×
Katedra agroekologie a rostlinné produkce
banner

Laboratoř behaviorální ekologie

Experimentální prostory > Laboratoř behaviorální ekologie

Laboratoř behaviorální ekologie

Laboratoř agroekologie a behaviorální ekologie se zabývá ekologií terestrických bezobratlých především v zemědělské krajině, ale i v lesních a ostatních nelesních ekosystémech. Výzkum je zaměřen jak na studium hospodářsky významných členovců (škůdci, přirození nepřátele škůdců), tak i na organizmy žijící ve volné krajině, či v chovech. Zkoumáme interakce mezi organizmy navzájem, např. vztah predátor - kořist, konkurence - koexistence, či vztah parazitoid - hostitel. Dále zkoumáme vztahy mezi organizmy a abiotickými proměnnými a vliv faktorů jako jsou lidské zásahy do přírody (např. používaní pesticidů) a management krajiny.

V rámci studia nabízíme bakalářské a diplomové práce, a doktorské studium na témata vztahující se k zaměření laboratoře a naší fakulty. Současní zaměření výzkumu je především na ekologii pavoukovců, interakce mezi parazitickým organizmem a jeho hostitelem, vliv chemického ošetření a management zemědělské krajiny na bezobratlé.


Kontaktní osoba: Mgr. Stanislav Korenko, Ph.D.