×
Katedra informačního inženýrství
banner

Garantované předměty aktuálního semestru

DE0001 Informační management
DEIE03Y Information Engineering
DEIE05Y Mathematical Theory of Programms
DEIE06Y Measurement and rating of the information systems quality
DEIE16E Výpočetní systémy II.
DEIEB1Y Informační management
DEIEK7Y Informační management
DEIEK7YA Information Management
DEIEL10Y Teoretické otázky informatiky
DEIEL10YA Theoretical Computer Science Questions
DEIEL1Y Hodnocení a měření kvality informačních produktů a procesů
DEIEL1YA Measurement and rating of the information systems quality
DEIEL3Y Matematická teorie výpočtu
DEIEL3YA Mathematical Theory of calculation
DEIEL8Y Formální metody vývoje softwarových systémů
DEIEL8YA Formal methods of software systems
DEIEL9Y Metody zpracování dat pro GIS
DEIEL9YA Data processing for GIS
DEIEM1Y Metody umělé inteligence
DEIEM1YA Methods of Artificial Intelligence
DEIX01Y Databázové systémy I.
DEIX02Y Nové přístupy v databázových systémech
DEIX03Y Metody zpracování dat pro GIS
DEIX04Y Matematická teorie programů
DEIX05Y Měření a hodnocení jakosti IS
DEIX06Y Objektově orientovaný přístup ve tvorbě softwaru
DEIX07Y Operační systémy
DEIX09Y Metody tvorby informačních systémů
DEIX11Y Systémová integrace
DEIX12Y Systémové inženýrství
DEIX14Y Metody umělé inteligence
DEIX17Y Metody a nástroje pro podporu informačního managementu
DEIX31Y Informační inženýrství
DEIX32Y Informační systémy
DEXXXXX Formální metody vývoje SW systémů
DISYII Decision Intelligence
DMDVIS Modelování dynamických vlastností informačních systémů
DMEUIY Metody umělé inteligence SYII
DMGISY Metody zpracování dat pro GIS SYII
DMOTPY Moderní trendy v programování SYII
DYYY Matematická teorie výpočtu
DZZZ Hodnocení a měření kvality informačních systémů a procesů
EIE03E Geografické informační systémy - PAEN2v, SYIN2, INFON2
EIE05E Hodnocení jakosti IS - INFON4
EIE11E Systémová integrace - INFON3, SYIN4, PRN4
EIE14E Umělá inteligence - INFON2k
EIE19E Architektura počítačů - INFO2
EIE20E Projekty v ICT - PRN3
EIE23E Systémové a organizační inženýrství - PAEN2k, PAAN2k
EIE26E Tvorba podnikových aplikací v Javě - INFON4v
EIE31E Artificial Intelligence - INFOAN2k
EIE32E System Integration - INFOAN3
EIE44E Geographical Information Systems
EIE47E Databázové a znalostní IS - x
EIE50E IS Quality Assessment - INFOAN4k
EIE52E Objektové modelování - INFO2
EIE56E Computer Architecture - INFOA2
EIE65E Softwarové inženýrství - INFO6
EIE66E Moderní prostředky informatiky pro administrativu, provoz a řízení - EAM2v, PAA2v
EIE72E Architektura počítačů - INFO2 komb.
EIE82E Objektové modelování - INFO2 komb.
EIE87E Systémová integrace - INFON4 komb.
EIE88E Hodnocení jakosti IS - INFON4 komb.
EIE89E Tvorba podnikových aplikací v Javě - INFON4v komb.
EIE93E Softwarové inženýrství - INFO6 komb.
EIE95E Object Modelling - INFOA2
EIE98E Umělá inteligence
EIEA2E Informační management - PRN3v
EIEA3E Software Engineering - INFOA6
EIEA4E Systems and Organizational Engineering - BAN2k
EIEA7E Objektové a relační databáze - INFON2
EIEA8E Zpracování prostorových dat - INFON2k
EIEA9E Gramatiky a jazyky - INFON3
EIEB1E Object and Relational Databases - INFOAN2
EIEB3E Grammars and Languages - INFOAN3
EIEB5E Objektové a relační databáze - INFON2 komb.
EIEB6E Zpracování prostorových dat - INFON2k komb.
EIEB7E Gramatiky a jazyky - INFON4 komb.
EIEB8E Modern Informatics Resources for Administration, Operation and Management
EIEC1E Umělá inteligence - INFON2
EIEC2E Procesní modelování (BPMN) - INFON2
EIEC3E Procesní modelování - SYIN2
EIEC5E Process Modelling - INFOAN2
EIEC6E Procesní modelování (BPMN)
EIEC7E Business Inteligence - EAMN4
EIEC8E Business Inteligence - INFON
EIED1E Implementace úloh strojového vidění a umělé inteligence v jazyce Java- INFON
EIED3E Umělá inteligence - SYIN2
EIED6E Implementation of Computer Vision and Artificial Intelligence Solutions in Java - INFOAN
EIED7E Business Intelligence - PAEN4v Kombi.
EIEE1E Geographic Information Systems - GISM2
EIEE2E Systems Integration - GISM4
EIEE3E Artificial Intelligence- GISM2
EIEE4E Implementation of Computer Vision and Artificial Intelligence Solutions in Java - GISM4
EIEE5E Projekty v ICT - PRNS4
EIEE6E Systémová integrace - PRNS4
EIT05E Hodnocení jakosti IS
EIT13E Úvod do umělé inteligence
EIT47E Databázové a znalostní IS
EIT88E Hodnocení jakosti IS