×
Department of Information Engineering
banner

Subjects

DE0001 Informační management
DEIE03Y Information Engineering
DEIE05Y Mathematical Theory of Programms
DEIE06Y Measurement and rating of the information systems quality
DEIE16E Computer systems II
DEIEB1Y Information Management
DEIEK7Y Information Management
DEIEK7YA Information Management
DEIEL10Y Theoretical Computer Science Questions
DEIEL10YA Theoretical Computer Science Questions
DEIEL1Y Measurement and rating of the information systems quality
DEIEL1YA Measurement and rating of the information systems quality
DEIEL3Y Mathematical Theory of calculation
DEIEL3YA Mathematical Theory of calculation
DEIEL8Y Formal methods of software systems
DEIEL8YA Formal methods of software systems
DEIEL9Y Data processing for GIS
DEIEL9YA Data processing for GIS
DEIEM1Y Methods of Artificial Intelligence
DEIEM1YA Methods of Artificial Intelligence
DEIX01Y Database Systems
DEIX02Y Database Systems II.
DEIX03Y Geographic information system and image processing
DEIX04Y Mathematical Theory of Programmes
DEIX05Y Quality Estimation of IS
DEIX06Y Object Methods and Approaches
DEIX07Y Operating systems
DEIX09Y Projecting II.
DEIX11Y Systems integration
DEIX12Y Systems engineering
DEIX14Y Methods of artificial intelligence
DEIX17Y Information Support of Management
DEIX31Y Information engineering
DEIX32Y Information systems
DEXXXXX Formální metody vývoje SW systémů
DMDVIS Modelování dynamických vlastností informačních systémů
DMEUIY Metody umělé inteligence SYII
DMGISY Metody zpracování dat pro GIS SYII
DMOTPY Moderní trendy v programování SYII
DYYY Matematická teorie výpočtu
DZZZ Hodnocení a měření kvality informačních systémů a procesů
EIE03E Geographic Information Systems and Image Processing
EIE05E Information Systems Quality Rating
EIE11E Systems Integration
EIE14E Introduction to Artificial Intelligence
EIE19E Computer Architecture
EIE20E Projects in ICT
EIE23E Systems and Organization Engineering
EIE26E Company Applications in Java
EIE31E Artificial Intelligence
EIE47E Databases and Knowledge-based Information Systems
EIE50E IS Quality Assessment
EIE52E Object Modelling
EIE56E Computer Architecture
EIE65E Software Engineering
EIE66E Modern Informatics Resources for Administration, Operation and Management
EIE72E Computer Architecture
EIE82E Object Modelling
EIE88E Information Systems Quality Rating
EIE89E Company Applications in Java
EIE93E Software Engineering
EIE95E Object Modelling
EIEA3E Software Engineering
EIEA4E Systems and Organizational Engineering
EIEA7E Object and Relational Databases
EIEA8E Spatial Data Processing
EIEB1E Object and Relational Databases
EIEB5E Object and Relational Databases
EIEB6E Spatical data processing
EIEB8E Modern Informatics Resources for Administration, Operation and Management
EIT05E Information Systems Quality Rating
EIT13E Introduction to Artificial Intelligence
EIT26E Company Applications in Java
EIT47E Databases and Knowledge-based Information Systems
EIT72E Introduction to Artificial Intelligence
EIT77E Databases and Knowledge-based Information Systems
EIT88E Information Systems Quality Rating
EIT89E Company Applications in Java
EIZ06E Software Engineering