 2019, roč. 34, č. 7, s. 617-626. ISSN: 0282-7581.

NATOV, P. – NUHLÍČEK, O. – DVOŘÁK, J. – **SZALA, L. – SYROVÁTKOVÁ, H. Analýza objemových rozdílů při prvotním příjmu surového dříví dle výrobních lokalit. Zprávy lesnického výzkumu, 2019, roč. 64, č. 1, s. 45-50. ISSN: 0322-9688.

**ALLMANOVA, Z. – **VLČKOVÁ, M. – JANKOVSKÝ, M. – **JAKUBIS, M. – **ALLMAN, M. Bank erosion of the Trstie stream: BANCS model predictions vs. real bank erosion. Journal of Hydrology and Hydromechanics, 2019, roč. 67, č. 2, s. 121-128. ISSN: 0042-790X.

JANKOVSKÝ, M. – **ALLMAN, M. – **ALLMANOVA, Z. – **FERENČÍK, M. – **MERGANIC, J. – **MESSINGEROVÁ, V. Is timber haulage safe? A ten year study of occupational accidents. SAFETY SCIENCE, 2019, roč. 113, č. 1, s. 154-160. ISSN: 0925-7535.

JANKOVSKÝ, M. – **ALLMAN, M. – **ALLMANOVA, Z. – **FERENČÍK, M. – **VLCKOVA, M. Changes of key soil parameters five years after forest harvesting suggest slow regeneration of disturbed soil. Journal of Sustainable Forestry, 2019, roč. 38, č. 4, s. 369-380. ISSN: 1054-9811.

LÖWE, R. – SEDMÍKOVÁ, M. – NATOV, P. – JANKOVSKÝ, M. – HEJCMANOVÁ, P. – DVOŘÁK, J. Differences in Timber Volume Estimates Using Various Algorithms Available in the Control and Information Systems of Harvesters. FORESTS, 2019, roč. 10, č. 5, s. 1-14. ISSN: 1999-4907.

Odborná monografie

DVOŘÁK, J. Rozsah škod v lesních porostech způsobené nasazením těžebně - dopravních strojů a návrh souvisejících těžebních opatření. FLE v Praze: ČZU v Praze, 2004. 209s. ISBN N.

ROČEK, I. Dřeva tropických oblastí. Praha: , 2005. 328s. ISBN 80-213-1346-3.

MALÍK, V. – DVOŘÁK, J. Harvestorové technologie a vliv na lesní porosty. ČZU v Praze: Lesnická práce, s.r.o. v Kostelci nad Černými lesy, 2007. 84s. ISBN 978-80-86386-92-8.

ROČEK, I. Historie pražské lesnické fakulty. Praha: ČZU Praha, 2009. 166s. ISBN 978-80-213-1955-4.

JANEČEK, A. – ULRICH, R. – STRÁNSKÝ, V. – NOVÝ, V. Standardy a optimalizace výrobních systémů těžebních strojů. Brno: Tribun EU s.r.o., 2011. 130s. ISBN 978-80-263-0063-2.

JANEČEK, A. – ULRICH, R. – STRÁNSKÝ, V. – NOVÝ, V. Působení lesní techniky na lesní ekosystém. Brno: Tribun EU s.r.o., 2011. 140s. ISBN 978-80-263-0060-1.

JANEČEK, A. – ULRICH, R. – STRÁNSKÝ, V. – NOVÝ, V. Standardy a optimalizace dopravy dříví silničními teréními systémy. Brno: Tribun EU s.r.o., 2011. 144s. ISBN 978-80-263-0057-1.

JANEČEK, A. – MIKLEŠ, M. – SUCHOMEL, J. – NOVÝ, V. Standardy a optimalizace využití energetických zdrojů v lesním hospodářství. Brno: Tribun EU s.r.o., 2011. 136s. ISBN 978-80-263-0062-5.

JANEČEK, A. – ULRICH, R. – NERUDA, J. – NEVRKA, P. – NOVÝ, V. Princip minimaxu ve výrobním systému výchovy mladých lesních porostů prořezávkami. Brno: Tribun EU s.r.o., 2012, 104s. ISBN 978-80-263-0092-2.

JANEČEK, A. – ULRICH, R. – MIKLEŠ, J. – NOVÝ, V. Verifikace určení fyzikální podstaty optimálních parametrů lesních výrobních systémů z hlediska užití přírodního principu minimaxu v energetických zdrojích mobilních systémů v lesním hospodářství. Mendelova univerzita v Brně: Tribun s.r.o.,Cejl 32, 602 00 Brno, 2013, 326s. ISBN 978-80-263-0340-4.

JANEČEK, A. – ULRICH, R. – NERUDA, J. – NOVÝ, V. – NEVRKLA, P. Verifikace principu přírodního minimaxu ve výrobním systému výchovy porostů prořezávkami z hlediska energetiky, ekonomiky a ekologické čistoty.. Mendelova univerzita v Brně: Tribun s.r.o. Cejl 32, 602 00 Brno, 2013, 224s. ISBN 978-80-263-0341-1.

KOVÁČ, J. – KRILEK, J. – DVOŘÁK, J. – BEŇO, P. Hluk a vibrácie motorových pil. Technická Univerzita vo Zvolene: TU vo Zvolene, 2014, 110s. ISBN 978-80-228-2673-0.

HÁJEK, M. – LÍPA, J. – KROUTIL, V. Ecosystem functions of forests in Prague and their valuation. Saarbrücken: LAP LAMBERT Academic Publishing, 2015, 76s. ISBN 978-3-659-79872-6.

JANKOVSKÝ, M.; idPublikace = 72952; Název: Lesnícka ergonómia a bezpečnosť pri práci-- Neexistuje podtyp publikace --

JANKOVSKÝ, M.; idPublikace = 73797; Název: Negatívne dopady ťažbovo-dopravných technológií na lesnú pôdu a možnosti prevencie v lesoch Slovenska-- Neexistuje podtyp publikace --

NATOV, P. – DVOŘÁK, J. Doporučená pravidla pro elektronický příjem dříví harvestory v ČR 2018. Litomyšl: Produkce BPP s.r.o., 2018, 136s. ISBN 978-80-906874-7-9.

**KRILEK, J. – **KOVÁČ, J. – DVOŘÁK, J. – **MIKLEŠ, J. Výskum rezných mechanizmov v lesníctve. Zvolen: Vydavateľstvo TU vo Zvolene, 2018, 195s. ISBN 978-80-228-3056-0.

Kapitoly v odborné knize

ROČEK, I.Přehled historie lesnického školství v Čechách a na Moravě

HÁJEK, M.Environmental Management Accounting in the Framework of EMAS II in the Czech Republic

HÁJEK, M.Environmentální daně a daňová reforma v členských státech OECD.

HÁJEK, M.Reform of Industrial Zone Subsidies in the Czech Republic

HÁJEK, M.Politika životního prostředí v České republice, Nadnárodní konference k problematice životního prostředí

HÁJEK, M.Environmental Management Accounting in Czech Companies that Have Implemented Environmental Management Systems

HÁJEK, M.Dopad poplatků za znečišťování životního prostředí na konkurenceschopnost podniků.

GROSS, J. Doporučená pravidla pro měření a třídění dříví 2008. Lesnická práce s.r.o. Kosteůec nad Č.Lesy: Nakladatelství Lesnická práce s.r.o., 2008. 1s. ISBN 978-80-87154-01-4. s. Doporučená pravidla pro měření a třídění dříví 2008 - Terminologie , s. 80 - 102.

HÁJEK, M.Environmental Technologies and Eco-innovation in the Czech Republic

HÁJEK, M. Úloha veřejných financí v řešení problémů a dopadů současné krize.. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2011. 159s. ISBN 978-80-7357-609-7. Působení fiskálních nástrojů politiky životního prostředí v období ekonomické krize, s. 137-148.

HÁJEK, M. Makroekonomické aspekty enviromentálního účetnictví a reportingu. Pardubice: Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Studentská 84, 532 10 Pardubice, 2011. 277s. ISBN 978-80-7395-424-6. Přínosy ve snižování emisí CO2 při zavedení nákladového účetnictví materiálových toků, s. 71-78.

ROČEK, I. Prameny a studie. Praha: Národní zemědělské muzeum, 2015, 247s. ISBN 978-80-86874-60-9. Myslivecké motivy na starých lesnických mapách, s. 114-133.

**KOVÁČ, J. – **KRILEK, J. – **JOBBÁGY, J. – DVOŘÁK, J. Technika a mechanizácie v lesníctve. Zvolen: Vydavateľstvo Technickej univerzity vo Zvolene, 2017, 354s. ISBN 978-80-228-3021-8. Technika a mechanizácia v lesníctve, s. 21-110.

Software

DVOŘÁK, J. – NATOV, P. VNHU 1.0 - Výkonové normy pro harvestorový uzel, VNHU 1.0 - Performance Standards of Harvester Technology, standards, harvester, forwarder, 2011, GK - Lesnictví, VNHU 1.0, www.forestoffice.eu, www.forestoffice.eu / výsledky jsou ověřitelné u autorského týmu (doc. Ing. Jiří Dvořák, Ph.D.; Ing. Bc. Pavel Natov, Ph.D.), úsporná opatření ve výši 573 tis. Kč pro provozovatele jednoho harvestorového uzlu v horizontu 10 let; Celková výše úspor překračuje 1 mil. Kč u lesních společností, se kterými jsou uzavírány smlouvy o uplatnění softwaru., Česká zemědělská univerzita v Praze, 60460709, CZ - Česká republika, N - Využití výsledku jiným subjektem je možné bez nabytí licence (výsledek není licencován), N - Poskytovatel licence na výsledek nepožaduje licenční poplatek

DVOŘÁK, J. – NATOV, P. On-line Logo Generátor PEFC 1.0, On-line Logo Generator PEFC 1.0, logo generator, software, 2012, GK - Lesnictví, On-line LogoGeneratorPEFC 1.0, http://logo.pefc.cz/, http://logo.pefc.cz/ / výsledky jsou ověřitelné u autorského týmu (doc. Ing. Jiří Dvořák, Ph.D.; Ing. Bc. Pavel Natov, Ph.D.), Úsporná opatření ve výši 1.173.960,-- Kč pro provozovatele softwaru v horizontu 6 let, Česká zemědělská univerzita v Praze, 60460709, CZ - Česká republika, N - Využití výsledku jiným subjektem je možné bez nabytí licence (výsledek není licencován), N - Poskytovatel licence na výsledek nepožaduje licenční poplatek

NATOV, P. – DVOŘÁK, J. Držitelé Certifikátu PEFC verze 1.0, PEFC Certificate Holders version 1.0, PEFC CR certificate, software, 2012, GK - Lesnictví, DržiteléCertifikátuPEFC verze1.0, http://drzitele.pefc.cz, http://drzitele.pefc.cz / výsledky jsou ověřitelné u autorského týmu (doc. Ing. Jiří Dvořák, Ph.D.; Ing. Bc. Pavel Natov, Ph.D.), Úsporná opatření ve výši 1.173.960,-- Kč pro provozovatele softwaru v horizontu 3 let, Česká zemědělská univerzita v Praze, 60460709, CZ - Česká republika, N - Využití výsledku jiným subjektem je možné bez nabytí licence (výsledek není licencován), N - Poskytovatel licence na výsledek nepožaduje licenční poplatek

HÁJEK, M. – PETRUŽELA, L. CustomerBilling, CustomerBilling, Sustainable management; public water supply; sewerage water; innovation, 2015, AE - Řízení, správa a administrativa, CustomerBilling, Česká republika, Na bázi MSSQL, ASP.NET WPF adaptovaný pro aktuálně dostupnou a použitou datovou sadu., Pro ekonomické hodnocení využívá stanovené indikátory., ČZU v Praze, 60460709, CZ - Česká republika, N - Využití výsledku jiným subjektem je možné bez nabytí licence (výsledek není licencován), N - Poskytovatel licence na výsledek nepožaduje licenční poplatek

NATOV, P. – DVOŘÁK, J. KoMeHa 2.0 - Kontrolní měření harvestorů verze 2.0, KoMeHa 2.0 - Control Measuring of Harvesters version 2.0, control measuring; digital caliper; harvester; timber evidence, 2018, XX - Nepřiřazeno, KoMeHa 2.0, není podmínkou dle metodiky RVVI, verze 2.0; dvorakj@fld.czu.cz, úspora mzdových nákladů na vyčíslení rozdílů; porovnání objemu manuálního a elektronického příjmu dříví, Česká zemědělská univerzita v Praze, 60460709, CZ - Česká republika, N - Využití výsledku jiným subjektem je možné bez nabytí licence (výsledek není licencován), N - Nevyžaduje se

Článek ve sborníku z akce

HÁJEK, M. Current trends in the application of carbon taxes. In Theoretical and Practical Aspects of Public Finance 2014 11.04.2014, Praha. Praha: Wolters Kluwer, 2014. s. 72-80.

HÁJEK, M. – KUBOVÁ, P. Identification of Basic Trends in Public Expenditures of Environmental Protection in the Czech Republic. In THEORETICAL AND PRACTICAL ASPECTS OF PUBLIC FINANCE 2016 15.03.2016, Univ Econ, Dept Publ Finance, Prague, CZECH REPU. Prague, CZECH REPUBLIC: UNIV ECONOMICS, PRAGUE, PUBLISHING HOUSE OECONOMICA, WINSTON CHURCHILL SQ 4, PRAGUE 3, 130 67, CZECH REPUBLIC, 2016. s. 146-154.

**HYRSLOVÁ, J. – **TOMSÍK, P. – **VNOUČKOVÁ, L. – HÁJEK, M. SUSTAINABILITY-RELATED COMMUNICATION AND ITS INFLUENCE ON COMPETITIVENESS OF COMPANIES IN THE CHEMICAL INDUSTRY. In INTERNATIONAL CONFERENCE ON MANAGEMENT: TRENDS OF MANAGEMENT IN THE CONTEMPORARY SOCIETY 09.06.2016, Brno, CZECH REPUBLIC. BRNO: MENDEL UNIV BRNO, ZEMEDELSKA 1, BRNO, 613 00, CZECH REPUBLIC, 2016. s. 138-141.

DVOŘÁK, J. – NATOV, P. – JANKOVSKÝ, M. Analysis of Unregistered Timber Volume in Allowance in Cut-to-length Logging. In Formec 2018 - 51st Edition of the International Symposium on Forestry Mechanization 24.09.2018, Madrid. Madrid: Impreso y encuadernado en TAYMAR Reprografia S.L., 2018. s. 97-111.

NUHLÍČEK, O. EROSION OF TOURIST TRAILS IN FORESTS WITH HIGH PEDESTRIAN TRAFFIC. In VEDA MLADÝCH 2018 - SCIENCE OF YOUTH 2018 PROCEEDINGS OF REVIEWED CONTRIBUTIONS 20.06.2018, Vinné, Slovensko. Vinné, Slovensko: SLOVAK UNIVERSITY OF AGRICULTURE IN NITRA - FACULTY OF HORTICULTURE AND LANDSCAPE ENGINEERING, 2018. s. 71-81.