×
Katedra agroekologie a rostlinné produkce

Fotosyntéza

Přístrojové vybavení > Fotosyntéza
 Název přístroje:  Analyzátor CIRAS 2
 Výrobce:  PP Systems, USA (http://www.ppsystems.com)
 Popis:  stanovení intenzity fotosyntézy rostlin
 Zapojení do výuky:  Zakládání porostů polních plodin
 Kontaktní osoba:  Ing. Kateřina Hamouzová, Ph.D.
 Fotogalerie: