×
Katedra geoenvironmentálních věd
banner

Katedra geoenvironmentálních věd

Pedagogická a výzkumná činnost katedry geoenvironmentálních věd (KGEV) je zaměřena na geologii a geochemii. Výzkumná činnost katedry cílí na řadu aspektů environmentální geochemie (modelování absorpce a reakčně-transportní modelování, environmentální izotopová geochemie, vývoj nových remediačních metod pro kontaminované půdy) a paleoekologie. Katedra garantuje Mgr. obor Environmental Geosciences.

Environmental and Isotope Geochemistry Group