×
Katedra chovu hospodářských zvířat

Garantované předměty

ADA06E Chov kožešinových zvířat a králíků - Mgr.
ADA16E Chov netradičních druhů drůbeže - Mgr.
ADA20E Chov drůbeže I - Bc.
ADA25E Chov drůbeže II - Mgr.
ADA27E Rabbit Production - Mgr.
ADA29E Základy chovu monogastrů - Mgr.
ADA30E Základy chovu monogastrů-Humpolec - Bc.
ADA33E Základy technologie zpracování masa
ADA71E Chov drůbeže I - Bc.
ADA73E Chov prasat II - Mgr.
ADA88E Chov okrasného ptactva - Bc.
ADA89E Základy chovu monogastrů - HU - Bc.
ADA93E Základy technologie zpracování masa
ARE05E Zemědělské systémy II - PAE - Bc.
ARE10E Zemědělské systémy II - PAA - Bc.
ARE74E Zemědělské systémy II - PAE
ASA01Z Odborná exkurze - Mgr.
ASA02E Technologie zpracování masa
ASA05E Chov ovcí a koz - Mgr.
ASA10Z Odborná exkurze - Mgr.
ASA20Z Odborná exkurze - Bc.
ASA22E Animal Production and Environment - Bc.
ASA25E Chov koní - Bc., Mgr.
ASA26E Jezdectví a vozatajství - Bc.
ASA28E Chov koní a jezdectví - Mgr.
ASA31E Výcvik koně a jezdce-Humpolec - Bc.
ASA32E Jezdecký sport-Humpolec - Bc.
ASA37E Moderní směry v chovu skotu - Mgr.
ASA39E Chov malých hospodářských zvířat v ekologickém zemědělství - Bc.
ASA41E Nové směry chovu a využití koní - Mgr.
ASA42E Chov lam - Bc., Mgr.
ASA45E Chov skotu a ovcí-Humpolec - Bc.
ASA47E Technologie chovu hospodářských zvířat - Mgr.
ASA48E Livestock Management - Mgr.
ASA49E Livestock Production - Bc.
ASA50E Praktické využití koní v hiporehabilitaci - Bc.
ASA52E Praktické využití koní v hiporehabilitaci-Humpolec - Bc.
ASA54E Jezdecká hipologie - Bc., Mgr.
ASA55E Chov zvířat v agroturistice - Bc.
ASA57E Chov koní II. - Humpolec - Bc.
ASA58E Management chovu ptactva v zoo
ASA67E Technologie chovu hospodářských zvířat - Mgr.
ASA68E Chov zvířat v agroturistice - Bc.
ASA70Z Odborná exkurze - Mgr.
ASA73Z Odborná exkurze - Mgr.
ASA75E Chov koní II. - HU - Bc.
ASA76E Chov koní - Bc.
ASA77E Výcvik koně a jezdce - HU - Bc.
ASA78E Jezdecký sport - HU - Bc.
ASA81E Chov skotu a ovcí - Bc.
ASA82E Základy reprodukce zvířat - Bc.
ASA85E Chov zvířat a prostředí - Bc.
ASA88E Praktické využití koní v hiporehabilitaci - HU - Bc.
ASA90E Základy hipologie II. - HU - Bc.
ASA91E Chov koní a jezdectví - Mgr.
ASA92E Chov ovcí a koz - Mgr.
ASA93E Chov skotu a ovcí - HU - Bc.
ASA94E Nové směry chovu a využití koní - Mgr.
ASA96E Chov skotu - Mgr.
ASA97E Chov malých hospodářských zvířat v ekologickém zemědělství - Bc.
ASAX5E Instruktor jezdectví - závěrečná zkouška
ASE02E Základy chovu koní a jezdectví - Bc.
DADA01Y Chov drůbeže
DADA02Y Chov králíků
DADA03Y Chov prasat
DADA05Y Speciální zootechnika
DASA01Y Chov skotu
DASA03Y Reprodukce
DASA05Y Chov ovcí
DASA06Y Chov koní