×
Katedra agroekologie a rostlinné produkce

Molekulární genetika

Přístrojové vybavení > Molekulární genetika
 Název přístroje:  Thermocycler C1000
 Výrobce:  Bio-Rad (www.bio-rad.com)
 Popis:  PCR amplifikace
 Zapojení do výuky:  
 Kontaktní osoba:  Ing. Kateřina Hamouzová, Ph.D.
 Název přístroje:  Horizontální elektroforéza
 Výrobce:  Biometra (www.biometra.com)
 Popis:  využití k separaci produktů PCR
 Zapojení do výuky:  
 Kontaktní osoba:  Ing. Kateřina Hamouzová, Ph.D.
 Název přístroje:  Fotodokumentační systém CSL-MICRODOC (CLEAVER)
 Výrobce:  Cleaver (www.cleaverscientific.com)
 Popis:  transiluminátor s temnou komorou a fotoaparátem umožňujícím pořizování snímků elektroforetických gelů
 Zapojení do výuky:  
 Kontaktní osoba:  Ing. Kateřina Hamouzová, Ph.D.
 Název přístroje:  Centrifuga Micro 22R
 Výrobce:  Hettich (www.hettichlab.com)
 Popis:  chlazená centrifuga s rotory pro 30 PCR mikrozkumavek nebo 6 titračních zkumavek
 Zapojení do výuky:  
 Kontaktní osoba:  Ing. Kateřina Hamouzová, Ph.D.
 Název přístroje:  Vodní lázeň WNB 14
 Výrobce:  Memmert (www.memmert.com)
 Popis:  ohřev vzorků v teplotním rozsahu +10 až +95°C
 Zapojení do výuky:  
 Kontaktní osoba:  Ing. Kateřina Hamouzová, Ph.D.
 Název přístroje:  Spektrofotometr Helios Gamma UV-Vis
 Výrobce:  Thermo Scientific (www.thermoscientific.com)
 Popis:  jednopaprskový spektrofotomert je používán pro měření UV-VIS spekter v oblasti 190-1100 nm a pro kvantitativní analýzu vzorků
 Zapojení do výuky:  
 Kontaktní osoba:  Ing. Kateřina Hamouzová, Ph.D.
 Název přístroje:  Tissue Lyser 2
 Výrobce:  Qiagen (http://www.qiagen.com)
 Popis:  rozrušení rostlinných tkání a jejich následná homogenizace. Využití zejména při extrakcích RNA, DNA a proteinů
 Zapojení do výuky:  
 Kontaktní osoba:  Ing. Kateřina Hamouzová, Ph.D.