×
Katedra agroekologie a rostlinné produkce

Expertní činnost

Zkoušení přípravků na ochranu rostlin – Ing. Michaela Kolářová, Ph.D., Ing. Veronika Venclová,Ph.D.

Ověřování technologií zpracování půdy – Ing. Václav Brant, Ph.D.

Diagnostika herbicidní rezistence - Ing. Kateřina Hamouzová, Ph.D.

Přednášková činnost pro odbornou veřejnost