×
Demonstrační a experimentální pracoviště
banner

Úvod

Demonstrační a experimentální pracoviště (DEP)

Hlavním posláním Demonstračních a experimentálních pracovišť je prezentace živého materiálu (rostlin a živočichů), technologií používaných při pěstování rostlin a chovu zvířat, způsobů a technik jejich rozmnožování, atd., které se agrárním a environmentálním sektoru běžně vyskytují a používají. Útvar se skládá z pěti jednotek: Akademický jezdecký klub, Libosad, Demonstrační a pokusný pozemek, Demonstrační a pokusné skleníky a Demonstrační a pokusná stáj.

Vědecká práce – Na DEP probíhá mnoho experimentů kateder FAPPZ. Demonstrační a pokusná stáj a Demonstrační a pokusné skleníky mají dokonce vlastní Experimentální část, za jejíž dílčí jednotky odpovídají jednotlivé katedry. Na všech pracovištích jsou realizovány četné drobné experimenty studentů v rámci jejich bakalářských, diplomových i doktorských prací.

Výuka – DEP zajišťuje výuku praktických předmětů pro denní i kombinované a některé přímo garantuje (praxe učební a praktická encyklopedie), pomáhá při výuce teoretických předmětů určených pro studenty FAPPZ a jiných fakult ČZU. DEP zajišťuje také nejrůznější biologický materiál pro potřeby nejrůznějších teoretických předmětů. V neposlední řadě je úkolem DEP osvojení základních praktických dovedností a organizačních schopností studentů.

Spolupráce s praxí a poradenství – DEP v průběhu roku organizují přednášky a odborné akce pro odbornou veřejnost, žáky a studenty základních a středních škol. Zaměstnanci DEP poskytují poradenské služby chovatelům a pěstitelům, zájemcům o chov zvířat a pěstování rostlin a nejrůznější oborové organizace.