×
Katedra agroekologie a rostlinné produkce

Vodní provoz rostlin

Přístrojové vybavení > Vodní provoz rostlin
 Název přístroje:  BREB (Bowen Ratio Energy Balance)
 Výrobce:  EMS Brno (http://www.emsbrno.cz)
 Popis:  stanovení skutečné evapotranspirace metodou BREB
 Zapojení do výuky:  Zakládání porostů polních plodin
 Kontaktní osoba:  Dr. Ing. Jan Pivec, Ing. Václav Brant, Ph.D.
 Fotogalerie:
 Název přístroje: Čidla pro stanovení ovlhčení porostu (Decagon) a povrchové teploty porostu (Omega)
 Výrobce:  EMS Brno (http://www.emsbrno.cz)
 Popis:  systém pro měření mikroklimatu porostu
 Zapojení do výuky:  Herbologie
 Kontaktní osoba:  Dr. Ing. Jan Pivec
 Fotogalerie:
 Název přístroje:  Sap-flow
 Výrobce:  EMS Brno (http://www.emsbrno.cz)
 Popis:  měření transpirace metodou sap-flow
 Zapojení do výuky:  Herbologie
 Kontaktní osoba:  Dr. Ing. Jan Pivec, Ing. Václav Brant, Ph.D.
 Fotogalerie:
 Název přístroje:  Model 600 Pressure Chamber Instrument
 Výrobce:  PMS Instrument Company, USA (http://www.pmsinstrument.com)
 Popis:  stanovení vodního potenciálu listů
 Zapojení do výuky:  Herbologie
 Kontaktní osoba:  Ing. Václav Brant, Ph.D.
 Fotogalerie:
 Název přístroje:  PSYPRO water potential datalogger
 Výrobce: Wescor, Inc, USA (http://water.wescor.com/)
 Popis:  stanovení vodního potenciálu listů
 Zapojení do výuky:  Zakládání porostů polních plodin
 Kontaktní osoba:  Ing. Václav Brant, Ph.D.
 Fotogalerie:
 Název přístroje:  WP4C Dewpoint Potentiometer
 Výrobce: Decagon Devices, Inc.(http://www.decagon.com)
 Popis:  stanovení vodního potenciálu listů, půdy a semen
 Zapojení do výuky:  Zakládání porostů polních plodin
 Kontaktní osoba:  Ing. Václav Brant, Ph.D.
 Fotogalerie:
 Název přístroje:  Analyzátor CIRAS 2
 Výrobce:  PP Systems, USA (http://www.ppsystems.com)
 Popis:  stanovení transpirace rostlin
 Zapojení do výuky:  Zakládání porostů polních plodin
 Kontaktní osoba:  Ing. Václav Brant, Ph.D., Dr. Ing. Jan Pivec
 Fotogalerie: