×
Katedra etologie a zájmových chovů
banner

Granty

Ochrana sýčka obecného (Athene noctua) v česko-bavorském pohraničí

INTERREG Bavorsko – Česko, Ing. Tomáš Bušina, Ph.D., 2024-2026


Evaluace a zvýšení úrovně připravenosti pátracích týmů využívaných při pátrání po pohřešovaných osobách v terénu

Ministerstvo vnitra ČR, Ing. Ivona Svobodová, Ph.D., 2023-2026

Vliv vnějších a vnitřních faktorů na spolehlivost práce detekčních psů

GA FAPPZ, Bc. Adéla Polónyiová, 2022-2023

Analýza stresových reakcí u pet- zvířat využívaných v zoorehabilitaci

GA FAPPZ, Ing. Lenka Jurčová, 2021-2022

Analýza kinematického a sociální aspektu hry u savců na fylogenetické, neuroanatomické, ontogenetické a funkční rovině

Grantová agentura ČR, doc. RNDr. Marek Špinka, CSc., 2020-2022

Poměr pohlaví mláďat ve vztahu s hladinou testosteronu matek

GA FAPPZ, Ing. Martin Janouš, 2020-2021

Vzájemné působení člověka a králíka domácího v zoorehabilitaci

GA FAPPZ, Ing. et Ing. Michaela Součková, Ph.D., 2019-2020

Synchronizace chování a fyziologických reakcí mezi psovodem a psem během pozitivních a negativních situací při výcviku

GA FAPPZ, Ing. Karel Novák, 2018-2019

Využití vyspělých technologií a čichových schopností psů pro zvýšení efektivity vyhledávání pohřešovaných osob v terénu

Ministerstvo vnitra ČR, doc. Ing. Helena Chaloupková, Ph.D., 2017-2020

Vliv antikoncepce na welfare a chování primátů

GA FAPPZ, doc. Ing. Helena Chaloupková, Ph.D., 2017-2018

Odběr pachových vzorků osob formou bukálního stěru a jejich využití v rozlišování pachu metodou pachové identifikace

Ministerstvo vnitra ČR, Ing. Ludvík Pinc, Ph.D., 2017-2018

Mimořádná stipendia studentům MGrSP a materiální zajištění experimentů podle metodik magisterských diplomových prací.

GA FAPPZ, doc. Ing. Helena Chaloupková, Ph.D., 2016-2016

Ontogeneze vokalizace u gibonů rodu Nomascus

GA FAPPZ, Ing. Michal Hradec, Ph.D., 2015-2015

Stanovení optimální délky jednotky terapie se psem na základě stanovení kortizolu ze slin

GA FAPPZ, doc. Ing. Kristýna Machová, Ph.D., 2015-2015

Efekty umělého odchovu na budoucí reprodukční zapojení goril západních nížinných, chovaných ve světových zoo

GA FAPPZ, Ing. Pavel Tománek, 2015-2015

Studium biologie a ekologie sojkovce dvoubarvého (Garrulax bicolor) v přirozeném prostředí a monitoring jeho prodeje a míry obratu na ptačích trzích

GA FAPPZ, Ing. Tomáš Bušina, Ph.D., 2014-2014

Vokalizace u gibonů rodu Nomascus a její změny v závislosti na hladině pohlavních hormonů během dospívání.

GA FAPPZ, Ing. Michal Hradec, Ph.D., 2014-2014

Využití standartních klinických paramentů pro průkaznost zoorehabilitace v nemocničních zařízeních

GA FAPPZ, doc. Ing. Kristýna Machová, Ph.D., 2014-2014

Segmentace trhu práce

GA PEF, Ing. Hana Vostrá Vydrová, Ph.D., 2014-2015

Vokalizace u gibonů rodu Nomascus a její změny v závislosti na hladině pohlavních hormonů během dospívání.

GA FAPPZ, Ing. Michal Hradec, Ph.D., 2013-2013

Klinické hodnocení efektu zoorehabilitace na pacienty po apoplexii

GA FAPPZ, doc. Ing. Kristýna Machová, Ph.D., 2013-2013

Mikrosatelitní mapování genomu národních plemen nutrií z genových zdrojů ČR.

GA FAPPZ, Ing. Martina Svatoňová, 2012-2012

Analýza faktorů ovlivňujících rozdílné postavení mužů a žen na trhu práce

GA PEF, Ing. Hana Vostrá Vydrová, Ph.D., 2012-2013

Chování a mortalita mláďat sýce rousného (Aegolius funereus) v období po opuštění hnízda v imisních oblastech Krušných hor

GA FZP, doc. Ing. Marek Kouba, Ph.D., 2012-2012

Modelování nezaměstnanosti v závislosti na rizikových faktorech

GA PEF, Ing. Hana Vostrá Vydrová, Ph.D., 2011-2011

Zavedení nového předmětu "Praktické využití psů v zoorehabilitaci" do bakalářského studia oboru Kynologie a Speciální chovy

Magistrát hl. m. Prahy, Ing. Ivona Svobodová, Ph.D., 2010-2012

Chování, disperze a přežívání mláďat sýce rousného (Aegolius funereus) v imisemi postižených oblastech Krušných hor

CIGA, doc. Ing. Marek Kouba, Ph.D., 2010-2011

Chování, disperze a přežívání mláďat sýce rousného (Aegolius funereus) v imisemi postižených oblastech Krušných hor.

GA FZP, doc. Ing. Marek Kouba, Ph.D., 2010-2010

Modelování nástrojů pro hodnocení životní úrovně na základě ukazatelů trhu práce v České republice

GA PEF, Ing. Hana Vostrá Vydrová, Ph.D., 2009-2009

Rozvoj bakalářského profesního studia oboru zootechnického na ČZU v Praze rozšířením o nový výukový předmět "Zoorehabilitace a aktivity se zvířaty pro rozvoj osobnosti"

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, Ing. Ivona Svobodová, Ph.D., 2006-2008