×
Katedra chemie
banner

Publikace

Článek v odborném periodiku

HEJTMÁNKOVÁ, A. – VEJDOVÁ, M. – TRNKOVÁ, E. Stanovení jodu v biologickém materiálu metodou HPLC s elektrochemickým detektorem. Chemicke listy, 2005, roč. 99, č. 9, s. 600 - 657. ISSN: 0009-2770.

LACHMAN, J. – HAMOUZ, K. – ORSÁK, M. Červeně a modře zbarvené brambory - významný zdroj antioxidantů v lidské výživě. Chemicke listy, 2005, roč. 99, č. 7, s. 474 - 482. ISSN: 0009-2770.

FERNÁNDEZ, E. – VIEHMANNOVÁ, I. – LACHMAN, J. – MILELLA, L. Yacon [Smallanthus sonchifolius (Poeppig & Endlicher) H. Robinson]: new crop in the Central Europe. Plant, Soil and Environment, 2006, roč. 12, č. 52, s. 564 - 570. ISSN: 1214-1178.

LACHMAN, J. – HEJTMÁNKOVÁ, A. – MIHOLOVÁ, D. – KOLIHOVÁ, D. – TLUKA, P. Relations among alkaloids, cadmium and zinc contents in opium poppy (Papaver somniferum L.). Plant, Soil and Environment, 2006, roč. 52, č. 6, s. 282 - 288. ISSN: 1214-1178.

LACHMAN, J. – ŠULC, M. – SUS, J. Polyphenol content and antiradical activity in different apple varieties. Horticultural Science, 2006, roč. 33, č. 3, s. 95 - 102. ISSN: 0862-867X.

HEJTMÁNKOVÁ, A. – KUKLÍK, L. – TRNKOVÁ, E. Iodine concentrations in cow’s milk in Central and North Bohemia. Czech Journal of Animal Science, 2006, roč. 51, č. 5, s. 189 - 195. ISSN: 1212-1819.

HAMOUZ, K. – LACHMAN, J. – DVOŘÁK, P. – TRNKOVÁ, E. Influence of non-woven fleece on the yield formation of early potatoes. Plant, Soil and Environment, 2006, roč. 52, č. 7, s. 289 - 294. ISSN: 1214-1178.

HAMOUZ, K. – LACHMAN, J. – DVOŘÁK, P. – JŮZL, M. – PIVEC, V. The effect of site conditions, variety and fertilization on the content of polyphenols in potato tubers. Plant, Soil and Environment, 2006, roč. 52, č. 9, s. 407 - 412. ISSN: 1214-1178.

LACHMAN, J. – HAMOUZ, K. – ČEPL, J. – PIVEC, V. – ŠULC, M. – DVOŘÁK, P. Vliv vybraných faktorů na obsah polyfenolů a antioxidační aktivitu hlíz brambor. Chemicke listy, 2006, roč. 100, č. 7, s. 522 - 527. ISSN: 0009-2770.

LACHMAN, J. – CAPOUCHOVÁ, I. Composition and contribution of major antioxidants of selected cereals to their nutrition quality. Scientia Agriculturae Bohemica, 2006, roč. 37, č. 4, s. 172 - 180. ISSN: 1211-3174.

HAMOUZ, K. – LACHMAN, J. – DVOŘÁK, P. – ČEPL, J. – ŠAŘEC, P. Influence of site conditions and cultivars on antioxidant content in potato tubers. Zeszyty problemove postempow nauk Rolniczych, 2006, roč. 511, č. 1, s. 245 - 254. ISSN: 0084-5477.

LACHMAN, J. – FERNÁNDEZ, E. – VIEHMANNOVÁ, I. – ŠULC, M. – HLÁSNÁ ČEPKOVÁ, P. Total phenolic content of yacon (Smallanthus sonchifolius) rhizomes, leaves and roots affected by genotype . New Zealand Journal of Crop and Horticultural Science, 2007, roč. 35, č. 1, s. 117 - 123. ISSN: 0114-0671.

USŤAK, S. – HAVRLAND, B. – FERNÁNDEZ, E. – LACHMAN, J. Experimental verification of various methods for biological hydrogen production. International Journal of Hydrogen Energy, 2007, roč. 32, č. 12, s. 1736 - 1741. ISSN: 0360-3199.

FERNÁNDEZ, E. – VIEHMANNOVÁ, I. – BECHYNĚ, M. – LACHMAN, J. – MILELLA, L. – MARTELLI, G. The cultivation and phenological growth stages of yacon [Smallanthus sonchifolius (Poepp. et Endl.) H. Robinson]. Agricultura tropica et subtropica, 2007, roč. 40, č. 3, s. 71 - 77. ISSN: 0231-5742.

LACHMAN, J. – KOLIHOVÁ, D. – MIHOLOVÁ, D. – KOŠATA, J. – TITĚRA, D. – KULT, K. Analysis of minority honey components: possible use for the evaluation of honey quality. Food Chemistry, 2007, roč. 101, č. 3, s. 973 - 979. ISSN: 0308-8146.

PAVLÍKOVÁ, D. – PAVLÍK, M. – STASZKOVÁ, L. – TLUSTOŠ, P. – SZÁKOVÁ, J. – BALÍK, J. The effect of potentially toxic elements and sewage sludge on the activity of regulatory enzyme glutamate kinase. Plant, Soil and Environment, 2007, roč. 53, č. 5, s. 201 - 206. ISSN: 1214-1178.

FAITOVÁ, K. – PRUGAR, J. – LACHMAN, J. Polyfenolové látky v českých vínech. Výživa a potraviny, 2007, roč. 62, č. 1, s. 2 - 4. ISSN: 1211-846X.

LACHMAN, J. – ŠULC, M. – SCHILLA, M. Comparison of the total antioxidant status of Bohemian wines during the wine-making process . Food Chemistry, 2007, roč. 103, č. 3, s. 802 - 807. ISSN: 0308-8146.

KOTÍKOVÁ, Z. – HEJTMÁNKOVÁ, A. – LACHMAN, J. – HAMOUZ, K. – TRNKOVÁ, E. – DVOŘÁK, P. Effect of selected factors on total carotenoid content in potato tubers (Solanum tuberosum L.). Plant, Soil and Environment, 2007, roč. 53, č. 8, s. 355 - 360. ISSN: 1214-1178.

HAMOUZ, K. – LACHMAN, J. – DVOŘÁK, P. – DUŠKOVÁ, O. Effect of conditions of locality, variety and fertilization on the content of ascorbic acid in potato tubers. Plant, Soil and Environment, 2007, roč. 53, č. 6, s. 252 - 257. ISSN: 1214-1178.

ŠULC, M. – LACHMAN, J. – HAMOUZ, K. – ORSÁK, M. – DVOŘÁK, P. – HORÁČKOVÁ, V. Výběr a zhodnocení vhodných metod pro stanovení antioxidační aktivity fialových a červených odrůd brambor. Chemicke listy, 2007, roč. 101, č. 7, s. 584 - 591. ISSN: 0009-2770.

HAMOUZ, K. – LACHMAN, J. – ČEPL, J. – DVOŘÁK, P. – PIVEC, V. – PRÁŠILOVÁ, M. Site conditions and genotype influence polyphenol content in potatoes. Horticultural Science, 2007, roč. 34, č. 4, s. 132 - 137. ISSN: 0862-867X.

ČÍŽEK, M. – KASAL, P. – SVOBODOVÁ, A. – HAMOUZ, K. – LACHMAN, J. Vliv hnojení na obsah antioxidantů u brambor. Vědecké práce , 2008, roč. 16, č. 1, s. 15 - 22. ISSN: 1802-940X.

PAVLÍKOVÁ, D. – PAVLÍK, M. – STASZKOVÁ, L. – MOTYKA, V. – SZÁKOVÁ, J. – TLUSTOŠ, P. – BALÍK, J. Glutamate kinase as a potential biomarker of heavy metal stress in plants. . Ecotoxicology and Environmental Safety, 2008, roč. 70, č. 0, s. 223 - 230. ISSN: 0147-6513.

LACHMAN, J. Book reviews: Kays, S.J., Nottingham, S.F.: Biology and Chemistry of Jerusalem Artichoke (Helianthus tuberosus L.). Biologia Plantarum, 2008, roč. 52, č. 3, s. 1 - 0. ISSN: 0006-3134.

HÖNIG, V. – HROMÁDKO, J. – MILER, P. Bioetanol jako inspirace do budoucna. Listy cukrovarnické a řepařské, 2008, roč. 124, č. 7, s. 203 - 206. ISSN: 1210-3306.

KOHOUTOVÁ HRADECKÁ, D. – KOHOUT, L. – STASZKOVÁ, L. Nové přípravky k řízení růstu na bázi analogů brassinosteroidů. Úroda, 2008, roč. 11, č. 56, s. 62 - 64. ISSN: 0139-6013.

HROMÁDKO, J. – HÖNIG, V. – MILER, P. Applications of NRTC Cycle to Determine a Different Fuel Consumption and Harmful Emissions Caused by Changes of Engine’s Technical Conditions. Eksploatacja i niezawodnosc, Maintenence and Reliability, 2008, roč. 40, č. 4, s. 63 - 65. ISSN: 1507-2711.

HÖNIG, V. – ŠMIDRKAL, J. – FILIP, V. – BĚLOHLAV, Z. – ZÁMOSTNÝ, P. Současný stav a perspektivy využití rostlinných olejů. Chemicke listy, 2008, roč. 102, č. 11, s. 984 - 991. ISSN: 0009-2770.

LACHMAN, J. – HAMOUZ, K. – ŠULC, M. – ORSÁK, M. – DVOŘÁK, P. Differences in phenolic content and antioxidant activity in yellow and purple-fleshed potatoes grown in the Czech Republic. Plant, Soil and Environment, 2008, roč. 54, č. 1, s. 1 - 6. ISSN: 1214-1178.

ŠULC, M. – LACHMAN, J. – HAMOUZ, K. – DVOŘÁK, P. Impact of Phenolic Content on Antioxidant Activity in Yellow and Purple-fleshed Potatoes Grown in the Czech Republic. Biological Agriculture & Horticulture, 2008, roč. 26, č. 1, s. 45 - 54. ISSN: 0144-8765.

LACHMAN, J. – HAMOUZ, K. – ORSÁK, M. – PIVEC, V. – DVOŘÁK, P. The influence of flesh colour and growing locality on polyphenolic content and antioxidant activity in potatoes. Scientia Horticulturae, 2008, roč. 117, č. 2, s. 109 - 114. ISSN: 0304-4238.

HAMOUZ, K. – LACHMAN, J. – DVOŘÁK, P. – HEJTMÁNKOVÁ, K. – ČEPL, J. Antioxidant activity in yellow and purple-fleshed potatoes cultivated in different climatic conditions . Zeszyty problemove postempow nauk Rolniczych, 2008, roč. 530, č. 7, s. 241 - 247. ISSN: 0084-5477.

HEJTMÁNKOVÁ, K. – PIVEC, V. – TRNKOVÁ, E. – HAMOUZ, K. – LACHMAN, J. Quality of Coloured Varieties of Potatoes. Czech Journal of Food Sciences - Special Issue, 2009, roč. 27, č. 0, s. 310 - 313. ISSN: 1212-1800.

HAMOUZ, K. – LACHMAN, J. – DVOŘÁK, P. – ORSÁK, M. – HEJTMÁNKOVÁ, K. – ČÍŽEK, M. Effect of selected factors on the content of ascorbic acid in potatoes with different tuber flesh colour. Plant, Soil and Environment, 2009, roč. 55, č. 7, s. 281 - 287. ISSN: 1214-1178.

HAMOUZ, K. – LACHMAN, J. – DVOŘÁK, P. – HEJTMÁNKOVÁ, K. – PAZDERŮ, K. – VACEK, J. Vliv odrůdy a stanoviště na antioxidační aktivitu hlíz brambor se žlutou a s barevnou dužninou. Úroda, 2009, roč. 57, č. 12, s. 146 - 150. ISSN: 0139-6013.

POKORNÝ, J. – PULKRÁBEK, J. – ŠTRANC, P. – HOLEČKOVÁ, Z. – ORSÁK, M. VARIABILITA OBSAHU CELKOVÝCH POLYFENOLŮ (PŘIROZENÝCH ANTIOXIDANTŮ) V HLÁVKÁCH VYBRANÝCH CHMELŮ. Úroda, 2009, roč. 57, č. 12, s. 191 - 198. ISSN: 0139-6013.

HAMOUZ, K. – LACHMAN, J. – DVOŘÁK, P. – ORSÁK, M. – HEJTMÁNKOVÁ, K. – VACEK, J. Vliv odrůdy, stanoviště a hnojení na obsah kyseliny askorbové v bramborách s barevnou dužninou. Úroda, 2009, roč. 57, č. 12, s. 537 - 541. ISSN: 0139-6013.

HAMOUZ, K. – LACHMAN, J. – ČEPL, J. – DVOŘÁK, P. – ORSÁK, M. – ČÍŽEK, M. Obsah askorbové kyseliny v bramborách v závislosti na genotypu, stanovištních podmínkách a minerální výživě. Vědecké práce , 2009, roč. 17, č. 11, s. 103 - 109. ISSN: 1802-940X.

HAMOUZ, K. – LACHMAN, J. – PAZDERŮ, K. – HEJTMÁNKOVÁ, K. – VACEK, J. – DOMKÁŘOVÁ, J. – HORÁČKOVÁ, V. Antioxidant activity of colour-fleshed potatoes cultivated under different climatic conditions. Vědecké práce , 2009, roč. 17, č. 12, s. 111 - 118. ISSN: 1802-940X.

SVOBODOVÁ, B. – ORSÁK, M. – LACHMAN, J. – VADLEJCH, J. – KOKOŠKA, L. Evaluation of in vitro antioxidant activity of selected Peruvian medicinal plants. Planta Medica, 2009, roč. 75, č. 9, s. 940 - 941. ISSN: 0032-0943.

HROMÁDKO, J. – HÖNIG, V. – HROMÁDKO, J. – MILER, P. – SCHWARZKOPF, M. Využití etanolu ve vznětových motorech. Listy cukrovarnické a řepařské, 2009, roč. 125, č. 1, s. 24 - 27. ISSN: 1210-3306.

HROMÁDKO, J. – HÖNIG, V. – HROMÁDKO, J. – MILER, P. – SCHWARZKOPF, M. Vliv třícestného katalyzátoru na produkci škodlivých emisí. Doprava, 2009, roč. 51, č. 1, s. 27 - 29. ISSN: 0012-5520.

HROMÁDKO, J. – HROMÁDKO, J. – MILER, P. – HÖNIG, V. – SCHWARZKOPF, M. Ekonomická analýza využití bioethanolu v zážehových motorech. Listy cukrovarnické a řepařské, 2009, roč. 125, č. 3, s. 101 - 103. ISSN: 1210-3306.

HROMÁDKO, J. – HÖNIG, V. – HROMÁDKO, J. – MILER, P. Matematický model jízdy vozidla. Jemná mechanika a optika, 2009, roč. 54, č. 3, s. 72 - 74. ISSN: 0447-6441.

KOTÍKOVÁ, Z. – HEJTMÁNKOVÁ, A. – LACHMAN, J. Determination of the influence of variety and level of maturity on the content and development of carotenoids in tomatoes. Czech Journal of Food Sciences - Special Issue, 2009, roč. 27, č. 0, s. 200 - 203. ISSN: 1212-1800.

JANKOVSKÁ, I. – MIHOLOVÁ, D. – LANGROVÁ, I. – BEJČEK, V. – VADLEJCH, J. – KOLIHOVÁ, D. – ŠULC, M. Influence of parasitism on the use of small terrestrial rodents in environmental pollution monitoring. . Environmental Pollution, 2009, roč. 157, č. 0, s. 2584 - 2586. ISSN: 0269-7491.

MILER, P. – HROMÁDKO, J. – HROMÁDKO, J. – HÖNIG, V. – SCHWARZKOPF, M. Zhodnocení ekologického potenciálu paliva E85. Listy cukrovarnické a řepařské, 2009, roč. 125, č. 5, s. 180 - 184. ISSN: 1210-3306.

HROMÁDKO, J. – HROMÁDKO, J. – MILER, P. – HÖNIG, V. Ekonomická analýza uplatnění biopaliv v podmínkách ČR. Ekonomická revue, 2009, roč. 12, č. 2, s. 61 - 68. ISSN: 1212-3951.

HROMÁDKO, J. – MILER, P. – HROMÁDKO, J. – HÖNIG, V. – SCHWARZKOPF, M. Zhodnocení environmentálního přínosu přimíchávání ethanolu do motorové nafty. Doprava, 2009, roč. 51, č. 3, s. 22 - 24. ISSN: 0012-5520.

LACHMAN, J. – MIHOLOVÁ, D. – ORSÁK, M. – PIVEC, V. – JANOVSKÁ, D. Obsah polyfenolových antioxidantů a selenu a antioxidační aktivita u vybraných odrůd pšenice seté (Triticum aestivum L.), pšenice jednozrnky (Triticum monococcum L.) a pšenice dvouzrnky [Triticum dicoccum Schuebl (Schrank)]. Úroda, 2009, roč. 57, č. 12, s. 551 - 556. ISSN: 0139-6013.

HROMÁDKO, J. – HROMÁDKO, J. – MILER, P. – HÖNIG, V. – SCHWARZKOPF, M. Well-to-Wheels analýza motorových paliv a elektromobilu. Doprava, 2009, roč. 51, č. 5, s. 20 - 23. ISSN: 0012-5520.

HROMÁDKO, J. – HROMÁDKO, J. – MILER, P. – HÖNIG, V. – ŠTĚRBA, P. Hodnocení životního cyklu fosilních paliv a bioetanolu. Listy cukrovarnické a řepařské, 2009, roč. 125, č. 11, s. 320 - 323. ISSN: 1210-3306.

HROMÁDKO, J. – HROMÁDKO, J. – ŠTĚRBA, P. – MILER, P. – HÖNIG, V. Ekonomická analýza využití methylesteru řepkového oleje (MEŘO) ve vznětových motorech. Agritech Science, 2009, roč. 3, č. 2, s. 1 - 6. ISSN: 1802-8942.

MARTINKOVÁ, J. – HNILIČKA, F. – HNILIČKOVÁ, H. – ORSÁK, M. Determination of the content of rutin and total polyphenols in leaves of spinach and amaranth. Scientia Agriculturae Bohemica, 2009, roč. 40, č. 1, s. 6 - 11. ISSN: 1211-3174.

HÖNIG, V. – HROMÁDKO, J. – HROMÁDKO, J. Problematika využití biopaliv pro aplikace ve vznětových motorech a jejich emisní analýza. Jemná mechanika a optika, 2009, roč. 54, č. 11, s. 333 - 338. ISSN: 0447-6441.

HEJTMÁNKOVÁ, A. – TÁBORSKÝ, J. – DRAGOUNOVÁ, H. – NOVOTNÝ, O. Variability of unsaturated fatty acids in milk from different farms of the Czech Republic. Scientia Agriculturae Bohemica, 2009, roč. 40, č. 4, s. 204 - 211. ISSN: 1211-3174.

HROMÁDKO, J. – HROMÁDKO, J. – MILER, P. – HÖNIG, V. – ŠTĚRBA, P. Možnost alternativního způsobu měření měrné spotřeby paliva spalovacích motorů. Agritech Science, 2009, roč. 3, č. 3, s. 1 - 6. ISSN: 1802-8942.

LACHMAN, J. – HAMOUZ, K. – ŠULC, M. – ORSÁK, M. – PIVEC, V. – HEJTMÁNKOVÁ, A. – DVOŘÁK, P. – ČEPL, J. Cultivar differences of total anthocyanins and anthocyanidins in red and purple-fleshed potatoes and their relation to antioxidant activity. Food Chemistry, 2009, roč. 114, č. 3, s. 836 - 843. ISSN: 0308-8146.

HAMOUZ, K. – LACHMAN, J. – HEJTMÁNKOVÁ, K. – DVOŘÁK, P. – ČEPL, J. Effect of location, variety, colour of flesh and way of cultivation on the content of ascorbic acid in potato tubers. Scientia Agriculturae Bohemica, 2010, roč. 41, č. 2, s. 73 - 76. ISSN: 1211-3174.

HAMOUZ, K. – LACHMAN, J. – HEJTMÁNKOVÁ, K. – PAZDERŮ, K. – ČÍŽEK, M. – DVOŘÁK, P. Effect of natural and growing conditions on the content of phenolics in potatoes with different flesh colour. Plant, Soil and Environment, 2010, roč. 56, č. 8, s. 368 - 374. ISSN: 1214-1178.

HAMOUZ, K. – LACHMAN, J. – DVOŘÁK, P. – HEJTMÁNKOVÁ, K. – VACEK, J. Differences in the content of major antioxidants contained in potatoes with various coloured tuber flesh. Zeszyty problemove postempow nauk Rolniczych, 2010, roč. 2010, č. 557, s. 253-260. ISSN: 0084-5477.

