×
Katedra zemědělských strojů
banner

Program

CTF 2015 > Program

Program

program ke stažení

Prosím účastníky, aby si včas zajistili dopravu do Prahy.  Zároveň nabízíme možnost ubytování na hotelu DUO, případně v hostinských pokojích studentských kolejí ČZU v Praze.

17. června

Příjezd účastníků konference.

Uvítaní v Hotelu DUO 20:00 - 24:00

Účastníci jsou zváni na občerstvení a uvítací přípitek do hotelu DUO. Po skončení recepce bude zajištěna doprava do ubytovacích zařízení na ČZU.

Uvítací recepci sponzorují:

 

18.června

08:15 Odjezd autobusů z hotelu Duo na Českou zemědělskou univerzitu v Praze.

Doporučujeme účastníkům konference, aby si s sebou vzali všechny potřebné věci, které budou během dne potřebovat. Návrat zpět na hotel bude až po večeři.

Registrace na konferenci

Zahájení první sekce

Sekci předsedá Hans Henrik Pedersen, CTF Europe.dk

Úvodní slovo, uvítání účastníků.  

09:00  Krátké představení České republiky. Představení českého zemědělství, pokročilých a špičkových technologií v zemědělské praxi a zemědělského výzkumu.

09:15  Uplatnění CTF v Evropě a ve světě: "Výzkum od 80. Let po současný rostoucí zájem o technologii – jak se CTF vyvíjí? Tim Chamen, CTF Europe

Zkušenosti zemědělců s CTF

Prezentace zemědělců, kteří mají několikaleté zkušeností s CTF.  Co je to CTF a jaký má přínos pro stav porostů, jaký vyžaduje management a jaká je ekonomika.

09:45 CTF jako prostředek k úspěšnému uplatnění přímého setí Nick August, August farms, Oxfordshire, UK.

10:05 "Funguje to tak dobře, že to sotva může být pravda." Zkušenosti z těžkých a vysoce variabilních půd.  Jan Jönsson, Lydinge Farm, Skåne, Švédsko

10:25 Diskuse u posterů, představení výsledků a zkušeností.

Poster sekce, obchodní prezentace a přestávka na kávu

Druhá sekce

Sekci předsedá Tim Chamen, CTF Europe Ltd

11:15 Praktické zkušenosti z velkých farem v Rumunsku. Hans Ole Rasmussen, Tormac Farm, Rumunsko

Zkušenosti s CTF ze zámoří.

11:45 Zkušenosti z Austrálie: 20 let CTF a 10 věcí, které nedělat. Wayne Chapman, CTF Solutions and Wanaringa Farm, Taroom 

12:05 CTF v Kanadě a ve Spojených státech. Zkušenosti a jaký je zájem mezi zemědělci? Přednášející bude upřesněn.

Oběd (12:30 - 13:30)

Třetí sekce

Sekci předsedá Jana Galambošová, Slovenská polnohospodářská univerzita v Nitře

Nedávný a současný výzkum, ekonomické ukazatele a dopad na životní prostředí

13:40 Výsledky výzkumu v oblasti přejezdů po pozemcích a směřování dalších aktivit. Dick Godwin, Harper Adams University, Newport UK

14:10 Ekonomické posouzení CTF v osevních postupech na orné půdě a také pícninářství. Hans Alvemar, Swedish University of Agricultural Sciences, Uppsala.

14:30 CTF při pěstování zeleniny - velký potenciál, problém nekompatibilních strojů. Závěry ze seminářů z Dánska, které budou předcházet konferenci. John McPhee, University of Tasmania, Burnie, Austrálie

15:00  CTF v australské produkci obilovin: Méně emisí skleníkových plynů a dobrá ekonomika pro zemědělce. Jeff Tullberg, Honorary Associate Prof University of Queensland and at National Centre for Engineering in Agriculture, Australia

15:30 Diskuse u posterů, představení výsledků a zkušeností.

Poster sekce, obchodní prezentace a přestávka na kávu

Čtvrtá sekce

Sekci předsedá Milan Kroulík, Česká zemědělská univerzita v Praze

Jak začít s CTF

16:10 Úprava strojů pro modul CTF 9m. Naše první zkušenosti s CTF ze 750 ha v mírně zvlněné krajině v Polsku. Tadeusz Niesiobędzki, Rolman Farm, Polsko

16:30 „Nyní máme plán, jak implementovat 12m modul CTF na naše 3 000 ha. Martin Rosenmejer, Skabernäs, Skåne Sweden

Dopady na tovární vývoj v tomto oboru

16:45 Jaký vliv mají požadavky zemědělců na výzkum a vývoj v tomto odvětví? Joachim Stiegemann, Claas

17:10 Nové možnosti s navigačními systémy a mapovacími softwary. Do jaké míry je vyřešena kompatibilita mezi systémy? Přednášející bude upřesněn, Trimble

Zakončení programu přednášek.

17:35 Ukázka vybavení univerzitních pracovišť a výzkumného a demonstračního pozemku.

18:30 Odjezd autobusů na hotel DUO

19:15 Slavnostní večeře

23:30 Odjezd autobusů s účastníky, kteří budou ubytováni na ČZU v Praze

Slavnostní večeři sponzorují:

 

19.června

07:30 Odjezd autobusů z ČZU

08:15 Odjezd autobusů z Hotelu Duo

09:00 Příjezd na farmu Agrovation Kněžmost

Program na farmě bude zaměřen na:

Prezentaci farmy Agrovation, představní systému CTF s modulem 12 m. Prezentace pásových podvozků pro systém,

demonstrace porostů kukuřice, pšenice ozimé, řepky a slunečnice,

představení moderní techniky, vývoje a prototypů strojů (navštivte stránky Agrovation),

ukázka vysokovýkonného postřikovače (36 m záběr, rychlost 30 km/h, Výška trysek 0,3 m),

dopady systému CTF na půdní prostředí (prezentováno Českou zemědělskou univerzitou v Praze),

prezentace posterů s výsledky prací a polních experimentů na téma CTF (prezentováno Slovenskou polnohospodářskou univerzitou v Nitře),

16:00 odjezd autobusu na letiště s účastníky, kterým odlétá dříve letadlo (příjezd na letiště přibližně v 17:30).

16:00 Ukončení konference

Závěry

Jaké jsou mé nové poznatky z konference?

Budoucí aktivity (semináře, technologický rozvoj).

Spolupráce v rámci výzkumu.

Lobbing - jak můžeme podpořit CTF a půdoochranné technologie?

3. mezinárodní konference CTF?

17:00 Odjezd autobusů na hotel a letiště.

Příjezd na letiště přibližně v 18:30