×
Katedra geoenvironmentálních věd
banner

Laboratoře Environmentální geochemie

Laboratoř environmentální geochemie I (přízemí, MCEV I) umožňuje práci s různými typy vzorků ze životního prostředí (zejména půda, voda a rostlinné materiály) a slouží studentům k realizaci jejich závěrečných prací.
 
Přístrojové vybavení: automatický titrátor, třepačky, sušárny, pec, centrifugy, mlýnek, zařízení pro přípravu ultra čisté vody, ultrazvuková lázeň, XRD, C/N analzátor aj.
 
Laboratoře environmentální geochemie disponují nejmodernějším přístrojovým vybavením, které umožňuje zaměstnancům i studentům provádět širokou škálu experimentů a analýz se zaměřením na studium anorganických polutantů v životním prostředí. Laboratoř disponuje vybavením pro širokou škálu vsádkových a kolonových experimentů.
 
Laboratoř environmentální geochemie II (2. patro, MCEV II) je ultra-stopová analytická laboratoř
 
Mezi hlavní typy analýz patří kvalitativní a kvantitativní stanovení anorganických polutantů a aniontů v kapalných vzorcích, speciační analýzy prvků a analýza izotopového složení kovů. Součástí laboratoře je přípravna, kde se provádí například separace matrice od analytu pro izotopovou analýzu nebo kyselé rozklady pevných vzorků.
 
Přístrojové vybavení: ICP-OES analyzátor, ICP-MS analyzátor, uhlíkový analyzátor, iontová chromatografie/ v kombinaci s hmotnostním spektrometrem IC/IC-MS, TRITON – hmotnostní spektrometr s termální ionizací, zařízení pro mikrovlnný rozklad pevných vzorků.
 
Laboratoře environmentální geochemie disponují nejmodernějším přístrojovým vybavením, které umožňuje zaměstnancům i studentům provádět širokou škálu experimentů a analýz se zaměřením na studium anorganických polutantů v životním prostředí.
 
Více informací včetně ceníku analýz zde.