HAMOUZ, K. – LACHMAN, J. – HEJTMÁNKOVÁ, K. – PAZDERŮ, K. – ČÍŽEK, M. – DVOŘÁK, P. Effect of natural and growing conditions on the content of phenolics in potatoes with different flesh colour. Plant, Soil and Environment, 2010, roč. 56, č. 8, s. 368 - 374. ISSN: 1214-1178.

LACHMAN, J. – ORSÁK, M. – HEJTMÁNKOVÁ, A. – KOVÁŘOVÁ, E. Evaluation of antioxidant activity and total phenolics of selected Czech honeys. LWT-Food Science and Technology, 2010, roč. 43, č. 1, s. 52 - 58. ISSN: 0023-6438.

JANKOVSKÁ, I. – MIHOLOVÁ, D. – BEJČEK, V. – VADLEJCH, J. – ŠULC, M. – SZÁKOVÁ, J. – LANGROVÁ, I. Influence of parasitism on trace element contents in tissues of red fox (Vulpes vulpes) and its parasites Mesocestoides spp. (Cestoda) and Toxascaris leonina (Nematoda). Archives of Environmental Contamination and Toxicology, 2010, roč. 58, č. 2, s. 469 - 477. ISSN: 0090-4341.

KROUTIL, M. – KOHOUTOVÁ HRADECKÁ, D. – KOHOUT, L. – LACHMAN, J. Quality and selected metals content of spring wheat (Triticum aestivum L.) grain after the treatment with brassinosteroids during cultivation . Scientia Agriculturae Bohemica, 2010, roč. 41, č. 2, s. 65 - 72. ISSN: 1211-3174.

PAVLÍK, M. – PAVLÍKOVÁ, D. – STASZKOVÁ, L. – NEUBERG, M. – KALISZOVÁ, R. – SZÁKOVÁ, J. – TLUSTOŠ, P. The effect of arsenic contamination on amino acids metabolism in Spinacia oleracea L.. Ecotoxicology and Environmental Safety, 2010, roč. 73, č. 6, s. 1309 - 1313. ISSN: 0147-6513.

HEJTMÁNKOVÁ, K. – LACHMAN, J. – HEJTMÁNKOVÁ, A. – PIVEC, V. – JANOVSKÁ, D. Tocols of selected spring wheat (Triticum aestivum L.), einkorn wheat (Triticum monococcum L.) and wild emmer (Triticum dicoccum Schuebl [Schrank]) varieties . Food Chemistry, 2010, roč. 123, č. 4, s. 1267 - 1274. ISSN: 0308-8146.

KROUTIL, M. – HEJTMÁNKOVÁ, A. – LACHMAN, J. Effect of spring wheat (Triticum aestivum L.) treatment with brassinosteroids on the content of cadmium and lead in plant aerial biomass and grain . Plant, Soil and Environment, 2010, roč. 56, č. 1, s. 43 - 50. ISSN: 1214-1178.

LACHMAN, J. – HEJTMÁNKOVÁ, A. – SÝKORA, J. – KARBAN, J. – ORSÁK, M. Contents of Major Phenolic and Flavonoid Antioxidants in Selected Czech Honey. Czech Journal of Food Sciences, 2010, roč. 28, č. 5, s. 412 - 426. ISSN: 1212-1800.

Matematický model aktualizace charakteristik motoru Ing. Hromádko Jan, Ph.D.; Ing. Hromádko Jiří, PhD.; Ing. Miler Petr, Ph.D.; Ing. Hönig Vladimír, Ph.D.; Ing. Schwarzkopf Michal, 2010

HROMÁDKO, J. – HROMÁDKO, J. – MILER, P. – HÖNIG, V. – ŠTĚRBA, P. Podpora a využívání biopaliv ve Švédském království. Listy cukrovarnické a řepařské, 2010, roč. 126, č 3, s. 110-112. ISSN: 1210-3306.

HROMÁDKO, J. – HROMÁDKO, J. – MILER, P. – HÖNIG, V. – ŠTĚRBA, P. Výroba bioetanolu. Listy cukrovarnické a řepařské, 2010, roč. 126, č. 7, s. 267 - 270. ISSN: 1210-3306.

HROMÁDKO, J. – HROMÁDKO, J. – MILER, P. – HÖNIG, V. – CINDR, M. Technologie výroby biopaliv druhé generace. Chemicke listy, 2010, roč. 104, č. 8, s. 784 - 790. ISSN: 0009-2770.

HROMÁDKO, J. – MILER, P. – HROMÁDKO, J. – HÖNIG, V. – SCHWARZKOPF, M. The influence of Three Way Catalyst on harmful emission production. Transportation Research Part D: Transport and Environment, 2010, roč. 15, č. 2, s. 103 - 107. ISSN: 1361-9209.

LACHMAN, J. – MIHOLOVÁ, D. – PIVEC, V. – JÍRŮ, K. – JANOVSKÁ, D. Content of phenolic antioxidants and selenium in grain of einkorn (Triticum monococcum), emmer (Triticum dicoccum) and spring wheat (Triticum aestivum) varieties . Plant, Soil and Environment, 2011, roč. 52, č 5, s. 235-243. ISSN: 1214-1178.

KOTÍKOVÁ, Z. – LACHMAN, J. – HEJTMÁNKOVÁ, A. – HEJTMÁNKOVÁ, K. Determination of antioxidant activity and antioxidant content in tomato varieties and evaluation of mutual interactions between antioxidants. LWT-Food Science and Technology, 2011, roč. 44, č 8, s. 1703-1710. ISSN: 0023-6438.

MATYÁŠOVÁ, E. – NOVÁK, J. – STRÁNSKÁ, I. – HEJTMÁNKOVÁ, A. – SKALICKÝ, M. – HEJTMÁNKOVÁ, K. – HEJNÁK, V. Production of morphine and variability of significant characters of Papaver somniferum L.. Plant, Soil and Environment, 2011, roč. 57, č 9, s. 423-428. ISSN: 1214-1178.

HROMÁDKO, J. – HROMÁDKO, J. – MILER, P. – HÖNIG, V. – ŠTĚRBA, P. Využití bioethanolu jako paliva ve spalovacích motorech . Chemicke listy, 2011, roč. 105, č 2, s. 122-128. ISSN: 0009-2770.

HAMOUZ, K. – LACHMAN, J. – HEJTMÁNKOVÁ, K. – CIMR, J. – ČÍŽEK, M. Effect of flesh colour on the content of major antioxidants in potato tubers from organic cultivation. Vědecké práce , 2011, roč. 19, č. , s. 19-26. ISSN: 1802-940X.

ELICH, O. – HEJTMÁNKOVÁ, A. – HEJTMÁNKOVÁ, K. – ŠVEJCAROVÁ, M. – ZIKÁN, V. – MOŠNOVÁ, R. Možnosti prodloužení stability mléčné matrice pro účely IR měření. Mlékařské listy - Zpravodaj, 2011, roč. 22, č. 128, s. 18-20. ISSN: 1212-950X.

HAMOUZ, K. – LACHMAN, J. – PAZDERŮ, K. – TOMÁŠEK, J. – HEJTMÁNKOVÁ, K. – PIVEC, V. Differences in anthocyanin content and antioxidant activity of potato tubers with different flesh colour. Plant, Soil and Environment, 2011, roč. 57, č 10, s. 478-485. ISSN: 1214-1178.

ROZENSKÁ, L. – HEJTMÁNKOVÁ, A. – KOLIHOVÁ, D. – MIHOLOVÁ, D. Selenium and iodine content in sheep milk from farms in central end east Bohemia. Scientia Agriculturae Bohemica, 2011, roč. 42, č 4, s. 153-158. ISSN: 1211-3174.

HAMOUZ, K. – LACHMAN, J. – HEJTMÁNKOVÁ, K. – CIMR, J. – PIVEC, V. – VACEK, J. Vliv barvy dužniny na antioxidační aktivitu hlíz brambor. Úroda, 2011, roč. 59, č 12, s. 475-478. ISSN: 0139-6013.

HAMOUZ, K. – LACHMAN, J. – CIMR, J. – HEJTMÁNKOVÁ, K. – VACEK, J. Obsah antioxidantů a výnos u brambor s různou barvou dužniny. Úroda, 2011, roč. 59, č 11, s. 32-34. ISSN: 0139-6013.

LACHMAN, J. – ORSÁK, M. – PIVEC, V. – JÍRŮ, K. Antioxidant activity of grain of einkorn (Triticum monococcum L.), emmer (Triticum dicoccum Schuebl [Schrank]) and spring wheat (Triticum aestivum L.) varieties. Plant, Soil and Environment, 2012, roč. 58, č. 1, s. 15-21. ISSN: 1214-1178.

LACHMAN, J. – HAMOUZ, K. – ORSÁK, M. – PIVEC, V. – HEJTMÁNKOVÁ, K. – PAZDERŮ, K. – DVOŘÁK, P. – ČEPL, J. Impact of selected factors - cultivar, storage, cooking and baking on the content of anthocyanins in coloured-flesh potatoes. Food Chemistry, 2012, roč. 133, č. 4, s. 1107-1116. ISSN: 0308-8146.

DRAGOUNOVÁ, H. – MOŠNOVÁ, R. – HEJTMÁNKOVÁ, A. Hodnocení parametrů kvality ovčího a kozího mléka. Náš chov, 2012, roč. , č. 2, s. 71-74. ISSN: 0027-8068.

HEJTMÁNKOVÁ, A. – PIVEC, V. – TRNKOVÁ, E. – DRAGOUNOVÁ, H. Effect of the lactation stage on concentration of whey proteins in caprine acid whey. Small Ruminant Research, 2012, roč. 105, č. 1-3, s. 206-209. ISSN: 0921-4488.

LACHMAN, J. – MUSILOVÁ, DOC. ING. PHD., J. – KOTÍKOVÁ, Z. – HEJTMÁNKOVÁ, K. – ORSÁK, M. – PŘIBYL, J. Spring, einkorn and emmer wheat species – potential rich sources of free ferulic acid and other phenolic compounds. JOURNAL OF CEREAL SCIENCE, 2012, roč. 58, č. 8, s. 347-353. ISSN: 0733-5210.

HEJTMÁNKOVÁ, A. – PIVEC, V. – TRNKOVÁ, E. – DRAGOUNOVÁ, H. Differences in the composition of total and whey proteins in goat and ewe milk and their changes throughout the lactation period. Czech Journal of Animal Science, 2012, roč. 57, č. 7, s. 323-331. ISSN: 1212-1819.

HEJTMÁNKOVÁ, K. – KOTÍKOVÁ, Z. Stabilita vinného oleje v závislosti na různých způsobech skladování. Agritech Science, 2012, roč. 6, č. 1, s. 1-6. ISSN: 1802-8942.

SMRČKA, L. – HÖNIG, V. – HROMÁDKO, J. Kde je budoucnost cukrovarnictví v ČR. Listy cukrovarnické a řepařské, 2012, roč. 128, č. 5, s. 193-197. ISSN: 1210-3306.

MICHLOVÁ, T. – HEJTMÁNKOVÁ, A. – PIVEC, V. – DRAGOUNOVÁ, H. – HEJTMÁNKOVÁ, K. – ELICH, O. Vliv pasterace a zamrazení na obsah lipofilních vitaminů v mléce. Mlékařské listy - Zpravodaj, 2012, roč. 135, č. 135, s. 5-9. ISSN: 1212-950X.

LACHMAN, J. – HEJTMÁNKOVÁ, K. – KOTÍKOVÁ, Z. Tocols and Carotenoids of Einkorn, Emmer and Spring Wheat Varieties: Selection for Breeding and Production. JOURNAL OF CEREAL SCIENCE, 2013, roč. 57, č. 2, s. 207-214. ISSN: 0733-5210.

LACHMAN, J. – HAMOUZ, K. – MUSILOVÁ, J. – HEJTMÁNKOVÁ, K. – KOTÍKOVÁ, Z. – PAZDERŮ, K. – DOMKÁŘOVÁ, J. – PIVEC, V. – CIMR, J. Effect of peeling and three cooking methods on the content of selected phytochemicals in potato tubers with various colour of flesh. ..., 2013, roč. 138, č. 2-3, s. 1189-1197.

LACHMAN, J. – HEJTMÁNKOVÁ, A. – HEJTMÁNKOVÁ, K. – HORNÍČKOVÁ, Š. – PIVEC, V. – SKALA, O. – DĚDINA, M. – PŘIBYL, J. Towards complex utilisation of winemaking residues: Characterisation of grape seeds by total phenols, tocols and essential elements content as a by-product of winemaking. INDUSTRIAL CROPS AND PRODUCTS, 2013, roč. 2013, č. 49, s. 445-453. ISSN: 0926-6690.

FERNÁNDEZ CUSIMAMANI, E. – RAJCHL, A. – LACHMAN, J. – ČÍŽKOVÁ, H. – KVASNIČKA, F. – KOTÍKOVÁ, Z. – MILELLA, L. – VOLDŘICH, M. Impact of yacon landraces cultivated in the Czech Republic and their ploidy on the short- and long-chain fructooligosaccharides content in tuberous roots . ..., 2013, roč. 54, č. 1, s. 80-86.

ŠIMKOVÁ, D. – LACHMAN, J. – HAMOUZ, K. – VOKÁL, B. Effect of cultivar, location and year on total starch, amylose, phosphorus content and starch grain size of high starch potato cultivars for food and industrial processing. Food Chemistry, 2013, roč. 141, č. 4, s. 3872-3880. ISSN: 0308-8146.

HAMOUZ, K. – LACHMAN, J. – PAZDERŮ, K. – HEJTMÁNKOVÁ, K. – CIMR, J. – MUSILOVÁ, J. – PIVEC, V. – ORSÁK, M. – SVOBODOVÁ, A. Effect of cultivar, location and method of cultivation on the content of chlorogenic acid in potatoes with different flesh colour. Plant, Soil and Environment, 2013, roč. 59, č. 10, s. 465-471. ISSN: 1214-1178.

HEJTMÁNKOVÁ, K. – KOTÍKOVÁ, Z. – HAMOUZ, K. – PIVEC, V. – VACEK, J. – LACHMAN, J. Influence of flesh colour, year and growing area on carotenoid and anthocyanin content in potato tubers. JOURNAL OF FOOD COMPOSITION AND ANALYSIS, 2013, roč. 32, č. 1, s. 20-27. ISSN: 0889-1575.

ROZENSKÁ, L. – HEJTMÁNKOVÁ, A. – KOLIHOVÁ, D. – MIHOLOVÁ, D. Effects of Lactation Stage, Breed, and Lineage on Selenium and Iodine Contents in Goat Milk. Czech Journal of Food Sciences, 2013, roč. 31, č. 4, s. 318-322. ISSN: 1212-1800.

MUSILOVÁ, J. – LACHMAN, J. – BYSTRICKÁ, J. – VOLLMANNOVÁ, A. – ČIČOVÁ, I. – TIMORACKÁ, M. Cultivar and growth phases – the factors affecting antioxidant activity of buckwheat (Fagopyrum esculentum Moench.). Acta Agriculturae Slovenica, 2013, roč. 101, č. 2, s. 201-208. ISSN: 1581-9175.

MUSILOVÁ, J. – LACHMAN, J. – BYSTRICKÁ, J. – POLÁKOVÁ, Z. – KOVÁČIK, P. – HRABOVSKÁ, D. The changes of the polyphenol content and antioxidant activity in potato tubers (Solanum tuberosum L.) due to nitrogen fertilization. Potravinárstvo, 2013, roč. 7, č. 1, s. 164-170. ISSN: 1337-0960.

LISOVÁ, I. – KUNOVÁ, G. – DIBLÍKOVÁ, L. – ČURDA, L. – MICHLOVÁ, T. Sledování vybraných mikrobiálních a chemických parametrů v kolostru českého červenostrakatého skotu. Mlékařské listy - Zpravodaj, 2013, roč. 24, č. 141, s. 45-48. ISSN: 1212-950X.

SCHÁŇKOVÁ, Š. – MARŠÁLEK, M. – WAGNEROVÁ, P. – LANGROVÁ, I. – STAROSTOVÁ, L. – STUPKA, R. – NAVRÁTIL, J. – BROŽOVÁ, A. – TRUNĚČKOVÁ, J. – KUDRNÁČOVÁ, M. – JANKOVSKÁ, I. – VADLEJCH, J. – ČADKOVÁ, Z. – KŘIVSKÁ, D. Arrested development of experimental Cyathostominae infections in ponies in Czech republic. Veterinary Parasitology, 2014, roč. 2014, č. 206, s. 328-332. ISSN: 0304-4017.

NEVORAL, J. – ORSÁK, M. – KLEIN, P. – PETR, J. – DVOŘÁKOVÁ, M. – WEINGARTOVÁ, I. – VYSKOČILOVÁ, A. – ZÁMOSTNÁ, K. – KREJČOVÁ, T. – JÍLEK, F. Cumulus cell expansion, its role in oocyte biology and perspectives of measurement: A review. Scientia Agriculturae Bohemica, 2014, roč. 45, č. 4, s. 212-225. ISSN: 1211-3174.

MAŘÍK, J. – PEXA, M. – KOTEK, M. – HÖNIG, V. Comparison of the effect of gasoline - ethanol E85 - butanol on the performance and emission characteristics of the engine Saab 9-5 2.3 l turbo. Agronomy Research, 2014, roč. 12, č. 2, s. 359-366. ISSN: 1406-894X.

HÖNIG, V. – KOTEK, M. – MAŘÍK, J. Use of butanol as a fuel for internal combustion engines. Agronomy Research, 2014, roč. 12, č. 2, s. 333-340. ISSN: 1406-894X.

HÖNIG, V. – HROMÁDKO, J. Possibilities of using vegetable oil to power diesel engines as well as their impact on engine oil. Agronomy Research, 2014, roč. 12, č. 2, s. 323-332. ISSN: 1406-894X.

MICHLOVÁ, T. – HORNÍČKOVÁ, Š. – DRAGOUNOVÁ, H. – HEJTMÁNKOVÁ, A. Quantitation of vitamins A and E in raw sheep milk during lactation period. Agronomy Research, 2014, roč. 12, č. 3, s. 737-744. ISSN: 1406-894X.

HÖNIG, V. – MIHOLOVÁ, D. – ORSÁK, M. Measurement of Wear Metals in Engine Oils by Atomic Absorption Spektrometry Method. Manufacturing Technology, 2014, roč. 14, č. 3, s. 317-322. ISSN: 1213-2489.

HÖNIG, V. – SMRČKA, L. – HORNÍČKOVÁ, Š. The Application of Discriminant Analysis in Monitoring the Wear Particles in the Engine Oil. Manufacturing Technology, 2014, roč. 14, č. 3, s. 322-326. ISSN: 1213-2489.

HAMOUZ, K. – PAZDERŮ, K. – LACHMAN, J. – ORSÁK, M. – PIVEC, V. – HEJTMÁNKOVÁ, K. – TOMÁŠEK, J. – ČÍŽEK, M. Effect of cultivar, flesh colour, location and year of cultivation on the glycoalkaloid content in potato tubers. Plant, Soil and Environment, 2014, roč. 60, č. 11, s. 512-517. ISSN: 1214-1178.

SKALICKÝ, M. – HEJNÁK, V. – NOVÁK, J. – HEJTMÁNKOVÁ, A. – STRÁNSKÁ, I. Evaluation of selected poppy (Papaver somniferum L.) cultivars: Industrial aspect. Turkish Journal of Field Crops, 2014, roč. 19, č. 2, s. 189-196. ISSN: 1301-1111.

HORNÍČKOVÁ, Š. – DRAGOUNOVÁ, H. – HEJTMÁNKOVÁ, K. – MICHLOVÁ, T. – HEJTMÁNKOVÁ, A. Production of benzoic acid in fermented goat’s and sheep’s milk . Scientia Agriculturae Bohemica, 2014, roč. 2014, č. 4, s. 247-253. ISSN: 1211-3174.

BYSTRICKÁ, J. – KAVALCOVÁ, P. – VOLLMANNOVÁ, A. – JÁN, T. – ORSÁK, M. The role of sulphur on the content of total polyphenols and antioxidant activity in onion (Allium cepa L.). Potravinárstvo, 2014, roč. 8, č. 2014, s. 284-289. ISSN: 1337-0960.

The role of sulphur on the content of total polyphenols and antioxidant activity in onion (Allium cepa L.) Ing. Matyáš Orsák, Ph.D., 2015

MICHLOVÁ, T. – DRAGOUNOVÁ, H. – HORNÍČKOVÁ, Š. – HEJTMÁNKOVÁ, A. Factors Influencing the Content of Vitamins A and E in Sheep and Goat Milk. Czech Journal of Food Sciences, 2015, roč. 33, č. 1, s. 58-65. ISSN: 1212-1800.

LACHMAN, J. – HEJTMÁNKOVÁ, A. – TÁBORSKÝ, J. – KOTÍKOVÁ, Z. – PIVEC, V. – STŘALKOVÁ, R. – VOLLMANNOVÁ, A. – BOJŇANSKÁ, T. – DĚDINA, M. Evaluation of oil content and fatty acid composition in the seed of grapevine varieties. LWT-Food Science and Technology, 2015, roč. 63, č. 1, s. 620-625. ISSN: 0023-6438.

