×
Katedra geoenvironmentálních věd
banner

Garantované předměty

DZOX02Y Geochemie
DZOX03Y Ochrana životního prostředí
DZOX04Y Sanační technologie
DZOX05Y Paleoekologie
DZOX07Y Geochemistry
DZOX10Y Paleoecology
DZOX11Y Environmentální geochemie
DZOX12Y Environmentální hydrogeologie
DZOX13Y Environmentální půdní chemie
DZOX14Y Environmentální analytická chemie
DZOX15Y Hydropedologie
ZOL03Z Environmentální chemie
ZOL04Z Environmentální chemie
ZOL70Z Environmentální chemie
ZOX05E Palaeoecology
ZOX103E Environmental Chemistry
ZOX104Z Field Practice for EGS
ZOX105Z Geology - Field Lecture
ZOX106E Environmental Hydrogeology
ZOX107E Environmental Analytical Chemistry
ZOX108E Palaeoecology
ZOX10Z Environmental Chemistry
ZOX111E Environmental Contamination and Remediation Technology
ZOX112E Waste Geochemistry and Management
ZOZ102E Environmentální chemie
ZOZ103Z Geologie - TC
ZOZ105Z Environmentální analytická chemie
ZOZ106E Geologie
ZOZ106Z Environmentální hydrogeologie - TC
ZOZ107Z Environmentální chemie I
ZOZ701E Environmentální chemie