×
Katedra agroekologie a rostlinné produkce
banner

Expozice plevelů

Výukové prostory > Expozice plevelů

Herbologické plochy katedry

Na pokusném a demonstračním pozemku fakulty ležícím v areálu ČZU v Praze byly založeny v roce 2009 herbologické plochy se širokým spektrem zpravidla méně běžných polních plevelů. Jednotlivé vybrané plevelné taxony jsou pěstovány a udržovány ve čtvercových betonových rámech o velikosti 75 x 75 cm pravidelně rozmístěných v prostoru nízkého sekaného trávníku. Všechny plevele jsou přehledně označeny jmenovkami s českým a vědeckým názvem. V současnosti je zde zastoupeno asi 90 plevelných taxonů, rozmístěných v několika sektorech. Vzácné, ohrožené a ustupující taxony plevelné flóry zastupuje např. Asperula arvensis, Heliotropium europaeum, Vaccaria hispanica, Scandix pecten-veneris, Agrostemma githago, Bromus secalinus, Galium tricornutum, Misopates orontium, Nigella arvensis, Bifora radians, Caucalis platycarpos aj. Na straně druhé jsou zde zastoupeny též plevele invazní, aktuálně se šířící a potenciálně nebezpečné v budoucnosti, např. Ambrosia artemisiifolia, Iva xanthiifolia, Consolida orientalis, Alopecurus myosuroides aj.

     

Výstavy živých exemplářů plevelů

Každoročně během jarního a podzimního období probíhá v prostorách katedry výstava živých exemplářů dospělých rostlin významných polních plevelů. Rostliny jsou umístěny v nádobách s vodou a pravidelně obměňovány. Zpravidla je zde zastoupeno kolem 50 – 60 plevelných taxonů.

V jarním období je tato výstava obohacena i o exempláře vzcházejících „klíčních“ plevelů. Většinou je zde k vidění kolem 30 – 40 juvenilních plevelných taxonů.

Expozice diaspor

V prostorách katedry rovněž probíhá stálá výstava modelů a reálných ukázek generativních, případně vegetativních diaspor významných polních a ruderálních plevelů.

Kontaktní osoba: Ing. Luděk Tyšer, Ph.D.