×
Katedra agroenvironmentální chemie a výživy rostlin
banner

Publikační činnost

Článek v odborném periodiku

OWUSU AFRIYIE, J. – ASARE, M. – HEJCMANOVÁ, P. Knowledge and perceptions of rural and urban communities towards small protected areas: Insights from Ghana. Ecosphere, 2022, roč. 13, č. e4257, s. 1-19. ISSN: 2150-8925.

MRŠTINA, T. – PRAUS, L. – KAPLAN, L. – SZÁKOVÁ, J. – TLUSTOŠ, P. Efficiency of selenium biofortification of spring wheat:the role of soil properties and organic matter amendment. Plant, Soil and Environment, 2022, roč. 68, č. 12, s. 572-579. ISSN: 1214-1178.

**KRAČMAROVÁ, M. – **UHLÍK, O. – **STREJČEK, M. – SZÁKOVÁ, J. – ČERNÝ, J. – BALÍK, J. – TLUSTOŠ, P. – **KOHOUT, P. – **DEMNEROVÁ, K. – **STIBOROVÁ, H. Soil microbial communities following 20 years of fertilization and crop rotation practices in the Czech Republic. Environmental Microbiome, 2022, roč. 17, č. 13, s. 1-18.

HANČ, A. – GARI, B. – HŘEBEČKOVÁ, T. Differences of enzymatic activity during composting and vermicomposting of sewage sludge mixed with straw pellets. Frontiers in Microbiology, 2022, roč. 12, č. 801107, s. 1-15. ISSN: 1664-302X.

MERCL, F. – KOŠNÁŘ, Z. – TLUSTOŠ, P. Potenciál pyrolýzy ke zpracování čistírenských kalů z hlediska obsahu rizikových prvků a odstranění reziduí léčiv. SOVAK (časopis oboru vodovodů a kanalizací), 2022, roč. 31, č. 3, s. 16-18. ISSN: 1210-3039.

ZEMANOVÁ, V. – PAVLÍKOVÁ, D. – NOVÁK, M. – **DOBREV, P. – **MATOUŠEK, T. – **MOTYKA, V. – PAVLÍK, M. Arsenic-induced response in roots of arsenic-hyperaccumulator fern and soil enzymatic activity changes. Plant, Soil and Environment, 2022, roč. 68, č. 5, s. 213-222. ISSN: 1214-1178.

**NEUGSCHWANDTNER, R. – SZÁKOVÁ, J. – **PACHTROG, V. – TLUSTOŠ, P. – KULHÁNEK, M. – ČERNÝ, J. – **KAUL, H. – **WAGENTRISTL, H. – **MOITZI, G. – **EUTENEUER, P. Exchangeable and plant-available macronutrients in a long-term tillage and crop rotation experiment after 15 years. Plants-BASEL, 2022, roč. 11, č. 565, s. 1-11. ISSN: 2223-7747.

ASRADE, D. – KULHÁNEK, M. – ČERNÝ, J. – SEDLÁŘ, O. – BALÍK, J. Effects of long-term mineral fertilization on silage maize monoculture yield, phosphorus uptake and its dynamic in soil. Field Crops Research, 2022, roč. 280, č. 108476, s. 1-11. ISSN: 0378-4290.

BALÍK, J. – KULHÁNEK, M. – ČERNÝ, J. – SEDLÁŘ, O. – SURAN, P. – ASRADE, D. The influence of organic and mineral fertilizers on the quality of soil organic matter and glomalin content. Agronomy, 2022, roč. 12, č. 1375, s. 1-15. ISSN: 2073-4395.

GARI, B. – HANČ, A. – ŠVEHLA, P. – MÍCHAL, P. – CHANE, A. – **NIGUSSIE, A. Vermicomposting technology as a process able to reduce the content of potentially toxic elements in sewage sludge. Agronomy, 2022, roč. 12, č. 9, s. 1-15. ISSN: 2073-4395.

ASARE, M. Anthropogenic dark earth: Evolution, distribution, physical, and chemical properties. European Journal of Soil Science, 2022, roč. 73, č. e13308, s. 1-19. ISSN: 1351-0754.

BALÍK, J. – KULHÁNEK, M. – ČERNÝ, J. – SEDLÁŘ, O. – SURAN, P. – PROCHÁZKOVÁ, S. – ASRADE, D. The impact of the long-term application of mineral nitrogen and sewage sludge fertilizers on the quality of soil organic matter. Chemical and Biological Technologies in Agriculture, 2022, roč. 9, č. 86, s. 1-11. ISSN: 2196-5641.

MALÍK, M. – TLUSTOŠ, P. Nootropics as cognitive enhancers: Types, dosage and side effects of smart drugs. Nutrients, 2022, roč. 14, č. 3367, s. 1-28. ISSN: 2072-6643.

