×
Katedra etologie a zájmových chovů
banner

Studijní materiály

Elektronické studijní materiály k doplňkovému studiu pro předměty FAPPZ:

APLIKOVANÁ ETOLOGIE PSA - ALA25E, ALA88E

Předmět navazuje na teoretické znalosti studentů v oblasti etologie psa a etologie zvířat. Studenti tyto znalosti prohlubují a dále se je učí aplikovat při praktickém využití psa v nejrůznějších oblastech lidských aktivit. Podrobně jsou zde probrány kognitivní schopnosti psa tj. jednotlivé principy učení, paměť, schopnost mezidruhové komunikace. Studenti jsou seznámeni s celou řadou výcvikových metod používaných v rámci zájmové i profesionální kynologie. Dále je zde řešeno tzv. problémové chování s ohledem na společné soužití psa a člověka, například agrese vůči lidem či ostatním psům.

Sylabus předmětu:

 • Principy učení
 • Výcvikové metody
 • Paměť psa
 • Interspecifická komunikace
 • Ontogeneze psa
 • Neurobiologie chování psa
 • Problémové chování u psů
 • Behaviorální problémy psa spojeného s agresivitou
 • Behaviorální problémy psa spojené se strachem
 • Farmakologická intervence
 • Výcvikové pomůcky

Praktické cvičení: demonstrace výcvikových metod psa

Seminář: Praktické řešení problémového chování psa, jeho náprava

Internetový odkaz na prezentace přednášek:

https://moodle.czu.cz/login/index.php#section-1

https://www.youtube.com/watch?v=0QstWaLSs3g&t=225s

pozn.: studijní materiály budou průběžně aktualizovány


PRAKTICKÉ VYUŽITÍ PSA V ZOOREHABILITACI - ALA21E, ALA91E

Praktické využití psa v zoorehabilitaci je předmět navazující na Využití zvířat v zoorehabilitaci. Je zaměřen na praktické zapojení psa do práce s cílovými klienty. Po úvodní přednášce, opakující základy zoorehabilitace, následují přednášky zaměřené na etologii psů, výběr a testování psů pro zoorehabilitaci a přednášky zaměřené na asistenční a vodící psy. Dále následuje série přednášek pojednávající o praktickém zapojení práce se psem do péče o seniory, děti, pacienty v psychiatrii či pacienty v dlouhodobé intenzivní ošetřovatelské péči. V těchto přednáškách se studenti dozvědí základní informace o onemocněních, se kterými se v práci s těmito klienty mohou setkat a jak s nimi mohou pracovat. V rámci praktických cvičení studenti sami vymyslí program zapojení psa do zoorehabilitace u seniorů a u dětí, nebo si vyzkouší simulátor vodícího psa. V poslední části jsou studenti seznámeni s krizovou intervencí, psychohygienou a prevencí syndromu vyhoření a to jak u pečujících, tak u psů, se kterými za klienty dochází. Závěrem předmětu jsou prezentace semestrálních prací studentů, jejichž cílem je naučit psa vybraným cvikům a tento proces administrativně i audiovizuálně zaznamenat. 

Prezentace k předmětu naleznete na Moodluhttps://moodle.czu.cz/course/view.php?id=17180 

 Zde uvádíme další materiály, doplňující tento předmět. Naleznete zde článek autorky Vávrové (2015)- Psychohygiena jako prevence pracovního stresu. Dále zde uvádíme seznam filmů s tématikou sociálně zdravotního znevýhodnění  a také odkazy na videa na YouTube, kde můžete vidět práci asistenčních a vodících psů, včetně psů psychiatrických, psů pro epileptiky či psů signálních. Naleznete zde také odkaz na přednášky o welfare psů v rámci zoorehabilitace z webináře IAHAIO. V neposlední řadě zde uvádíme příklady aktivit se zapojením psa u seniorů a u dětí vypracované studenty, které mohou sloužit jako inspirace pro praktické využití. 

Materiály zde uváděné budou průběžně aktualizovány. 

psychohygiena-jako-prevence-pracovniho-stresu.pdf
Návrhy filmů se sociálně zdravotní tématikou.pdf
Odkazy na videa asistenční a vodící psi.pdf 
Welfare psů v AAI- IAHAIO.pdf
aktivity za účasti psa u dětí .pdf
aktivity za přítomnosti psa u dětí- Nováková.pdf
aktivity za přítomnosti psa u seniorů- Menšíková .pdf
aktivity za přítomnosti psa u seniorů- Pataráková.pdf
aktivity za přítomnosti psa u seniorů-studenti.pdf
aktivity za účasti psa u seniorů - Rosůlková.pdf

CHOV PSŮ - ALA09E, ALA80E

Předmět je věnován problematice legislativy čistokrevného chovu psů a následně pak praktické reprodukci psů.

Sylabus předmětu:

 • Velké kynologické organizace ve světě a u nás.
 • Legislativa čistokrevného chovu psů – činnost plemenných knih, Zápisní řád, Řád při chovu psů ČMKU.
 • Registrace Mezinárodního názvu chovatelské stanice FCI.
 • Anatomie a fyziologie pohlavní soustavy psa a feny, fáze reprodukčního cyklu feny.
 • Hárání, přirozené a laboratorní metody určení nejvhodnější doby krytí.
 • Gravidita a její průběh. Výživa březí feny.
 • Porod a jeho fáze. Možné komplikace při porodu feny a jejich řešení.
 • Péče o fenu a vrh po porodu. Výživa laktující feny.
 • Odstav štěňat. Odčervování a vakcinace. Vakcíny a vakcinační schémata. Označování štěňat.
 • Růst a vývoj štěněte, kritické periody, problémové chování psů a jeho prevence.
 • Co dělat s nechtěným nakrytím? Kastrace a sterilizace. Přerušení gravidity a jeho rizika.
 • Geneticky podmíněné choroby a možnosti jejich eliminace.

Studijní materiály k předmětu (+ dva pdf soubory dole na této stránce): 

7392_Onemocneni-svalstva-vlivem-genetiky.pdf

7392_Dedicne-choroby-jater-psu.pdf

7392_Geneticky-podminene-choroby-psu-pankreas.pdf

7392_Geneticky-podminene-metabolicke-choroby-psu.pdf

7392_Dedicna-onemocneni-stitne-zlazy-komprimovaný.pdf

7392_Dedicna-srdecni-onemocneni-psu.pdf

7392_Dedicne-choroby-nervoveho-systemu-2.pdf

7392_Geneticky-podminene-nemoci-zraku-psu.pdf

7392_UPRAVA-PSU-V-SALONU.pdf

7392_Onemocneni-svalstva-vlivem-genetiky-2.pdf

SLUŽEBNÍ KYNOLOGIE - ALA97E, ALA31E

Cílem předmětu je poskytnout celkový přehled vědeckých základů výcviku a využití pracovních psů. Zahrnuje širokou oblast současných I potenciálních úkolů, které pracovní psi plní, kognitivní aspekty práce psů, povahové charakteristiky a testování pracovních psů. Předmět neposkytuje pouze informace o využívání psů bezpečnostními a vojenskými složkami, ale rovněž při záchraně osob, ochraně vzácných živočichů a ochraně lidského zdraví. Studenti jsou seznámeni také s možnostmi využití speciálně vycvičených psů k plnění netradičních úkolů, jako je vyhledávání bankovek, termitů, parazitů nebo onemocnění rostlin.

 • Historie využívání pracovních psů     
 • Kognitivní schopnosti pracovních psů
 • Temperament a osobnost pracovních psů
 • Olfakce u pracovních psů
 • Pachové práce psů
 • Psi při ochraně přírody
 • Psi záchranáři a stress při práci
 • Obranné práce psů
 • Kriminalistická odorologie
 • Práce na stopách
 • Psi při vyšetřování požárů
 • Budoucnost pracovních psů


https://www.youtube.com/watch?v=PI6h0a1EuWw&feature=youtu.be


ZÁJMOVÁ A SPOROTVNÍ KYNOLOGIE - ALA17E, ALA82E

Předmět Zájmová a sportovní kynologie seznámí studenta s různými psími sporty (sporty s dlouhou tradicí i nově vzniklé sporty). Studenti se u jednotlivých sportů naučí pravidla, soutěžní a zkušební řády dle ČMKU a FCI, pravidla nových sportů, rizika a výhody daných sportů a metodiku výcviku. Dále se zorientují ve vhodnosti využití psích plemen pro dané sporty. 

