×
Katedra zemědělských strojů
banner

Úvod

CTF 2015 > Úvod

CTF 2015,

2. mezinárodní CTF konference, 17.–19.6. 2015,

ČZU v Praze

Ve spolupráci organizací Smart Agri Platform, CTF Europe.dk, České zemědělské univerzity v Praze a Slovenské polnohospodářské univerzity v Nitře si Vás dovolujeme pozvat na 2. ročník mezinárodní konference CTF 2015, která se bude konat na půdě České zemědělské univerzity v Praze ve dnech 17. – 19. 6. 2015

Doporučujeme rovněž shlédnout informace na Smart Agri-Systems Platform

We recommend also see information on pages Smart Agri-Systems Platform 

http://smartagriplatform.com/ctf2015

Připraven je obsáhlý program s vystoupeními a prezentacemi významných vědeckých pracovníku a rovněž uživatelů CTF systému z celého světa. Program konference rovněž zahrnuje návštěvu farmy firmy Horsh - Agrovation, která hospodaří na výměře 3 150 ha. Podnik dlouhodobě uplatňuje technologii jednotných jízdních stop (CTF). Zde bude prezentován vývoj nových strojů a technologií, které se zde testují.

Konference si klade za cíl:

• uskutečnit setkání zemědělců, zástupců průmyslu, zemědělských poradců, výzkumných pracovníků, studentů a pedagogů,

• podpořit výměnu zkušeností, znalostí, identifikovat potřeby, poukázat na výhody, ale i výzvy, které vyvstávají.

Zaregistrujte se již nyní. Více informací naleznete v záložce Registrace.

Připraven je obsáhlý program, který se skládá z pásma přednášek, prezentací a praktických ukázek. Více naleznete v záložce Program konference.

Konference se uskuteční za podpory firem: