×
Katedra agroekologie a rostlinné produkce

Fyzikální vlastnosti půdy

Přístrojové vybavení > Fyzikální vlastnosti půdy
 Název přístroje:  Dvouválcový infiltrometr
 Výrobce:  Eijkelkamp, NL (http://en.eijkelkamp.com)
 Popis:  stanovení infiltrace vody do půdy
 Zapojení do výuky:  Zakládání porostů polních plodin
 Kontaktní osoba:  Ing. Václav Brant, Ph.D.
 Fotogalerie:
 Název přístroje:  Analyzátor CIRAS 2 a sonda SRC-1 Soil Respiration Chamber
 Výrobce:  PP Systems, USA (http://www.ppsystems.com)
 Popis:  stanovení půdní respirace a evaporace
 Zapojení do výuky:  Zakládání porostů polních plodin
 Kontaktní osoba:  Ing. Václav Brant, Ph.D., Dr. Ing. Jan Pivec
 Fotogalerie:
 Název přístroje:  Čidla  CS615 Water Content Reflectometer
 Výrobce:  Campbell Scientific, UK (http://www.campbellsci.com)
 Popis:  měření objemové vlhkosti půdy
 Zapojení do výuky:  Zakládání porostů polních plodin
 Kontaktní osoba:  Dr. Ing. Jan Pivec
 Fotogalerie:
 Název přístroje:  PL 300 Air Permeability Meter
 Výrobce:  Umwelt-Geräte-Technik GmbH, DE (http://ugt-online.de)
 Popis:  stanovení propustnosti půdy pro vzduch
 Zapojení do výuky:  Zakládání porostů polních plodin
 Kontaktní osoba:  Ing. Václav Brant, Ph.D.
 Fotogalerie:
 Název přístroje:  Wet Sieving Apparatus
 Výrobce:  Eijkelkamp, NL (http://en.eijkelkamp.com)
 Popis:  stanovení stability půdních agregátů
 Zapojení do výuky:  Zakládání porostů polních plodin
 Kontaktní osoba:  Ing. Václav Brant, Ph.D., Ing. Luděk Procházka
 Fotogalerie:
 Název přístroje:  Gypsum block GB3 + MicroLog SP3
 Výrobce:  Delmhorst Instrument,U.S.A. (http://delmhorst.com) + EMS Brno, CZ (http://www.emsbrno.cz)
 Popis:  potenciál půdní vody
 Zapojení do výuky:  Zakládání porostů polních plodin
 Kontaktní osoba:  Dr. Ing. Jan Pivec, Ing. Václav Brant, Ph.D.
 Fotogalerie:
 Název přístroje:  ECH2O – 10 Dielectric Aquameter + MicroLog EC
 Výrobce:  Decagon Devices,U.S.A. (www.decagon.com) + EMS Brno, CZ (http://www.emsbrno.cz)
 Popis:  půdní vlhkost
 Zapojení do výuky:  Zakládání porostů polních plodin
 Kontaktní osoba:  Dr. Ing. Jan Pivec, Ing. Václav Brant, Ph.D.
 Fotogalerie:
 Název přístroje:  3 x Pt 1000 + MicroLog T3
 Výrobce:  EMS Brno (http://www.emsbrno.cz)
 Popis:  teplota půdy
 Zapojení do výuky:  Zakládání porostů polních plodin
 Kontaktní osoba:  Dr. Ing. Jan Pivec, Ing. Václav Brant, Ph.D.
 Fotogalerie:
 Název přístroje:  Watermark + MicroLog SP
 Výrobce:  Irrometer, U.S.A. (http://www.irrometer.com) + EMS Brno, CZ (http://www.emsbrno.cz)
 Popis:  potenciál půdní vody
 Zapojení do výuky:  Zakládání porostů polních plodin
 Kontaktní osoba:  Dr. Ing. Jan Pivec, Ing. Václav Brant, Ph.D.
 Fotogalerie:
 Název přístroje:  2 x Pt 1000 + Minikin TT
 Výrobce:  EMS Brno (http://www.emsbrno.cz)
 Popis:  teplota půdy
 Zapojení do výuky:  Zakládání porostů polních plodin
 Kontaktní osoba:  Ing. Václav Brant, Ph.D., Dr. Ing. Jan Pivec
 Fotogalerie:
 Název přístroje:  Gypsum block + MicroLog SP
 Výrobce:  Delmhorst Instrument,U.S.A. (http://delmhorst.com) + EMS Brno, CZ (http://www.emsbrno.cz)
 Popis:  potenciál půdní vody
 Zapojení do výuky:  Zakládání porostů polních plodin
 Kontaktní osoba:  Ing. Václav Brant, Ph.D., Dr. Ing. Jan Pivec
 Fotogalerie:
 Název přístroje:  ThetaProbe ML2x + HH2 Moisture Meter
 Výrobce:  Delta-T Devices Ltd, UK (http://www.delta-t.co.uk)
 Popis:  ambulantní stanovení vlhkosti půdy
 Zapojení do výuky:  Zakládání porostů polních plodin
 Kontaktní osoba:  Ing. Václav Brant, Ph.D., Dr. Ing. Jan Pivec
 Fotogalerie:
 Název přístroje:  WP4C Dewpoint Potentiometer
 Výrobce: Decagon Devices, Inc.(http://www.decagon.com)
 Popis:  stanovení vodního potenciálu listů, půdy a semen
 Zapojení do výuky:  Zakládání porostů polních plodin
 Kontaktní osoba:  Ing. Václav Brant, Ph.D.
 Fotogalerie: