×
Katedra geoenvironmentálních věd
banner

Katedra geoenvironmentálních věd

Pedagogická a výzkumná činnost katedry geoenvironmentálních věd (KGEV) je zaměřena na environmentální vědy o Zemi, zejména pak na geologii a geochemii. Výzkumná činnost katedry cílí na řadu aspektů environmentální geochemie (modelování sorpce a reakční-transportní modelování, environmentální izotopová geochemie, vývoj nových remediačních metod pro kontaminované půdy), hydropedologie a paleoekologie. Katedra garantuje Mgr. obor Environmental Geosciences.

Na katedře působí Skupina environmentální a izotopové geochemie:

Environmental and Isotope Geochemistry Group