×
Katedra etologie a zájmových chovů
banner

Katedra etologie a zájmových chovů

Vítáme Vás na stránkách Katedry etologie a zájmových chovů (KEZCH)

Naše katedra zajišťuje výuku na všech fakultách ČZU v Praze. V rámci FAPPZ se podílí na vzdělávání studentů především ve studijních oborech Živočišná produkce, Chovatelství, Speciální chovy, Zájmové chovy, Chov koní, Kynologie a Zoorehabilitace a asistenční aktivity se zvířaty. Podílí se na výuce předmětů Zemědělské systémy I a Agricultural Systems II určených pro studenty PEF; předmětů Základy rostlinné a živočišné výroby a Základy zemědělství určených pro studenty FŽP; dále pak předmětu Základy rostlinné a živočišné výroby určeného pro studenty TF a pro studenty ITSZ vyučuje předmět Obecná zootechnika a genetika. Etika chovu zvířat, Farmový chov jelenovitých, Aplikovaná etologie koně, Kynologie a Kynologie - využití psů jsou volitelnými předměty pro studenty všech fakult ČZU. Výzkumná a odborná činnost naší katedry je zaměřena na:

  • studium variability primárních a sekundárních užitkových vlastností hospodářských zvířat uvnitř a mezi populacemi a využití této variability v plemenitbě zvířat v malých i velkých populacích,
  • uchování genových rezerv hospodářských zvířat – regenerace a udržení české červinky, genetická analýza a plemenitba starokladrubského koně,
  • studium vybraných chovatelských, ekonomických a genetických aspektů masné užitkovosti králíků (hybridizace masných plemen, hodnocení výkrmnosti a jatečné hodnoty brojlerových králíků – testy hybridních populací),
  • výzkum biologie, chovu a chování psů, zejména využití metody pachové identifikace u služebních plemen psů,
  • etologii vybraných skupin zvířat s důrazem na etologii hospodářských zvířat,
  • zoorehabilitaci a asistenční aktivity se zvířaty,
  • biologii a etologii zvířat v zoologických zahradách, zájmových chovech a chovech laboratorních zvířat.

Součástí Katedry etologie a zájmových chovů je Centrum pro výzkum chování psů, jehož hlavním úkolem je etologický výzkum psů zaměřený především na procesy učení, poruchy chování a čichové schopnosti. Neméně důležitou oblastí je také výuka studentů a realizace jak odborných, tak i učebních praxí. CVCHP úzce spolupracuje s ozbrojenými sbory, např. Policií ČR a Celní správou ČR, pro které zajišťuje přednáškovou činnost a realizaci výzkumných projektů sloužících ke zkvalitnění chovu a výcviku psů.