×
Katedra etologie a zájmových chovů
banner

Garantované předměty

ALA03E Obecná zootechnika
ALA08E Chov exotických savců I. - Bc.
ALA09E Chov psů
ALA10E Etologie psa
ALA14E Plemenitba koní
ALA15E Aplikovaná etologie zvířat - Mgr.
ALA17E Zájmová a sportovní kynologie - Bc.
ALA18E Využití zvířat v zoorehabilitaci - Bc.
ALA23E Mezinárodní záchranné programy - Mgr.
ALA25E Aplikovaná etologie psa - Mgr.
ALA31E Služební kynologie
ALA34E Potravní ekologie živočichů a její aplikace do chovu
ALA36E Welfare zájmových zvířat
ALA39Z Canisterapie
ALA40E Základy chovu zájmových zvířat
ALA41Z Canisterapie
ALA42Z Praktická hipoterapie ve fyzioterapii u dětí
ALA71E Kynologie - využití psů - Bc.
ALA72E Etika chovu zvířat - Bc.
ALA73E Chov exotických savců I. - Bc.
ALA74E Etologie
ALA75E Obecná zootechnika
ALA76E Etika chovu a etologie hospodářských zvířat
ALA77E Zootechnika - Bc.
ALA78E Kynologie - Bc.
ALA79E Obecná kynologie - Bc.
ALA7BE Welfare zájmových zvířat
ALA7DE Aplikovaná etologie koně - Mgr.
ALA7EE Základy chovu zájmových zvířat
ALA80E Chov psů
ALA81E Etologie psa
ALA82E Zájmová a sportovní kynologie - Bc.
ALA84E Plemenitba psů - Bc.
ALA86E Mezinárodní záchranné programy - Mgr.
ALA87E Chov a biologie psovitých - Mgr.
ALA88E Aplikovaná etologie psa - Mgr.
ALA89E Aplikovaná etologie zvířat - Mgr.
ALA91E Praktické využití psa v zoorehabilitaci
ALA95E Plemenitba koní
ALA97E Služební kynologie
ALE02E Agricultural systems II - Bc.
ALL71E Farmové chovy jelenovitých - Mgr.
ALX01E Farmové chovy jelenovitých - Mgr.
ALX03E Etika chovu zvířat - Bc.
ALX05E Kynologie - využití psů - Bc.
ALX27E Aplikovaná etologie koně - Mgr.
AUA29Z Praxe odborná
AUA39Z Praxe odborná
AUA74Z Praxe odborná
AUA86Z Praxe odborná
DALX03Y Příprava a zpracování vědeckého experimentu v biologii
DALX04Y Aplikovaná etologie a welfare zvířat
DALX06Y Applied Ethology and Animal Welfare
DALX07Y Aplikovaná sociobiologie
DALX08Y Applied Sociobiology