×
Katedra chemie
banner

Vyučované předměty.

Kód Předmět Semestr
ACA11E Advanced Organic Chemistry - Mgr. LS
ACA71E Anorganická a analytická chemie - Bc. ZS
ACA02E Anorganická a analytická chemie - Bc. ZS
ACA01E Anorganická a organická chemie ZS
ACA70E Anorganická a organická chemie ZS
ACL03E Aplikovaná chemie - Bc. ZS
ACL72E Aplikovaná chemie - Bc. LS
DACX01Y Biochemie LS
ACA73E Biochemie - Bc. ZS
ACA05E Biochemie - Bc. ZS+LS
ACI04E Biochemie - Bc. ZS
ACA12E Biochemistry - Mgr. ZS
ACT02E Chemie - Bc. ZS
ACT72E Chemie - Bc. ZS
ACZ01E Chemie - Bc. ZS
ACZ70E Chemie - Bc. ZS
ACI03E Chemie - Bc. ZS
ACL70E Chemie dreva - Bc. LS
ACL02E Chemie dreva - Bc. LS
ACA03E Chemie organická - Bc. LS
ACA72E Chemie organická - Bc. LS
ACA08E Chemie potravin - Mgr. LS
DACA04Y Chemie prírodních látek LS
ACA06E Environmental Analytical Chemistry - Mgr. ZS
ACA13E Food Chemistry - Mgr. LS
ACA09E Inorganic and Analytical Chemistry - Bc. ZS
ACA07E Organic Chemistry - Bc. LS
ACT71E Paliva a maziva - Bc. LS
ACT01E Paliva a maziva - Bc. LS
DACA05Y Speciální analytická chemie LS
DACA02Y Speciální biochemie rostlin LS
DACA03Y Speciální biochemie živocichu LS
ACA04E Speciální chemie analytická - Mgr. ZS
ACA01Z Vyrovnávací kurz z chemie ZS+LS