×
Katedra agroenvironmentální chemie a výživy rostlin
banner

předměty

Garantovaná výuka > předměty
AHA01Z Odborná exkurze - Bc.
AHA02Z Odborná exkurze - Mgr.
AHA03Z Odborná exkurze - Mgr.
AHA06E Agronomické využití odpadů - Mgr.
AHA10E Výživa a hnojení zahradních plodin
AHA14E Principy výživy rostlin
AHA22E Substráty a hnojení zahradních rostlin - Mgr.
AHA25E Čištění odpadních vod - Mgr.
AHA28E Výživa rostlin v okrasném zahradnictví
AHA30Z Excursion and Field Training - Bc.
AHA34E Výživa rostlin v ekologickém zemědělství - Bc.
AHA38E Plant Nutrition - Bc.
AHA39E Environment Pollution and Remediation
AHA44E Výživa rostlin ve vztahu k potravinám
AHA45E Biochemie rostlin - Bc.
AHA48E Obnovitelné a neobnovitelné zdroje energie
AHA49E Agronomical Utilization of Waste Materials
AHA50E Biochemie rostlin - Mgr.
AHA70E Výživa rostlin v ekologickém zemědělství - Bc.
AHA71E Agrochemie - Bc.
AHA71Z Odborná exkurze - Bc.
AHA76E Výživa a hnojení zahradních plodin
AHA78E Hnojení polních plodin - Bc.
AHA7BE Obnovitelné a neobnovitelné zdroje energie
AHA7FE Biochemie rostlin - Mgr.
AHA80E Principy výživy rostlin
AHA87E Čištění odpadních vod - Mgr.
AHA88E Živiny v půdě a půdní úrodnost - Mgr.
AHA90E Hnojení trávníků a okrasných rostlin - Bc.
AHA92E Agronomické využití odpadů - Mgr.
AHA93E Služby ve výživě a ochraně rostlin - Mgr.
AHA94E Služby ve výživě a ochraně rostlin-HK - Mgr.
AHA95E Péče o půdní úrodnost v ekologickém zemědělství - Mgr.
AHA98E Odpady a jejich využití - HK - Mgr.
AHA99E Biochemie rostlin - Bc.
AHI02E Soil and Plant Relationship - Mgr.
AUA44Z Praxe odborná
AUA91Z Praxe odborná
AWA40Z Online courses 2
AWA42Z Internship in the studied field
DAHA01Y Nakládání s odpady a odpadní vodou
DAHA03Y Toxikologie a remediace
DAHA04Y Obnovitelné zdroje energie
DAHA05Y Toxikologie
DAHA06Y Toxicology
DAHX01Y Agrochemie a výživa rostlin
DAHX02Y Odborný seminář Obecná produkce rostlinná I
DAHX03Y Odborný seminář Obecná produkce rostlinná II
DAHX04Y Odborný seminář Zemědělská chemie I
DAHX05Y Odborný seminář Zemědělská chemie II