**SILES, J. – **GARCÍA-ROMERA, I. – **CAJTHAML, T. – **BELLOC, J. – **SILVA-CASTRO, G. – SZÁKOVÁ, J. – TLUSTOŠ, P. – **GARCÍA-SÁNCHEZ, M. Application of dry olive residue-based biochar in combination with arbuscular mycorrhizal fungi enhances the microbial status of metal contaminated soils. Scientific Reports, 2022, roč. 12, č. 12690, s. 1-14. ISSN: 2045-2322.

KUBÁTOVÁ, P. – ŽILINČÍKOVÁ, N. – SZÁKOVÁ, J. – ZEMANOVÁ, V. – TLUSTOŠ, P. Is the harvest of Salix and Populus clones in the growing season truly advantageous for the phytoextraction of metals from a long-term perspective?. Science of the Total Environment, 2022, roč. 838, č. 156630, s. 1-9. ISSN: 0048-9697.

ASARE, M. – **HEJCMAN, M. Effect of tree species on the elemental composition of wood ashes and their fertilizer values on agricultural soils. Global Change Biology Bioenergy, 2022, roč. 14, č. 12, s. 1321-1335. ISSN: 1757-1693.

ULLOA MURILLO, L. – **VILLEGAS, L. – **RODRÍGUEZ-ORTIZ, A. – **DUQUE-ACEVEDO, M. – **CORTÉS-GARCÍA, F. Management of the organic fraction of municipal solid waste in the context of a sustainable and circular model: Analysis of trends in Latin America and the Caribbean. International Journal of Environmental Research and Public Health, 2022, roč. 19, č. 6041, s. 1-25. ISSN: 1660-4601.

JUNGOVÁ, M. – ASARE, M. – JURASOVÁ, V. – **HEJCMAN, M. Distribution of micro- (Fe, Zn, Cu, and Mn) and risk (Al, As, Cr, Ni, Pb, and Cd) elements in the organs of Rumex alpinus L. in the Alps and Krkonose Mountains. Plant and Soil, 2022, roč. 477, č. 1-2, s. 553-575. ISSN: 0032-079X.

KEBEDE, M. – **NEBIYU, A. – **ELIAS, E. – **BERECHA, G. Combined use of organic and inorganic nutrient sources improved maize productivity and soil fertility in southwestern Ethiopia. International Journal of Plant Production, 2021, roč. 15, č. 3, s. 407-418. ISSN: 1735-6814.

POPOV, M. – ZEMANOVÁ, V. – **SÁCKÝ, J. – **PAVLÍK, M. – **LEONHARDT, T. – **MATOUŠEK, T. – **KAŇA, A. – PAVLÍKOVÁ, D. – **KOTRBA, P. Arsenic accumulation and speciation in two cultivars of Pteris cretica L. and characterization of arsenate reductase PcACR2 and arsenite transporter PcACR3 genes in the hyperaccumulating cv. Albo-lineata. Ecotoxicology and Environmental Safety, 2021, roč. 216, č. jun, s. 1-13. ISSN: 0147-6513.

SURAN, P. – KULHÁNEK, M. – BALÍK, J. – ČERNÝ, J. – SEDLÁŘ, O. Evaluation of soil S pools under 23 years of maize monoculture. Agronomy, 2021, roč. 11, č. 12, s. 1-19. ISSN: 2073-4395.

ŠVEHLA, P. – MÍCHAL, P. – **BENÁKOVÁ, A. – VARGAS CÁCERES, L. – **PROCHÁZKA, I. – **ROSENBERG, T. – HUMPÁL, F. – BLABOLIL, J. – KLIMUŠKIN, Š. – TLUSTOŠ, P. Zpracování fugátu nitrifikací a následným tepelným zahuštěním jako cesta vedoucí k lepšímu využití fermentačního zbytku produkovaného v rámci provozu zemědělských bioplynových stanic. Vodní hospodářství, 2021, roč. 71, č. 4, s. 2-8. ISSN: 1211-0760.

**STIBOROVÁ, H. – **KRAČMAROVÁ, M. – **VESELÁ, T. – **BIESIEKIERSKA, M. – ČERNÝ, J. – BALÍK, J. – **DEMNEROVÁ, K. Impact of long-term manure and sewage sludge application to soil as organic fertilizer on the Incidence of pathogenic microorganisms and antibiotic resistance genes. Agronomy, 2021, roč. 11, č. 7, s. 1-13. ISSN: 2073-4395.

**SKÁLA, J. – BOAHEN, F. – SZÁKOVÁ, J. – **VÁCHA, R. – TLUSTOŠ, P. Arsenic and lead in soil: impacts on element mobility and bioaccessibility. ENVIRONMENTAL GEOCHEMISTRY AND HEALTH, 2021, roč. neuvedeno, č. neuvedeno, s. 1-17. ISSN: 0269-4042.

