×
HUBRU
banner

Brýle pro virtuální realitu

Laboratoř virtuální reality > Brýle pro virtuální realitu

Laboratoř virtuální reality disponuje několika náhlavními sadami virtuální reality HTC Vive. Jedná se o mobilní VR sadu s interaktivními prvky pro manipulaci s objekty ve virtuální realitě za použití velmi přesné "trackovací" (sledovací) technologie. Velkou výhodou těchto sad je jejich kompaktní rozměr a možnost je prezentovat téměř kdekoliv. PEF HUBRU využívá tyto sady například pro marketingové účely a propagaci fakulty. Za použití technologie Neos VR Metaverse Engine společnosti Solirax je možné se projít 3D modelem části fakulty, kde lze zjistit zajímavé informace o studijních oborech, prohlédnout si fotogalerii sestavených z  360° fotografií (uživatel je doslova vnořen do fotografie) či si přehrát nejnovější fakultní videa a reportáže.

Za použití programovacího nástroje LogiX lze vytvářet v daném prostředí i interaktivní prvky, které podpoří interaktivitu prostředí s uživatelem a zprostředkují tak relativně nový trend gamifikace. Marketing prostřednictvím virtuální reality se tak stává atraktivnějším pro širokou veřejnost.

Kromě marketingového využití slouží VR sady ke studii podpory rozhodovacího procesu. Rozhodování, například v rámci územního plánování se většinou účastní mnoho aktérů z různých oborů a profesních oblastí. Pořádají se schůzky při kterých se využívají rozličné vizuální nástroje. Velkým problémem je, že daným nástrojům a zobrazením rozumí jen experti z daných oblastí a laikům (velmi často mají hlavní roli během procesu rozhodování) jsou v prezentované formě informace téměř nepochopitelné. Režim trojrozměrného pohledu (3D) byl prokázán jako rychlý a efektivní nástroj v procesu rozhodování s menším počtem chyb. Participanti v rozhodovacím procesu jsou schopni pomocí virtuální reality snáze a rychleji pochopit danou problematiku a lépe se v ní zorientovat. V rámci územního plánování si tak mohou virtuálně projít budoucí postavené budovy, parky, zkontrolovat inženýrské sítě apod.

Pilotním projektem je virtuální model Víceúčelového sálu Centra současného umění DOX. Jedná se o model v současnosti stále nedostaveného sálu, který bude v budoucnosti hostit rozličné kulturní akce. Právě variabilita využití sálu klade velký důraz na rozmístění audia, videa, ovládacích prvků a v neposlední řadě také na možnosti stahovatelné mobilní tribuny. Základem pro vytvoření "virtuální procházky" byly vyhotovené 3D objekty (dodala společnost AVT Group) vycházející z reálných parametrů (plány budovy, existující zařízení apod.), které byly vloženy do scény VR. Následně byla nastavena scéna a některé klíčové vlastnosti pro aktéry "virtuální procházky" (stahovatelná konzole pro audio-video, interaktivní ovládání světel a mobilní tribuny). Veškerá manipulace se scénou a nastavení funkčních vlastností probíhalo za použití nástrojů pro vývoj přímo ve scéně VR. Participant (architekt, klient, dodavatel aj.) se tak může projít hotovou stavbou, vyzkoušet si, jak bude vypadat efektivní rozmístění audiovizuálních prvků, jaký prostor bude zabírat konzole ve staženém stavu (její servis) a jak bude sál nastaven pro různé kulturní akce. Tato možnost "virtuální procházky" slouží nejen k identifikaci možných problémů a jejich eliminaci či zefektivnění rozmístění prvků ale zároveň i k prezentaci sálu, který ještě není postaven.

Budoucí vývoj laboratoře se bude týkat implementace nového vývojového prostředí společného pro náhlavní sady i CAVE a technologie rozšířené reality.