HÖNIG, V. – ORSÁK, M. – TÁBORSKÝ, J. The analysis of the influence of biobutanol and bioethanol mixture with ethers on the vapour pressure of gasoline. Agronomy Research, 2015, roč. 13, č. 2, s. 568-576. ISSN: 1406-894X.

HYRŠLOVÁ, I. – KRAUSOVÁ, G. – MICHLOVÁ, T. – SKALKA, V. – ČURDA, L. Růst probiotických mikroorganismů v kravském kolostru. Mlékařské listy - Zpravodaj, 2015, roč. 149, č. 149, s. 7-10. ISSN: 1212-950X.

MICHLOVÁ, T. – DRAGOUNOVÁ, H. – HEJTMÁNKOVÁ, A. Stability of vitamin A and E in powdered cow's milk in relation to different storage methods. Agronomy Research, 2015, roč. 13, č. 4, s. 1002-1009. ISSN: 1406-894X.

LACHMAN, J. – RUTKOWSKI, K. – TRÁVNÍČEK, P. – VÍTĚZ, T. – BURG, P. – TURAN, J. – JUNGA, P. – VIŠACKI, V. Determination of rheological behaviour of wine lees. International Agrophysics, 2015, roč. 29, č. 3, s. 307-311. ISSN: 0236-8722.

HÖNIG, V. – HROMÁDKO, J. – ORSÁK, M. Využití biobutanolu ve vznětových motorech a jeho vliv na parametry motorové nafty. Chemicke listy, 2015, roč. 109, č. 9, s. 722-725. ISSN: 0009-2770.

PAZDERŮ, K. – HAMOUZ, K. – LACHMAN, J. – KASAL, P. Yield potential and antioxidant activity of potatoes with coloured flesh. Plant, Soil and Environment, 2015, roč. 61, č. 9, s. 417-421. ISSN: 1214-1178.

HÖNIG, V.; idPublikace = 68458; Název: Morphological classification of nonferrous wear particles in engine oil using pherrographical method-- Neexistuje podtyp publikace --

HÖNIG, V. – TÁBORSKÝ, J. – ORSÁK, M. – ILVES, R. Using gas chromatography to determine the amount of alcohols in diesel fuels. Agronomy Research, 2015, roč. 13, č. 5, s. 1234-1240. ISSN: 1406-894X.

HÖNIG, V. – SMRČKA, L. – ILVES, R. – KÜÜT, A. Adding biobutanol to diesel fuel and impact on fuel blend parametres. Agronomy Research, 2015, roč. 13, č. 5, s. 1227-1233. ISSN: 1406-894X.

KÜÜT, A. – ILVES, R. – HÖNIG, V. – VLASOV, A. – OLT, J. The impact of bioethanol on two-stroke engine work details and exhaust emission. Agronomy Research, 2015, roč. 13, č. 5, s. 1241-1252. ISSN: 1406-894X.

BORKOVÁ, M. – HYRŠLOVÁ, I. – MICHNOVÁ, K. – FANTOVÁ, M. – ŠULC, M. – ELICH, O. Zastoupení mastných kyselin v kozím mléce, jogurtu a čerstvém sýru koz přikrmovaných řasami. Mlékařské listy - Zpravodaj, 2015, roč. 152, č. , s. 26-30. ISSN: 1212-950X.

HÖNIG, V. – LINHART, Z. – TÁBORSKÝ, J. – MAŘÍK, J. Determination of the phase separation temperature and the water solubility in the mixtures of gasoline with biobutanol and bioethanol. ..., 2015, roč. 13, č. 2, s. 550-557. ISSN: N.

HÖNIG, V. – ORSÁK, M. – PEXA, M. – LINHART, Z. The distillation characteristics of automotive gasoline containing biobutanol, bioethanol and the influence of the oxygenates. Agronomy Research, 2015, roč. 13, č. 2, s. 558-567. ISSN: 1406-894X.

HÖNIG, V. – KOTEK, M. – ORSÁK, M. – HROMÁDKO, J. Využití biobutanolu v zážehových motorech. Listy cukrovarnické a řepařské, 2015, roč. 131, č. 9-10, s. 311-315. ISSN: 1210-3306.

HÖNIG, V. – PEXA, M. – LINHART, Z. Biobutanol standardizing biodiesel from waste animal fat. Polish Journal of Environmental Studies, 2015, roč. 24, č. 6, s. 2433-2439. ISSN: 1230-1485.

VÁLEK, P. – SLOUP, V. – JANKOVSKÁ, I. – LANGROVÁ, I. – SZÁKOVÁ, J. – MIHOLOVÁ, D. – HORÁKOVÁ, B. – KŘIVSKÁ, D. Can the hyperaccumulating plant Arabidopsis halleri in feed influence a given consumer organism (Rattus norvegicus var. alba)?. Bulletin of Environmental Contamination and Toxicology , 2015, roč. 95, č. 1, s. 116-121. ISSN: 0007-4861.

LACHMAN, J. – KOTÍKOVÁ, Z. – ZÁMEČNÍKOVÁ, B. – MIHOLOVÁ, D. – SZÁKOVÁ, J. – VODIČKOVÁ, H. Effect of cadmium stress on barley tissue damage and essential metal transport into plant. Open Life Sciences, 2015, roč. 10, č. 1, s. 30-39. ISSN: 2391-5412.

ČADKOVÁ, Z. – SZÁKOVÁ, J. – MIHOLOVÁ, D. – HORÁKOVÁ, B. – KOPECKÝ, O. – KŘIVSKÁ, D. – LANGROVÁ, I. – TLUSTOŠ, P. Bioaccessibility versus bioavailability of essential (Cu, Fe, Mn, and Zn) and toxic (Pb) elements from phyto hyperaccumulator Pistia stratiotes: potential risk of dietary intake. Journal of Agricultural and Food Chemistry, 2015, roč. 63, č. 8, s. 2344-2354. ISSN: 0021-8561.

PEXA, M. – ČEDÍK, J. – MAŘÍK, J. – HÖNIG, V. – HORNÍČKOVÁ, Š. – KUBÍN, K. Comparison of the operating characteristics of the internal combustion engine using rapeseed oil methyl ester and hydrogenated oil. Agronomy Research, 2015, roč. 13, č. 2, s. 613-620. ISSN: 1406-894X.

ČEDÍK, J. – PEXA, M. – MAŘÍK, J. – HÖNIG, V. – HORNÍČKOVÁ, Š. – KUBÍN, K. Influence of butanol and FAME blends on operational characteristics of compression ignition engine. Agronomy Research, 2015, roč. 13, č. 2, s. 541-549. ISSN: 1406-894X.

NEVORAL, J. – ŽALMANOVÁ, T. – ZÁMOSTNÁ, K. – KOTT, T. – KUČEROVÁ CHRPOVÁ, V. – BODART, J. – GELAUDE, A. – PROCHÁZKA, R. – ORSÁK, M. – ŠULC, M. – KLEIN, P. – DVOŘÁKOVÁ, M. – WEINGARTOVÁ, I. – VÍGHOVÁ, A. – HOŠKOVÁ, K. – KREJČOVÁ, T. – JÍLEK, F. – PETR, J. Endogenously produced hydrogen sulfide is involved in porcine oocyte maturation in vitro. NITRIC OXIDE-BIOLOGY AND CHEMISTRY, 2015, roč. 51, č. , s. 24-35. ISSN: 1089-8603.

PEXA, M. – ČEDÍK, J. – HÖNIG, V. – PRAŽAN, ING. PH.D., R. Lignocellulosic Biobutanol as Fuel for Diesel Engines. BioResources, 2016, roč. 11, č. 3, s. 6006-6016. ISSN: 1930-2126.

KOTÍKOVÁ, Z. – ŠULC, M. – LACHMAN, J. – PIVEC, V. – ORSÁK, M. – HAMOUZ, K. Carotenoid profile and retention in yellow-, purple- and red-fleshed potatoes after thermal processing. Food Chemistry, 2016, roč. 197, č. Part A, s. 992-1001. ISSN: 0308-8146.

HAMOUZ, K. – PAZDERŮ, K. – LACHMAN, J. – ČEPL, J. – KOTÍKOVÁ, Z. Effect of cultivar, flesh colour, locality and year on carotenoid content in potato tubers. Plant, Soil and Environment, 2016, roč. 62, č. 2, s. 86-91. ISSN: 1214-1178.

LACHMAN, J. – KOTÍKOVÁ, Z. – HEJTMÁNKOVÁ, A. – PIVEC, V. – PŠENIČNAJA, O. – ŠULC, M. – STŘALKOVÁ, R. – DĚDINA, M. Resveratrol and piceid isomers concentrations in grapevine shoots, leaves, and tendrils. Horticultural Science, 2016, roč. 43, č. 1, s. 25-32. ISSN: 0862-867X.

MUSILOVÁ, J. – BYSTRICKÁ, J. – LACHMAN, J. – HARANGOZO, L. – TREBICHALSKÝ, P. – VOLNOVÁ, B. Potatoes - A crop resistant against input of heavy metals from the metallicaly contaminated soil. International Journal of Phytoremediation, 2016, roč. 18, č. 6, s. 547-552. ISSN: 1522-6514.

HÖNIG, V. – SMRČKA, L. Vliv bioetanolu na parametry motorové nafty. Listy cukrovarnické a řepařské, 2016, roč. 132, č. 1, s. 29-32. ISSN: 1210-3306.

HÖNIG, V. – LINHART, Z. – ORSÁK, M. Effect of gasoline contamination on the quality of arctic diesel fuel. Agronomy Research, 2016, roč. 14, č. 2, s. 400-406. ISSN: 1406-894X.

MARTINEK, P. – LACHMAN, J. – MRKVICOVÁ, E. – ANZENBACHEROVÁ, E. – KOBZOVÁ, Š. Využití pšenice s odlišnou barvou zrna. Úroda, 2016, roč. 63, č. 7, s. 63-66. ISSN: 0139-6013.

LACHMAN, J. – HAMOUZ, K. – ORSÁK, M. – KOTÍKOVÁ, Z. Carotenoids in potatoes – a short overview. Plant, Soil and Environment, 2016, roč. 62, č. 10, s. 474-481. ISSN: 1214-1178.

MICHLOVÁ, T. – DRAGOUNOVÁ, H. – SEYDLOVÁ, R. – HEJTMÁNKOVÁ, A. The hygienic and nutritional quality of milk from Saanen goats bred in the Moravian-Silesian region. Agronomy Research, 2016, roč. 14, č. S2, s. 1396-1406. ISSN: 1406-894X.

MICHLOVÁ, T. – HEJTMÁNKOVÁ, A. – DRAGOUNOVÁ, H. – HORNÍČKOVÁ, Š. The content of minerals in milk of small ruminants . Agronomy Research, 2016, roč. 14, č. S2, s. 1407-1418. ISSN: 1406-894X.

HÖNIG, V. – ORSÁK, M. Wear of engine oils using gaseous fuel. Manufacturing Technology, 2016, roč. 16, č. 5, s. 923-927. ISSN: 1213-2489.

PAVLŮ, J. – HÖNIG, V. – ALEŠ, Z. – CHOTĚBORSKÝ, R. Tribodiagnostic analysis of motor oil after failure of turbocharger of combustion engine . Manufacturing Technology, 2016, roč. 16, č. 5, s. 1115-1122. ISSN: 1213-2489.

BORKOVÁ, M. – MICHNOVÁ, K. – HYRŠLOVÁ, I. – FANTOVÁ, M. – ŠULC, M. Vliv příkrmu řasy Japanochytrium sp. na profil mastných kyselin v ovčím mléce a jogurtu. Mlékařské listy - Zpravodaj, 2016, roč. 27, č. 6, s. 25-30. ISSN: 1212-950X.

ADÁMKOVÁ, K. – NEVORAL, J. – KOTT, T. – PROCHÁZKA, R. – ORSÁK, M. – ŠULC, M. – PAJKOŠOVÁ, V. – PAVLÍK, V. – ŽALMANOVÁ, T. – HOŠKOVÁ, K. – JÍLEK, F. – KLEIN, P. A simple method for assessing hyaluronic acid production by cumulus-oocyte complexes. Czech Journal of Animal Science, 2016, roč. 61, č. 6, s. 251-261. ISSN: 1212-1819.

ŽALMANOVÁ, T. – HOŠKOVÁ, K. – NEVORAL, J. – PROKEŠOVÁ, Š. – ADÁMKOVÁ, K. – KOTÍKOVÁ, Z. – PETR, J. Story of Bisphenol S – Steps from Bad to Worse. Anthropologia Integra, 2016, roč. 7, č. 1, s. 7-12. ISSN: 1804-6657.

HÖNIG, V. – PEXA, M. – MAŘÍK, J. – LINHART, Z. – ZEMAN, P. Biobutanol Standardizing Waste Cooking Oil as a Biofuel. Polish Journal of Environmental Studies, 2017, roč. 26, č. 1, s. 69-77. ISSN: 1230-1485.

ZEMAN, P. – HÖNIG, V. – PROCHÁZKA, P. – MAŘÍK, J. Dimethyl ether as a renewable fuel for diesel engines . Agronomy Research, 2017, roč. 15, č. 5, s. 2226-2235. ISSN: 1406-894X.

HÖNIG, V. Determination of oil change interval for gasoline engines according to the amount of non-ferrous metals. Manufacturing Technology, 2017, roč. 17, č. 5, s. 710-717. ISSN: 1213-2489.

HÖNIG, V. Determination of oil change interval for diesel engines according to the quantity of non-ferrous metals. Manufacturing Technology, 2017, roč. 17, č. 6, s. 857-863. ISSN: 1213-2489.

**MUSILOVÁ, J. – **BYSTRICKÁ, J. – **VOLLMANNOVÁ, A. – **JANOTOVA, B. – ORSÁK, M. – **HARANGOZO, L. – **HEGEDUSOVA, A. Safety of Potato Consumption in Slovak Region Contaminated by Heavy Metals due to Previous Mining Activity. JOURNAL OF FOOD QUALITY, 2017, roč. 2017, č. UNSP 9385716, s. 1-11. ISSN: 0146-9428.

ELIÁŠOVÁ, M. – PAZNOCHT, L. Total phenolic content and antioxidant activity of tritordeum wheat and barley. Agronomy Research, 2017, roč. Volume 15, č. Special Issue 2, s. 1287-1294. ISSN: 1406-894X.

ŽALMANOVÁ, T. – HOŠKOVÁ, K. – NEVORAL, J. – ADÁMKOVÁ, K. – **KOTT, T. – ŠULC, M. – KOTÍKOVÁ, Z. – PROKEŠOVÁ, Š. – JÍLEK, F. – **KRÁLÍČKOVÁ, M. – **PETR, J. Bisphenol S negatively affects the meiotic maturation of pig oocytes . Scientific Reports, 2017, roč. 7, č. , s. 1-11. ISSN: 2045-2322.

LACHMAN, J. – **MARTINEK, P. – KOTÍKOVÁ, Z. – ORSÁK, M. – ŠULC, M. Genetics and chemistry of pigments in wheat grain – A review. JOURNAL OF CEREAL SCIENCE, 2017, roč. 74, č. , s. 145-154. ISSN: 0733-5210.

POPOV, M. – HEJTMÁNKOVÁ, A. – KOTÍKOVÁ, Z. – **STŘALKOVÁ, R. – LACHMAN, J. Content of flavan-3-ol monomers and gallic acid in grape seeds by variety and year. VITIS, 2017, roč. 56, č. 2, s. 45-48. ISSN: 0042-7500.

HNILIČKA, F. – HEJTMÁNKOVÁ, A. – ORSÁK, M. – HNILIČKOVÁ, H. Influence of Germination Temperatures on the Chemical Composition of Wheat (Triticum aestivum L.) Seeds. Czech Journal of Food Sciences, 2017, roč. 35, č. 2, s. 143-148. ISSN: 1212-1800.

PŠENIČNAJA, O. – KOTÍKOVÁ, Z. – HEJTMÁNKOVÁ, A. – LACHMAN, J. – PIVEC, V. – **STŘALKOVÁ, R. – **DĚDINA, M. Využití metody UHPLC-ESI/MS/MS pro stanovení polyfenolických látek typu stilbenů. Chemicke listy, 2017, roč. 111, č. 6, s. 381-387. ISSN: 0009-2770.

ŠULC, M. – KOTÍKOVÁ, Z. – PAZNOCHT, L. – PIVEC, V. – HAMOUZ, K. – LACHMAN, J. Changes in anthocyanidin levels during the maturation of color-fleshed potato (Solanum tuberosum L.) tubers. Food Chemistry, 2017, roč. 237, č. , s. 981-988. ISSN: 0308-8146.

ŠULC, M. – ELIÁŠOVÁ, M. – KOTÍKOVÁ, Z. – LACHMAN, J. Validation of a UHPLC-ESI-MS/MS Method for Anthocyanidin Quantification in Potato Tubers. Czech Journal of Food Sciences, 2017, roč. 35, č. 3, s. 223-228. ISSN: 1212-1800.

LE MINH, P. – LACHMAN, J. – KOTÍKOVÁ, Z. – ORSÁK, M. – MICHLOVÁ, T. – **MARTINEK, P. Selenium in colour-grained winter wheat and spring tritordeum. Plant, Soil and Environment, 2017, roč. 63, č. 7, s. 315-321. ISSN: 1214-1178.

**SOUKUP, O. – **STŘALKOVÁ, R. – **MIŠTOVÁ, T. – POPOV, M. – HEJTMÁNKOVÁ, A. – LACHMAN, J. – **KLÍMOVÁ, B. – **KUČA, K. Polyphenolic Compound from Vitis vinifera L. have Potential for the Alzheimer Disease Treatment . Letters in Drug Design & Discovery, 2017, roč. 14, č. 7, s. 853-859. ISSN: 1570-1808.

LACHMAN, J. – HEJTMÁNKOVÁ, A. – ORSÁK, M. – POPOV, M. – **MARTINEK, P. Tocotrienols and tocopherols in colored-grain wheat, tritordeum and barley. Food Chemistry, 2018, roč. 240, č. 1 February, s. 725-735. ISSN: 0308-8146.

OBERGRUBER, M. – HÖNIG, V. – PROCHÁZKA, P. – TÁBORSKÝ, J. Diagnostics of hydraulic fluids used in aviation. Agronomy Research, 2018, roč. 16, č. S1, s. 1133-1141. ISSN: 1406-894X.

HEJTMÁNKOVÁ, A. – TÁBORSKÝ, J. – KUDELOVÁ, V. – KRATOCHVÍLOVÁ, K. – -- Autor nenalezen UIC (526996) – -- Autor nenalezen UIC (520075) Contents of tocols in different types of dry shell fruits. Agronomy Research, 2018, roč. 16, č. S2, s. 1373-1382. ISSN: 1406-894X.

HEJTMÁNKOVÁ, A. – MICHLOVÁ, T. – **DRAGOUNOVÁ, H. – MAROUŠKOVÁ, N. – BÁRTOVÁ, M. – -- Autor nenalezen UIC (528096) – -- Autor nenalezen UIC (528095) Influence of somatic cell count on Cl, Na and K content in small ruminant milk. Journal of Hygienic Engineering and Design, 2018, roč. 24, č. , s. 11-20. ISSN: 1857-8489.

HÖNIG, V. Wear Monitoring of the Trucks . Manufacturing Technology, 2018, roč. 18, č. 5, s. 748-752. ISSN: 1213-2489.

HÖNIG, V. Specifications of Wear of Oils in Two-Fuel Systems. Manufacturing Technology, 2018, roč. 18, č. 4, s. 567-571. ISSN: 1213-2489.

PROCHÁZKA, P. – HÖNIG, V. – MAITAH, M. – UHLÍKOVÁ, I. – KLEINDIENST, J. Evaluation of Water Scarcity in Selected Countries of the Middle East. Water, 2018, roč. 10, č. 10, s. 1482-1499. ISSN: 2073-4441.

**HONIG, V. – OBERGRUBER, M. – PROCHÁZKA, P. – **SMRČKA, L. Odhad spotřební daně u paliva E-diesel v České republice. Listy cukrovarnické a řepařské, 2018, roč. 134, č. 112, s. 411-414. ISSN: 1210-3306.

**VRKOSLAV, V. – **RUMLOVÁ, B. – **STRMEŇ, T. – **NEKVASILOVÁ, P. – ŠULC, M. – **CVAČKA, J. Applicability of low-flow atmospheric pressure chemical ionization and photoionization mass spectrometry with a microfabricated nebulizer for neutral lipids. RAPID COMMUNICATIONS IN MASS SPECTROMETRY, 2018, roč. 32, č. 8, s. 639-648. ISSN: 0951-4198.

**MÁDLÍKOVÁ, M. – **KRAUSOVÁ, I. – **MIZERA, J. – TÁBORSKÝ, J. – FAMĚRA, O. – **CHVÁTIL, D. Nitrogen assay in winter wheat by short-time instrumental photon activation analysis and its comparison with the Kjeldahl method. Journal of Radioanalytical and Nuclear Chemistry, 2018, roč. 317, č. 1, s. 479-486. ISSN: 0236-5731.

