×
Department of Languages
banner

Uznání předmětu - prezenční studium

Current Events > Uznání předmětu - prezenční studium

Uznávání předmětu Cizí jazyk 

Prezenční studium 

uznávání pro studenty prezenčního studia provádí vedoucí katedry,
PhDr. Mgr. Lenka Kučírková, Ph.D.

Zimní semestr:
O uznání lze požádat pouze v prvních dvou týdnech semestru, v konzultačních hodinách. 

S sebou si přineste:

 • certifikát (originál + kopii) nebo jiný doklad k uznání (státní zkouška, zkouška na jiné VŠ - nutno doložit sylabus předmětu)
 • vyplněnou žádost o uznání předmětu
 • výkaz o studiu (index)

Student žádající o uznání předmětu nemůže být zapsán na cvičení v rozvrhu, tuto skutečnost musí mít předem potvrzenu v žádosti (o potvrzení případně vyškrtnutí můžete požádat některého z techniků katedry jazyků: Ing. Vlkovičovou, Ing. D. Jiroutovou nebo M. Sáluse)

Letní semestr:
O uznání lze požádat pouze v prvních dvou týdnech semestru, v konzultačních hodinách. 

Pokud jste nežádali o uznání v ZS, přineste:

 • certifikát (originál + kopii) nebo jiný doklad k uznání (státní zkouška, zkouška na jiné VŠ - nutno doložit sylabus předmětu)
 • vyplněnou žádost o uznání předmětu
 • výkaz o studiu (index)

Pokud máte již žádost schválenou ze ZS a výsledek LS zapsaný v indexu – nechoďte!

Student žádající o uznání předmětu nemůže být zapsán na cvičení v rozvrhu, tuto skutečnost musí mít předem potvrzenu v žádosti (o potvrzení případně vyškrtnutí můžete požádat některého z techniků katedry jazyků: Ing. Vlkovičovou, Ing. D. Jiroutovou nebo M. Sáluse)

 

Kombinované studium a CŽV
(konzultační střediska) 

uznávání pro studenty kombinovaného studia a CŽV provádí zástupkyně vedoucí katedry
PhDr. Martina Jarkovská, Ph.D.

Zimní semestr:
O uznání lze požádat pouze v prvních dvou týdnech semestru, v konzultačních hodinách. 

S sebou si přineste:

 • certifikát (originál + kopii) nebo jiný doklad k uznání (státní zkouška, zkouška na jiné VŠ - nutno doložit sylabus předmětu)
 • vyplněnou žádost o uznání předmětu
 • výkaz o studiu (index)

Letní semestr:
O uznání lze požádat pouze v prvních dvou týdnech semestru, v konzultačních hodinách. 

Pokud jste nežádali o uznání v ZS, přineste:

 • certifikát (originál + kopii) nebo jiný doklad k uznání (státní zkouška, zkouška na jiné VŠ - nutno doložit sylabus předmětu)
 • vyplněnou žádost o uznání předmětu
 • výkaz o studiu (index)

Pokud máte již žádost schválenou ze ZS a výsledek LS zapsaný v indexu – nechoďte!