PRAČKE, K. – SZÁKOVÁ, J. – TLUSTOŠ, P. Biochar applications enhance the phytoextraction potential of Salix smithiana [Willd.] (willow) in heavily contaminated soil: potential for a sustainable remediation method?. JOURNAL OF SOILS AND SEDIMENTS, 2021, roč. neuvedeno, č. neuvedeno, s. 1-11. ISSN: 1439-0108.

HAILEGNAW NIGUSS, S. – MERCL, F. – KULHÁNEK, M. – SZÁKOVÁ, J. – TLUSTOŠ, P. Co-application of high temperature biochar with 3,4-dimethylpyrazole-phosphate treated ammonium sulphate improves nitrogen use efficiency in maize. Scientific Reports, 2021, roč. 11, č. 5711, s. 1-13. ISSN: 2045-2322.

HANČ, A. – HŘEBEČKOVÁ, T. – **GRASSEROVÁ, A. – **CAJTHAML, T. Conversion of spent coffee grounds into vermicompost. BIORESOURCE TECHNOLOGY, 2021, roč. 341, č. 125925, s. 1-9. ISSN: 0960-8524.

SLOUP, V. – JANKOVSKÁ, I. – SZÁKOVÁ, J. – KAREŠOVÁ, V. – LANKOVÁ, S. – SLOUP, S. – LANGROVÁ, I. Excretion of dietary zinc in mammals (rats) fed overdoses of zinc lactate and infected with tapeworms. Helminthologia, 2021, roč. 58, č. 4, s. 339-345. ISSN: 0440-6605.

JAKL, M. – **KOVAČ, I. – **ĆAVAR ZELJKOVIĆ, S. – **JAKLOVÁ DYTRTOVÁ, J. Triazole fungicides in soil affect the yield of fruit, green biomass, and phenolics production of Solanum lycopersicum L.. Food Chemistry, 2021, roč. 351, č. 129328, s. 1-9. ISSN: 0308-8146.

JAKL, M. – **ĆAVAR, Z. – **KOVAČ, I. – **BĚLONOŽNÍKOVÁ, K. – **JAKLOVÁ DYTRTOVÁ, J. Side effects of triazoles on treated crops. Chemosphere, 2021, roč. 277, č. 130242, s. 1-10. ISSN: 0045-6535.

**HANOUSKOVÁ, B. – SZÁKOVÁ, J. – **RYCHLÍKOVÁ, E. – NAJMANOVÁ, J. – KOŠNÁŘ, Z. – TLUSTOŠ, P. The risk assessment of inorganic and organic pollutant levels in an urban area affected by intensive industry. Environmental Monitoring and Assessment, 2021, roč. 193, č. 68, s. 1-14. ISSN: 0167-6369.

SEDLÁKOVÁ, M. – SZÁKOVÁ, J. – **LHOTKA, M. – HAILEGNAW NIGUSS, S. – HOLEČKOVÁ, Z. – PRAČKE, K. – ROBLEDO MAHON, T. – TLUSTOŠ, P. Changes in soil carbon and nitrogen accessibility with the application of biochars with different morphological and physical characteristics. JOURNAL OF SOILS AND SEDIMENTS, 2021, roč. 21, č. 4, s. 1644-1658. ISSN: 1439-0108.

MALÍK, M. – VELECHOVSKÝ, J. – TLUSTOŠ, P. Natural pentacyclic triterpenoid acids potentially useful as biocompatible nanocarriers. Fitoterapia, 2021, roč. 151, č. 104845, s. 1-12. ISSN: 0367-326X.

SEDLÁŘ, O. – BALÍK, J. – KULHÁNEK, M. – ČERNÝ, J. – MATĚCHOVÁ, M. – SURAN, P. Crop sulfur status in relation to soil sulfur determined using anion exchange membranes and Mehlich 3. JOURNAL OF PLANT NUTRITION, 2021, roč. 44, č. 11, s. 1563-1570. ISSN: 0190-4167.

**NIGUSSIE, A. – GARI, B. – **AHMED, M. – **MAMUYE, M. – **AMBAW, G. – **BERHIUN, G. – **BIRESAW, A. – **ATICHO, A. Effect of microbial inoculation on nutrient turnover and lignocellulose degradation during composting: A meta-analysis. Waste Management, 2021, roč. 125, č. APR 15 2021, s. 220-234. ISSN: 0956-053X.

ASARE, M. – OWUSU AFRIYIE, J. – HEJCMAN, M. – JUNGOVÁ, M. Can Wood Ashes of Commonly Planted Tree Species in Ghana be Applied as Fertilizers?. Waste and Biomass Valorization, 2021, roč. 13, č. 2, s. 1043-1058. ISSN: 1877-2641.

**KOVAČ, I. – JAKL, M. – **ŠOLÍNOVÁ, V. – **KONÁŠOVÁ, R. – **KAŠIČKA, V. – **JAKLOVÁ DYTRTOVÁ, J. Micellar electrokinetic chromatography in the determination of triazoles in fruit peel. Journal of Chromatography A, 2021, roč. 1652, č. 462385, s. 1-11. ISSN: 0021-9673.

OWUSU AFRIYIE, J. – ASARE, M. – HEJCMANOVÁ, P. – **OSEI-MENSAH, J. Evaluation of long term law enforcement monitoring in a West African protected area. ORYX, 2021, roč. 55, č. 5, s. 732-738. ISSN: 0030-6053.

**MURILLO, J. – **VILLEGAS, L. – ULLOA MURILLO, L. – **RODRÍGUEZ, A. Recent trends on omics and bioinformatics approaches to study SARS-CoV-2: A bibliometric analysis and mini-review. COMPUTERS IN BIOLOGY AND MEDICINE, 2021, roč. 128, č. 104162, s. 1-8. ISSN: 0010-4825.

ASARE, M. – OWUSU AFRIYIE, J. Ancient Mining and Metallurgy as the Origin of Cu, Ag, Pb, Hg, and Zn Contamination in Soils: A Review. Water Air and Soil Pollution, 2021, roč. 232, č. 6, s. 1-22. ISSN: 0049-6979.

**COSMOS, A. – ASARE, M. – **JUNXIANG, W. – **YAO, G. – **XIANJUN, L. Effects of physicochemical properties of Au cyanidation tailings on cyanide microbial degradation. JOURNAL OF ENVIRONMENTAL SCIENCE AND HEALTH PART A-TOXIC/HAZARDOUS SUBSTANCES & ENVIRONMENTAL ENGINEERING, 2021, roč. 56, č. 4, s. 413-433. ISSN: 1093-4529.

OWUSU AFRIYIE, J. – ASARE, M. – **EMMANUEL, D. – HEJCMANOVÁ, P. Assessing the Management Effectiveness of Three Protected Areas in Ghana. Conservation & Society, 2021, roč. 19, č. 1, s. 13-24. ISSN: 0972-4923.

OWUSU AFRIYIE, J. – ASARE, M. – HEJCMANOVÁ, P. Exploring the Knowledge and Perceptions of Local Communities on Illegal Hunting: Long Term Trends in a West African Protected Area. FORESTS, 2021, roč. 12, č. 11, s. 1-18. ISSN: 1999-4907.

**JAKLOVÁ DYTRTOVÁ DOC. RNDR. PHDR. ING.,PH.D., J. – **MOSLOVA, K. – JAKL, M. – **SIRÉN, H. – **RIEKKOLA, M. Fluorescein isothiocyanate stability in different solvents. MONATSHEFTE FUR CHEMIE, 2021, roč. 152, č. 11, s. 1299-1306. ISSN: 0026-9247.

ASARE, M. – **SZABO, O. – OWUSU AFRIYIE, J. Chemical properties and magnetic susceptibility as proxy indicators of past settlement activities on contemporary arable soil in the Czech Republic. GEODERMA REGIONAL, 2021, roč. 24, č. e00357, s. 1-10. ISSN: 2352-0094 .

**TILAHUN, A. – **CORNELIS, W. – **SLEUTEL, S. – **NIGUSSIE, A. – GARI, B. – **VAN RANST, E. The potential of termite mound spreading for soil fertility management under low input subsistence agriculture. Agriculture-BASEL, 2021, roč. 11, č. 10, s. 1-16. ISSN: 2077-0472.

**WAKWEYA, T. – **NIGUSSIE, A. – **WORKU, G. – **BIRESAW, A. – **ATICHO, A. – **HIRKO, O. – **AMBAW, G. – KEBEDE, M. – GARI, B. – **AHMED, M. Long-term effects of bone char and lignocellulosic biochar-based soil amendments on phosphorus adsorption-desorption and crop yield in low-input acidic soils. SOIL USE AND MANAGEMENT, 2021, roč. neuvedeno, č. neuvedeno, s. 1-11. ISSN: 0266-0032.

KOŠNÁŘ, Z. – MERCL, F. – CHANE, A. – PIERDONA, L. – MÍCHAL, P. – TLUSTOŠ, P. Occurrence of synthetic polycyclic and nitro musk compounds in sewage sludge from municipal wastewater treatment plants. Science of the Total Environment, 2021, roč. 801, č. 149777, s. 1-10. ISSN: 0048-9697.

MALÍK, M. – VELECHOVSKÝ, J. – TLUSTOŠ, P. The overview of existing knowledge on medical cannabis plants growing. Plant, Soil and Environment, 2021, roč. 67, č. 8, s. 425-442. ISSN: 1214-1178.

BARTOŠOVÁ, B. – **BARTOŠOVÁ, T. – SZÁKOVÁ, J. – **WIPLER, J. – KOŠNÁŘ, Z. – NAJMANOVÁ, J. – TLUSTOŠ, P. Inorganic and organic pollutant levels in soil and vegetation of a medium-sized urban area. Polish Journal of Environmental Studies, 2021, roč. 30, č. 5, s. 4425-4435. ISSN: 1230-1485.

GARI, B. – HANČ, A. – ŠVEHLA, P. – MÍCHAL, P. – CHANE, A. – **NIGUSSIE, A. Carbon dioxide and methane emissions during the composting and vermicomposting of sewage sludge under the effect of different proportions of straw pellets. Atmosphere, 2021, roč. 12, č. 11, s. 1-13. ISSN: 2073-4433.

PAUL, C. – **MONIDIPTA, S. – SZÁKOVÁ, J. – **CHANDRA, S. – TLUSTOŠ, P. Response of some characteristics of selected beneficial soil microorganisms under different potassium fertilizer applications. International Agrophysics, 2021, roč. 35, č. 3, s. 289-299. ISSN: 0236-8722.

VELECHOVSKÝ, J. – MALÍK, M. – KAPLAN, L. – TLUSTOŠ, P. Application of individual digestate forms for the improvement of hemp production. Agriculture-BASEL, 2021, roč. 11, č. 11, s. 1-16. ISSN: 2077-0472.

**TŮMOVÁ, K. – SZÁKOVÁ, J. – NAJMANOVÁ, J. – TLUSTOŠ, P. Scrap metal deposits as potential sources of enhanced risk in soil and vegetation. Polish Journal of Environmental Studies, 2020, roč. 29, č. 1, s. 841-852. ISSN: 1230-1485.

ČADKOVÁ, Z. – SZÁKOVÁ, J. – **MUKHTOROVA, D. – HLAVA, J. – **PULKRABOVÁ, J. – BALÍK, J. – TLUSTOŠ, P. – VADLEJCH, J. The response of soil nematode Caenorhabditis elegans on the sewage sludge-derived micropollutants. Journal of Hazardous Materials, 2020, roč. 384, č. neuvedeno, s. 1-9. ISSN: 0304-3894.

**JAKLOVÁ DYTRTOVÁ, J. – **BĚLONOŽNÍKOVÁ, K. – JAKL, M. – **RYŠLAVÁ, H. Triazoles and aromatase: The impact of copper cocktails. Environmental Pollution, 2020, roč. 266, č. 115201, s. 1-8. ISSN: 0269-7491.

**KOVAČ, I. – JAKL, M. – **FANFRLÍK, J. – **ANDRUSHCHENKO, V. – **JAKLOVÁ DYTRTOVÁ, J. Complexation and stability of the fungicide penconazole in the presence of zinc and copper ions. RAPID COMMUNICATIONS IN MASS SPECTROMETRY, 2020, roč. 34, č. e8714, s. 1-6. ISSN: 0951-4198.

**SAVY, D. – MERCL, F. – **COZZOLINO, V. – **SPACCINI, R. – **CANGEMI, S. – **PICOLLO, A. Soil amendments with lignocellulosic residues of biorefinery processes affect soil organic matter accumulation and microbial growth. ACS Sustainable Chemistry & Engineering, 2020, roč. 8, č. 8, s. 3381-3391. ISSN: 2168-0485.

MERCL, F. – GARCÍA SÁNCHEZ, M. – KULHÁNEK, M. – KOŠNÁŘ, Z. – SZÁKOVÁ, J. – TLUSTOŠ, P. Improved phosphorus fertilisation efficiency of wood ash by fungal strains Penicillium sp. PK112 and Trichoderma harzianum OMG08 on acidic soil. Applied Soil Ecology, 2020, roč. 147, č. 103360, s. 1-7. ISSN: 0929-1393.

KOŠNÁŘ, Z. – MERCL, F. – TLUSTOŠ, P. Long-term willows phytoremediation treatment of soil contaminated by fly ash polycyclic aromatic hydrocarbons from straw combustion. Environmental Pollution, 2020, roč. 264, č. 114787, s. 1-9. ISSN: 0269-7491.

**NEUGSCHWANDTNER, R. – SZÁKOVÁ, J. – **PACHTROG, V. – TLUSTOŠ, P. – ČERNÝ, J. – KULHÁNEK, M. – **KAUL, H. – **EUTENEUER, P. – **MOITZI, G. – **WAGENTRISTL, H. Basic soil chemical properties after 15 years in a long-term tillage and crop rotation experiment. International Agrophysics, 2020, roč. 34, č. 1, s. 133-140. ISSN: 0236-8722.

MERCL, F. – KOŠNÁŘ, Z. – PIERDONA, L. – ULLOA MURILLO, L. – SZÁKOVÁ, J. – TLUSTOŠ, P. Changes in availability of Ca, K, Mg, P and S in sewage sludge as affected by pyrolysis temperature. Plant, Soil and Environment, 2020, roč. 66, č. 4, s. 143-148. ISSN: 1214-1178.

**GRASSEROVÁ, A. – HANČ, A. – **INNEMANOVÁ, P. – **CAJTHAML, T. Composting and vermicomposting used to break down and remove pollutants from organic waste: a mini review. European Journal of Environmental Sciences, 2020, roč. 10, č. 1, s. 9-14. ISSN: 1805-0174.

**KRAČMÁROVÁ, M. – **KRATOCHVÍLOVÁ, H. – **UHLÍK, O. – **STREJČEK, M. – SZÁKOVÁ, J. – ČERNÝ, J. – TLUSTOŠ, P. – BALÍK, J. – **DEMNEROVÁ, K. – **STIBOROVÁ, H. Response of soil microbes and soil enzymatic activity to 20 years of fertilization. Agronomy, 2020, roč. 10, č. 1542, s. 1-15. ISSN: 2073-4395.

BALÍK, J. – KULHÁNEK, M. – ČERNÝ, J. – SEDLÁŘ, O. – SURAN, P. Soil organic matter degradation in long-term maize cultivation and insufficient organic fertilization. Plants-BASEL, 2020, roč. 9, č. 1217, s. 1-15. ISSN: 2223-7747.

BALÍK, J. – SEDLÁŘ, O. – KULHÁNEK, M. – ČERNÝ, J. – **SMATANOVÁ, M. – SURAN, P. Effect of organic fertilisers on glomalin content and soil organic matter quality. Plant, Soil and Environment, 2020, roč. 66, č. 11, s. 590-597. ISSN: 1214-1178.

BALÍK, J. – KULHÁNEK, M. – ČERNÝ, J. – SEDLÁŘ, O. – SURAN, P. Potassium fractions in soil and simple K balance in long-term fertilising experiments. Soil and Water Research, 2020, roč. 15, č. 4, s. 211-219. ISSN: 1801-5395.

ZEMANOVÁ, V. – PAVLÍKOVÁ, D. – PAVLÍK, M. Free amino acid regulation in fronds and roots of two Pteris cretica L. ferns under arsenic stress. Plant, Soil and Environment, 2020, roč. 66, č. 10, s. 483-492. ISSN: 1214-1178.

ŠVEHLA, P. – VARGAS CÁCERES, L. – MÍCHAL, P. – TLUSTOŠ, P. Nitrification of the liquid phase of digestate can help with the reduction of nitrogen losses. ENVIRONMENTAL TECHNOLOGY & INNOVATION, 2020, roč. 17, č. 100514, s. 1-10. ISSN: 2352-1864.

**SEMERÁD, J. – **HATAŠOVÁ, N. – **GRASSEROVÁ, A. – **ČERNÁ, T. – **FILIPOVÁ, A. – HANČ, A. – **INNEMANOVÁ, P. – **PIVOKONSKÝ, M. – **CAJTHAML, T. Screening for 32 per- and polyfluoroalkyl substances (PFAS) including GenX in sludges from 43 WWTPs located in the Czech Republic - Evaluation of potential accumulation in vegetables after application of biosolids. Chemosphere, 2020, roč. 261, č. december, s. 1-10. ISSN: 0045-6535.

HANČ, A. – HŘEBEČKOVÁ, T. – **PLÍVA, P. – **CAJTHAML, T. Vermicomposting of sludge from a malt house. Waste Management, 2020, roč. 118, č. 12, s. 232-240. ISSN: 0956-053X.

ŠVEHLA, P. – VARGAS CÁCERES, L. – MÍCHAL, P. – TLUSTOŠ, P. Thermal thickening of nitrified liquid phase of digestate for production of concentrated complex fertiliser and high-quality technological water. Journal of Environmental Management, 2020, roč. 276, č. 111250, s. 1-7. ISSN: 0301-4797.

HAILEGNAW NIGUSS, S. – MERCL, F. – PRAČKE, K. – PRAUS, L. – SZÁKOVÁ, J. – TLUSTOŠ, P. The role of biochar and soil properties in determining the available content of Al, Cu, Zn, Mn, and Cd in soil. Agronomy, 2020, roč. 10, č. 885, s. 1-15. ISSN: 2073-4395.

**ROUBALOVÁ, R. – **PROCHÁZKOVÁ, P. – HANČ, A. – **DVOŘÁK, J. – **BILEJ, M. Mutual interactions of E. andrei earthworm and pathogens during the process of vermicomposting. ENVIRONMENTAL SCIENCE AND POLLUTION RESEARCH, 2020, roč. 27, č. 27, s. 33429-33437. ISSN: 0944-1344.

