×
Katedra ochrany rostlin
banner

Garantované předměty

PEDAGOGICKÁ ČINNOST > Garantované předměty

PŘEDMĚTY BAKALÁŘSKÉHO A MAGISTERSKÉHO STUDIA

 AOA10E Biologická a nechemická ochrana - Mgr. - ZS 2023/2024 - FAPPZ
 AOA22E Diagnostické metody v ochraně rostlin - Mgr. - ZS 2023/2024 - FAPPZ
 AOA30E Diseases of Crops of Temperate Climate - Mgr. - LS 2023/2024 - FAPPZ
 AOA28E Fundamentals of Plant Protection - Bc. - ZS 2023/2024 - FAPPZ
 AOA29E General Phytopathology - ZS 2023/2024 - FAPPZ
 AOA11E Chemická ochrana rostlin a související legislativa - ZS 2023/2024 - FAPPZ
 AOA89E Chemická ochrana rostlin a související legislativa - ZS 2023/2024 - FAPPZ
 AOA17E Choroby a škůdci okrasných rostlin - LS 2023/2024 - FAPPZ
 AOA71E Choroby polních plodin - LS 2023/2024 - FAPPZ
 AOA20E Choroby polních plodin - LS 2023/2024 - FAPPZ
 AOA13E Choroby zahradních plodin - LS 2023/2024 - FAPPZ
 AOA06E Monitoring a management v ochraně rostlin - Mgr. - ZS 2023/2024 - FAPPZ
 AOA21E Obecná fytopatologie - Mgr. - ZS 2023/2024 - FAPPZ
 AOA26E Obecná rostlinolékařská zoologie - Mgr. - ZS 2023/2024 - FAPPZ
 AOA01Z Odborná exkurze - Mgr. - LS 2023/2024 - FAPPZ
 AOA86E Ochrana polních plodin - choroby a škůdci - Bc. - LS 2023/2024 - FAPPZ
 AOA88E Ochrana rostlin v ekologickém zemědělství - Mgr. - ZS 2023/2024 - FAPPZ
 AOA41E Ochrana rostlin v ekologickém zemědělství - Mgr. - ZS 2023/2024 - FAPPZ
 AOA25E Ochrana rostlin v sídlech a krajině - Mgr. - ZS 2023/2024 - FAPPZ
 AOA83E Ochrana rostlin v sídlech a krajině - Mgr. - ZS 2023/2024 - FAPPZ
 AOA83E Ochrana rostlin v sídlech a krajině - Mgr. - LS 2023/2024 - FAPPZ
 AOA87E Ochrana zahradních plodin - choroby a škůdci - Bc. - LS 2023/2024 - FAPPZ
 AOI07E Pests and Diseases of Tropical Crops - Mgr. - ZS 2023/2024 - FAPPZ
 AOA23E Rezistence rostlin k patogenům a škůdcům - Mgr. - LS 2023/2024 - FAPPZ
 AOA42E Skladištní škůdci - LS 2023/2024 - FAPPZ
 AOA81E Škůdci polních plodin - Mgr. - LS 2023/2024 - FAPPZ
 AOA19E Škůdci polních plodin - Mgr. - LS 2023/2024 - FAPPZ
 AOA12E Škůdci zahradních plodin - LS 2023/2024 - FAPPZ
 AOI05E Úvod do ochrany rostlin - Bc. - ZS 2023/2024 - FAPPZ
 AOA79E Základy ochrany rostlin - ZS 2023/2024 - FAPPZ
 AOA36E Základy ochrany rostlin - ZS 2023/2024 - FAPPZ


PŘEDMĚTY DOKTORSKÉHO STUDIA

 DAOA18Y Diagnostické metody v ochraně rostlin - ZS 2023/2024 - doktorská studia - FAPPZ
 DAOA18Y Diagnostické metody v ochraně rostlin - LS 2023/2024 - doktorská studia - FAPPZ
 DAOA04Y Metody v zemědělské entomologii - ZS 2023/2024 - doktorská studia - FAPPZ
 DAOA04Y Metody v zemědělské entomologii - LS 2023/2024 - doktorská studia - FAPPZ
 DAOA01Y Nematologie obecná a speciální - ZS 2023/2024 - doktorská studia - FAPPZ
 DAOA01Y Nematologie obecná a speciální - LS 2023/2024 - doktorská studia - FAPPZ
 DAOA14Y Obecná fytopatologie - ZS 2023/2024 - doktorská studia - FAPPZ
 DAOA12Y Obecná rostlinolékařská zoologie - ZS 2023/2024 - doktorská studia - FAPPZ
 DAOA12Y Obecná rostlinolékařská zoologie - LS 2023/2024 - doktorská studia - FAPPZ
 DAOX02Y Ochrana rostlin - ZS 2023/2024 - doktorská studia - FAPPZ
 DAOX02Y Ochrana rostlin - LS 2023/2024 - doktorská studia - FAPPZ
 DAOA05Y Rostlinná virologie - ZS 2023/2024 - doktorská studia - FAPPZ
 DAOA05Y Rostlinná virologie - LS 2023/2024 - doktorská studia - FAPPZ
 DAOA06Y Rostlinolékařská mykologie - ZS 2023/2024 - doktorská studia - FAPPZ
 DAOA06Y Rostlinolékařská mykologie - LS 2023/2024 - doktorská studia - FAPPZ
 DAOA13Y Škůdci polních a zahradních plodin - ZS 2023/2024 - doktorská studia - FAPPZ
 DAOA13Y Škůdci polních a zahradních plodin - LS 2023/2024 - doktorská studia - FAPPZ