×
Katedra zemědělských strojů
banner

Soutěžní úlohy

Field Robot Event 2013 > Soutěžní úlohy

Soutěžní disciplíny pro rok 2013

V loňském roce plnili roboti zadané úkoly mezi růžemi, včetně vyhledání vyznačeného květináče a jeho přivezení startovní čáru. Po roce se roboti vrací k plnění úkolů na poli, kde na ně budou netradičně čekat řádky slunečnice.

Bylo připraveno celkem 5 rozdílných úloh. Tradičně se bude jezdit v řádcích, a to jednak pouze je projíždět (úloha 1), tak řešit překážky nebo větší mezery mezi rostlinami v řádku (úloha 2). V úloze 3 již bude patrno větší propojení s precizním zemědělstvím, jelikož bude zapotřebí detekovat plevel nebo poškozené rostliny.

Každoročně velmi populární úlohou je úloha Freestyle, kde soutěžní tým prezentuje činnost svého robota podle svého návrhu. V posledních letech se týmy nutily ke společné kooperaci v této úloze. Bude tomu tak i letos, protože pro jednotlivé týmy je to možnost porovnat naprogramování a zkoordinovat roboty ke společnému výkonu.

 

Základní pravidla:

  • Vzhledem k tomu, že cílem je vyvíjet autonomní roboty, je zakázáno při soutěži řídit robota pomocí notebooku, nebo jiného zařízení. Pouze jedna osoba z týmu může při plnění úkolu robota sledovat a popřípadě ho zastavit při neplnění úkolu nebo srážce, nebo jej smí ručně namířit do správného směru.
  • Během plnění úkolů budou muset roboty čekat v uzavřeném parkovišti, aby se zabránilo dalším úpravám a testování přímo při soutěži. Mezi jednotlivými úlohami budou mít týmy 10 minut na přípravu k další úloze, např. výměna baterií.
  • Od okamžiku, kdy robot dostane povolení k započetí plnění úlohy, musí začít během jedné minuty. Pokud se robot nespustí, dostane ještě druhou šanci poté, co úlohu vyplní všechny ostatní roboti. Pokud se nespustí ani na druhý pokus, bude v této úloze diskvalifikován.
  • Velké roboty nebo roboty, u nichž je velká pravděpodobnost, že by mohly ničit soutěžní pole, dostanou možnost poté, co úlohu splní všechny roboty, včetně těch robotů, které měli šanci startovat na druhý pokus.

 

 Hodnocení

Výkon soutěžních týmů bude hodnotit nezávislá odborná porota. Vedle měření ujeté vzdálenosti a celkového času potřebného k vyplnění úlohy se bude hodnotit kreativita, originalita. A to zejména při úlohách Freestyle a Kooperace.

Hodnoceny cenou budou první tři místa u každé úlohy. Celkové hodnocení se bude odrážet z umístění v úloze základní, pokročilé i profesionální. Tým s největším množstvím bodů se Celkovým vítězem v soutěži Field Robot Event pto rok 2013.

V případě, že dva týmy budou mít stejný počet bodů, bude na vyšším hodnocení tým, který měl lepší umístění ve všech třech úlohách.

 

1. Úloha: Základní

Robot bude mít při této úloze čas 3 minuty na to, aby projel co největší vzdálenost v zakřivených řádcích kukuřice. Na konci řádku bude muset zahnout doleva nebo doprava (směr odbočení bude záviset na straně soutěžního pole, na kterém bude začínat), otočí se ve vzdálenosti max. 1,5 metru od konce řádku a vedlejším řádkem bude pokračovat zpátky. Na konci řádku se v požadovaném směru opět otočí a pokračuje dalším řádkem na konec. Směr zahnutí robota na konci řádku bude soutěžnímu týmu přidělen. Je proto potřeba, aby robot zvládal otáčet se vpravo i vlevo. Při této úloze nebudou v řádcích žádné vynechané rostliny ani překážky.  

 

2. Úloha: Pokročilá

V reálných podmínkách může být vegetace nevyrovnaná, rostliny mohou v řádcích chybět, nebo může být v řádku překážka. proto budou v této úloze vytvořeny podmínky, které se blíží reálné možné situaci, která na poli může nastat.

Stejně jako u předchozí úlohy by měl robot pokrýt co největší plochu (ujet co největší vzdálenost). Čas na splnění úlohy bude 5 minut a řádky slunečnice přímé. Robot dostane před započetím úlohy zadáno schéma, podle kterého bude muset jet. Pokud se v řádku objeví překážka, bude se muset robot otočit a pokračovat podle zadání. Max. vzdálenost potřebná pro otočení bude stejně jako při první úloze 1,5 metru.

Kódování cesty robota v zadání bude prováděno následujícím způsobem. S znamená start, L znamená levou zatáčku, R znamená pravou zatáčku a F znamená finiš. Číslo před L a R znamená číslo řádek,  do kterého po zatočení má robot vjet. Číslice 0 znamená, návrat stejnou cestou. Takže, 2L znamená: Zahnout doleva a vrátit se druhým řádkem. Zadaný kód bude mít následující tvar, jako (příklad): S - 3L - 0 - 2L - 2R - 1K - 5L - F.

Soutěžní tým dostane svůj kód nejpozději 10 minut před zahájením soutěže. Týmy proto nebudou mít možnost vyzkoušet si svůj kód na cvičné ploše

 

3. Úloha: Profesionál

Třetí úloha je založena na skutečných potřebách precizního zemědělství. Tato úloha se bude skládat ze tří dílčích úkolů, které bude potřeba řešit současně:

Úkol 1: Navigace dlouhými zakřivenými řadami slunečnice

Úkol 2: Detekce plevele a signalizace při nalezení

Úkol 3: Detekce infikované nebo poškozené rostliny a signalizace při nalezení

 

 Plevel:

 

Poškozená rostlina:

 

 

4. Úloha: Freestyle

Tato úloha umožňuje ukázat kreativitu týmu i možnosti robota. Důležité je přihlížející zaujmout, pobavit i předvést naprogramovanou činnost. Jeden člen týmu seznámí porotu i publikum činností robota a má možnost činnost robota během úlohy komentovat. Časový limit pro úlohu je 5 minut.

Soutěžní tým by si pro tuto úlohu měl připravit činnost robota, která bude nějak souviset s pěstováním slunečnice.

 

Task 5 “Cooperation”

Poslední úlohou je kooperace týmů. Týmy do dvojice budou vybrány porotou. pro příparavu této úlohy nebudou mít týmy moc času. Týmy si budou muset na základě možností svých i možností robotů připravit činnost, při které budou oba roboty mezi sebou komunikovat. Komunikace mezi roboty je v této úloze velice důležitá. Maximální časový limit na prezentaci činnosti robotů je 5 minut.

 

 

Poslední aktualizace: 20. června 2013