×
Katedra informačního inženýrství
banner

Výzkumné projekty

Výzkum metod pro automatické rozšíření datových sad pomocí nástrojů strojového učení

GA PEF, Ing. Ondřej Svojše, 2022-2023

Chytrá prostředí – modelování a simulace složitých problémů v inteligentních systémech

GA PEF, doc. Ing. Jan Tyrychtr, Ph.D., 2022-2024

Čtení znaků Palmýrské abecedy s využitím nástrojů umělé inteligence

GA PEF, Ing. Adéla Hamplová, 2021-2021

Applications of Machine Learning and Data Mining in Optimizing Decision making in Smart Environments

GA PEF, doc. Ing. Jan Tyrychtr, Ph.D., 2020-2020

Ambientní inteligence v rozhodovacích problémech v podmínkách neurčitosti

GA PEF, doc. Ing. Jan Tyrychtr, Ph.D., 2019-2021

Expertní monitoring šíření varroázy včel v ČR

Technologická agentura ČR, doc. Dr. Ing. Václav Vostrovský, 2016-2017

Potenciál otevřených dat v rezortu zemědělství se zřetelem na jejich korektnost a agregovatelnost

GA PEF, doc. Dr. Ing. Václav Vostrovský, 2016-2017

Ekonomická hodnota analytických systémů v zemědělství

GA PEF, doc. Ing. Jan Tyrychtr, Ph.D., 2016-2017

DEPIES - Rozhodovací procesy v inteligentních prostředích

Grantová agentura ČR, prof. Ing. Ivan Vrana, DrSc., 2015-2017

Nové metody pro podporu řídících pracovníků v zemědělství

GA PEF, doc. Ing. Jan Tyrychtr, Ph.D., 2014-2015

Metodika návrhu relační databáze a webového rozhraní pro dynamický GIS

GA PEF, Ing. Jakub Konopásek, Ph.D., 2013-2014

Využití moderních informačních prostředků pro výběr zaměstnanců v různých oborech

GA PEF, Ing. Tomáš Martínek, 2012-2013

Komparace nástrojů pro implementaci metodiky ITIL

GA PEF, Ing. Jan Pinta, 2011-2011

Plánování projektových zdrojů s ohledem na náklady projektu v podmínkách neurčitosti

GA PEF, prof. Ing. Ivan Vrana, DrSc., 2011-2012

Metodika a nástroje ochrany a záchrany kulturního dědictví ohroženého povodněni

Ministerstvo kultury ČR, doc. Ing. Vojtěch Merunka, Ph.D., 2011-2015

Komparace normálních forem v procesu normalizace logického modelu dat jako faktoru účinnosti aplikace

GA PEF, doc. Ing. Jan Tyrychtr, Ph.D., 2011-2011

SMEW - Inteligentní prostředí na pracovištích

Grantová agentura ČR, prof. Ing. Ivan Vrana, DrSc., 2010-2012

Akcentace procesní orientace tvorby databázových struktur jako hlavního faktoru decelerace odezvy webových aplikací.

GA PEF, doc. Ing. Jan Tyrychtr, Ph.D., 2010-2010

Nástroj pro podporu orchestrace v servisně orientované architektuře

GA PEF, Ing. Jiří Brožek, Ph.D., 2009-2009

Metoda optimalizace SQL dotazů portálu Agris

GA PEF, doc. Ing. Jan Tyrychtr, Ph.D., 2009-2009

Modelování procesů pomocí Petriho sítí

GA PEF, Ing. Martin Papík, Ph.D., 2008-2008

Implementace metody BORM Points v prostředí case nástroje

GA PEF, Ing. Jiří Brožek, Ph.D., 2008-2008

Simulace počítačové sítě pomocí Petriho sítě

GA PEF, Ing. Martin Papík, Ph.D., 2008-2008

Nástroj pro procesní modelování

GA PEF, Ing. Martin Papík, Ph.D., 2007-2007

Informační portál studentů doktorského studia oboru Informační management

GA PEF, Ing. Jiří Brožek, Ph.D., 2007-2007

AMIMADES-Inteligence prostředí pro podporu manažerského rozhodování

Grantová agentura ČR, prof. Ing. Ivan Vrana, DrSc., 2006-2008

Inteligentní nástroje pro hodnocení relevance a strukturování obsahu obecných a specializovaných zdrojů dat a znalostí

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, prof. Ing. Ivan Vrana, DrSc., 2006-2011

Nástroj pro návrh a demonstraci algoritmů

GA PEF, Ing. Martin Papík, Ph.D., 2006-2006

Metodický rámec pro řízení moderních ICT projektů

GA PEF, Ing. Robert Pergl, Ph.D., 2006-2006

Komplexní virtuální prostředí předmětů katedry operační a systémové analýzy

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Ing. Martin Pelikán, Ph.D., 2005-2005

Ambientní inteligence v rozhodovacích problémech v podmínkách neurčitosti

GA PEF, doc. Ing. Jan Tyrychtr, Ph.D., 0-0