×
Department of Soil Science and Soil Protection
banner

iCAP 7000 (Thermo, USA)

Přístrojové vybavení katedry > iCAP 7000 (Thermo, USA)

 

Optický emisní spektrometr s indukčně vázaným plazmatem, pro simultání stanoveni více než šedesáti prvků ve vodných roztocích.

 

Zodpovědný pracovník: Ing. Ondřej Drábek, Ph.D.