×
Katedra agroekologie a rostlinné produkce
banner

Expertní činnost

Zkoušení přípravků na ochranu rostlin - prof. Ing. Josef Soukup, CSc.

Ověřování technologií zpracování půdy - doc. Ing. Václav Brant, Ph.D.

Diagnostika herbicidní rezistence - Ing. Kateřina Hamouzová, Ph.D., Ing. Pavlína Košnarová, Ph.D.

Diagnostika plevelů - Ing. Josef Holec, Ph.D., Ing. Pavel Hamouz, Ph.D., Ing. Luděk Tyšer, Ph.D.

Měření mikroklimatických charakteristik porostů, interiérů - Ing. Luboš Türkott, Ph.D.

Instalace meteorologický měřících systémů - Ing. Luboš Türkott, Ph.D.

Výzkum interakcí parazit - hostitel - Mgr. Stanislav Korenko, Ph.D.

Stanovení obsahu oleje u řepky a slunečnice metorou NMR -  Ing. Lucie Bečková, Ph.D.

Stanovení obsahu dusíkatých látek a škrobu u pšenice metodou NIR - prof. Ing. Ivana Capouchová, CSc.

Vyhodnocení dopadů pěstitelských opatření na kvalitu produkce - doc. Ing. Josef Hakl, Ph.D.

Přednášková činnost pro odbornou veřejnost 

Organizace polních dnů