×
Demonstrační a experimentální pracoviště
banner

Informace pro studenty a zaměstnance ČZU

Absence bez omluvy na Praxi učební a Praktické encyklopedii

Pokud se student nemůže zúčastnit praxe, na kterou je přihlášen (Praxe učební a Praktická encyklopedie) je povinen se z této praxe v čas odhlásit. V případě vážných důvodů (nemoc, nehoda, atd.) se lze z praxe omluvit i poté co systém odhlášení neumožňuje, nejpozději však v den konání praxe. Omluvu je možné provést osobně (na pracovišti), telefonicky či e-mailem. V případě neomluvené absence (nepřítomnosti) na praxi, je uložen náhradní termín praxe, který je rozšířen o jeden pracovní den. Platí pro všechna demonstrační a experimentální pracoviště - DEP (jízdárna - Brandejsův statek, libosad, pozemek, skleníky, stáj).