SCHÁŇKOVÁ, Š. – LANGROVÁ, I. – JANKOVSKÁ, I. – VADLEJCH, J. – ČADKOVÁ, Z. – KŘIVSKÁ, D. Screening of model animals for experimental infection with equine cyathostomes. Scientia Agriculturae Bohemica, 2018, roč. , č. , s. 1-7. ISSN: 1211-3174.

PAZNOCHT, L. – KOTÍKOVÁ, Z. – ŠULC, M. – LACHMAN, J. – ORSÁK, M. – ELIÁŠOVÁ, M. – **MARTINEK, P. Free and esterified carotenoids in pigmented wheat, tritordeum and barley grains. Food Chemistry, 2018, roč. 240, č. 1 February, s. 670-678. ISSN: 0308-8146.

TÁBORSKÝ, J. – HEJTMÁNKOVÁ, A. – HLAVATÁ, E. – CHLÁDEK, L. – -- Autor nenalezen UIC (526988) A study of dynamics of bitter acids and xanthohumol in hop pellets during storage. Agronomy Research, 2018, roč. 16, č. S2, s. 1509-1516. ISSN: 1406-894X.

URBAN, J. – HAMOUZ, K. – LACHMAN, J. – PULKRÁBEK, J. – PAZDERŮ, K. Effect of genotype, flesh colour and environment on the glycoalkaloid content in potato tubers from integrated agriculture. Plant, Soil and Environment, 2018, roč. 64, č. 4, s. 186-191. ISSN: 1214-1178.

HAMOUZ, K. – LACHMAN, J. – BEČKA, D. – PULKRÁBEK, J. Effect of growing conditions and storage on the total anthocyanin content in potatoes with coloured flesh. Plant, Soil and Environment, 2018, roč. 64, č. 9, s. 435-440. ISSN: 1214-1178.

**BORKOVÁ, M. – ŠULC, M. – **NOVOTNÁ, K. – **SMOLOVÁ, J. – **HYRSLOVÁ, I. – FANTOVÁ, M. – **ELICH, O. The influence of feed supplementation with linseed oil and linseed extrudate on fatty acid profile in goat yoghurt drinks. Mljekarstvo, 2018, roč. 68, č. 1, s. 30-36. ISSN: 0026-704X.

ZRCKOVÁ, M. – CAPOUCHOVÁ, I. – ELIÁŠOVÁ, M. – PAZNOCHT, L. – PAZDERŮ, K. – DVOŘÁK, P. – **KONVALINA, P. – ORSÁK, M. – **ŠTĚRBA, Z. The effect of genotype, weather conditions and cropping system on antioxidant activity and content of selected antioxidant compounds in wheat with coloured grain. Plant, Soil and Environment, 2018, roč. 64, č. 11, s. 530-538. ISSN: 1214-1178.

Odborná monografie

HROMÁDKO, J. – HROMÁDKO, J. – HÖNIG, V. – MILER, P. Spalovací motory. Praha: Grada Publishing, a.s., 2011, 296s. ISBN 978-80-247-3475-0.

BURG, P. – DĚDINA, M. – HEJTMÁNKOVÁ, A. – HEJTMÁNKOVÁ, K. – JELÍNEK, A. – LACHMAN, J. – LIPAVSKÝ, J. – MAŠÁN, V. – PIVEC, V. – SKALA, O. – STŘALKOVÁ, R. – TÁBORSKÝ, J. – ZEMÁNEK, P. Studium biologicky aktivních látek v semenech a letorostech révy vinné a možnosti získáváni oleje ze semen. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2014, 94s. ISBN 978-80-7509-165-9.

FERNÁNDEZ CUSIMAMANI, E. – GORDILLO ALARCÓN, S. – ŽIAROVSKÁ, J. – LACHMAN, J. – ESPINEL JARA, V. – OQUENDO ANDINO, R. – OLEAS GALEAS, M. – ROSERO ORTEGA, G. – LEÓN ESPINOZA, M. – CASTILLO ANDRADE, R. – YÉPEZ RIVADENEIRA, A. Bondades medicinales y nutricionales de la jícama [Smallanthus sonchifolius (Poepp. & Endl.) H. Robinson]. Ibarra, Ecuador: Universidad Técnica del Norte, Ibarra, Ecuador, 2016, 194s. ISBN 978-9942-8590-1-3.

Kapitoly v odborné knize

LACHMAN, J. – HAMOUZ, K. Food Chemistry Research Developments. New York: Nova Science Publishers, Nova Biomedical Books, 2008. 1s. ISBN 978-1-60456-262-0. s. Antioxidants and Antioxidant Activity of Red, Purple and Yellow-coloured Potatoes Affected by Main Extrinsic and Intrinsic Factors, s. 29 - 74.

LACHMAN, J. – KALAČ, P. – KUČEROVÁ, J. Kvalita rostlinných produktů na prahu 3. tisíciletí. Praha: Výzkumný ústav pivovarský a sladařský, a.s. a Komise jakosti rostlinných produktů ČAZV, 2008. 1s. ISBN 978-80-86576-28-2. s. Žádoucí látky v rostlinných produktech, s. 33 - 46.

KOPEC, K. – LACHMAN, J. – NĚMCOVÁ, A. – PRUGAR, J. – SCHULZOVÁ, V. Kvalita rostlinných produktů na prahu 3. tisíciletí. Praha: Výzkumný ústav pivovarský a sladařský, a.s. a Komise jakosti rostlinných produktů ČAZV, 2008. 1s. ISBN 978-80-86576-28-2. s. Zahradnické rostlinné produkty a lesní plody, s. 206 - 240.

SÝKOROVÁ, S. – BRADOVÁ, J. – CUHRA, P. – LACHMAN, J. – NOVOTNÝ, F. Kvalita rostlinných produktů na prahu 3. tisíciletí. Praha: Výzkumný ústav pivovarský a sladařský, a.s. a Komise jakosti rostlinných produktů ČAZV, 2008. 1s. ISBN 978-80-86576-28-2. s. Nové směry v analytice rostlinných produktů, s. 303 - 314.

LACHMAN, J. Žito a tritikale, biologie, pěstování, kvalita a využití. Praha: Profi Press, s.r.o. Praha, 2008. 1s. ISBN 978-80-86726-29-8. s. Kvalita žita. Rozdělení a charakteristika antinutričních látek v žitě a tritikale, s. 110 - 112.

LACHMAN, J. Žito a tritikale, biologie, pěstování, kvalita a využití. Praha: Profi Press, s.r.o. Praha, 2008. 1s. ISBN 978-80-86726-29-8. s. Kvalita tritikale. Antinutriční látky v tritikale, s. 149 - 150.

ČÍŽEK, M. – HAMOUZ, K. – LACHMAN, J. Konzumní brambory na poli, zahradě a v kuchyni. Havlíčkův Brod: Výzkumný ústav bramborářský Havlíčkův Brod, s.r.o., Tiskárny Havlíčkův Brod, a.s., 2009. 1s. ISBN 978-80-86940-23-6. s. Složení hlíz bramboru z hlediska lidské výživy, s. 83 - 106.

LACHMAN, J. – ŠULC, M. Red Wine and Health. New York: Nova Science Publishers, Nova Biomedical Books, 2009. 1s. ISBN 978-1-60692-718-2. s. Antioxidants and Antioxidant Activity of Red and White Wines Affected by Winemaking and Other Extrinsic and Intrinsic Factors. Chapter 4, s. 91 - 141.

HAMOUZ, K. – LACHMAN, J. Netradiční plodiny pro diabetiky. Praha: Grada Publishing, a.s., 2010. 88s. ISBN 978-80-247-2811-7. s. Topinambur hlíznatý – Helianthus tuberosus L., s. 29 - 49.

PULKRÁBEK, J. – LACHMAN, J. Netradiční plodiny pro diabetiky. Praha: Grada Publishing, a.s., 2010. 88s. ISBN 978-80-247-2811-7. s. Čekanka obecná – Cichorium intybus L., s. 50 - 73.

FERNÁNDEZ, E. – VIEHMANNOVÁ, I. – LACHMAN, J. Netradiční plodiny pro diabetiky. Praha: Grada Publishing, a.s., 2010. 80s. ISBN 978-80-247-2811-7. s. Jakon – Smallanthus sonchifolius, s. 18 - 28.

LACHMAN, J. Netradiční plodiny pro diabetiky. Praha: Grada Publishing, a.s., 2010. 88s. ISBN 978-80-247-2811-7. s. Vhodné sacharidy pro diabetiky a zdravou výživu, s. 13 - 17.

LACHMAN, J. – KROUTIL, M. – KOHOUT, L. Biomass - Detection, Production and Usage. Rijeka: InTech Publisher, 2011. 496s. ISBN 978-953-307-492-4. Chapter 17. Quality and Selected Metals Content of Spring Wheat (Triticum aestivum L.) Grain and Biomass after the Treatment with Brassinosteroids during Cultivation, s. 321-344.

LACHMAN, J. – HEJTMÁNKOVÁ, A. – BERNAL, J. – SILVA, L. – VALENTAO, P. – ANDRADE, P. – COZZOLINO, D. – CORBELLA, E. – SMYTH, H. – BARDY, J. – IURLINA, M. – FRITZ, R. – NOMBRÉ, I. – SCHWEITZER, P. – REINHEIMER, M. – MUSSATI, S. – SCENNA, N. – CAVACO, A. – MIGUEL, G. – ANTUNES, D. – GUERRA, R. Honey: Production, Consumption and Health Benefits. New York: Nova Science Publishers New York, 2012, 249s. ISBN 978-1-62100-159-1. Impact of Different Honey Types on the Content of Trace Minerals, Composition of Phenolic and Flavonoid Antioxidants and Antioxidant Activity Contributing to Human Health, s. 1-49.

LACHMAN, J. – HAMOUZ, K. – ORSÁK, M. Advances in Potato Chemistry and Technology. Oxford: Academic Press Elsevier, 2016, 752s. ISBN 9780128000021. Colored Potatoes, s. 249-282.

Článek ve sborníku z akce

LACHMAN, J. – DUDJAK, J. – MIHOLOVÁ, D. – KOLIHOVÁ, D. – PIVEC, V. Polyphenol content in barley (Hordeum sativum L.) affected by cadmium abiotic stress. In The 14th FESPB Book of Abstracts, Congress Information Abstracts´List 23.82004, Cracow. Cracow: Institute of Plant Physiology Cracow, 2004. s. 1 - 0.

Hydrophilic and lipophilic antioxidants in new genetic sources of emmer, einkorn and spring wheat and triticale prof. Ing. Jaromír Lachman, CSc., Ing. Kateřina Hejtmánková, Ing. Zora Kotíková, Ing. Matyáš Orsák, Ph.D., 2010

HORNÍČKOVÁ, Š. – MICHLOVÁ, T. – HEJTMÁNKOVÁ, A. – KOTEK, M. Determination of Polyfenolic Compound and Copper in Grape Seeds (Vitis vinifera) Cultivated Czach Respublic. In RURAL DEVELOPMENT 2013: PROCEEDINGS, VOL 6, BOOK 2 28.11.2013, Kaunas, LITHUANIA. KAUNAS DISTR 53361, LITHUANIA: ALEKSANDRAS STULGINSKIS UNIVERSITY, CENTRE RURAL SOCIAL RESEARCH, FAC ECONOMICS & MANAGEMENT, UNIVERSITETO STR 10-406, AKADEMIJA, KAUNAS DISTR 53361, LITHUANIA, 2013. s. 98-100.

HÖNIG, V. – HORNÍČKOVÁ, Š. – HROMÁDKO, J. Analysis of the Distillation Curves of Mixtures of BioButanol with Gasoline. In Advanced Materials Research 30.07.2014, Čína, Kunming. : , 2014. s. 25-28.

HÖNIG, V. – HORNÍČKOVÁ, Š. – ORSÁK, M. Monitoring of Wear Particles During Running-in Diesel Engines of Tractors. In 2nd International Conference on Materials, Transportation and Environmental Engineering, CMTEE 2014 30.07.2014, Čína, Kunming. : Trans Tech Publicatins Ldt, 2014. s. 1206-1209.

HÖNIG, V. – ORSÁK, M. – HORNÍČKOVÁ, Š. Analysis of the Effects of BioButanol and BioEthanol on the Vapour Pressure Gasoline. In 2nd International Conference on Materials, Transportation and Environmental Engineering, CMTEE 2014 30.07.2014, Čína, Kunming. : Trans Tech Publicatins Ldt, 2014. s. 1411-1414.

LACHMAN, J. – HEJTMÁNKOVÁ, A. – KOTÍKOVÁ, Z. – DĚDINA, M. – STŘALKOVÁ, R. – HÖNIG, V. Stability of Grape Seed Oil and its Antioxidant Tocotrienols. In 2nd International Conference on Materials, Transportation and Environmental Engineering, CMTEE 2014 30.07.2014, Čína, Kunming. : Trans Tech Publicatins Ldt, 2014. s. 370-373.

SKALA, O. – TÁBORSKÝ, J. – PIVEC, V. – HORNÍČKOVÁ, Š. – HEJTMÁNKOVÁ, A. Potential of grapevine cultivars grown in the Czech Republic for grapeseed oil production. In Proceedings of the 1st International Symposium on Fruit Culture and Its Traditional Knowledge along Silk Road Countries, Acta Horticulturae No. 1032 (2014) 04.11.2013, Yerevan, Armenia. Leuven, Belgium: International Society for Horticultural Science, Leuven, Belgium, 2014. s. 63-68.

LE MINH, P. – VODIČKOVÁ, H. – ZÁMEČNÍKOVÁ, B. – LACHMAN, J. Methods for studying of plant membrane transport. In Modern Electrochemical Methods XXXV, Collection of Conference Proceedings 18.05.2015, Jetřichovice. Ústí nad Labem: Best servis Ústí nad Labem, 2015. s. 128-132.

KŘIVSKÁ, D. – ŠESTÁKOVÁ, I. Determination of Metallothioneins in the Liver of Small Terrestrial Mammals, Living at Hazardous Element Contaminated Sites. In XXXV MODERNI ELEKTROCHEMICKE METODY 11.05.2016, Jetrichovice, Czech Republic. Jetrichovice, Czech Republic: Best servis Ústí nad Labem, 2015. s. 115-119.

ŠESTÁKOVÁ, I. – KŘIVSKÁ, D. – JOSYPČUK, B. – NOVÁKOVÁ, K. Voltammetry of Metallothioneins on Mercury Meniscus Modified Silver Solid Amalgam Electrode. In XXXV MODERNI ELEKTROCHEMICKE METODY 11.05.2015, Jetrichovice, Czech Republic. Jetrichovice, Czech Republic: Best servis Ústí nad Labem, 2015. s. 224-227.

PAZNOCHT, L. – VODIČKOVÁ, H. – LE MINH, P. – NOVÁKOVÁ, K. – ZÁMEČNÍKOVÁ, B. – KOTÍKOVÁ, Z. – MIHOLOVÁ, D. – NAVRÁTIL, T. Influence of Cadmium on its Metabolism and Changes of Content of Nutritionally Important Compounds in Spring Barley . In Modern Electrochemical Methods XXXV, Collection of Conference Proceedings Jetřichovice. Praha: BEST SERVIS, USTI NAD LABEM, 2015. s. 166-169.

HÖNIG, V. – TÁBORSKÝ, J. – LINHART, Z. Determination of n-butanol and isobutanol in gasoline using gas chromatography (GC-FID). In 14th International Scientific Conference Engineering for Rural Development 20.05.2015, Lotyšsko, Jelgava. Jelgava: Latvia University of Agriculture, Latvia , 2015. s. 313-318.

HÖNIG, V. – LINHART, Z. – ORSÁK, M. Use of blend of FAME from animal fats with biobutanol as fuel in diesel engines. In 20.05.2015, Lotyšsko, Jelgava. Jelgava: Latvia University of Agriculture, Latvia, 2015. s. 319-323.

HÖNIG, V. – LINHART, Z. – ORSÁK, M. Use of blend of hydrotreated vegetable oil with biobutanol for applications in diesel engines. In 14th International Scientific Conference Engineering for Rural Development 20.05.2015, Lotyšsko, Jelgava. Jelgava: Latvia University of Agriculture, Latvia, 2015. s. 324-329.

HORÁKOVÁ, B. – KŘIVSKÁ, D. Porovnání výskytu tasemnice kočičí (Taenia taeniaeformis) u drobných zemních savců na vybrané lokalitě u Příbrami v letech 2014 – 2016. In 8TH WORKSHOP ON BIODIVERSITY, JEVANY 13.07.2016, Jevany. Praha: CESKA ZEMEDELSKA UNIV & PRAZE, KAMYCKA 129, PRAGUE 6, 16521, CZECH REPUBLIC, 2016. s. 29-34.

KŘIVSKÁ, D. – **ŠESTÁKOVÁ, I. Metallothioneins at Small Terrestrial Mammals as Bioindicator of Environmental Pollution. In XXXVI. MODERNI ELEKTROCHEMICKE METODY 23.05.2016, Jetrichovice, Czech Republic. Jetrichovice, Czech Republic: Best servis Ústí nad Labem, 2016. s. 117-120.

Výsledky s právní ochranou

JANOVSKÁ, D. – ŠTOČKOVÁ, L. – LACHMAN, J. Směsná pšenično-pohanková těstovina. Úřad průmyslového vlastnictví, www.upv.cz. CZ 25759 U1; MPT A 23 L 1/16. 08.08.2013.

Certifikované metodiky

ROUBAL, P. – ELICH, O. – ŠVEJCAROVÁ, M. – BORKOVÁ, M. – HEJTMÁNKOVÁ, A. – HEJTMÁNKOVÁ, K. – PIVEC, V. Využití modifikovaných kalibračních vzorků se zvýšeným obsahem základních složek při kalibraci IR přístrojů pro kontrolu složení mléka, The use of modified calibration samples with increased content of basic ingredients to calibrate IR instruments for checking the composition of the milk, calibration of IR-analyser, composition of milk, 2012, GM - Potravinářství, A - Uplatněná certifikovaná metodika, , , , A - Výsledek využívá pouze poskytovatel, , 28.12.2012, SVS/2012/043482-G

DĚDINA, M. – SKALA, O. – LACHMAN, J. – HEJTMÁNKOVÁ, A. Lisování oleje z vinných jader, Pressing of grape seed oil, grape vine; grape seeds; pressing of grape seed oil, 2013, GB - Zemědělské stroje a stavby, A - Uplatněná certifikovaná metodika, ISBN 978-8086884-77-6, certifikované metodiky, léčebné a památkové postupy, certifikované metodiky, léčebné a památkové postupy, A - Výsledek využívá pouze poskytovatel, MZe ČR, Těšnov 17, 165 01 Praha 1, Úsek potravinářských výrob Úřad pro potraviny, 16.12.2013, 5/2013

STŘALKOVÁ, R. – MIŠTOVÁ, T. – KOZÁKOVÁ, M. – HEJTMÁNKOVÁ, A. – LACHMAN, J. Extrakce polyfenolů z pokrutin révy vinné, Extraction of polyphenols from winemaking residues, grapevine; seed; oil; winemaking residues; polyphenol, 2014, GM - Potravinářství, A - Uplatněná certifikovaná metodika, , , , C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, , 16.12.2014, MZe ČR, Úsek potravinářských výrob, Úřad pro potraviny, Odbor bezpečnosti potravin pod č. 2/2014

Ostatní výsledky

The effects of different organic farming methods on berry production by Finnish se buckthorn cultivars prof. Ing. Lachman Jaromír, CSc., -1

Effect of Fe2+ concentration on fermentative hydrogen production by mixed cultures prof. Ing. Lachman Jaromír, CSc., -1

Stanovení obsahu bílkovin v sušině hlíz brambor pomocí vybraných kolorimetrických technik prof. Ing. Lachman Jaromír, CSc., -1

Analysis of petal anthocyanins to investigate coloration mechanism in herbaceous peony cultivars prof. Ing. Lachman Jaromír, CSc., -1

Characterization and classification of Croatian honey by physicochemical parameters prof. Ing. Lachman Jaromír, CSc., -1

Optimization and evaluation of fermentative hydrogen production process from mixed anaerobic culture employing data enveloping analysis (DEA) and Taguchi design of experimental (DOE) methodology prof. Ing. Lachman Jaromír, CSc., -1

Rapid determination of the isoflavone kontent of commercial soybean dry extracts for nutritional cosmetics products by 1H-nuclear magnetic resonance prof. Ing. Lachman Jaromír, CSc., -1

Patatin, the major protein of potato (Solanum tuberosum L.) tubers, and its occurrence as genotype effect: processing versus table potatoes prof. Ing. Lachman Jaromír, CSc., -1

Biology and Chemistry of Jerusalem Artichoke Helianthus tuberosus L. prof. Ing. Lachman Jaromír, CSc., -1

Quality Problems in Raw Material of Olive Oil Mills and Marketing Channels: Case of Turkey prof. Ing. Lachman Jaromír, CSc., -1

Changes in pigments and plastid ultrastructure during ripening of green-fleshed and yellow-fleshed kiwifruit prof. Ing. Lachman Jaromír, CSc., -1

