×
Demonstrační a experimentální pracoviště
banner

Aktuality

V DEP-stáji naleznete celu řadu druhů zvířat, plemen, rázů. Jedná se o zvířata hospodářská (skot, ovce, kozy, prasata, drůbež, králíci a další), exotická (lamy, exotické ptactvo, akvarijní ryby a jiní vodní živočichové, terarijní zvířata, drápkaté opičky atd.) i laboratorní (myši, potkani, morčata - různých barev). Některá z nich je možné také zakoupit - např. myšky různých barev viz. příloha, rybičky, morčata, králíky, kůzlata a jehňata a jiné dle momentální nabídky.

V DEP-skleníky je k vidění celá řada  rostlin tropických, subtropických, okrasných a užitkových, které je  možné zakoupit, dle momentální nabídky.


Navštivte naši stáj - VIRTUÁLNÍ PROHLÍDKOU - fota nejsou aktualizovaná.

http://82.99.141.42/MyWeb/public/virtual/staj/komplet/deps.swf

 

CELOROČNĚ - EXKURZE a prohlídka s výkladem

Demonstrační a pokusnou stáj a Demonstrační  a pokusné skleníky je také možné navštívit.

Pořádáme po objednání pro DEP-stáj na mailové adrese - gardianova@af.czu.cz nebo telefonicky (224382579 a mobil 607 622 922).

Pořádáme po objednání pro DEP-skleníky na mailové adrese  - juzap@af.czu.cz, skleniky@af.czu.cz  komentované prohlídky pro MŠ, ZŠ 1. i 2. stupně, SOŠ i další instituce - kluby, kroužky, školičky. Prohlídky v případě stájí jsou možné s interakcí s některými druhy zvířat a trvá 1 až 1,5h. Prohlídka skleníků je také na 1 až 1,5 h a je přímo s předmětnými druhy rostlin.

Poplatek za exkurzi s výkladem je za osobu (návštěvníka/dítě/doprovod), dle věku dětí. 

Poplatek je uveden zvlášť za DEP-stáj, případná návštěva ve DEP-sklenících je také účtována zvlášť. Termín a čas exkurzí po dohodě. Začátek prohlídky většinou v 10,30 popř. po dohodě. Skupina 10 až max. 20 lidí/dětí.


AKCE 2023

Exkurze dětských skupin, DDM, LŠ, MŠ, ZŠ, SŠ a univerzit v DEP-stáj a DEP-skleníky a Libosad spojená s výkladem. 

Polní den Demonstračního a pokusného pozemku DEP FAPPZ ČZU v Praze.

Den koní v Akademickém jezdeckém klubu.

Exkurze zahraničních studentů a odborných pracovníků v DEP.


AKCE 2022

Exkurze dětských skupin, MŠ, ZŠ, SŠ a univerzit v DEP-stáj a DEP-skleníky a Libosad spojená s výkladem. 

Polní den Demonstračního a pokusného pozemku DEP FAPPZ ČZU v Praze.

Den koní v Akademickém jezdeckém klubu.

Exkurze zahraničních studentů a odborných pracovníků v DEP.

 

AKCE 2021

 - 17.6. 2021 POLNÍ DEN Demonstračního a pokusného pozemku DEP FAPPZ ČZU v Praze od 9 h. Co jsme pro Vás připravili? Bohatý sortiment polních plodin, pícnin, zelenin, ovoce a dalších rostlin. Prezentace vědeckovýzkumné činnosti kateder FAPPZ, včetně jejich pokusů probíhajících na pozemku. Demonstrace herbicidní ochrany v porostech polních plodin (pšenice, kukuřice, slunečnice, řepa, zeleniny, atd.). Ochutnávka produktů vypěstovaných na pozemku. A mnoho jiných zajímavostí.

celoročně (pokud situace dovoluje) - exkurze dětí a žáků pražských mateřských a základních škol obou stupňů ve stájích, sklenících a Libosadu. pozemku, Akademického jezdeckého klubu a exkurze studentů středních škol - s výkladem


AKCE 2020

- celoročně - exkurze dětí a žáků pražských mateřských a základních škol obou stupňů ve stájích, sklenících a Libosadu. pozemku, Akademického jezdeckého klubu a exkurze studentů středních škol - s výkladem

- omezení návštěv z důvodu vládních nařízení - Covid


AKCE 2019

celoročně - exkurze dětí a žáků pražských mateřských a základních škol obou stupňů ve stájích, sklenících a Libosadu. pozemku, Akademického jezdeckého klubu a exkurze studentů středních škol - s výkladem


 AKCE 2018

- celoročně - exkurze dětí a žáků pražských mateřských a základních škol obou stupňů ve stájích, sklenících a Libosadu. pozemku, Akademického jezdeckého klubu a exkurze studentů středních škol - s výkladem

- 26. září - návštěva finských studentů v DEP-stáj a ostatních pracovištích FAPPZ

- 15. září - Zahradní slavnost ČZU - exkurze absolventů a přátel ČZU v DEP-stáj a DEP-skleníky a v Libosadu

- 25. a 26. 8. - exkurze mladých chovatelů v rámci 50. olympiády mladých chovatelů (mezinárodního kola) pořádaném Českým svazem chovatelů (Komisí pro práci s maldými chovateli) v areálu ČZU

-  8. a 9. srpna - konání LDU (Letní dětské univerzity) FAPPZ a FLD - návštěva dětí ve stáji s výkladem

- srpen - Polní den v DEP-pozemek a Den koní v AJK

- červen - exkurze dětí Speciální základní a mateřské školy v Kladně

- červen - exkurze studentů Středních zemědělských škol z Poděbrad, Chrudimi, Opavy a Střední průmyslové školy chemické Pardubice ve spolupráci s nadací společnosti Agrofert ve stáji, sklenících, Libosadu a pozemku

- květen - exkurze Pražská informační služba (cca 20 lidí)

- duben - exkurze ve stáji pro zájemkyni o studium zemědělství, ve spolupráci s Nadání a dovednosti o.p.s. pomáhající dětem z dětských domovů a pěstounských rodin, mimo stáje návštěva FAPPZ, FLD, FŽP prostor

- leden - exkurze do stájí, skleníků, Libosadu, pozemku atd. v rámci Dne otevřených dveří (cca 300 lidí)


AKCE 2017

- exkurze studentů středních škol

- 2. a 3. 8. konání LDU (Letní dětská univerzita) na ČZU - 1,5 denní návštěva dětí od 9 do 15 let spojená s výkladem o hospodářských zvířatech, exotických a laboratních zvířatech, ptácích, rybách; děti se dostaly mezi ovce a kozy (hladily si je a odebíraly bobky na hodnocení), mladá prasata krmily, měřily a pracovaly s nimi, dále si nakrmily tamaríny a do venkovní klece umístily enrichment atd. Akce se jako lektoři zúčasnili zaměstanci DEP-stáj, KZR, KSZ, KOZE

- 10.6. konání prohlídek v rámci zahradní slavnosti absolventů ČZU.

- exkurze studentů středních zemědělských škol z České republiky ve spolupráci s nadací Agrofert

- exkurze mateřských, základních a středních škol z Prahy a okolí s výkladem - ve stáji, sklenících, Libosadu

 - březen 2017 - natáčení krátkého videa několika vteřinového záběru) jež bylo součástí pozvánky na 7. ples studentů ČZU - Asociace studentů ČZU - Ples studentů ČZU 2017 - viz. https://www.youtube.com/watch?v=rcuIvrnoVWM

exkurze ELSA 24.2.2017 - Demonstrační a experimentální stáje FAPPZ ČZU v Praze jsou známé nejen našim studentům, pro které zde probíhá výuka, ale také studentům ze zahraničních univerzit. Přesvědčit se o tom mohli během posledních únorových dní, kdy se na ČZU konal meeting Studentské asociace EuroLeague Sciences (dále ELSA), kde zástupci z řad studentů partnerských univerzit Euroligy  propojující zemědělsky zaměřené univerzity z České republiky, Německa, Nizozemska, Polska, Dánska, Švédska a Rakouska probírali možnosti zkvalitnění a zjednodušení studentské mobility (více o Eurolize a ELSA na https://ells.uni-hohenheim.de) (z textu Grieblová Adéla, FAPPZ).

 

AKCE 2016

 - Exkurze žáků základních škol, studentů středních škol.

 - Dne 22. a 23. 1. 2016 se na ČZU v Praze uskutečnil tak jako již tradičně Den otevřených dveří pro veřejnost a potenciální uchazeče o studium. Zájemci o studium navštívili Demonstrační pokusnou stáj FAPPZ a Demonstrační a pokusné skleníky FAPPZ. Fotografie z akce je možné shlédnout v přiloženém souboru viz. níže.

V Demonstračních  a pokusných sklenících  FAPPZ byla k vidění ukázka aranžérství, které si mohou vyzkoušet i  studenti během učební praxe, dále byla prezentována významná kolekce okrasných a užitkových rostlin jižních zemí z tropických a subtropických oblastí. Velký zájem návštěvníci (jejichž počet odhadujeme přibližně na 60), projevili o sbírku fíkusů, bromélií a kvetoucích orchidejí.  Mezi další rostliny, kterými se kolektiv skleníků mohl účastníkům pochlubit, je sbírka sukulentů, kaktusů, eukalyptů, citrusů, dále také palmy, marantovité rostliny a mnoho dalších.

V Demonstračních a pokusných stájích FAPPZ mohli shlédnout prezentaci týkající se tzv. experimentální části stáje a projít si část demonstrační. V demonstrační části kromě technologií ustájení, které jsou ve stáji k vidění, dostali i výklad týkající se chovaných zvířat. Ve stáji (i mimo ve výbězích), jsou kromě hospodářských zvířat k vidění také exotické druhy (savci, plazi a jiní). DEP-stáj navštívilo kolem 600 uchazečů a jejich doprovodu. Kolem 450 lidí připadalo na možné uchazeče o studium na FAPPZ a dalších 130 na zájemce o studium na PEF. Po dohodě s PEF mohli i jejich uchazeči shlédnout stáj. Pro návštěvníky byla nejzajímavější expozice s drápkatými opičkami (tamaríni žlutorucí a kosmani) i celá místnost s exotickými a laboratorními zvířaty. Zajímavá byla také akvária a z hospodářských zvířat prasata a skot, které si zájemci také podrbali. Kromě vysoké návštěvnosti se ve stáji realizovalo krátké natáčení Praha TV.

Na webu TV Praha je informativní zpráva - http://www.prahatv.eu/zpravy/archiv/1/praha/ostatni/clanek/1939/na-czu-probehly-dny-otevrenych-dveri .

Z níž vybíráme text, označen tučně, týkající se FAPPZ a DEP-stáj.

Na ČZU proběhly dny otevřených dveří 25.01.2016 | PRAHA | Ostatní | Josef Mádle

Pravidelně Vás informujeme o novinkách z oblasti školství. Tentokrát se náš štáb vydal podívat na Dny otevřených dveří České zemědělské univerzity v pražském Suchdole. V rámci této akce se středoškoláci dozvědět vše, co obnáší studium na této univerzitě. Například při návštěvě fakulty Agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů mohli zájemci nahlédnout do demonstrační stáje. “Viděli zde technologie ustájení a zároveň i zvířata, která se chovají nejen pro hospodářské účely. Máme zde i exotické druhy,” popsala Ivana Gardiánová, vedoucí demonstrační experimentální stáje ČZU.