×
Katedra agroenvironmentální chemie a výživy rostlin
banner

Certifikované metodiky

Další informace > Certifikované metodiky
  • Certifikované metodiky schválené Ministerstvem zemědělství ČR

soubor PDFAplikace popelů ze spalování biomasy na zemědělskou půdu (P. Tlustoš a kol., 2014)

soubor PDFFytoremediační technologie podporované fytoextrakce (P. Tlustoš a kol., 2012)   

soubor PDFMonitoring kvality popelů ze spalování biomasy (P. Tlustoš a kol., 2012)

soubor PDFMykoremediace vybraných perzistentních organických polutantů v půdě pomocí ligninolytických hub pěstovaných v substrátech založených na bázi lignocelulózních materiálů (P. Tlustoš a kol., 2017) 

soubor PDFPěstební substráty s komponenty na bázi separátů (P. Tlustoš a kol., 2016) 

soubor PDFSkladování, přeprava a úprava kontaminované biomasy (P. Tlustoš a kol., 2014) 

soubor PDFStanovení fyzikálních a chemických vlastností pevných a kapalných složek digestátu bioplynových stanic (P. Tlustoš a kol., 2014) 

soubor PDFTorefikovaná sláma a seno jako upravená organická hmota a půdní aditivum (P. Tlustoš a kol., 2019) 

soubor PDFVyužití pevné složky digestátu pro přípravu pěstebních substrátů (P. Tlustoš a kol., 2013) 

soubor PDFZhodnocení fyzikálně‐chemických a biologických vlastností substrátů založených na bázi separátů upravených fermentací (P. Tlustoš a kol., 2016) 

soubor PDFBilance dusíku v zemědělství (J. Balík a kol., 2012)  

soubor PDFSystém dusíkaté výživy CULTAN u travních a jetelotravních porostů (J. Balík a kol., 2012)

soubor PDFVermikompostování bioodpadů (Aleš Hanč, Petr Plíva) 

soubor PDFZměny enzymatické aktivity a metody jejího stanovení během procesu vermikompostování v systému průběžného krmení (A. Hanč a kol., 2018) 

soubor PDFStanovení přístupné síry v půdě metodou Mehlich 3 (M. Kulhánek a kol., 2018) 

soubor PDFVyužití analýz frakcí minerální síry v půdě k optimalizaci hnojení (M. Kulhánek a kol., 2013)

soubor PDFInovace diagnostiky výživného stavu plodin fosforem a sírou (O. Sedlář a kol., 2020)