Biochemical effect of karst soil on the element contents in the leaves of two species of Flos Lonicerae prof. Ing. Lachman Jaromír, CSc., -1

Total phenols, anthocyanins and antiradical activity of black currant juice stored at three temperatures prof. Ing. Lachman Jaromír, CSc., -1

Storage stability of ram press extracted semi-refined sunflower oil prof. Ing. Lachman Jaromír, CSc., -1

High- throughput , non-destructive nuclear magnetic resonance method to measure intramuscular fat content in beef prof. Ing. Lachman Jaromír, CSc., -1

Antioxidant enzymes in barley green biomass prof. Ing. Lachman Jaromír, CSc., -1

Antimicrobial, antioxidant, cytotoxic activities and phytochemical screening of some Algerian plants prof. Ing. Lachman Jaromír, CSc., -1

Effectts of packaging materials and storage temperature on quality of fresh okra (Abelmoschus esculentus) pod prof. Ing. Lachman Jaromír, CSc., -1

SE-HPLC separation of myosin complex with tannins of bearberry (Arctostaphylos uva-ursi L. Sprengel) leaves prof. Ing. Lachman Jaromír, CSc., -1

Chemical composition and nutritional value of protein concentrates isolated from potato (Solanum tuberosum L.) fruit juice by precipitation with ethanol or ferric chloride prof. Ing. Lachman Jaromír, CSc., -1

Jak je to s barvou květů hořce tolitovitého (Gentiana asclepiadea L.) ? prof. Ing. Lachman Jaromír, CSc., -1

Identification of gamma-ray irradiated medicinal herbs using pulsed photostimulated luminiscence, thermoluminiscence, and electron spin resonance spectroscopy prof. Ing. Lachman Jaromír, CSc., -1

Phenolic content and antioxidant capacity of Philippine potato (Solanum tuberosum L.) tubers prof. Ing. Lachman Jaromír, CSc., -1

Antioxidant activity in vitro and polyphenol content of sweet potato (Ipomea batatas L.) leaves of Pushu 53 prof. Ing. Lachman Jaromír, CSc., -1

Antioxidant properties of tropical and temperate herbal teas prof. Ing. Lachman Jaromír, CSc., -1

Using an amylase pretreatment with pig manure to enhance biogas production prof. Ing. Lachman Jaromír, CSc., -1

Phenolic and antioxidants changes during the traditional freeze and sun-dried potato processing in the Andean highlands prof. Ing. Lachman Jaromír, CSc., -1

Anti-proliferative and cytotoxicity of Solanum jamesii tuber extracts on human colon and prostate cancor cells in vitro prof. Ing. Lachman Jaromír, CSc., -1

Study of nitrogen content, dietary fiber, and digestibility in algal food products prof. Ing. Lachman Jaromír, CSc., -1

Nutritional evaluation of the leftover of khat (Catha edulis) by chemical analyses and in vitro studies prof. Ing. Lachman Jaromír, CSc., -1

Phenolic compounds and antioxidant activities in some fruits and vegetables from Burkina Faso prof. Ing. Lachman Jaromír, CSc., -1

Changes in pigments, total polyphenol, antioxidant activity and colour parameters of red and green edible amaranth leaves under different shade levels prof. Ing. Lachman Jaromír, CSc., -1

Analytical methods and strategies in the study of plant polyphenolics in clinical samples prof. Ing. Lachman Jaromír, CSc., -1

Úloha pesticidů v trvale udržitelném rozvoji Ing. Táborský Jan, -1

Antioxidative response of two tomato species with different drought tolerance as a result of drought and cadmium stress combinations prof. Ing. Lachman Jaromír, CSc., -1

Verification of nutritive value and hypocholesterolemic effect of spring barley lines in rats prof. Ing. Lachman Jaromír, CSc., -1

Direct qualitative analysis of poly (ethylene glycol) by reversed-phase HPLC with evaporative light scattering detector prof. Ing. Lachman Jaromír, CSc., -1

Radical scavenging and anti-lipoperoxidative activities of Smallanthus sonchifolius leaf extracts prof. Ing. Lachman Jaromír, CSc., -1

Toxic effects of cadmium (Cd++) on metabolism of sunflower (Helianthus annuus L.) seedlings prof. Ing. Lachman Jaromír, CSc., -1

Separation and identification of carp pituitary proteins and glycoproteins prof. Ing. Lachman Jaromír, CSc., -1

Simultaneous analysis of paclitaxel, its precursor 10DAB and related taxoids in Himalayan yew (Taxus wallichiana) by RP-HPLC-PDA prof. Ing. Lachman Jaromír, CSc., -1

Variation of total phenols in St. John´s Wort (Hypericum perforatum L.) from wild populations of Northern Turkey prof. Ing. Lachman Jaromír, CSc., -1

Preparation of tea glycoprotein and its application as a calibration standard for the quantification and Mw determination of tGC in different tea samples by high-performance gel-permeation chromatography prof. Ing. Lachman Jaromír, CSc., -1

Peroxidase, polyphenol oxidase and phenols during the storage of yacon (Polymnia sonchifolia Poep. and End.) prof. Ing. Lachman Jaromír, CSc., -1

Determination of Total Content of Phenolic Compounds and their Antioxidant Activity in Vegetables - Evaluation of Spectrophotometric Methods prof. Ing. Lachman Jaromír, CSc., -1

Comparison of antimicrobial activities and chemical compositions of Nigella arvensis, N. damascena, N. garidella, N. hispanica, and N. orientalis Ing. Táborský Jan, -1

Comparison of Protective Effects between Cultured Cordyceps militaris and Natural Cordyceps sinensis on Oxidative Damage prof. Ing. Lachman Jaromír, CSc., -1

Andean potato cultivars (Solanum tuberosum L.) as a source of antioxidant and mineral micronutrients prof. Ing. Lachman Jaromír, CSc., -1

Distribution of Vitamin E, Squalene, Epicatechin and Rutin in Common Buckwheat Plants (Fagopyrum esculentum Moench) prof. Ing. Lachman Jaromír, CSc., -1

Ferulic and coumaric acid, total phenolic compounds and their correlation in selected oat genotypes prof. Ing. Lachman Jaromír, CSc., -1

The biological and chemical variability of yacon prof. Ing. Lachman Jaromír, CSc., -1

Effects of growing methods and plant age on the yield, and content of flavonoids and phenolic acids in Echinacea purpurea (L.) Moench. prof. Ing. Lachman Jaromír, CSc., -1

A sensor for investigating the interaction between biologically important heavy metals and glutathione prof. Ing. Lachman Jaromír, CSc., -1

Organic amendment effects on tuber yield and quality, plant N uptake and soil mineral N under organic potato production prof. Ing. Lachman Jaromír, CSc., -1

Composition of tobacco seed oils prof. Ing. Lachman Jaromír, CSc., -1

Separation and determination of gibberellic acid in Gossypium hirsutum with macroporous resin and RP-HPLC prof. Ing. Lachman Jaromír, CSc., -1

Hypericin and hyperforin production in St John´s Wort – influence of saccharose, polyethylene glycol, methyl jasmonate and Agrobacterium tumefaciens prof. Ing. Lachman Jaromír, CSc., -1

Possibilities of electrochemical techniques in metallothionein and lead detection in fish tissues prof. Ing. Lachman Jaromír, CSc., -1

Simplex optimized HPLC analysis of plant coumarins and furanocoumarins prof. Ing. Lachman Jaromír, CSc., -1

CERM-2: 2nd Regional Central European Conference on Reference Materials prof. RNDr. Mader Pavel, CSc.; Ing. Táborský Jan, 2000

Stripping voltammetry in trace element analysis of plant materials prof. RNDr. Mader Pavel, CSc.; Dorčák Vlastimil; Major N.; Ing. Miholová Daniela, CSc.; doc. Ing. Száková Jiřina, CSc.; Kolihová Dana; Ing. Kolihová Dana, CSc.; Korhammer S.; Heidenreich H.; Ing. Táborský Jan, 2001

Vliv abiotického stresu těžkými kovy na metabolismus prolinu Ing. Staszková Ludmila, CSc.; RNDr. Kohoutová Hradecká Dana, CSc.; Ing. Táborský Jan, 2002

Yacon [Smallanthus sonchifolius (Poepp. et Endl.) H. Robinson]: chemical composition and use - a review prof. Ing. Lachman Jaromír, CSc.; doc. Dr. Ing. Cusimamani Eloy Fernández, Ph.D.; doc. Dr. Ing. Fernández Eloy; Ing. Orsák Matyáš, Ph.D., 2003

Content of polyphenolic antioxidants and trans-resveratrol in grapes of different varieties of grapevine (Vitis vinifera L.) prof. Ing. Lachman Jaromír, CSc.; Ing. Šulc Miloslav, Ph.D.; doc. Ing. Hejtmánková Alena, CSc.; Ing. Pivec Vladimír, CSc.; Ing. Orsák Matyáš, Ph.D., 2004

Content of polyphenolic antioxidants and trans-resveratrol in the fruits of different varieties of vine (Vitis vinifera L.) Ing. Šulc Miloslav, Ph.D.; prof. Ing. Lachman Jaromír, CSc.; doc. Ing. Hejtmánková Alena, CSc.; Ing. Pivec Vladimír, CSc.; Ing. Orsák Matyáš, Ph.D., 2004

The contents of total polyphenolic compounds and trans-reveratrol in white Riesling originated in the Czech Republic Ing. Faitová Kateřina; doc. Ing. Hejtmánková Alena, CSc.; prof. Ing. Lachman Jaromír, CSc.; Ing. Pivec Vladimír, CSc.; Ing. Dudjak Jiří, 2004

Variability of the content of total polyphenols and resveratrol in Traminer bottles of the same batch Ing. Faitová Kateřina; doc. Ing. Hejtmánková Alena, CSc.; prof. Ing. Lachman Jaromír, CSc.; Ing. Dudjak Jiří; Ing. Pivec Vladimír, CSc.; Ing. Šulc Miloslav, Ph.D., 2004

Mohou být deriváty aromatických cytokininů přínosem pro obilnářství? RNDr. Kohoutová Hradecká Dana, CSc.; Ing. Staszková Ludmila, CSc., 2004

Effect of addition of organic chromium and iodine compounds on fatness of broiler chicken Arkuszewska Ewa; Zarski Tadeusz P.; doc. Ing. Hejtmánková Alena, CSc.; doc. Ing. Kovářová Kateřina, Ph.D., 2004

Effect of cadmium on polyphenol content in young barley plants (Hordeum vulgare L.) Ing. Dudjak Jiří; prof. Ing. Lachman Jaromír, CSc.; Ing. Miholová Daniela, CSc.; Kolihová Dana; Ing. Kolihová Dana, CSc.; Ing. Pivec Vladimír, CSc., 2004

Effect of cadmium stress on the uptake and distribution of microelements copper and zinc in plant parts of barley (Hordeum sativum L.) prof. Ing. Lachman Jaromír, CSc.; Ing. Dudjak Jiří; Ing. Miholová Daniela, CSc.; Kolihová Dana; Ing. Kolihová Dana, CSc.; Ing. Pivec Vladimír, CSc., 2004

Obsah celkových polyfenolických látek ve vybraných vzorcích vín z ČR Ing. Faitová Kateřina; prof. Ing. Lachman Jaromír, CSc.; Ing. Pivec Vladimír, CSc.; Ing. Dudjak Jiří; doc. Ing. Hejtmánková Alena, CSc., 2004

Anthokyany v hlízách brambor s červeně až modře zbarvenou dužninou - významný zdroj antioxidantů ve výživě prof. Ing. Lachman Jaromír, CSc.; prof. Ing. Hamouz Karel, CSc., 2004

Polyphenol content in barley (Hordeum sativum L.) affected by cadmium abiotic stress prof. Ing. Lachman Jaromír, CSc.; Ing. Dudjak Jiří; Ing. Miholová Daniela, CSc.; Kolihová Dana; Ing. Kolihová Dana, CSc., 2004

Natural antioxidants - important food constituents in human nutrition for healthy life in the beginning century prof. Ing. Lachman Jaromír, CSc.; doc. Ing. Hejtmánková Alena, CSc.; Ing. Orsák Matyáš, Ph.D.; Ing. Pivec Vladimír, CSc., 2004

Obsah polyfenolických antioxidantů a trans-resveratrolu v hroznech různých odrůd révy vinné (Vitis vinifera L.) Ing. Šulc Miloslav, Ph.D.; prof. Ing. Lachman Jaromír, CSc.; Ing. Pivec Vladimír, CSc., 2004

Total polyphenol and main flavonoid antioxidants in different onion (Allium cepa L.) varieties Ing. Proněk David; prof. Ing. Lachman Jaromír, CSc.; doc. Ing. Hejtmánková Alena, CSc.; Ing. Dudjak Jiří; Ing. Pivec Vladimír, CSc.; Ing. Faitová Kateřina, 2004

Změny obsahu resveratrolu v Rulandském bílém během ročního skladování za různých podmínek Ing. Faitová Kateřina; doc. Ing. Hejtmánková Alena, CSc.; Ing. Pivec Vladimír, CSc.; prof. Ing. Lachman Jaromír, CSc.; Ing. Dudjak Jiří, 2004

Vliv kadmia na biosyntézu prolinu v listech jarního ječmene Ing. Staszková Ludmila, CSc.; RNDr. Kohoutová Hradecká Dana, CSc.; Ing. Dudjak Jiří; Ing. Táborský Jan, 2004

Perspektiva brassinosteroidů z pohledu kvality potravinářské pšenice Ing. Staszková Ludmila, CSc.; RNDr. Kohoutová Hradecká Dana, CSc.; doc. Ing. Hejtmánková Alena, CSc.; Ing. Kroutil Milan, 2004

Mohou cytokininy měnit kvalitu a minerální složení pšenice ? RNDr. Kohoutová Hradecká Dana, CSc.; Ing. Staszková Ludmila, CSc.; Doležal Karel; doc. Ing. Hejtmánková Alena, CSc.; Ing. Kroutil Milan, 2004

The impact of cadmium on the Photosynthesis and the activity of enzyme glutamate kinase in barley RNDr. Kohoutová Hradecká Dana, CSc.; Ing. Dudjak Jiří; Ing. Staszková Ludmila, CSc., 2004

The impact of brassinosteroids on the quality of food wheat RNDr. Kohoutová Hradecká Dana, CSc.; Ing. Staszková Ludmila, CSc.; Ing. Dudjak Jiří, 2004

Dlouhodobá adaptace rostlin na stres a změny energetické bilance fotosyntézy u C3 a C4 plodin RNDr. Kohoutová Hradecká Dana, CSc.; Ing. Staszková Ludmila, CSc., 2004

Vliv cytokininů na energetiku adaptační reakce k stresu a kvalitu pšenice RNDr. Kohoutová Hradecká Dana, CSc.; Ing. Staszková Ludmila, CSc.; Doležal Karel, 2004

Minerální složení zrna pšenice po aplikaci brassinosteroidů RNDr. Kohoutová Hradecká Dana, CSc.; doc. Ing. Hejtmánková Alena, CSc.; Ing. Staszková Ludmila, CSc.; Ing. Kroutil Milan, 2004

Kvalita a minerální složení pšenice ošetřené cytokininy RNDr. Kohoutová Hradecká Dana, CSc.; Doležal Karel; doc. Ing. Hejtmánková Alena, CSc.; Ing. Kroutil Milan; Ing. Staszková Ludmila, CSc., 2004

Fotosyntetická akumulace energie do listů laskavce (Amaranthus sp.) během ontogeneze Ing. Menšík Petr; Ing. Hnilička František, Ph.D.; Ing. Orsák Matyáš, Ph.D., 2004

Kvalitativní a energetické srovnání tradiční a netradiční listové zeleniny Ing. Vondráček Jiří; Ing. Hnilička František, Ph.D.; Ing. Orsák Matyáš, Ph.D., 2004

Obsah aminokyselin v proteinech kravského a kozího mléka doc. Ing. Hejtmánková Alena, CSc.; Trnková Eva; Dragounová Hedvika; Dragounová Hedvika; Dragounová Hedvika, 2004

Obsah polyfenolických antioxidantů a trans-resveratrolu v plodech různých odrůd révy vinné Ing. Šulc Miloslav, Ph.D.; prof. Ing. Lachman Jaromír, CSc.; doc. Ing. Hejtmánková Alena, CSc.; Ing. Pivec Vladimír, CSc.; Ing. Orsák Matyáš, Ph.D., 2004

Content of polyphenolic antioxidants and trans-resveratrol in the fruits of different varieties of vine (Vitis vinifera L.) Ing. Šulc Miloslav, Ph.D.; prof. Ing. Lachman Jaromír, CSc.; doc. Ing. Hejtmánková Alena, CSc.; Ing. Pivec Vladimír, CSc.; Ing. Orsák Matyáš, Ph.D., 2004

Obsah polyfenolických antioxidantů a trans-resveratrolu v plodech různých odrůd révy vinné (Vitis vinifera L.) Ing. Šulc Miloslav, Ph.D.; prof. Ing. Lachman Jaromír, CSc.; Ing. Pivec Vladimír, CSc., 2004

Natural antioxidants - important food constituents in human nutrition for healthy life in the beginning century prof. Ing. Lachman Jaromír, CSc.; doc. Ing. Hejtmánková Alena, CSc.; Ing. Orsák Matyáš, Ph.D.; Ing. Pivec Vladimír, CSc., 2004

Total polyphenol and main flavonoid antioxidants in different onion (Allium cepa L.) varieties Ing. Proněk David; prof. Ing. Lachman Jaromír, CSc.; doc. Ing. Hejtmánková Alena, CSc.; Ing. Dudjak Jiří; Ing. Pivec Vladimír, CSc.; Ing. Faitová Kateřina, 2004

Content of polyphenolic antioxidants and trans-resveratrol in the fruits of different varieties of vine (Vitis vinifera L.) Ing. Šulc Miloslav, Ph.D.; prof. Ing. Lachman Jaromír, CSc.; doc. Ing. Hejtmánková Alena, CSc.; Ing. Pivec Vladimír, CSc.; Ing. Orsák Matyáš, Ph.D., 2004

The role of environment and way cultivation in reducing sugar content of potatoes prof. Ing. Hamouz Karel, CSc.; prof. Ing. Lachman Jaromír, CSc.; Ing. Dvořák Petr, Ph.D.; Vokál Bohumil; Čepl Jaroslav, 2004

Odrůdy brambor s modrou a červenou dužninou prof. Ing. Hamouz Karel, CSc.; prof. Ing. Lachman Jaromír, CSc., 2004

Brambory jako antioxidanty prof. Ing. Hamouz Karel, CSc.; prof. Ing. Lachman Jaromír, CSc.; Ing. Orsák Matyáš, Ph.D.; Ing. Pivec Vladimír, CSc.; Ing. Dvořák Petr, Ph.D., 2004

Yield and quality of potatoes cultivated conventionally and ecologically prof. Ing. Hamouz Karel, CSc.; prof. Ing. Lachman Jaromír, CSc.; Ing. Dvořák Petr, Ph.D.; Ing. Pivec Vladimír, CSc., 2004

Saccharides of yacon [Smallanthus sonchifolius (Poepp. et Endl.) H. Robinson] tubers and rhizomes and factors affecting their content prof. Ing. Lachman Jaromír, CSc.; prof. Ing. Havrland Bohumil, CSc.; doc. Dr. Ing. Cusimamani Eloy Fernández, Ph.D.; doc. Dr. Ing. Fernández Eloy; Ing. Dudjak Jiří, 2004

Porovnání kozího a kravského mléka z hlediska obsahu vybraných makro- a mikroelementů doc. Ing. Hejtmánková Alena, CSc.; Kučerová Jiřina; Ing. Miholová Daniela, CSc.; Kolihová Dana; Ing. Kolihová Dana, CSc.; Ing. Orsák Matyáš, Ph.D., 2004

Can cytokinins change content of essential elements and the quality of wheat grain ? doc. Ing. Hejtmánková Alena, CSc.; Kolihová Dana; Ing. Kolihová Dana, CSc.; Doležal Karel; RNDr. Kohoutová Hradecká Dana, CSc.; Ing. Miholová Daniela, CSc.; Ing. Staszková Ludmila, CSc.; Ing. Kroutil Milan, 2004

Can cytokinins change content of essential elements and the quality of wheat grain ? doc. Ing. Hejtmánková Alena, CSc.; Kolihová Dana; Ing. Kolihová Dana, CSc.; Doležal Karel; RNDr. Kohoutová Hradecká Dana, CSc.; Ing. Miholová Daniela, CSc.; Ing. Staszková Ludmila, CSc.; Ing. Kroutil Milan, 2004

Content of polyphenolic antioxidants and phenolcarboxylic acids in selected organs of yacon [Smallanthus sonchifolius (Poepp. et Endl.) H. Robinson] doc. Dr. Ing. Cusimamani Eloy Fernández, Ph.D.; doc. Dr. Ing. Fernández Eloy; prof. Ing. Havrland Bohumil, CSc.; prof. Ing. Lachman Jaromír, CSc.; doc. Ing. Hejtmánková Alena, CSc.; Ing. Dudjak Jiří; Ing. Faitová Kateřina, 2004

