×
Katedra ekonomiky
banner

Kontakty

Vedoucí: 

prof. Ing. Mansoor MAITAH, Ph.D. et Ph.D.

+420 224 382 422, maitah@pef.czu.cz

Prof. Ing. Mansoor Maitah, Ph.D. et Ph.D., je výzkumníkem v oblasti bioekonomie na Provozně ekonomické fakultě České zemědělské univerzity v Praze. Po dokončení studia na ČVUT v Praze získal doktorát z mezinárodních ekonomických vztahů na Vysoké škole ekonomické a druhý doktorát z mezinárodních politických vztahů na Univerzitě Karlově. Od roku 2011 působil jako docent, a od roku 2019 jako profesor na PEF ČZU v Praze. Jeho vědecko-výzkumná činnost se zaměřuje na makroekonomii, mezinárodní ekonomii a problematiku nízkouhlíkové ekonomiky s důrazem na bioekonomiku a cirkulární ekonomiku. Jeho práce napomáhá k tvorbě strategií vedoucích k přechodu na bioekonomiku, zefektivnění zemědělské produkce a podporu principů udržitelného rozvoje.

Zástupce vedoucího: 

Ing. Karel MALEC, Ph.D.

+420 224 382 081, maleck@pef.czu.cz

Ing. Karel Malec, Ph.D. je akademickým pracovníkem na Provozně ekonomické fakultě ČZU v Praze, jehož práce se zaměřuje na propojení udržitelnosti, zemědělské ekonomiky a nízkouhlíkového hospodářství.

Během své vědecko-výzkumné kariéry se podílel na mnoha projektech jako hlavní výzkumný pracovník, spoluřešitel a konzultant. Díky svému zapojení do mezinárodních projektů v Asii a Africe má možnost uplatnit teoretické poznatky bioekonomie a udržitelného rozvoje v praxi. Tím přináší nová řešení pro zemědělství, ochranu životního prostředí a sociálně-ekonomický rozvoj. Tyto zkušenosti se odrážejí v jeho publikační činnosti, přičemž publikoval více než padesát vědeckých a konferenčních článků s H-indexem 7.

Fakultní koordinátorka:

Ing. Klára BARTOŇOVÁ

+420 721 687 613, bartonovak@pef.czu.cz

Ing. Klára Bartoňová je doktorandkou na PEF ČZU v Praze, kde se věnuje studiu ekonomie. Ve své disertační práci se zaměřuje na ekonomické dopady globálního metanového závazku a dalších zelených politik.