×
HUBRU
banner

CAVE

Laboratoř virtuální reality slouží k navození iluze přítomnosti, případně pohybu v „jiné“ realitě přenesené AV záznamem nebo vytvořené počítačovým programem. Využití laboratoře spočívá v simulaci reálných či smyšlených situací a snímání chování jedince v dané situaci spolu se záznamem vybraných biologických parametrů zpětné vazby (biofeedbacku).

Základní technologií laboratoře virtuální reality je tzv. CAVE (CAVE Automatic Virtual Environment). CAVE je tvořen ze čtyř projekčních stěn (přední, levá, pravá a spodní), speciálních zrcadel s přední odraznou vrstvou pro zadní projekci, čtyř 3D HD projektorů s obrazovým procesorem a řídícího a trackovacího počítače.