Content of polyphenolic antioxidants and phenolcarboxylic acids in selected organs of yacon (Smallanthus sonchifolius (Poepp. et Andl.) H. Robinson) doc. Dr. Ing. Cusimamani Eloy Fernández, Ph.D.; doc. Dr. Ing. Fernández Eloy; prof. Ing. Havrland Bohumil, CSc.; prof. Ing. Lachman Jaromír, CSc.; doc. Ing. Hejtmánková Alena, CSc.; Ing. Dudjak Jiří; Ing. Faitová Kateřina, 2004

Effect of the growing regions and variety on the glycoalkaloid and polyphenol content in potato tubers Ing. Orsák Matyáš, Ph.D.; prof. Ing. Hamouz Karel, CSc.; prof. Ing. Lachman Jaromír, CSc.; Ing. Pivec Vladimír, CSc., 2004

Quality of early potato (Solanum tuberosum L.) tubers affected by white nonwoven fleece prof. Ing. Lachman Jaromír, CSc.; prof. Ing. Hamouz Karel, CSc.; doc. Ing. Hejtmánková Alena, CSc.; Ing. Dudjak Jiří; Ing. Orsák Matyáš, Ph.D.; Ing. Pivec Vladimír, CSc., 2004

Influence of ecological growing on table potatoes yield and quality prof. Ing. Hamouz Karel, CSc.; prof. Ing. Lachman Jaromír, CSc.; Ing. Pivec Vladimír, CSc.; Ing. Dvořák Petr, Ph.D., 2004

Polyfenolické antioxidanty ve vínech vypěstovaných a vyrobených v ČR Ing. Faitová Kateřina; prof. Ing. Lachman Jaromír, CSc.; doc. Ing. Hejtmánková Alena, CSc.; Ing. Pivec Vladimír, CSc.; Ing. Orsák Matyáš, Ph.D., 2004

Využití elektrochemických technik ke studiu příjmu a metabolismu těžkých kovů v rostlinách Ing. Čížková Petra; prof. Ing. Lachman Jaromír, CSc.; Mgr. Fedjuk Kamil; doc. Ing. Hejtmánková Alena, CSc., 2004

Influence of ecological growing on table potatoes yield and quality prof. Ing. Hamouz Karel, CSc.; prof. Ing. Lachman Jaromír, CSc.; Ing. Pivec Vladimír, CSc.; Ing. Dvořák Petr, Ph.D., 2004

Effect of the growing regions and variety on the glycoalkaloid and polyphenol content in potato tubers Ing. Orsák Matyáš, Ph.D.; prof. Ing. Hamouz Karel, CSc.; prof. Ing. Lachman Jaromír, CSc.; Ing. Pivec Vladimír, CSc., 2004

Ovčí mléko a jeho význam v lidské výživě doc. Ing. Hejtmánková Alena, CSc.; Dragounová Hedvika; Dragounová Hedvika; Dragounová Hedvika; Ing. Kouřimská Lenka, Ph.D., 2005

Identification of polyphenols from plant materials through their silylation and 29Si NMR spectroscopy - line assignement through 29Si-13C spin-spin couplings prof. RNDr. Schraml Jan, DrSc.; RNDr. Blechta Vratislav, CSc.; Ing. Sýkora Jan, Ph.D.; Soukupová Ludmila; Ing. Cuřínová Petra, Ph.D.; Ing. Proněk David; prof. Ing. Lachman Jaromír, CSc., 2005

Antiradical activity and polyphenolic antioxidants in grapes (Vitis vinifera L.) in the Czech wine-growing area Ing. Šulc Miloslav, Ph.D.; Ing. Pivec Vladimír, CSc.; prof. Ing. Lachman Jaromír, CSc.; Ing. Orsák Matyáš, Ph.D., 2005

Relationship between antiradical activity, polyphenolic antioxidants and free trans-resveratrol in grapes (Vitis vinifera L.) Ing. Šulc Miloslav, Ph.D.; prof. Ing. Lachman Jaromír, CSc.; doc. Ing. Hejtmánková Alena, CSc.; Ing. Orsák Matyáš, Ph.D., 2005

Effect of cadmium on flavonoid content in young barley (Hordeum sativum L.) plants prof. Ing. Lachman Jaromír, CSc.; Ing. Dudjak Jiří; Ing. Miholová Daniela, CSc.; Kolihová Dana; Ing. Kolihová Dana, CSc.; Ing. Pivec Vladimír, CSc., 2005

Identifikace polyfenolických antioxidantů v rostlinném materiálu prostřednictvím silylace a NMR spektroskopie Ing. Proněk David; prof. Ing. Lachman Jaromír, CSc.; prof. RNDr. Schraml Jan, DrSc., 2005

Antiradical activity and polyphenolic antioxidants in grapes (Vitis vinifera L.) in the Czech wine-growing area Ing. Šulc Miloslav, Ph.D.; Ing. Pivec Vladimír, CSc.; prof. Ing. Lachman Jaromír, CSc.; Ing. Orsák Matyáš, Ph.D., 2005

Antiradical activity and polyphenolic antioxidants in grapes (Vitis vinifera L.) in the Czech wine-growing area Ing. Šulc Miloslav, Ph.D.; Ing. Pivec Vladimír, CSc.; prof. Ing. Lachman Jaromír, CSc.; Ing. Orsák Matyáš, Ph.D., 2005

Characterization of polyphenols from plant materials through their silylation and 29Si NMR spectroscopy - ligne assignement through 29Si, 13C spin-spin couplings Ing. Proněk David; prof. Ing. Lachman Jaromír, CSc.; prof. RNDr. Schraml Jan, DrSc., 2005

Phenolics and antioxidant activity of wines during the winemaking process Ing. Šulc Miloslav, Ph.D.; prof. Ing. Lachman Jaromír, CSc., 2005

Vliv chladového stresu na metabolismus prolinu pšenice Ing. Staszková Ludmila, CSc.; Ing. Táborský Jan, 2005

Příprava a testování homogenity interního referenčního materiálu na bázi nízkotučného sušeného mléka Ing. Táborský Jan; Ing. Miholová Daniela, CSc.; doc. Ing. Hejtmánková Alena, CSc., 2005

Phenolics and Antioxidant Activity of Wines during the Winemaking Process Ing. Šulc Miloslav, Ph.D.; prof. Ing. Lachman Jaromír, CSc., 2005

Obsah polyfenolů a antioxidační aktivita vín v průběhu jejich výroby Ing. Šulc Miloslav, Ph.D.; prof. Ing. Lachman Jaromír, CSc., 2005

Content of polyphenolic antioxidants and phenolic acids in selected parts of yacon (Smallanthus sonchifolius (Poepp. et Endl.) H. Robinson) prof. Ing. Lachman Jaromír, CSc.; prof. Ing. Havrland Bohumil, CSc.; doc. Ing. Hejtmánková Alena, CSc.; doc. Dr. Ing. Cusimamani Eloy Fernández, Ph.D.; doc. Dr. Ing. Fernández Eloy; Ing. Pivec Vladimír, CSc., 2005

Influence of locality and way of growing on the nitrate content in potato tubers prof. Ing. Hamouz Karel, CSc.; prof. Ing. Lachman Jaromír, CSc.; Ing. Dvořák Petr, Ph.D.; Trnková Eva, 2005

Red and purple coloured potatoes as a significant antioxidant source in human nutrition - a review prof. Ing. Lachman Jaromír, CSc.; prof. Ing. Hamouz Karel, CSc., 2005

The effect of selected factors on the content of protein and nitrates in potato tubers prof. Ing. Lachman Jaromír, CSc.; prof. Ing. Hamouz Karel, CSc.; Ing. Dvořák Petr, Ph.D.; Ing. Orsák Matyáš, Ph.D., 2005

The effect of ecological growing on the potatoes yield and quality prof. Ing. Hamouz Karel, CSc.; prof. Ing. Lachman Jaromír, CSc.; Ing. Dvořák Petr, Ph.D.; Ing. Pivec Vladimír, CSc., 2005

Čistírny odpadních vod prof. Ing. Pošta Josef, CSc.; doc. Ing. Hejtmánková Alena, CSc.; Ing. Just Tomáš; Ing. Růžičková Iveta, Ph.D.; prof. Ing. Dohányos Michal, CSc.; doc. Ing. Koller Jan, CSc., 2005

Effect of ecological way of potato cultivation on the yield and quality of potato tubers prof. Ing. Lachman Jaromír, CSc.; prof. Ing. Hamouz Karel, CSc.; Ing. Dvořák Petr, Ph.D.; Ing. Pivec Vladimír, CSc., 2005

Effect of different soil-climatic conditions on the quality of table potatoes prof. Ing. Hamouz Karel, CSc.; prof. Ing. Lachman Jaromír, CSc.; Ing. Orsák Matyáš, Ph.D.; Ing. Dvořák Petr, Ph.D., 2005

Effect of ecological way of potato cultivation on the yield and quality of potato tubers prof. Ing. Lachman Jaromír, CSc.; prof. Ing. Hamouz Karel, CSc.; Ing. Dvořák Petr, Ph.D.; Ing. Pivec Vladimír, CSc., 2005

Effect of different soil-climatic conditions on the quality of table potatoes prof. Ing. Hamouz Karel, CSc.; prof. Ing. Lachman Jaromír, CSc.; Ing. Orsák Matyáš, Ph.D.; Ing. Dvořák Petr, Ph.D., 2005

Chemie II Organická chemie prof. Ing. Lachman Jaromír, CSc.; doc. Ing. Jankovský Miroslav, CSc.; Ing. Orsák Matyáš, Ph.D.; Ing. Pivec Vladimír, CSc., 2006

Vliv mělnického červeného vína na antioxidační aktivitu krevní plazmy potkana Rattus norvegicus (Wistar) Ing. Šulc Miloslav, Ph.D.; prof. Ing. Lachman Jaromír, CSc.; Ing. Masopustová Renata, 2006

Antioxidační aktivita hroznů českého vinařského regionu Ing. Šulc Miloslav, Ph.D.; prof. Ing. Lachman Jaromír, CSc.; Ing. Pivec Vladimír, CSc., 2006

Phenolics and antioxidant activity of wines during the winemaking process prof. Ing. Lachman Jaromír, CSc.; Ing. Šulc Miloslav, Ph.D., 2006

QUALITY CHARACTERIZATION OF CHAMOMILE (MATRICARIA RECUTITA L.) IN ORGANIC AND TRADITIONAL AGRICULTURES Ing. Vildová Anna; Ing. Vildová Anna, Ph.D.; Ing. Klouček Pavel, Ph.D.; Ing. Orsák Matyáš, Ph.D.; Ing. Štolcová Miluše, CSc., 2006

Influence of site conditions and cultivars on antioxidant content in potato tubers prof. Ing. Hamouz Karel, CSc.; prof. Ing. Lachman Jaromír, CSc.; Ing. Dvořák Petr, Ph.D.; Čepl Jaroslav, 2006

The factors influencing quality of the tubers of marketable potatoes prof. Ing. Hamouz Karel, CSc.; Ing. Dvořák Petr, Ph.D.; prof. Ing. Lachman Jaromír, CSc.; Ing. Orsák Matyáš, Ph.D., 2006

The potatoes as a significant antioxidant source in human nutrition prof. Ing. Hamouz Karel, CSc.; prof. Ing. Lachman Jaromír, CSc.; Ing. Dvořák Petr, Ph.D., 2006

Vliv vybraných faktorů na obsah polyfenolů, kyseliny askorbové a karotenoidů v hlízách brambor prof. Ing. Hamouz Karel, CSc.; prof. Ing. Lachman Jaromír, CSc.; Čepl Jaroslav; doc. Ing. Jůzl Miroslav, CSc.; Ing. Dvořák Petr, Ph.D., 2006

Obsah celkových polyfenolů v hroznech révy vinné a porovnání s jejich antioxidační aktivitou Ing. Šulc Miloslav, Ph.D.; Ing. Pivec Vladimír, CSc., 2006

Effect of red wine from the Mělník wine-growing region on antioxidant activity of blood plasma of Rattus norvegicus (Wistar) Ing. Šulc Miloslav, Ph.D.; prof. Ing. Lachman Jaromír, CSc.; Ing. Masopustová Renata, 2006

Ovlivnění antioxidační aktivity krevní plazmy albinotického potkana (Rattus norvegicus, Wistar) polyfenolickými látkami obsaženými v červeném víně Ing. Šulc Miloslav, Ph.D.; Ing. Masopustová Renata; prof. Ing. Lachman Jaromír, CSc.; Ing. Pivec Vladimír, CSc., 2006

Phenolics and antioxidant activity of wines during the winemaking process prof. Ing. Lachman Jaromír, CSc.; Ing. Šulc Miloslav, Ph.D., 2006

Obsah fenolických látek v révě vinné ve vztahu k působení stresových faktorů Ing. Šulc Miloslav, Ph.D.; Ing. Pivec Vladimír, CSc.; prof. Ing. Lachman Jaromír, CSc., 2006

The factors influencing quality of the tubers of marketable potatoes prof. Ing. Hamouz Karel, CSc.; prof. Ing. Lachman Jaromír, CSc.; Ing. Dvořák Petr, Ph.D.; Ing. Orsák Matyáš, Ph.D., 2006

Změny v metabolismu rostlin při stresu kadmiem Ing. Staszková Ludmila, CSc.; Ing. Táborský Jan, 2006

The potatoes as a significant antioxidant source in human nutrition prof. Ing. Hamouz Karel, CSc.; prof. Ing. Lachman Jaromír, CSc.; Ing. Dvořák Petr, Ph.D., 2006

Obsah anthokyanů v hroznech českého vinařského regionu Ing. Šulc Miloslav, Ph.D.; prof. Ing. Lachman Jaromír, CSc.; Ing. Pivec Vladimír, CSc., 2006

Vliv mělnického červeného vína na antioxidační aktivitu krevní plazmy potkana Rattus norvegicus (Wistar) Ing. Šulc Miloslav, Ph.D.; Ing. Masopustová Renata; prof. Ing. Lachman Jaromír, CSc., 2006

Vybrané metody stanovení obsahu celkových fenolových antioxidantů a jejich antioxidační aktivity v rostlinných produktech prof. Ing. Lachman Jaromír, CSc.; Ing. Šulc Miloslav, Ph.D., 2006

The impact of some plant hormones on the metabolism of proline in wheat Ing. Vodičková Hana, Ph.D.; Ing. Staszková Ludmila, CSc.; Ing. Táborský Jan; RNDr. Kohoutová Hradecká Dana, CSc., 2006

Effect of red wine from Mělník wine-growing region on antioxidant activity of blood plasma of Rattus norvegicus (Wistar)) Ing. Šulc Miloslav, Ph.D.; prof. Ing. Lachman Jaromír, CSc.; Ing. Masopustová Renata, 2006

Alternativní paliva a jejich problematika: přímé využití RME A FAME Ing. Hönig Vladimír, Ph.D.; Ing. Hönig Vladimír, 2006

Řepkový olej, problematika jeho palivářského využití Ing. Hönig Vladimír, Ph.D.; Ing. Hönig Vladimír, 2006

Obsah a složení syrovátkových bílkovin kozího mléka doc. Ing. Hejtmánková Alena, CSc.; Dragounová Hedvika; Dragounová Hedvika; Dragounová Hedvika, 2006

Změny základních ukazatelů kvality ovčího mléka v průběhu laktace Dragounová Hedvika; Dragounová Hedvika; Dragounová Hedvika; doc. Ing. Hejtmánková Alena, CSc., 2006

The effect of cadmium on plant metabolism prof. Ing. Pavlíková Daniela, CSc.; Pavlík Milan; Vokáč Karel; Ing. Staszková Ludmila, CSc.; prof. Ing. Balík Jiří, CSc.; doc. Ing. Száková Jiřina, CSc.; prof. Ing. Tlustoš Pavel, CSc., 2006

Vliv kadmia na stresový metabolismus špenátu prof. Ing. Pavlíková Daniela, CSc.; Ing. Staszková Ludmila, CSc.; Pavlík Milan; doc. Ing. Száková Jiřina, CSc.; Ing. Najmanová Jana, 2006

Vliv vybraných abiotických stresových faktorů (kadmiem a zinkem) na obsah a složení alkaloidů máku (Papaver sp.) Tluka Petr; prof. Ing. Lachman Jaromír, CSc.; doc. Ing. Hejtmánková Alena, CSc.; Ing. Miholová Daniela, CSc.; Kolihová Dana; Ing. Kolihová Dana, CSc., 2007

Zinek jako prvek esenciální i toxický ve výživě rostlin prof. Ing. Pavlíková Daniela, CSc.; Pavlík Milan; prof. Ing. Balík Jiří, CSc.; Ing. Staszková Ludmila, CSc.; doc. Ing. Száková Jiřina, CSc., 2007

Vliv zvýšeného obsahu Zn v půdě na metabolismus rostlin prof. Ing. Pavlíková Daniela, CSc.; Pavlík Milan; prof. Ing. Balík Jiří, CSc.; Ing. Staszková Ludmila, CSc.; prof. Ing. Vaněk Václav, CSc.; doc. Ing. Száková Jiřina, CSc., 2007

Factors influencing total carotenoids in potato (Solanum tuberosum L.) tubers Ing. Kotíková Zora; doc. Ing. Hejtmánková Alena, CSc.; prof. Ing. Lachman Jaromír, CSc.; prof. Ing. Hamouz Karel, CSc.; Trnková Eva; Ing. Dvořák Petr, Ph.D., 2007

Antioxidační aktivita brambor s červenou a fialovou dužninou Ing. Šulc Miloslav, Ph.D.; Ing. Orsák Matyáš, Ph.D.; Ing. Pivec Vladimír, CSc.; prof. Ing. Lachman Jaromír, CSc., 2007

Vliv benzylaminopurinu a 24-epibrassinolidu na obsah vybraných aminokyselin u pšenice ve vztahu k působení stresových faktorů Ing. Staszková Ludmila, CSc.; Ing. Vodičková Hana, Ph.D.; Ing. Táborský Jan; RNDr. Kohoutová Hradecká Dana, CSc., 2007

Natural antioxidants - Important food constituents in human healthy nutrition prof. Ing. Lachman Jaromír, CSc.; doc. Ing. Hejtmánková Alena, CSc.; Ing. Orsák Matyáš, Ph.D.; Ing. Šulc Miloslav, Ph.D., 2007

Variability of essential fatty acids in milk fat Ing. Táborský Jan; doc. Ing. Hejtmánková Alena, CSc.; Dragounová Hedvika; Dragounová Hedvika; Dragounová Hedvika, 2007

Přimíchávání bionafty do nafty minerální - mýty a pověry Ing. Hönig Vladimír, Ph.D.; Ing. Hönig Vladimír, 2007

Obsah a složení syrovátkových bílkovin kozího a ovčího mléka doc. Ing. Hejtmánková Alena, CSc.; Dragounová Hedvika; Dragounová Hedvika; Dragounová Hedvika, 2007

Tepelná stabilita syrovátkových bílkovin doc. Ing. Hejtmánková Alena, CSc.; Dragounová Hedvika; Dragounová Hedvika; Dragounová Hedvika, 2007

Natural antioxidants - Important food constituents in human healthy nutrition prof. Ing. Lachman Jaromír, CSc.; doc. Ing. Hejtmánková Alena, CSc.; Ing. Orsák Matyáš, Ph.D., 2007

Organic farming of yacon [Smallanthus sonchifolius (Poeepp. & Endl.) H. Robinson] doc. Dr. Ing. Cusimamani Eloy Fernández, Ph.D.; doc. Dr. Ing. Fernández Eloy; Ing. Viehmannová Iva, Ph.D.; prof. Ing. Lachman Jaromír, CSc.; Ing. Zámečníková Jana, 2007

Variability of essential fatty acids in milk fat Ing. Táborský Jan; doc. Ing. Hejtmánková Alena, CSc.; Dragounová Hedvika; Dragounová Hedvika; Dragounová Hedvika, 2007

Chemical Composition of Tuberous Roots and Leaves of Yacon [Smallanthus sonchifolius (Poepp. et Endl.) H. Robinson] Ing. Viehmannová Iva, Ph.D.; Milella Luigi; doc. Dr. Ing. Cusimamani Eloy Fernández, Ph.D.; doc. Dr. Ing. Fernández Eloy; prof. Ing. Lachman Jaromír, CSc., 2007

Phenolic Content and Molecular Markers of Different Yacon [Smallanthus sonchifolius (Poepp. et Endl.) H. Robinson] Landraces Milella Luigi; Ing. Viehmannová Iva, Ph.D.; doc. Dr. Ing. Cusimamani Eloy Fernández, Ph.D.; doc. Dr. Ing. Fernández Eloy; prof. Ing. Lachman Jaromír, CSc., 2007

Influence of selected factors on antioxidants content in potatoes tubers prof. Ing. Hamouz Karel, CSc.; prof. Ing. Lachman Jaromír, CSc.; Ing. Dvořák Petr, Ph.D.; Ing. Pivec Vladimír, CSc., 2007