**KRAČMAROVÁ, M. – **KARPÍŠKOVÁ, J. – **UHLÍK, O. – **STREJČEK, M. – SZÁKOVÁ, J. – BALÍK, J. – **DEMNEROVÁ, K. – **STIBOROVÁ, H. Microbial communities in soils and endosphere of Solanum tuberosum L. and their response to long-term fertilization. Microorganisms, 2020, roč. 8, č. 1377, s. 1-16. ISSN: 2076-2607.

ASARE, M. – OWUSU AFRIYIE, J. Tracing the past from the analysis of Cu, Zn, Mn, Sr, and Rb in Archaeological Dark Earth soils from the tropics and temperate zone. QUATERNARY INTERNATIONAL, 2020, roč. 2020, č. 562, s. 13-26. ISSN: 1040-6182.

OWUSU AFRIYIE, J. – ASARE, M. Use of Local Ecological Knowledge to Detect Declines in Mammal Abundance in Kogyae Strict Nature Reserve, Ghana. Environmental Management, 2020, roč. 66, č. 4, s. 1-15. ISSN: 0364-152X.

ASARE, M. – OWUSU AFRIYIE, J. – HEJCMAN, M. Analysis of physical and chemical characteristics of Anthrosols—The case of former Bremen missionary’s settlement in Ghana. SOIL USE AND MANAGEMENT, 2020, roč. 36, č. 4, s. 1-15. ISSN: 0266-0032.

HANČ, A. – **ENEV, V. – HŘEBEČKOVÁ, T. – **KLUČÁKOVÁ, M. – **PEKAŘ, M. Characterization of humic acids in a continuous-feeding vermicomposting system with horse manure. Waste Management, 2019, roč. 99, č. 11, s. 1-11. ISSN: 0956-053X.

**TAKALA, N. – **SIRÉN, H. – JAKL, M. – **JAKLOVÁ DYTRTOVÁ, J. Determination of important azoles in soil solution using CE. MONATSHEFTE FUR CHEMIE, 2019, roč. 150, č. 9, s. 1625-1631. ISSN: 0026-9247.

HŘEBEČKOVÁ, T. – HANČ, A. Change of the parameters of layers in a large-scale grape marc vermicomposting system with continuous feeding. WASTE MANAGEMENT & RESEARCH, 2019, roč. 37, č. 8, s. 826-832. ISSN: 0734-242X.

**DUBSKÝ, M. – **CHALOUPKOVÁ, Š. – KAPLAN, L. – KROULÍKOVÁ, S. – TLUSTOŠ, P. Use of solid phase of digestate for production of growing horticultural substrates. Horticultural Science, 2019, roč. 46, č. 1, s. 34-42. ISSN: 0862-867X.

ZEMANOVÁ, V. – PAVLÍKOVÁ, D. – **DOBREV, P. – **MOTYKA, V. – **PAVLÍK, M. Endogenous phytohormone profiles in Pteris fern species differing in arsenic accumulating ability. Environmental and Experimental Botany, 2019, roč. 166, č. Oct, s. 0-0. ISSN: 0098-8472.

BALÍK, J. – ČERNÝ, J. – KULHÁNEK, M. – SEDLÁŘ, O. – SURAN, P. Balance of potassium in two long-term field experiments with different fertilization treatments. Plant, Soil and Environment, 2019, roč. 65, č. 5, s. 225-232. ISSN: 1214-1178.

SEDLÁŘ, O. – BALÍK, J. – KULHÁNEK, M. – ČERNÝ, J. – SURAN, P. Sulphur nutrition index in relation to nitrogen uptake and quality of winter wheat grain. Chilean Journal of Agricultural Research, 2019, roč. 79, č. 3, s. 486-492. ISSN: 0718-5839.

**STOKNES, K. – **SCHOLWIN, F. – **JASINSKA, A. – **WOJCIECHOWSKA, E. – **MLECZEK, M. – HANČ, A. – **NIEDZIELSKI, P. Cadmium mobility in a circular food-to-waste-to-food system and the use of a cultivated mushroom (Agaricus subrufescens) as a remediation agent. Journal of Environmental Management, 2019, roč. 245, č. Sep, s. 48-54. ISSN: 0301-4797.

GARCÍA SÁNCHEZ, M. – **CAJTHAML, T. – **FILIPOVÁ, A. – TLUSTOŠ, P. – SZÁKOVÁ, J. – **GARCÍA-ROMERA, I. Implications of mycoremediated dry olive residue application and arbuscular mycorrhizal fungi inoculation on the microbial community composition and functionality in a metal-polluted soil. Journal of Environmental Management, 2019, roč. 247, č. Oct, s. 756-765. ISSN: 0301-4797.

HANČ, A. – HŘEBEČKOVÁ, T. – **KUŽEL, S. Vermicomposting of distillery residues in a vertical-flow windrow system. Waste and Biomass Valorization, 2019, roč. 10, č. 12, s. 3647-3657. ISSN: 1877-2641.

PRAUS, L. – SZÁKOVÁ, J. – TREMLOVÁ, J. Fast abiotic sorption of selenates (SeO42-) in soils: pitfalls of batch sorption data acquired by inductively coupled plasma quadrupole mass spectrometry (ICP-QMS). Archives of Agronomy and Soil Science, 2019, roč. 65, č. 4, s. 566-580. ISSN: 0365-0340.

PRAUS, L. – SZÁKOVÁ, J. – **STEINER, O. – **GOESSLER, W. Rapeseed (Brassica napus L.) biofortification with selenium: How do sulphate and phosphate influence the efficiency of selenate application into soil?. Archives of Agronomy and Soil Science, 2019, roč. 65, č. 14, s. 2059-2072. ISSN: 0365-0340.

PRAUS, L. – SZÁKOVÁ, J. Role of sulphate in affecting soil availability of exogenous selenate (SeO42-) under different statuses of soil microbial activity. Plant, Soil and Environment, 2019, roč. 65, č. 9, s. 470-476. ISSN: 1214-1178.

**PULKRABOVÁ, J. – ČERNÝ, J. – SZÁKOVÁ, J. – **ŠVARCOVÁ, A. – **GRAMBLIČKA, T. – **HAJŠLOVÁ, J. – BALÍK, J. – TLUSTOŠ, P. Is the long-term application of sewage sludge turning soil into a sink for organic pollutants?: evidence from field studies in the Czech Republic. JOURNAL OF SOILS AND SEDIMENTS, 2019, roč. 19, č. 5, s. 2445-2458. ISSN: 1439-0108.

HŘEBEČKOVÁ, T. – HANČ, A. – **AMITAVA, R. Changes of chemical and biological parameters during vermicomposting of kitchen biowaste with an emphasis on pathogens. Waste Forum, 2019, roč. 2019, č. 3, s. 187-196. ISSN: 1804-0195.

**NEUGSCHWANDTNER, R. – **PAPST, S. – **KEMETTER, J. – **WAGENTRISTL, H. – SEDLÁŘ, O. – **KAUL, H. Effect of seed size on soil cover, yield, yield components and nitrogen uptake of two-row malting barley. Bodenkultur, 2019, roč. 70, č. 2, s. 89-98. ISSN: 0006-5471.

HAILEGNAW NIGUSS, S. – MERCL, F. – PRAČKE, K. – SZÁKOVÁ, J. – TLUSTOŠ, P. Mutual relationships of biochar and soil pH, CEC, and exchangeable base cations in a model laboratory experiment. JOURNAL OF SOILS AND SEDIMENTS, 2019, roč. 19, č. 5, s. 2405-2416. ISSN: 1439-0108.

SZÁKOVÁ, J. – **PULKRABOVÁ, J. – ČERNÝ, J. – MERCL, F. – **ŠVARCOVÁ, A. – **GRAMBLIČKA, T. – NAJMANOVÁ, J. – TLUSTOŠ, P. – BALÍK, J. Selected persistent organic pollutants (POPs) in the rhizosphere of sewage sludge-treated soil: implications for the biodegradability of POPs. Archives of Agronomy and Soil Science, 2019, roč. 65, č. 7, s. 994-1009. ISSN: 0365-0340.

**KOUBA, V. – ŠVEHLA, P. – **CATRYSSE, M. – **PROCHÁZKOVÁ, L. – RADECHOVSKÁ, H. – **JENÍČEK, P. – **BARTÁČEK, J. How biomass growth mode affects ammonium oxidation start-up and NOB inhibition in the partial nitritation of cold and diluted reject water. ENVIRONMENTAL TECHNOLOGY, 2019, roč. 40, č. 6, s. 673-682. ISSN: 0959-3330.

HAILEGNAW NIGUSS, S. – MERCL, F. – PRAČKE, K. – SZÁKOVÁ, J. – TLUSTOŠ, P. High temperature-produced biochar can be efficient in nitrate loss prevention and carbon sequestration. Geoderma, 2019, roč. 338, č. Mar, s. 48-55. ISSN: 0016-7061.

BALÍK, J. – KULHÁNEK, M. – ČERNÝ, J. – SEDLÁŘ, O. – SURAN, P. Impact of organic and mineral fertilising on aluminium mobility and extractability in two temperate Cambisols. Plant, Soil and Environment, 2019, roč. 65, č. 12, s. 581-587. ISSN: 1214-1178.

KULHÁNEK, M. – ČERNÝ, J. – BALÍK, J. – SEDLÁŘ, O. – **VAŠÁK, F. Changes of soil bioavailable phosphorus content in the long-term field fertilizing experiment . Soil and Water Research, 2019, roč. 14, č. 4, s. 240-245. ISSN: 1801-5395.