×
Katedra agroekologie a rostlinné produkce

Učebna 132

Výukové prostory > Učebna 132

Učebna má kapacitu cca 25 míst k sezení. Pro výukové potřeby je místnost vybavena 2 laboratorními stoly s přívodem vody, 2 digestořemi s přívodem plynu a dataprojektorem.

Kontaktní osoba: Ing. Luděk Tyšer, Ph.D.