Kvalitativní charakteristika českých a slovenských odrůd heřmánku pravého v ekologickém zemědělství Ing. Vildová Anna; Ing. Vildová Anna, Ph.D.; Ing. Klouček Pavel, Ph.D.; Ing. Orsák Matyáš, Ph.D.; Ing. Štolcová Miluše, CSc., 2007

Factors influencing total carotenoids in potato (Solanum tuberosum L.) tubers Ing. Kotíková Zora; doc. Ing. Hejtmánková Alena, CSc.; prof. Ing. Lachman Jaromír, CSc.; prof. Ing. Hamouz Karel, CSc.; Trnková Eva; Ing. Dvořák Petr, Ph.D., 2007

Vliv stanoviště, odrůdy a hnojení na obsah vybraných antioxidantů v hlízách brambor prof. Ing. Hamouz Karel, CSc.; prof. Ing. Lachman Jaromír, CSc.; Ing. Dvořák Petr, Ph.D.; Ing. Orsák Matyáš, Ph.D.; Ing. Pivec Vladimír, CSc.; Čížek Milan, 2007

Vliv nakryvu polypropylenové textilie na kvalitu raných brambor Ing. Dvořák Petr, Ph.D.; prof. Ing. Hamouz Karel, CSc.; prof. Ing. Lachman Jaromír, CSc.; Ing. Dušková Olga; doc. Ing. Hejtmánková Alena, CSc.; Trnková Eva, 2007

Qualitative parameters of Chamomile (Matricaria recutita L.) in Organic Agriculture Ing. Vildová Anna; Ing. Vildová Anna, Ph.D.; RNDr. Kohoutová Hradecká Dana, CSc.; Ing. Klouček Pavel, Ph.D.; Ing. Orsák Matyáš, Ph.D.; Ing. Štolcová Miluše, CSc., 2007

Medicinal and aromatic plants in organic agriculture – quality of main substances in Chamomile (Matricaria recutita L.) Ing. Vildová Anna; Ing. Vildová Anna, Ph.D.; Ing. Štolcová Miluše, CSc.; Ing. Orsák Matyáš, Ph.D.; Ing. Klouček Pavel, Ph.D., 2007

Člověk a zahrada prof. Ing. Lachman Jaromír, CSc., 2007

Cvičení z chemie II organické, vzorce a příklady doc. Ing. Jankovský Miroslav, CSc.; prof. Ing. Lachman Jaromír, CSc.; Ing. Orsák Matyáš, Ph.D., 2008

Vliv odrůdy, technologie pěstování a termínu sklizně na obsah antioxidantů v hlízách raných brambor Ing. Dvořák Petr, Ph.D.; prof. Ing. Hamouz Karel, CSc.; prof. Ing. Lachman Jaromír, CSc.; Ing. Pivec Vladimír, CSc.; doc. Ing. Hejtmánková Alena, CSc.; Ing. Orsák Matyáš, Ph.D.; Trnková Eva, 2008

Vliv odrůdy, technologie pěstování a termínu sklizně na obsah antioxidantů v hlízách raných brambor Ing. Dvořák Petr, Ph.D.; prof. Ing. Hamouz Karel, CSc.; prof. Ing. Lachman Jaromír, CSc.; Ing. Pivec Vladimír, CSc.; doc. Ing. Hejtmánková Alena, CSc.; Ing. Orsák Matyáš, Ph.D.; Trnková Eva, 2008

Effect of the cover of the polypropylene textile on tubers quality of the early potatoes Ing. Dvořák Petr, Ph.D.; prof. Ing. Hamouz Karel, CSc.; prof. Ing. Lachman Jaromír, CSc., 2008

Effect of selected factors on the content of ascorbic acid in potato tubers prof. Ing. Hamouz Karel, CSc.; prof. Ing. Lachman Jaromír, CSc.; Ing. Dvořák Petr, Ph.D.; Ing. Orsák Matyáš, Ph.D.; Čížek Milan, 2008

Antioxidant activity in yellow and purple-fleshed potatoes cultivated in different climatic conditions prof. Ing. Hamouz Karel, CSc.; prof. Ing. Lachman Jaromír, CSc.; Ing. Dvořák Petr, Ph.D.; Ing. Hejtmánková Kateřina; Čepl Jaroslav, 2008

Vliv kontinuálního osvětlení na tvorbu glykoalkaloidů a chlorofylů v hlízách brambor Ing. Hejtmánková Kateřina; Trnková Eva; prof. Ing. Hamouz Karel, CSc.; prof. Ing. Lachman Jaromír, CSc., 2008

Porovnání antioxidační aktivity a obsahu glykoalkaloidů v modrých a žlutých odrůdách brambor Ing. Hejtmánková Kateřina; Ing. Orsák Matyáš, Ph.D.; Ing. Pivec Vladimír, CSc.; Ing. Kotíková Zora; prof. Ing. Hamouz Karel, CSc.; prof. Ing. Lachman Jaromír, CSc., 2008

Comparison of Quality Composition in Chamomile (Matricaria recutita L.) Teas Ing. Vildová Anna; Ing. Vildová Anna, Ph.D.; Ing. Klouček Pavel, Ph.D.; doc. Ing. Hejtmánková Alena, CSc.; Ing. Orsák Matyáš, Ph.D.; Ing. Štolcová Miluše, CSc., 2008

Vliv klimatických podmínek a minerální výživy na obsah polyfenolů a askorbové kyseliny v bramborách prof. Ing. Hamouz Karel, CSc.; prof. Ing. Lachman Jaromír, CSc.; Ing. Dvořák Petr, Ph.D.; Ing. Orsák Matyáš, Ph.D.; Ing. Pivec Vladimír, CSc.; Čížek Milan, 2008

Obsah vybraných minerálních látek v ovčím mléce a syrovátce doc. Ing. Hejtmánková Alena, CSc.; Miholová Daniela; Kolihová Dana; Ing. Kolihová Dana, CSc., 2008

The effect of cadmium and zinc on metabolism of plants prof. Ing. Pavlíková Daniela, CSc.; Pavlík Milan; Ing. Staszková Ludmila, CSc.; prof. Ing. Balík Jiří, CSc.; doc. Ing. Száková Jiřina, CSc.; prof. Ing. Tlustoš Pavel, CSc., 2008

POROVNÁNÍ VÝNOSU, alfa – HOŘKÝCH KYSELIN A OBSAHU CELKOVÝCH POLYFENOLŮ V HLÁVKÁCH RŮZNÝCH GENOTYPŮ CHMELOVÝCH ROSTLIN Ing. Pokorný Jaroslav; prof. Ing. Pulkrábek Josef, CSc.; Ing. Orsák Matyáš, Ph.D., 2008

Drinking water guality in the trading estate "Chomutovsko" doc. Ing. Hejtmánková Alena, CSc.; Ing. Plášilová Jana; Trnková Eva, 2008

Kvalita pitné vody v průmyslově zatížené oblasti "Chomutovsko" doc. Ing. Hejtmánková Alena, CSc.; Ing. Plášilová Jana; Trnková Eva, 2008

Stanovení vlivu genotypových faktorů na obsah a složení karotenoidů rajčat ( Lycopersicum esculentum Mill.) doc. Ing. Hejtmánková Alena, CSc.; prof. Ing. Lachman Jaromír, CSc., 2008

Obsah produktů lipoperoxidace (MDA) v jedlých olejích po jejich tepelné námaze Ing. Orsák Matyáš, Ph.D.; Ing. Staszková Ludmila, CSc.; prof. Ing. Lachman Jaromír, CSc.; Hakobyan Yeva, 2008

Relative concentrations of trace elements in the parasites Mesocestoides spp. (Cestoda) and Toxascaris leonina (Nematoda) in their definitive host red fox (Vulpes vulpes) doc. Ing. Jankovská Ivana, Ph.D.; prof. Ing. Langrová Iva, CSc.; Ing. Miholová Daniela, CSc.; prof. RNDr. Bejček Vladimír, CSc.; Ing. Vadlejch Jaroslav, Ph.D.; Ing. Šulc Miloslav, Ph.D., 2008

Stanovení vlivu genotypových faktorů na obsah a složení karotenoidů rajčat ( Lycopersicum esculentum Mill.) Ing. Kotíková Zora; doc. Ing. Hejtmánková Alena, CSc.; prof. Ing. Lachman Jaromír, CSc., 2008

Determination of saccharide content in octoploid and hexadecaploid clones of yacon (Smallanthus sonchifolius) doc. Dr. Ing. Cusimamani Eloy Fernández, Ph.D.; doc. Dr. Ing. Fernández Eloy; Ing. Viehmannová Iva, Ph.D.; prof. Ing. Lachman Jaromír, CSc.; Ing. Zámečníková Jana; doc. Ing. Bechyně Miroslav, DrSc., 2008

Evaluation of in vitro antioxidant activity of selected Peruvian medicinal plants Mgr. Svobodová Blanka; Ing. Orsák Matyáš, Ph.D.; prof. Ing. Lachman Jaromír, CSc.; Vadlejch J.; doc. Ing. Kokoška Ladislav, Ph.D., 2009

Biometric and chemical evaluation of octoploid and hexadecaploid clones of yacon (Smallanthus sonchifolius) Trávníčková Martina; Ing. Viehmannová Iva, Ph.D.; Ing. Orsák Matyáš, Ph.D.; doc. Ing. Bechyně Miroslav, DrSc., 2009

Use of the Vehicle Movement Model to Determination of Economic and Environmental Impacts Caused by Separate Vehicle Ing. Hromádko Jan, Ph.D.; Ing. Miler Petr, Ph.D.; Ing. Hönig Vladimír, Ph.D.; Ing. Hönig Vladimír, 2009

Major factors influencing antioxidant contents and antioxidant activity in grapes and wines prof. Ing. Lachman Jaromír, CSc.; Ing. Šulc Miloslav, Ph.D.; Ing. Faitová Kateřina; Ing. Pivec Vladimír, CSc., 2009

Brambory s barevnou dužninou vynikají zvýšeným obsahem antioxidantů prof. Ing. Hamouz Karel, CSc.; prof. Ing. Lachman Jaromír, CSc.; Vacek J.; Domkářová Jaroslava; Ing. Horáčková Vendulka, CSc., 2009

The effect of cadmium and zinc on metabolism of spinach. prof. Ing. Pavlíková Daniela, CSc.; Pavlík Milan; Ing. Staszková Ludmila, CSc.; prof. Ing. Balík Jiří, CSc.; doc. Ing. Száková Jiřina, CSc.; prof. Ing. Tlustoš Pavel, CSc., 2009

Optimized HPLC-analyses of carbohydrates and vitamins in biological matrices prof. Dr. Gey Manfred H.; prof. Ing. Lachman Jaromír, CSc., 2009

Natural Antioxidants – Important Food Constituents in Human Nutrition for Healthy Life prof. Ing. Lachman Jaromír, CSc., 2009

MOŽNOST ŘÍZENÍ TVORBY VÝNOSU NA PRAHU 3.TISÍCILETÍ - NOVÉ PŘÍPRAVKY RNDr. Kohoutová Hradecká Dana, CSc.; Ing. Staszková Ludmila, CSc.; Kouhout Jan, 2009

Movement of heavy metals among environment, mucoid egg capsules and tadpoles od the Agilele frog (Rana dalmatina) Ing. Šebková Kamila; Ing. Vojar Jiří; Ing. Vojar Jiří, Ph.D.; Ing. Kotíková Zora; Ing. Miholová Daniela, CSc., 2009

Factors affecting high antioxidant content and activity in novel foods – coloured potatoes, red grapes and wines and minority crops prof. Ing. Lachman Jaromír, CSc.; prof. Ing. Hamouz Karel, CSc.; Ing. Orsák Matyáš, Ph.D.; doc. Ing. Hejtmánková Alena, CSc.; Ing. Pivec Vladimír, CSc., 2009

Total phenolic contents and antioxidant activity of Caesalpinia spinosa, Calycophyllum spruceanum and Naucleopsis glabra. Mgr. Svobodová Blanka; Ing. Orsák Matyáš, Ph.D.; prof. Ing. Lachman Jaromír, CSc.; Ing. Vadlejch Jaroslav, Ph.D.; doc. Ing. Kokoška Ladislav, Ph.D., 2009

ACPD 2009 – Auxins and Cytokinins in Plant Development International Symposium Ing. Kamínek Miroslav, CSc.; Zažímalová Eva; Vaňková Radomíra; Ing. Motyka Václav, CSc.; prof. Ing. Lachman Jaromír, CSc.; doc. Ing. Hejnák Václav, Ph.D., 2009

Obsah hlavních antioxidantů v hlízách ekologicky pěstovaných brambor s různě zbarvenou dužninou prof. Ing. Karel Hamouz, CSc., prof. Ing. Jaromír Lachman, CSc., Ing. Petr Dvořák, Ph.D., Ing. Kateřina Hejtmánková, Ing. Kateřina Pazderů, Ph.D., Milan Čížek (externí), 2010

Obsahy selenu a jódu v kozím mléce Ing. Lenka Rozenská, doc. Ing. Alena Hejtmánková, CSc., Ing. Daniela Miholová, CSc., Ing. Dana Kolihová, CSc. (externí), 2010

Obsahy selenu a jódu v ovčím mléce Ing. Lenka Rozenská, doc. Ing. Alena Hejtmánková, CSc., Ing. Daniela Miholová, CSc., Ing. Dana Kolihová, CSc. (externí), Kateřina Hrdličková (externí), 2010

Redakčně upravená roční zpráva o postupu projektu MZE NAZV QH92111 za rok 2009 prof. Ing. Lachman Jaromír, CSc., 2010

Periodická zpráva projektu MZE NAZV QH92111 za rok 2009 prof. Ing. Lachman Jaromír, CSc.; Ing. Janovská Dagmar, 2010

Hydrophilic and Lipophilic Antioxidants in New Genetic Sources of Emmer, Einkorn and Spring Wheat and Triticale prof. Ing. Lachman Jaromír, CSc.; Ing. Hejtmánková Kateřina; Ing. Kotíková Zora; Ing. Orsák Matyáš, Ph.D., 2010

Determination of Carotenoids in Different Varieties of Tomatoes (Lycopersicum esculentum Mill.) and Their Contribution to Total Antioxidant Activity Ing. Kotíková Zora; doc. Ing. Hejtmánková Alena, CSc.; Ing. Hejtmánková Kateřina, 2010

Mosses as bioindicators of the environmental pollution by risk elements Ing. Dana Kolihová, CSc. (externí), Ing. Daniela Miholová, CSc., Ing. Martin Sládek (externí), doc. Ing. Alena Hejtmánková, CSc., 2010

Sledování obsahu a stability vitaminu E a vitaminu A v mléce doc. Ing. Alena Hejtmánková, CSc., Ing. Zora Kotíková, Ing. Kateřina Hejtmánková, Ing. Vladimír Pivec, CSc., Ondřej Elich (externí), 2010

Senzorická analýza tvrdých a polotvrdých sýrů Ing. Veronika Legarová, Ing. Lenka Kouřimská, Ph.D., Ing. Tereza Michlová, 2010

Stanovení obsahu vápníku v přírodních sýrech Ing. Lenka Kouřimská, Ph.D., Ing. Tereza Michlová, Ing. Veronika Legarová, 2010

Biologically active compounds in coloured varieties of potatoes Ing. Hejtmánková Kateřina; Ing. Kotíková Zora; Ing. Pivec Vladimír, CSc.; Ing. Orsák Matyáš, Ph.D.; prof. Ing. Hamouz Karel, CSc.; prof. Ing. Lachman Jaromír, CSc.; Vacek J., 2010

Contenuto in polifenoli, analisi RAPD e AFLP in Samallanthus sonchifolius Luigi Milella (externí), Giuseppe Martelli (externí), doc. Dr. Ing. Eloy Fernández, prof. Ing. Jaromír Lachman, CSc., Ivana Greco (externí), 2010

Differences in abundance of major antioxidants contained in potatoes with variously coloured tuber flesh prof. Ing. Karel Hamouz, CSc., prof. Ing. Jaromír Lachman, CSc., Ing. Petr Dvořák, Ph.D., Ing. Kateřina Hejtmánková, J. Vacek (externí), 2010

Obsah selenu v bramborách – vliv odrůdy a lokality Ing. Daniela Miholová, CSc., Ing. Dana Kolihová, CSc. (externí), prof. Ing. Karel Hamouz, CSc., prof. Ing. Jaromír Lachman, CSc., 2010

Obsah selenu v bramborách – vliv odrůdy a lokality Ing. Daniela Miholová, CSc., Ing. Dana Kolihová, CSc. (externí), prof. Ing. Karel Hamouz, CSc., prof. Ing. Jaromír Lachman, CSc., 2010

HAMOUZ, K. – LACHMAN, J. – HEJTMÁNKOVÁ, K. – CIMR, J. – ČÍŽEK, M. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Obsah hlavních antioxidantů v ekologicky vypěstovaných bramborách s různou barvou dužniny. 2011. Sborník XXXVII. Semináře o jakosti potravin a potravinových surovin - Ingrovy dny, Brno, 3.3.2011, Mendelova univerzita v Brně, s. 93-98. ISBN: 978-80-7375-495-2.

HAMOUZ, K. – LACHMAN, J. – ČÍŽEK, M. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Postupy pěstování a kulinární úpravy brambor zaměřené na zvýšení obsahu antioxidačních látek v hlízách (2. část). 2011. Bramborářství, 2011, roč. 19, č 5, s. 16-18. ISSN: 1211-2429.

HAMOUZ, K. – LACHMAN, J. – ČÍŽEK, M. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Postupy pěstování a kulinární úpravy brambor zaměřené na zvýšení obsahu antioxidačních látek v hlízách (1. část). 2011. Bramborářství, 2011, roč. 19, č 3, s. 12-15. ISSN: 1211-2429.

HEJNÁK, V. – HEJTMÁNKOVÁ, A. – LACHMAN, J. – ORSÁK, M. Podtyp: Skripta; Modelové otázky k přijímacím zkouškám z chemie - FAPPZ ČZU v Praze. 2011. Skripta ČZU. Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů, Praha, 2011. ISBN: 978-80-213-2148-9.

HEJTMÁNKOVÁ, A. – STRÁNSKÁ, I. – HEJTMÁNKOVÁ, K. – PIVEC, V. – JÍRŮ, K. – NOVÁK, J. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Monitoring of Opium Alkaloids from Papaver somniferum L. Collected in the Czech Republic Using LC-ESI-MS/MS Method. 2011. Book of Abstracts from 36th International Symposium on High-Performance Liquid Phase Separations and Related Techniques.Budapest Congress and World Trade Center Hungary, 139 - 23 June 2011. s. 242-243.

HEJTMÁNKOVÁ, A. – HEJTMÁNKOVÁ, K. – PIVEC, V. – MICHLOVÁ, T. – ELICH, O. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Monitoring of Vitamine E Stability in Milk and Cream using RSLC-ESI-MS Method. 2011. Book of Abstracts from 36th International Symposium on High-Performance Liquid Phase Separations and Related Techniques.Budapest Congress and World Trade Center Hungary, 139 - 23 June 2011, p. 244..

LACHMAN, J. – HEJTMÁNKOVÁ, A. – HEJTMÁNKOVÁ, K. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Biologically Active Compounds in Grape Seeds, Oill and Marc - Their Acquisition nad Use. 2011. 11th International Nutrition & Diagnostics conference INDC 2011. Session – To Drink or not to Drink. August 28 -31, 2011. Brno. Book of Proceedings, L36: 45 – 45. ISBN 978-80-7395-378-2.

KOTÍKOVÁ, Z. – HEJTMÁNKOVÁ, A. – LACHMAN, J. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Determination of Carotenoids in Commonly Consumed Vegetables. 2011. 36th International Symposium on High-Performance Liquid Phase Separations and Related Techniques, HPLC 2011. Session 1 – Advances in Separation Techniques, 19.06. – 23.06.2011, Budapest, Hungary. Book of Abstracts, P1-G-212-TU, 220-220.

LACHMAN, J. – HEJTMÁNKOVÁ, K. – KOTÍKOVÁ, Z. – JÍRŮ, K. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Lipophilic Antioxidants of Einkorn, Emmer and Spring Wheat Varieties. 2011. EuroCereal 2011 – Science and Technology Meeting Real World Chalenges, Chipping Campden, Gloucestershire, 6.-7.12.2011, Campden BRI and Elsevier, O 21,P 12, s. 1-2.

LACHMAN, J. – MIHOLOVÁ, D. – PIVEC, V. – ORSÁK, M. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Hydrophilic Antioxidants and Antioxidant Activity of Einkorn, Emmer and Spring Wheat Varieties. 2011. EuroCereal 2011 – Science and Technology Meeting Real World Chalenges, Chipping Campden, Gloucestershire, 6.-7.12.2011, Campden BRI and Elsevier, O 21,P 13, s. 1-3.

ORSÁK, M. – HEJTMÁNKOVÁ, K. – PIVEC, V. – LACHMAN, J. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Phenolic Antioxidant Tyrosol in Czech Wines by HPLC . 2011. Book of Abstracts from 36th International Symposium on High-Performance Liquid Phase Separations and Related Techniques.Budapest Congress and World Trade Center Hungary, 19. - 23.6.2011,P1-G-238-TU p. 246..

