×
Department of Information Engineering
banner

Projects

Čtení znaků Palmýrské abecedy s využitím nástrojů umělé inteligence

GA PEF, Ing. Adéla Hamplová, 2021-2021

Applications of Machine Learning and Data Mining in Optimizing Decision making in Smart Environments

GA PEF, doc. Ing. Jan Tyrychtr, Ph.D., 2020-2020

Ambientní inteligence v rozhodovacích problémech v podmínkách neurčitosti

GA PEF, doc. Ing. Jan Tyrychtr, Ph.D., 2019-2021

Expertní monitoring šíření varroázy včel v ČR

Technologická agentura ČR, doc. Dr. Ing. Václav Vostrovský, 2016-2017

Potenciál otevřených dat v rezortu zemědělství se zřetelem na jejich korektnost a agregovatelnost

GA PEF, doc. Dr. Ing. Václav Vostrovský, 2016-2017

Ekonomická hodnota analytických systémů v zemědělství

GA PEF, doc. Ing. Jan Tyrychtr, Ph.D., 2016-2017

DEPIES - Decision Processes in Intelligent Environments

Grantová agentura ČR, prof. Ing. Ivan Vrana, DrSc., 2015-2017

Nové metody pro podporu řídících pracovníků v zemědělství

GA PEF, doc. Ing. Jan Tyrychtr, Ph.D., 2014-2015

Využití moderních informačních prostředků pro výběr zaměstnanců v různých oborech

GA PEF, Ing. Tomáš Martínek, 2012-2013

Architektury a technologie využitelné při tvorbě Business Intelligence systémů

GA PEF, Martin Závodný, 2012-2012

Comparison of tools for the ITIL implementation

GA PEF, Ing. Jan Pinta, 2011-2011

Project resources planning with respect to project costs in conditions of ambiguity

GA PEF, prof. Ing. Ivan Vrana, DrSc., 2011-2012

Metodika a nástroje ochrany a záchrany kulturního dědictví ohroženého povodněni

Ministerstvo kultury ČR, doc. Ing. Vojtěch Merunka, Ph.D., 2011-2015

Comparison of normal forms in the process of normalization of the logical data model as a factor in the effectiveness of the application

GA PEF, doc. Ing. Jan Tyrychtr, Ph.D., 2011-2011

SMEW - Inteligentní prostředí na pracovištích

Grantová agentura ČR, prof. Ing. Ivan Vrana, DrSc., 2010-2012

Analýza a návrh aplikace Business Intelligence ve studijní a ekonomické agendě PEF ČZU

GA PEF, Martin Závodný, 2010-2010

Akcentace procesní orientace tvorby databázových struktur jako hlavního faktoru decelerace odezvy webových aplikací.

GA PEF, doc. Ing. Jan Tyrychtr, Ph.D., 2010-2010

Tool for service oriented architecture orchestration support

GA PEF, Ing. Jiří Brožek, Ph.D., 2009-2009

Design of methodology for analysis, deployment and development of Business Intelligence systems

GA PEF, Martin Závodný, 2009-2009

Method of optimalization SQL queries Agris Portal

GA PEF, doc. Ing. Jan Tyrychtr, Ph.D., 2009-2009

Modelling Business Process Using Petri Nets

GA PEF, Ing. Martin Papík, Ph.D., 2008-2008

Design of methodology concept focused on analysis and deployment of large Business Intelligence (BI) solutions and identification of critical points in BI projects

GA PEF, Martin Závodný, 2008-2008

Implementation of BORM Points method in a case tool

GA PEF, Ing. Jiří Brožek, Ph.D., 2008-2008

Simulation of Computer Network using Petri Net

GA PEF, Ing. Martin Papík, Ph.D., 2008-2008

Nástroj pro procesní modelování

GA PEF, Ing. Martin Papík, Ph.D., 2007-2007

Informační portál studentů doktorského studia oboru Informační management

GA PEF, Ing. Jiří Brožek, Ph.D., 2007-2007

Ambient Intelligence for Managerial Decision Support

Grantová agentura ČR, prof. Ing. Ivan Vrana, DrSc., 2006-2008

Intelligent instruments for evaluation of relevance of content and structure of general and specialised data, information and knowledge sourcesIntelligent instruments for evaluation of relevance of content and structure of general and specialised data, information and knowledge sources

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, prof. Ing. Ivan Vrana, DrSc., 2006-2011

Tool for Design and Demonstration of Algorithms

GA PEF, Ing. Martin Papík, Ph.D., 2006-2006

Methodology Framework for Managing Modern ICT Projects

GA PEF, Ing. Robert Pergl, Ph.D., 2006-2006

Komplexní virtuální prostředí předmětů katedry operační a systémové analýzy

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Ing. Martin Pelikán, Ph.D., 2005-2005

Ambientní inteligence v rozhodovacích problémech v podmínkách neurčitosti

GA PEF, doc. Ing. Jan Tyrychtr, Ph.D., 0-0