 • Dostihy, coursing, dog racing
 • Mushing
 • Pulling, dogtrekking, triatlon
 • Agility, Obedience
 • Dogdancing, Dogfrisbee
 • Pasení
 • Flyball, treiball
 • Záchranářský výcvik
 • Všestranný výcvik, TART, Mondioring
 • Nosework a další nové sporty

Podklady z přednášek jsou studentům k dispozici vždy po proběhlé přednášce.

https://www.cmku.cz/cz/rady-a-predpisy-cmku-152

https://www.cmku.cz/cz/psi-aktivity-121

Pár odkazů na videa z různých psích sportů:

https://www.youtube.com/watch?v=I3EGu5-o9B4&t=355s&fbclid=IwAR34JDKHdied8rSEhvLaC1vl-iw5ZbGhCFJHim9xWU4fdd594DTbDi62ZrI

https://www.youtube.com/watch?v=uaY6qXFdCqU&fbclid=IwAR1Ll9wU_kUcgbj5lhV7itIEvLs8M5xRUc5hPk9aHHXWPgo-hjUby4MPtAk

https://www.youtube.com/watch?v=PU1GeyJIHe4&fbclid=IwAR0Mcqp8jyhWXxBtwILugIitf6BDy2P6qfWnObQBMoTs4yfvDoaTrRlqJdg

https://www.youtube.com/watch?v=5O0CCiPRNT8

https://www.youtube.com/watch?v=vBUiF33StjA&fbclid=IwAR1hIEXG51TmLHBYKl6-i2eEAS-fRNUYiM9ZchAKaiQJhkwlcKalDqloEdI

https://www.youtube.com/watch?v=MfUYKjrWhFE&fbclid=IwAR2FYcHMd8BPBmuZ17pNedMbSRf0hqYt4RbgKeolX8t3AtLazrdAKGAwajk

https://www.youtube.com/watch?v=Q9mA649__60&fbclid=IwAR2FYcHMd8BPBmuZ17pNedMbSRf0hqYt4RbgKeolX8t3AtLazrdAKGAwajk


KYNOLOGIE - ALA11E, ALA78E

Seznámení se s původem psa, anatomií a fyziologií psa, plemeny psů, legislativou chovu psů, chovem psů, zoohygienou a prevencí, výživou psů, základy genetiky a etologie, aplikované v chovu psů. Získání teoretických a praktických znalostí z kynologie. Základní formou výuky jsou přednášky, polovina cvičení probíhá na cvičebně, polovina na účelových zařízeních. Některá cvičení předpokládají zpracování  písemného protokolu.

 • Fylogenie a domestikace psa, charakteristika plemene
 • Srovnávací anatomie/fyziologie, zvláštnosti anatomie/fyziologie psa
 • Reprodukce a odchov psů
 • Výživa a krmení psů
 • Genetika znaků a vlastností psa
 • Exteriér jako plemenný znak, hodnocení a výběr zvířat
 • Etologie psa
 • Etologické a genetické aspekty výchovy a výcvik psů
 • Výchova a výcvik
 • Odhad plemenné hodnoty a selekce
 • Plemenitba čistokrevná a její formy v chovu psů
 • Zoohygiena a prevence
 • Legislativa a etika chovu

Studijní materiály k předmětu (+ dva pdf soubory dole na této stránce): 

7392_Onemocneni-svalstva-vlivem-genetiky.pdf

7392_Geneticky-podminene-metabolicke-choroby-psu.pdf

7392_Dedicne-choroby-jater-psu.pdf

7392_Geneticky-podminene-choroby-psu-pankreas.pdf

7392_Dedicna-onemocneni-stitne-zlazy-komprimovaný.pdf

7392_Dedicna-srdecni-onemocneni-psu.pdf

7392_Onemocneni-svalstva-vlivem-genetiky-2.pdf

7392_Geneticky-podminene-nemoci-zraku-psu.pdf

7392_Dedicne-choroby-nervoveho-systemu-2.pdf

7392_UPRAVA-PSU-V-SALONU.pdf

Pohyb psů v honitbě.pdf

První pomoc pro psa - Úrazy psů - prevence a pomoc.pdf