HROMÁDKO, J. – HROMÁDKO, J. – HÖNIG, V. – MILER, P. Podtyp: Skripta; Spalovací motory. 2011, Praha, Grada Publishing, a.s., 296 s., 1000 výtisků, ID: 1293, ISBN: 978-80-247-3475-0.

HAMOUZ, K. – LACHMAN, J. – DVOŘÁK, P. – HEJTMÁNKOVÁ, K. – CIMR, J. – ČÍŽEK, M. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Influence of flesh colour on the content of major antioxidants in potatoes from ecological growing. 2011. In: 3rd Scientific Conference - New findings in organic farming research and their possible use for Central and Eastern Europe. 14.-15.11. 2011, Praha. Olomouc: Bioinstitut, 2011, s. 29-32, EUR. ISBN: 978-80-87371-12-1.

HAMOUZ, K. – LACHMAN, J. – VACEK, J. – DOMKÁŘOVÁ, J. – HORÁČKOVÁ, V. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Výnos a kvalita brambor s barevnou dužninou. 2012, Agromanuál, 2012, roč. 7, č. 11-12, s. 58-60. ISSN: 1801-7673.

LACHMAN, J. – HEJTMÁNKOVÁ, A. – ORSÁK, M. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Obsah a význam zdraví prospěšných látek v ovoci, zelenině a plodinách. 2012, Proceedings of 18th International Conference Reasonable Use of Fertilizers, Prague, ČZU, November 29, s. 23-28, 215 s. ISBN: 978-80-213-2331-5.

MICHLOVÁ, T. – HEJTMÁNKOVÁ, K. – DRAGOUNOVÁ, H. – PIVEC, V. – HEJTMÁNKOVÁ, A. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Sledování faktorů ovlivnujících obsah vitaminů A a E v mléce a mléčných výrobcích. 2012, Sborník přednášek konference Mléko a sýry 2012,leden 2012, VŠCHT v Praze, Ed. Štětina, J., Čurda, L., s. 124-127, 242 s. ISBN: 978-80-7080-838-2 .

ROZENSKÁ, L. – HEJTMÁNKOVÁ, A. – MIHOLOVÁ, D. – KOLIHOVÁ, D. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Obsahy vybraných stopových prvků v kozím, ovčím a kravském mléce z různých farem v České republice. 2012, Celostátní přehlídky sýrů. Výsledky přehlídek a sborník přednášek konference Mléko a sýry, leden 2012, Praha. VŠCHT v Praze. s. 108-111. ISBN: 978-80-7080-838-2.

HAMOUZ, K. – LACHMAN, J. – HEJTMÁNKOVÁ, K. – CIMR, J. – PIVEC, V. – ČÍŽEK, M. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Yield and quality of potato with a different colour flesh under the conditions of organic farming. 2012, In: VII Konferencja Naukowa, Ziemniak spożywczy i przemysłowy oraz jego przetwarzanie - Ziemniak jako produkt żywnościowy, surowiec przemysłowy i pasza. 8-10 May 2012, Jugowice, PL, Wroclaw: Unywersytet Przyrodnicy we Wroclawiu, 2012, s. 40-41, EUR. ISBN 83-923549-6-6.

PŘIBYL, J. – HEJTMÁNKOVÁ, K. – KOTÍKOVÁ, Z. – PIVEC, V. – LACHMAN, J. – KOLIHOVÁ, D. – MIHOLOVÁ, D. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Determination of the Effect of the Variety on the Content of Carotenoids and Tocopherols in Peeled Buckwheat (Fagopyrum) Achenes. 2012, Book of Abstracts of Chemical Reactions in Foods VII, November 14-16 2012, Eds. Pulkrabová, J., Tomaniová, J., Godulová, V., Cejpek, K., Hajšlová, J. s. 131, ICT Prague Press, 313 s., ISBN: 978-80-7080-836-8.

MUSILOVÁ, J. – LACHMAN, J. – POLÁKOVÁ, Z. – KOVÁČIK, P. – HRABOVSKÁ, D. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Effect of Fertilization on Changes of the Polyphenol Content and Antioxidant Activity in Potato Tubers (Solanum tuberosum L.) . 2012, Book of Abstracts of Chemical Reactions in Foods VII, November 14-16 2012, Eds. Pulkrabová, J., Tomaniová, J., Godulová, V., Cejpek, K., Hajšlová, J. s. 113, ICT Prague Press, 313 s, ISBN: 978-80-7080-836-8.

MICHLOVÁ, T. – DRAGOUNOVÁ, H. – HEJTMÁNKOVÁ, K. – PIVEC, V. – HEJTMÁNKOVÁ, A. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Changes of vitamin A and E in sheep milk during Lactation. 2012, Book of Abstracts of Chemical Reactions in Foods VII, November 14-16 2012, Eds. Pulkrabová, J., Tomaniová, J., Godulová, V., Cejpek, K., Hajšlová, J. s. 129, ICT Prague Press, 313 s., ISBN: 978-80-7080-836-8.

HORNÍČKOVÁ, Š. – DRAGOUNOVÁ, H. – HEJTMÁNKOVÁ, K. – MICHLOVÁ, T. – HEJTMÁNKOVÁ, A. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Production of benzoic acid in fermented goat and ewe milk. 2012, Book of Abstracts of Chemical Reactions in Foods VII, November 14-16 2012, Eds. Pulkrabová, J., Tomaniová, J., Godulová, V., Cejpek, K., Hajšlová, J. s. 296, ICT Prague Press, 313 s., ISBN: 978-80-7080-836-8.

KŘIVSKÁ, D. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Rezistence gastrointestinálních hlístic ovcí na benzimidazolová a avermektinová anthelmintika. 2013, s. 213-219. In Kubík Š. & Barták M. (eds): Workshop on biodiversity, Jevany, Česká zemědělská univerzita v Praze. Printed version (ISBN 978-80-213-2423-7) + CD (ISBN 978-80-213-2424-4).

KOTÍKOVÁ, Z. – ZÁMEČNÍKOVÁ, B. – MIHOLOVÁ, D. – VODIČKOVÁ, H. – SZÁKOVÁ, J. – LACHMAN, J. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Vliv Cd stresu na obsah Ca, Mn, Zn, Fe a Cu ve vybraných orgánech ječmene (Hordeum sativum L.). 2013, Vliv abiotických a biotických stresorů na vlastnosti rostlin 2013. Recenzovaný sborník příspěvků, 13.-14.2.2013, VÚRV Praha Ruzyně, v.v.i.; ISBN 978-80-213-2357-5 a ISBN 978-80-7427-131-1,s. 264-267. .

ZÁMEČNÍKOVÁ, B. – VODIČKOVÁ, H. – MIHOLOVÁ, D. – KOTÍKOVÁ, Z. – LACHMAN, J. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Využití konduktometrické metody pro indikaci poškození rostlinných pletiv kadmiem. 2013, Sborník přednášek mezinárodní odborné konference XXXIII. Moderní elektrochemické metody, Jetřichovice u Děčína, 20.-24.5.2013, Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR, v.v.i. ISBN 978-80-905221-1-4, s. 248-251.

LACHMAN, J. – HAMOUZ, K. – MUSILOVÁ, J. – ORSÁK, M. – HEJTMÁNKOVÁ, K. – PAZDERŮ, K. – CIMR, J. – PIVEC, V. – ŠULC, M. – ČEPL, J. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Effect of variety, location and storage on antioxidant content in potatoes with different flesh colour. 2013, Proceedings of the 2nd International Symposium on Agronomy and Physiology of Potato 15.09.2013, Praha. Havlíčkův Brod: Potato Research Institute Havlíčkův Brod, Ltd., 2013. s. 119-131..

SKALA, O. – TÁBORSKÝ, J. – PIVEC, V. – HORNÍČKOVÁ, Š. – HEJTMÁNKOVÁ, A. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Potential of grapevine varieties grown in the Czech Republic for grape seed oil production. 2013, Book of Abstracts of International Symposium on Fruit Culture and its Traditional Knowledge along Silk Road Countries. 04.11.2013, Jerevan - Tbilisi. Jerevan, 2013. s. 51.

HÖNIG, V. Podtyp: Skripta; Cvičení z paliv a maziv. 2013, Česká zemědělská univerzita v Praze, ISBN 978-80-213-2384-1, 107 s.

HÖNIG, V. Podtyp: Skripta; Paliva a maziva. 2013, Paměťový nosič CD, Česká zemědělská univerzita v Praze, ISBN 978-80-213-2432-9, 564 s.

HORÁKOVÁ, B. – ČADKOVÁ, Z. – KŘIVSKÁ, D. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Výskyt tasemnice kočičí (Taenia taeniaeformis) u drobných zemních savců na vybrané lokalitě na Příbramsku. 2014, s. 60-46. In Kubík Š. & Barták M. (eds): 6th Workshop on biodiversity, Jevany, Česká zemědělská univerzita v Praze. ISBN 978-80-213-2527-2.

KŘIVSKÁ, D. – ČADKOVÁ, Z. – HORÁKOVÁ, B. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Biodiverzita drobných zemních savců na Příbramsku (Česká Republika). 2014, s. 95-100. In Kubík Š. & Barták M. (eds): 6th Workshop on biodiversity, Jevany, Česká zemědělská univerzita v Praze. ISBN 978-80-213-2527-2.

LACHMAN, J. – HAMOUZ, K. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Antioxidační látky v bramborách s odlišnou barvou dužniny. 2014, Sborník XL. Konference o jakosti potravin a potravinových surovin - Ingrovy dny 2014, Mendelova universita v Brně, ISBN 978-80-7375-944-5, s. 42-47.

LACHMAN, J. – HEJTMÁNKOVÁ, A. – KOTÍKOVÁ, Z. – DĚDINA, M. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Towards complex utilisation of winemaking residues: Antioxidant content in grape seeds as a by-product of winemaking and in vine canopy after trimming. 2014, Abstracts Book of the 8th ISANH World Congress on Polyphenols Applications, 5-6 June 2014, Lisbon Portugal: 55. International Society of Antioxidants in Nutrition and Health. ISBN 978-2-35609-073-7.

PŠENIČNAJA, O. – KOTÍKOVÁ, Z. – HEJTMÁNKOVÁ, A. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Determination of stilbene-type compounds in the annual shoots and bark of grapevine. 2014, Abstracts book of the 30th international symposium of chromatography, 14.-18.September 2014, Salzburg Austria. www.isc2014.at. s. 91.

POPOV, M. – KOTÍKOVÁ, Z. – PIVEC, V. – HEJTMÁNKOVÁ, A. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Representation of dominant polyphenols in grape marc. 2014, Abstracts book of the 30th international symposium of chromatography, 14-18 September 2014, Salzburg Austria. www.isc2014.at. s. 86 .

BYSTRICKÁ, J. – MUSILOVÁ, J. – TOMÁŠ, J. – VOLLMANNOVÁ, A. – LACHMAN, J. – KAVALCOVÁ, P. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Changes of polyphenolic substances in the anatomical parts of buckwheat (Fagopyrum esculentum Moench.) during its growth phases. 2014, Foods, 2014, roč. 3, č. 4, s. 558-568..

PROCHÁZKOVÁ, D. – STŘALKOVÁ, R. – MIŠTOVÁ, T. – SKALA, O. – KOZÁKOVÁ, M. – HEJTMÁNKOVÁ, A. – LACHMAN, J. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Extrakce polyfenolů z pokrutin révy vinné. 2014, Bulletin České společnosti experimentální biologie rostlin, 2014, roč. 14, č. 2, s. 108, ISSN 1213-6670.

LE MINH, P. – VODIČKOVÁ, H. – ZÁMEČNÍKOVÁ, B. – LACHMAN, J. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Optimization the cell wall degrading enzymes and technique for isolation of protoplasts in potato. 2014, 47th Heyrovsky Discussion on Electrochemistry of Organic and Bioactive Compounds. Book of Abstracts, 2014, May 25th-29th, Třešť, s. 49. ISBN: 978-80-87351-29-1.

LE MINH, P. – ZÁMEČNÍKOVÁ, B. – VODIČKOVÁ, H. – LACHMAN, J. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Preparation of plant material for the study of membranes by electrochemical methods. 2014, 47th Heyrovsky Discussion on Electrochemistry of Organic and Bioactive Compounds. Book of Abstracts, 2014, May 25th-29th, Třešť, s. 50. ISBN: 978-80-87351-29-1.

LACHMAN, J. – HEJTMÁNKOVÁ, A. – STŘALKOVÁ, R. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Biologicky aktivní látky v semenech a letorostech révy vinné (Vitis vinifera L.). 2014, Vinař-sadař, 2014, č.6, s. 6-8. ISSN: 1804-3054.

STŘALKOVÁ, R. – MIŠTOVÁ, T. – KOZÁKOVÁ, M. – HEJTMÁNKOVÁ, A. – LACHMAN, J. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Biologicky aktivní látky v pokrutinách révy vinné (Vitis vinifera L.). 2014, Vinař-sadař, 2014, č. 6, s. 22-23. ISSN: 1804-3054.

KRAUSOVÁ, I. – MIZERA, J. – ŘANDA, Z. – DOSTÁLEK, P. – TÁBORSKÝ, J. – MÁDLÍKOVÁ, M. – FAMĚRA, O. – CHVÁTIL, D. – KRIST, P. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Nitrogen assay by instrumental photon activation analysis with the MT-25 microtron. 2014, Book of Abstracts, 4-th International Nuclear Chemistry Congress, 14-19 September 2014, Maresias, Sao Paulo, Brazil, s. 273.

PROCHÁZKOVÁ, D. – STŘALKOVÁ, R. – MIŠTOVÁ, T. – SKALA, O. – KOZÁKOVÁ, M. – HEJTMÁNKOVÁ, A. – LACHMAN, J. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Obsah polyfenolů v pokrutinách révy vinné. 2014, Úroda 12/2014, vědecká příloha časopisu, forma zveřejnění příspěvku CD, s. 489 - 492. ISSN: 0139-6013.

HÖNIG, V. – HORNÍČKOVÁ, Š. Podtyp: Skripta; Cvičení z chemie. 2014, ČZU v Praze, 84 s. ISBN: 978-80-213-2510-4.

ŠULC, M. – VRKOSLAV, V. – CVAČKA, J. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Vývoj metody MALDI imaging pro zobrazování distribuce uhlovodíků na povrchu rostlin a hmyzu. 2014, 4. Česká lipidomická konference, Praha, 13. ISBN 978-80-86241-53-1.

HEJTMÁNKOVÁ, A. – DOLEJŠKOVÁ, J. Podtyp: Skripta; Význam prvků a jejich sloučenin v životním prostředí. 2015, Význam prvků a jejich sloučenin v životním prostředí.Česká zemědělská univerzita v Praze.Fakulta Agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů. 116 s. ISBN: 978-80-213-2550-0.

TÁBORSKÝ, J. – HEJTMÁNKOVÁ, A. – KUDELOVÁ, V. – POPOV, M. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); The content of vitamin E in different types of nuts. 2015, Book of Proceedings: 15th International Nutrition and Diagnostics Conference, October 5-8, 2015, Prague, p. 104. Editor: A. Horna, Publisher: University of Pardubice, ISBN: 978-80-7395-901-2. .

TÁBORSKÝ, J. – CEJPKOVÁ, M. – HEJTMÁNKOVÁ, A. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Determination of fatty acid composition in nut oils. 2015, Book of Proceedings: 15th International Nutrition and Diagnostics Conference, October 5-8, 2015, Prague, p. 105. Editor: A. Horna, Publisher: University of Pardubice, ISBN: 978-80-7395-901-2. .

LE MINH, P. – ZÁMEČNÍKOVÁ, B. – VODIČKOVÁ, H. – LACHMAN, J. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Preparation of plant material for the study of transport across membranes. 2015, Applied Natural Sciences. Book of Abstracts, 2015, September 30-October 2, Jasná, s. 117. ISBN 978-80-8105-723-6.

ZÁMEČNÍKOVÁ, B. – VODIČKOVÁ, H. – LE MINH, P. – LACHMAN, J. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Methods of water status measurement in plants. 2015, Applied Natural Sciences. Book of Abstracts, 2015, September 30-October 2, Jasná, s. 157. ISBN 978-80-8105-723-6.

VRKOSLAV, V. – ŠULC, M. – CVAČKA, J. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Využití mikro-APPI pro analýzu neutrálních lipidů. 2015, .

ŠULC, M. – KOTÍKOVÁ, Z. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Kvantifikace amygdalinu a jeho degradačních produktů pomocí derivatizace v LC-ESI-MS/MS. 2015, .

HAMOUZ, K. – LACHMAN, J. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Situation and trends in growing of potatoes in the Czech Republic. 2015, Research and innovations in the crop production, 17.09.2015, Kraków, Polskie Towarzystwo Agronomiczne, Oddzial w Krakowie and Wydzial Rolniczo-Ekonomiczny Uniwersitetu Rolniczego im. Hugona Kollataja w Krakowie, 2015. s. 102, ISBN: 978-83-943123-0-5.

KRAUSOVÁ, I. – MÁDLÍKOVÁ, M. – TÁBORSKÝ, J. – FAMĚRA, O. – CHVÁTIL, D. – KRIST, P. – MIZERA, J. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Nitrogen assay in winter wheat by instrumental photon activation analysis with MT-25 microtron. 2015, 14th International Conference on Modern Trends in Activation Analysis and 11th International Conference on Nuclear Analytical Methods in the Life Sciences, August 23-28, 2015, Delft University of Technology, Delft, The Netherlands..

MUSILOVÁ, J. – BYSTRICKÁ, J. – VOLNOVÁ, B. – HEGEDŰSOVA, A. – VESELÝ, M. – HELDÁK, J. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); CHANGES IN THE ANTIOXIDANT CAPACITY OF POTATOES DEPENDING ON THE CULTIVAR, CONTENTS OF POLYPHENOLS, CHLOROGENIC ACID AND ASCORBIC ACID. 2015, J Microbiol Biotech Food Sci, 2015, 4 (special issue 3), s. 125-129. ISSN 1338-5178.

LACHMAN, J. – ORSÁK, M. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Natural antioxidants in new food sources. 2016, Book of Abstracts and Posters of 11th International Scientific Conference Biotechnology and Quality of Raw Materials and Foodstuffs, January 27-29, 2016, Congress Center Academia, Stará Lesná, Slovakia: 36, ISBN 978-80-552-1452-8.

LE MINH, P. – VODIČKOVÁ, H. – ZÁMEČNÍKOVÁ, B. – LACHMAN, J. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Optimization the Cell Wall Degrading Enzymes and Technique for Isolation of Protoplasts in Potato. 2016, Journal of Pharmacy and Pharmacology,2016,4,(4),s.191-194.

HEJTMÁNKOVÁ, A. – POPOV, M. – KAŇKOVÁ, V. – MICHLOVÁ, T. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Determination of major milk proteins by liquid chromatography. 2016, 16th International Nutrition and Diagnostics Conference October 3-6, 2016 Prague, Czech Republic p 168.

HAMOUZ, K. – TOMÁŠEK, J. – LACHMAN, J.Effect of selected factors on the carotenoid content in potatoes. 2016, Sborník IX Mezinárodní konference Ziemniak spozywczy i przemyslowy oraz jego przetwarzanie, Pawlowice, 9th -11th May, Wroclaw, s. 57-58, ISBN 978-83-923549-8-2.

HEJTMÁNKOVÁ, A. – POPOV, M. – **OPRAVILOVÁ, J. – MICHLOVÁ, T.Factors Affecting Content and Representation of the Casein Fractions in Goat's Milk. 2017, BITs 6th Annual World Congressof Food and Nutrition-2017 Book of Abstracts p. 115..

CAPOUCHOVÁ, I. – ELIÁŠOVÁ, M. – PAZNOCHT, L. – ŠKEŘÍKOVÁ, A.Vliv genotypu a podmínek prostředí na obsah vybraných antioxidantů a technologickou jakost pšenice s barevným zrnem. 2018, Qualima 2018 Pardubice, 27. odborný seminar k jakosti potravinářských a krmivářských produktů 23.-24.10. 2018, roč. 27, s. 20-22. ISSN: 1213-5380.

**HORNA, A. – **VOŘÍŠEK, V. – **RÁČKOVÁ, L. – TÁBORSKÝ, J. – **BÍLKOVÁ, A. – **VÁVRA, R.Aktuální poznatky o bioaktivních látkách v jablcích. 2018, Proceedings of the 44th Food Quality and Safety Conference in Brno, 28.2.2018. ISBN: 978-80-7509-542-8.

**STŘALKOVÁ, R. – **MÝLOVÁ, P. – **MATĚJOVÁ, E. – **MIŠTOVÁ, T. – LACHMAN, J. – HEJTMÁNKOVÁ, A. – ORSÁK, M. – **DĚDINA, M.Obsah oleje v semenech vybraných odrůd révy vinné (Vitis vinifera L.). 2018, Sborník příspěvků 48. Symposium o nových směrech výroby a hodnocení potravin, Skalský Dvůr, 28.5 -30.5.2018, str.134-137. ISBN: 978-80-7592-029-4, ISSN: 1802-1433.