×
Katedra chemie
banner

Granty

Antioxidanty a antioxidační aktivita u vybraných minoritních plodin ke zlepšení kvality výživy obyvatelstva

Ministerstvo zemědělství ČR, prof. Ing. Jaromír Lachman, CSc., 2009-2011

Aspekty transportu rizikových kovů přes biologické membrány

Grantová agentura ČR, prof. Ing. Jaromír Lachman, CSc., 2012-2015

Fyziologické základy genotypových rozdílů v suchovzdornosti vybraných zemědělských lodin

Ministerstvo zemědělství ČR, Ing. Brigita Zámečníková, Ph.D., 2002-2004

Hodnocení obsahu selenu u nově šlechtěných odrůd pšenice seté (Triticum aestivum L.)

GA FAPPZ, Ing. Jaroslav Přibyl, 2011-2011

Hodnocení obsahu tokoferolů a tokotrienolů u pšenic jednozrnek a dvouzrnek

GA FAPPZ, Ing. Jaroslav Přibyl, 2012-2012

Inovace výuky předmětu Ekofyziologie rostlin a Plant Physiology

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Ing. Brigita Zámečníková, Ph.D., 2005-2005

Interactions of peptides, proteins and DNA with electrodes and new electrochemical methods for biochemistry and molecular genetics

, prof. Ing. Jaromír Lachman, CSc., 2002-2004

Nové postupy systému kontroly syrového mléka a mléčných výrobků v etapách technologického procesu výroby a finalizace

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, doc. Ing. Alena Hejtmánková, CSc., 2008-2011

Odezva rostlin na abiotický stres vybranými těžkými kovy

Grantová agentura ČR, prof. Ing. Jaromír Lachman, CSc., 2002-2004

Podpora materiálního zajištění experimentální realizace magisterských diplomových prací podle schválených metodik. Mimořádná stipendia studentům MgrSP

GA FAPPZ, doc. Ing. Alena Hejtmánková, CSc., 2011-2011

Podpora  experimentální realizace magisterských diplomových prací podle schválených metodik. Mimořádná stipendia studentům MgrSP.

GA FAPPZ, doc. Ing. Alena Hejtmánková, CSc., 2012-2012

Polyfenolové sloučeniny v tradičních zemědělských plodinách

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, prof. Ing. Jaromír Lachman, CSc., 2012-2013

Příspěvek na drobný spotřební materiál nutný pro přípravu vzorků k analýzám vybraných přírodních látek v potravinách a zemědělských surovinách podle metodik doktorských prací

GA FAPPZ, prof. Ing. Jaromír Lachman, CSc., 2012-2012

Příspěvek na materiální zabezpečení analýz zemědělských surovin na obsahy vybraných přírodních látek podle metodik doktorských prací. Mimořádná stipendia studentům DSP

GA FAPPZ, prof. Ing. Jaromír Lachman, CSc., 2011-2011

QUA-NAS, Improving the infrastructure for metrology in chemistry in the candidate New Member States

Evropská unie, Ing. Daniela Miholová, CSc., 2003-2006

Stanovení celkových polyfenolických látek v semenech révy vinné, vinném oleji a pokrutinách

GA FAPPZ, Ing. Štěpánka Horníčková, 2012-2012

Stanovení faktorů, které ovlivňují obsah vitamínu A a E a některých makroprvků a mikroprvků v mléce hospodářských zvířat

GA FAPPZ, Ing. Tereza Michlová, Ph.D., 2012-2012

Stanovení faktorů, které ovlivňují obsah vitamínu A a E v mléce hospodářských zvířat

GA FAPPZ, Ing. Tereza Michlová, Ph.D., 2011-2011

Stanovení vlivu genotypových faktorů na obsah a složení karotenoidů rajčat (Lycopersicum esculentum Mill.)

GA FAPPZ, Ing. Zora Kotíková, Ph.D., 2007-2007

SWIFT-WFD - Screening methods for water data information in support of the implementation of the water framework directive

Evropská unie, Ing. Daniela Miholová, CSc., 2004-2007

Vliv faktorů na obsah vybraných ukazatelů jakosti hlíz brambor

GA FAPPZ, Ing. Kateřina Hejtmánková, Ph.D., 2008-2008

Vliv faktorů na vybrané minerální látky v ovčím mléce

GA FAPPZ, Mgr. Lenka Rozenská, 2009-2009

Vliv vybraných faktorů na obsah a zastoupení polyenolických antioxidantů a vitamínu C v cibuli kuchyňské

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, 2005-2005

Využití brambor s barevnou dužninou jako alternativní plodiny se specifickou potravinářskou kvalitou

GA FAPPZ, Ing. Tomáš Míčka, 2011-2011

Výzkum získávání a využití biologicky aktivních látek (BAL) ze semen vinných hroznů pro zlepšení metabolismu hospodářských zvířat jako podklad pro návrh nejlepší dostupné techniky (BAT)

Ministerstvo zemědělství ČR, prof. Ing. Jaromír Lachman, CSc., 2011-2014