×
Katedra chovu hospodářských zvířat

Garantované předměty

ADA10E Chov drobných hospodářských zvířat - Bc.
ADA79E Chov drobných hospodářských zvířat - Bc.
DADA01Y Chov drůbeže
ADA83E Chov drůbeže II - Mgr.
AST03E Chov hospodářských zvířat - Bc.
AST71E Chov hospodářských zvířat - Bc.
ASA24E Chov koček - Bc.
ASA86E Chov koček - Bc.
DASA06Y Chov koní
ASA25E Chov koní - Bc., Mgr.
ASA91E Chov koní a jezdectví - Mgr.
ASA74E Chov koní I. - HU - Bc.
ASA43E Chov koní I. - Humpolec - Bc.
ASA57E Chov koní II. - Humpolec - Bc.
ADA18E Chov kožešinových zvířat - Mgr.
DADA02Y Chov kožešinových zvířat a králíků
ADA17E Chov králíků - Mgr.
ASA42E Chov lam - Bc., Mgr.
ASA97E Chov malých hospodářských zvířat v ekologickém zemědělství - Bc.
ADA14E Chov okrasného ptactva - Bc.
ADA88E Chov okrasného ptactva - Bc.
DASA05Y Chov ovcí
ASA92E Chov ovcí a koz - Mgr.
ASA05E Chov ovcí a koz - Mgr.
DADA03Y Chov prasat
ADA19E Chov prasat I - Bc.
ADA70E Chov prasat I - Bc.
ADA23E Chov prasat II - Mgr.
ADA73E Chov prasat II - Mgr.
DASA01Y Chov skotu
ASA03E Chov skotu - Mgr.
ASA96E Chov skotu - Mgr.
ASA35E Chov skotu a ovcí - Bc., Mgr.
ASA45E Chov skotu a ovcí-Humpolec - Bc.
ASA40E Chov velkých hospodářských zvířat v ekologickém zemědělství - Bc.
ASA99E Chov velkých hospodářských zvířat v ekologickém zemědělství - Bc.
ASE05E Chov zvířat - PAA - Bc.
ASE04E Chov zvířat - PAE - Bc.
ASA23E Chov zvířat a prostředí - Bc.
ASA84E Dostihový sport - HU - Bc.
ASA34E Dostihový sport-Humpolec - Bc.
ASA06E Inseminace hospodářských zvířat - Mgr.
ASAX5E Instruktor jezdectví - závěrečná zkouška
ASA69E Jezdecká hipologie - Bc.
ASA73E Jezdecká hipologie - HU - Bc.
ASA53E Jezdecká hipologie-Humpolec - Bc.
ASA32E Jezdecký sport-Humpolec - Bc.
ASA26E Jezdectví a vozatajství - Bc.
ASA89E Jezdectví a vozatajství - Bc.
ASA71E Management a technologie chovu hospodářských zvířat - Mgr.
ASA30E Management a technologie chovu hospodářských zvířat - Mgr.
ASA95E Management a technologie chovu hospodářských zvířat-HK - Mgr.
ASA46E Management chovu hospodářských zvířat v ekologickém zemědělství - Mgr.
ASA65E Management chovu hospodářských zvířat v ekologickém zemědělství - Mgr.
ADA15E Moderní směry v chovu prasat - Mgr.
ASA41E Nové směry chovu a využití koní - Mgr.
ASA20Z Odborná exkurze - Bc.
ASA73Z Odborná exkurze - Mgr.
ADA21E Poultry Management - Mgr.
ASA52E Praktické využití koní v hiporehabilitaci-Humpolec - Bc.
DASA03Y Reprodukce
ASA29E Reprodukce zvířat se základy biotechnologických metod - Mgr.
ASA98E Reprodukce zvířat se základy biotechnologických metod - Mgr.
DADA05Y Speciální zootechnika
ASA83E Stavby a zařízení pro chov koní - HU - Bc.
ASA36E Stavby a zařízení pro chov koní - Humpolec
ASA38E Stavby pro živočišnou výrobu - Mgr.
ASA7AE Stavby pro živočišnou výrobu - Mgr.
ASA31E Výcvik koně a jezdce-Humpolec - Bc.
ASA87E Zájmové využití koní - HU - Bc.
ASA33E Zájmové využití koní-Humpolec - Bc.
ASA19E Základy chovu hospodářských zvířat - Bc.
ASA79E Základy chovu hospodářských zvířat - Bc.
ASE02E Základy chovu koní a jezdectví - Bc.
ADA30E Základy chovu monogastrů-Humpolec - Bc.
ASA80E Základy hipologie I. - HU - Bc.
ASA16E Základy reprodukce zvířat - Bc.
ASA82E Základy reprodukce zvířat - Bc.
ARE05E Zemědělské systémy II - PAE - Bc.
ADA13E Zoo 2 - Bc.
ADA86E Zoo 2 - Bc.