×
Katedra agroenvironmentální chemie a výživy rostlin
banner

studijní obory

Garantovaná výuka > studijní obory

Garantované studijní obory

4102R006 Rostlinná produkce
4102T017 Výživa a ochrana rostlin
4102V008 Obecná produkce rostlinná
4106R014 Udržitelné využívání přírodních zdrojů
4106T006 Odpady a jejich využití
4106T015 Udržitelný rozvoj biosféry